Breaking News

Το πρόγραμμα της Άλλης Πόλης για την Έξυπνη Πόλη

Προεκλογικό Πρόγραμμα – Προτάσεις για την δημιουργία Έξυπνης Πόλης

Κυρίαρχο στόχο αποτελεί η συνεχής αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ευφυούς πόλης, στα πρότυπα επιτυχημένων σύγχρονων πρακτικών, με γνώμονα την βελτίωση της εικόνας της πόλης, την έλξη επισκεπτών, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί προτεραιότητα στις παρακάτω ενέργειες:

 1. Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου με μείωση των καταναλώσεων ενέργειας, καυσίμων & νερού και αντίστοιχη εξοικονόμηση οικονομικών πόρων. Εντοπισμός των σημαντικών καταναλώσεων και των δυνατοτήτων επεμβάσεων. Καθορισμός προτεραιοτήτων, μοντέλων χρηματοδότησης και υλοποίησης και σύνταξη σχετικού χρονοδιαγράμματος. Προβολή των αποτελεσμάτων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 2. Εκσυγχρονισμός του συνόλου του Δημοτικού φωτισμού με τηλε-διαχειριζόμενα LED φωτιστικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με εξαιρετικά μειωμένα κόστη λειτουργίας αλλά και συντήρησης.
  Ο υφιστάμενος φωτισμός των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων εκτός από ενεργοβόρος είναι και ιδιαίτερα απαιτητικός σε συντήρηση καθώς απαιτείται διαρκής έλεγχος για βλάβες, διατήρηση αποθεμάτων ανταλλακτικών και απασχόληση προσωπικού και οχημάτων, ενώ τα αποτελέσματα είναι κατά κανόνα ανεπαρκή. Η χαμηλή κατανάλωση και η μεγάλη διάρκεια ζωής των φωτιστικών LED σε συνδυασμό με την αυτόματη διάγνωση βλαβών του συστήματος τηλεδιαχείρισης εξασφαλίζει την αδιάληπτη και ποιοτική λειτουργία του Δημοτικού φωτισμού και την ασφάλεια που αυτή εξασφαλίζει με το μικρότερο δυνατό κόστος συντήρησης.
 3. Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων (θορύβου, ρύπων, θερμοκρασίας κλπ.) με ανοικτή πρόσβαση δεδομένων στους πολίτες και αυτόματη ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Διαρκής συλλογή και αρχειοθέτηση μετρήσεων με απεριόριστες δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης των ιστορικών δεδομένων αλλά και άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση εντοπισμού ακραίων συνθηκών.
 4. Επέκταση και ενίσχυση του δικτύου ανοικτής πρόσβασης Wi-Fi.
  Η αποτελεσματική και αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια αλλά καθημερινή αναγκαιότητα με πρόβλεψη για ραγδαία αύξησή της για πολλά ακόμα χρόνια. Η ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου και η γεωγραφική του επέκτασή σταδιακά στο σύνολο του Δήμου, αποτελεί στοιχείο βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και της ικανοποίησης των επισκεπτών.
 5. Σε συνεργασία με τον εμπορικό κόσμο της πόλης θα διερευνηθεί η επιλογή αξιοποίησης των δυνατοτήτων διαφημιστικής προβολής μέσα από την διαδικασία σύνδεσης στο ανοικτό δίκτυο Wi-Fi.
 6. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης.
  Mε την εγκατάσταση ευφυών αισθητήρων πλήρωσης στους κάδους επιτυγχάνεται αυτόματη και διαρκής ενημέρωση για τα επίπεδα πλήρωσης. Αποτρέπονται έτσι φαινόμενα υπερπλήρωσης και  εξασφαλίζεται η καθαριότητα και υγιεινή των δημόσιων χώρων. Επιπρόσθετα, μέσα από την προσαρμοσμένη διαχείριση των δρομολογίων συλλογής μειώνονται δραματικά τα σχετικά κόστη, το κυκλοφοριακό φορτίο και η τοπική περιβαλλοντική επιβάρυνση.
 7. Μείωση του κυκλοφορικού φόρτου και καλύτερη αξιοποίηση των ανοικτών και κλειστών χώρων στάθμευσης.
  Με την χρήση ασύρματων αισθητήρων στάθμευσης και πληροφοριακών συστημάτων για την καθοδήγηση των πολιτών θα μειωθεί δραματικά η κυκλοφοριακή φόρτιση στο κέντρο της πόλης, θα ενισχυθεί η εμπορική κίνηση και θα βελτιωθεί η καθημερινότητα πολιτών και επισκεπτών. Σε επόμενο στάδιο θα εξεταστεί η δυνατότητα εξασφάλισης προσόδων από την στάθμευση με ελάχιστο εργατικό κόστος εξαιτίας της αυτόματης ανίχνευσης παραβάσεων.
 8. Ανάπτυξη και ενθάρρυνση της ηλεκτροκίνησης. Αναβάθμιση του Δημοτικού στόλου και ίδρυση δημοτικών σταθμών φόρτισης οχημάτων με παράλληλη παροχή κινήτρων (π.χ. δωρεάν στάθμευση σε δημοτικά parking) για την υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης, με προφανή περιβαλλοντικά οφέλη ειδικά στο κέντρο της πόλης.
 9. Αδιάληπτη μέτρηση και στατιστική επεξεργασία κυκλοφοριακού φόρτου σε επιλεγμένα σημεία της πόλης, με ανοικτή πρόσβαση δεδομένων στους πολίτες και αξιοποίηση τεχνολογιών που σέβονται τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 10. Συνεχής έλεγχος της ποιότητας νερού και των καταναλώσεων καυσίμων νερού και ενέργειας στις μεγάλες Δημοτικές Εγκαταστάσεις. Διαρκής ενημέρωση των πολιτών µέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.
 11. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Οδηγών για πολίτες και επισκέπτες ανάλογα µε τη θέση τους στην πόλη. Εγκατάσταση γρήγορων κωδικών πληροφόρησης (QR marks) στα αξιοθέατα και στις εμπορικές περιοχές, σε συνεργασία µε τους φορείς της πόλης όπου οι επισκέπτες με την χρήση των έξυπνων συσκευών τους θα λαμβάνουν άμεση πληροφόρηση για το κάθε αξιοθέατο και σημείο ενδιαφέροντος.
 12. Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών προβολής στοχευμένου περιεχομένου σε έξυπνες συσκευές (smartphones, tablets) με στόχο την ενίσχυση της διαφήμισης και ανταγωνιστικότητας των εμπορικών καταστημάτων.
 13. Ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών ευφυούς πόλης σε μία ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης, η οποία θα διαθέτει αρχιτεκτονική ανοικτή ώστε να ενσωματώσει και όλες τις μελλοντικές εφαρμογές. Εξασφαλίζεται έτσι η μέγιστη λειτουργικότητα, η ευχέρεια διαχείρισης και η βέλτιστη αξιοποίηση των σχετικών υποδομών.
 14. Ένωση του συνόλου των δημοτικών ιστοσελίδων σε μία, η οποία θα αποτελεί σημείο­ μιας στάσης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών. Ενδεικτικά χαρακτηριστικά αποτελούν η  ηλεκτρονική καταγραφή και διαχείριση αιτημάτων,  η παρουσίαση εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και δράσεων για ενήλικες και παιδιά και η εικονική περιήγηση σε αξιοθέατα της περιοχής.
About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: