Breaking News

Ραχήλ Μακρή: «Ζητείται ηλίθιος βουλευτής για να καταθέσει τροπολογία διαγραφής 98 εκατομμυρίων ευρώ του MEGA Τηλετύπος – Πήγασος ΑΕ, προς εξυπηρέτηση του «Κοσκωτά» των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ»

24 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μελετώντας τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, τόσο της «Πήγασος Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρεία», όσο και της Θυγατρικής της «Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων» με διακριτικό τίτλο «MEGA CHANNEL», προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα με τον τραπεζικό δανεισμό για τον οποίο η πρώην βουλευτής Ν. Κοζάνης είχε καταθέσει την με Α.Π. 3278/400/30-10-2013 Ερώτηση – Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (http://bit.ly/2qg0kwr).

Συγκεκριμένα, στην σελίδα 28 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.», στην οποία υπάρχει η κατάσταση οικονομικής θέσης (ισολογισμός), διαπιστώνει κανείς πως στις 31/12/2012 ο όμιλος έχει σωρευμένες ζημίες 161.932.594,06 € και αρνητικά ίδια κεφάλαια 33.426.505,56 €.

Στην ίδια σελίδα απεικονίζεται και ο δανεισμός του ομίλου ο οποίος ανέρχεται σε 164.371.487,77 € που διακρίνεται σε μακροπρόθεσμο αξίας, 25.623.363,69 € και βραχυπρόθεσμο αξίας 138.748.124,08 €.

Ακολουθεί η σύνοψη των μακροπρόθεσμων (σελ. 73 ετήσιας οικονομικής έκθεση) και οι σημειώσεις των βραχυπρόθεσμων (σελ. 78 ετήσιας οικονομικής έκθεση) δανείων του ομίλου «Πήγασος Εκδοτικής Α.Ε.:

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του «MEGA CHANNEL» η κατάσταση οικονομικής θέσης (ισολογισμός), δείχνει πως στις 31/12/2012 ο όμιλος έχει σωρευμένες ζημίες 49.830.596 € και η εταιρεία 50.736.238 €.

Το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει τον όμιλο να έχει δανειστεί ποσά που ανέρχονται σε 98.000.000 € όπως απεικονίζονται στον πίνακα ο οποίος βρίσκεται στην σελ. 3 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του «MEGA CHANNEL».

Περαιτέρω, στις σελίδες 24 και 25 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, όπου απεικονίζεται η κατάσταση συνολικού εισοδήματος (κατάσταση αποτελεσμάτων) του ομίλου και της εταιρείας αντίστοιχα, διαπιστώνουμε πως ο όμιλος σε ετήσια βάση παράγει ζημίες άνω των 20 εκ. € καθώς ανήρθαν το 2011 σε 20.497.281 € και το 2012 σε 22.207.660 €.

Ίδια εικόνα έχει η εταιρεία με ζημιές 21.886.140 το 2011 και 22.341.506 το 2012.

Όπως και στον βασικό μέτοχο «Πήγασο Εκδοτική Α.Ε.», ο οποίος κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών του «MEGA CHANNEL» (14.071.313 μετοχές, 27,92% ποσοστό συμμετοχής), το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως ο όμιλος δεν είναι βιώσιμος κάτι που επιβεβαιώνεται από την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος στην έμφαση θεμάτων της Έκθεσής του (στην σελ. 23 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του «MEGA CHANNEL»), αναφέρει τα παρακάτω:

 «Έμφαση Θεμάτων

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 «Γενική πληροφόρηση – Συνέχιση Δραστηριότητας» των οικονομικών καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά για το ενδεχόμενο ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης και για μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της.

Το Θέμα αυτό, υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα της. Στην γνώμη μας δεν διατυπώνουμε επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό».

Την στιγμή δηλαδή που η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρει, πως ο όμιλος παρουσίαζε σοβαρές ενδείξεις αμφιβολίας ικανότητας συνέχισης της δραστηριότητας της, οι τράπεζες χορηγούσαν στην «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.», ομολογιακά δάνεια ύψους εκατομμυρίων ευρώ.

 Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτεύουσα αρχή του τραπεζικού συστήματος, τηρούσε σιγή ιχθύος για την χορήγηση του ομολογιακού δανείου, καθώς επίσης και για τον συνολικό δανεισμό τόσο της «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.», όσο και της Θυγατρικής της «Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων» με διακριτικό τίτλο «MEGA CHANNEL».

Την ίδια ώρα που υγιείς επιχειρήσεις χαρακτηρισμένες ως βιώσιμες ήταν αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό κάθε μορφής, ακόμα και ως προς την έκδοση εγγυητικών επιστολών, οι τράπεζες ενέκριναν την αναχρηματοδότηση, όπως και την δανειακή χορήγηση στο MEGA ΑΕ κατά 98 εκ. ευρώ και μάλιστα με πρόσθετη χορήγηση ρευστότητας ποσού 10εκατ. Ευρώ, τα οποία χορηγήθηκαν επιπρόσθετα από την αναχρηματοδότηση.

Τα στοιχεία αυτά ζητήθηκαν από συζύγους σημερινών υπουργών, αναπαράχθηκαν από γνωστά ολυμπιακά σάιτ κουμπάρων τους, προφανώς για εκβιασμό του συστήματος και σήμερα εκχωρούνται ΜΜΕ στους  «νεοκοσκωτάδες» της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ μπιρ παρά και με τα χρέη χαρισμένα.

Προφανώς, όλο και κάποιον ηλίθιο βουλευτή θα βρουν για να καταθέσει τροπολογία που θα του υποδείξουν από τα γραφεία για να διαγράψει φόρους, πρόστιμα, οφειλές στο ταμείο αστυνομικών και φυσικά τα εκατομμύρια ομολογιακών δανείων που χορηγήθηκαν από τις ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες, με αίμα των φοροληστεμένων Ελλήνων φορολογουμένων που βάζουν θηλιές στον λαιμό τους από απόγνωση.

 

Ραχήλ Μακρή

Πρώην Βουλευτής

Επικεφαλής του Μετώπου Νίκης

About Rachel Makri (3265 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: