Breaking News

Ομιλία της βουλευτή Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα τη συνέχιση της ακρόασης του διατελέσαντος Προέδρου της διακοπείσας συνεδρίασης για τη διαλεύκανση του θέματος της Εταιρείας SIEMENS με την εξέταση του κ. Σήφη Βαλυράκη | 12.06.2015

Στην Αθήνα σήμερα, 12 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.55΄, στην Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150) τoυ Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, υπό την προεδρία της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και Προέδρου της Επιτροπής, κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της ακρόασης του διατελέσαντος Προέδρου της διακοπείσας συνεδρίασης για τη διαλεύκανση του θέματος της Εταιρείας SIEMENS με την εξέταση του κ. Σήφη Βαλυράκη.

…………………………………………………………………………………………….

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει η κυρία Μακρή.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Στην εξουσιοδοτική κατ’ αρχήν διάταξη του άρθρου 324 του νόμου 4072/2012 και στο ακροτελεύτιο άρθρο της συμφωνίας συμβιβασμού, αλλά και στο ακροτελεύτιο άρθρο της συμβάσεως με τον τίτλο «δεσμευτική ισχύς», ορίζεται ότι σε περίπτωση που η παρούσα συμφωνία απορριφθεί, δεν κυρωθεί εντός 45 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της από την Siemens, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η παρούσα συμφωνία είναι άκυρη και ανίσχυρη και θα θεωρείται για όλες τις περαιτέρω συζητήσεις ως χωρίς αναγνώριση. Εν προκειμένω, το σχέδιο της σύμβασης υπεγράφη από τη γερμανική εταιρία στις 7/3 του 2012, όπως προκύπτει βέβαια και από το σώμα του αγγλικού κειμένου της συμφωνίας που ενσωματώθηκε στο ΦΕΚ 164/27.8.2012.

Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεδομένου ότι η κύρωση από την Ελληνική Βουλή έγινε στις 27.8.2012 ήτοι δηλαδή μετά την πάροδο 45 ημερών από την υπογραφή της από την εταιρία, η συμφωνία είναι άκυρη και ανίσχυρη και μη παράγουσα έννομες συνέπειες κατά τη ρητή διατύπωση των άνω διατάξεων και κατά συνέπεια και η συμπροσβαλλόμενη μεταγενέστερη υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δηλαδή του κ. Στουρνάρα, με αριθμό 1188/17.9.2012/ΦΕΚ 438/17.9.2012 είναι άκυρη και ανίσχυρη και δεν παράγει έννομες συνέπειες.

Επίσης, κατά τη σύναψη της υπόψη συμβάσεως παραβιάστηκαν και οι διατάξεις του άρθρου 1 του Κώδικα Δημόσιου Λογιστικού από τις οποίες προκύπτει ότι η διαχείριση των οικονομικών του Κράτους δεν γίνεται αυθαίρετα, αλλά πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες και να διέπεται από τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας.

Με βάση, λοιπόν, τις αρχές αυτές η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων της χώρας, πρέπει να γίνεται με σωφροσύνη και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της οικονομικότητας, την αρχή της αποδοτικότητας και την αρχή της αποτελεσματικότητας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των παραπάνω αρχών έχει προβλεφθεί μάλιστα και ο έλεγχος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κράτους και επί της δημόσιας διαχείρισης και στο πλαίσιο αυτής, συμβάσεις που δημιουργούν υποχρεώσεις σε βάρος του δημοσίου, δεν δύναται να συνομολογηθούν, αν δεν προβλέπονται από γενικές ή ειδικές διατάξεις ή δεν συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου 79, επί ποινή ακυρότητας αυτών (άρθρο 85 του Κώδικα Δημόσιου Λογιστικού).

Εν προκειμένω, λοιπόν, αυτή η σύμβαση, η συμφωνία δεν προβλέπεται από γενική ειδική διάταξη νόμου που δεν συντελείται στην εκπλήρωση των δημόσιων σκοπών.

Αναφέρω αυτά συγκεκριμένα, γιατί όλα αυτά έχουν παραβιαστεί από τον υπεύθυνο στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας και της οικονομικής πολιτικής που είναι ο κ. Στουρνάρας. Επομένως, είναι επιβεβλημένη η κλήση του κ. Στουρνάρα στην Επιτροπή για να μας εξηγήσει γιατί παραβιάστηκε η προθεσμία των 45 ημερών.

Με συγχωρείται, κυρία Πρόεδρε, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω με αυτή την φασαρία που επικρατεί εντός της αιθούσης.

ΖΩΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Τραγάκη, θα σας παρακαλούσα να γυρίσετε μπροστά σας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Δεν κατάλαβα, κυρία Πρόεδρε. Με συγχωρείται πάρα πολύ.

Είμαι 40 χρόνια κοινοβουλευτικός, πώς μου λέτε «γυρίστε μπροστά»;

ΖΩΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Επιτροπής): Μιλάει μια συνάδελφός σας, κύριε Τραγάκη, και ακούγεται η διαρκής μεταξύ σας συνομιλία.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ.

Ποτέ δεν θα μου κάνετε εμένα παρατήρηση. Είμαι 40 χρόνια εδώ και είστε δύο χρόνια και μου κάνετε παρατήρηση;

ΖΩΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Επιτροπής): Σας παρακαλώ να μην μιλάτε την ώρα που είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση.

Αυτά τα 40 χρόνια τα κάνατε έτσι και για αυτό φθάσαμε ως εδώ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Τι λέτε;

Κοιτάξτε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που εφαρμόζετε τώρα.

ΖΩΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής – Πρόεδρος της Επιτροπής): Αυτά τα 40 χρόνια τα έφαγε πραγματικά στην πλάτη του ο ελληνικός λαός. Ας τα κάνουμε, λοιπόν, λίγο καλύτερα τα πράγματα.

Το λόγο έχει η κυρία Μακρή.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ως εκ τούτου, λοιπόν, είναι επιβεβλημένη η κλήση του κ. Στουρνάρα για να μας εξηγήσει, γιατί παραβιάστηκε η προθεσμία των 45 ημερών και γιατί υπέγραψε μια συμφωνία που καταφανώς δεν διασφαλίζει το ελληνικό κράτος.

Ακόμη είναι επιβεβλημένη η παρουσία του για να μας εξηγήσει, γιατί επέτρεψε στη Siemens να μην πραγματοποιήσει ούτε καν τις υποτυπώδεις υποχρεώσεις της από τη συμφωνία, παρά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο οποίος του είχε ασκηθεί από εμένα προσωπικά με δύο ερωτήσεις την 12291/1197/26.6.2013 και την 5068/626/21.12.2013, από τις οποίες προκύπτει κατάφορα, ότι η Siemens ενώ ανενόχλητη  είχε χρησιμοποιήσει και αξιοποιήσει όλα αυτά τα θετικά από τη συγκεκριμένη συμφωνία, δεν τηρούσε καμία από τις υποχρεώσεις που είχε απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο.

Επομένως, αυτό αποτελεί και έναν άλλο λόγο της ακυρότητάς της.

Επίσης, είναι επιβεβλημένη η παρουσία του, γιατί είναι αυτός ο οποίος υπέγραψε συμβάσεις που βλάπτουν καταφανώς το δημόσιο συμφέρον και οφείλει να απολογηθεί, γιατί πρόκειται περί απολογίας. Είχε μια θεσμική θέση, ήταν Υπουργός Οικονομικών της χώρας όταν υπέγραψε τη συγκεκριμένη συμφωνία και άρα οφείλει να απολογηθεί στον ελληνικό λαό και να αναλάβει τις ποινικές, τις αστικές και τις όποιες άλλες νομικές συνέπειες, που απορρέουν από τις πράξεις του. Κατόπιν όλων αυτών, κυρία Πρόεδρε, γνωμοδοτώ υπέρ της κλήσης του.

 

About Rachel Makri (3265 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: