Breaking News

Ερώτηση Βουλευτών για τη Θεσμική διερεύνηση δημοσιευμάτων σχετικά με Λαϊκή Τράπεζα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ Υπουργούς:  Οικονομικών

                                                Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Στο τεύχος 75 του περιοδικού HOT DOC, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:

«…Η διερεύνηση του σκανδάλου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου από την Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου αποκάλυψε ένα παράπλευρο οικονομικό και χρηματιστηριακό σκάνδαλο με επίκεντρο τον Όμιλο MIG και τις συνδεδεμένες τράπεζες του Ομίλου Marfin με πιθανές απρόβλεπτες συνέπειες για την σταθερότητα του ελληνικού και κυπριακού τραπεζικού συστήματος και τα συμφέροντα καταθετών και επενδυτών…»

Στην αναφορά, ο πρόεδρος της Επιτροπής δεν έθετε μόνο το θέμα της χρηματοδότησης της Μονής Βατοπεδίου μέσω offshore εταιριών από την τράπεζα που διοικούσε ο Βγενόπουλος, αλλά και το θέμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που είχε πετύχει η MIG, και έφτανε τα 5,4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα εξέθετε στην αναφορά, η Επιτροπή είχε διαπιστώσει πως μεγάλος αριθμός εταιριών καί επιχειρηματιών είχαν λάβει μέρος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της MIG, παίρνοντας δάνεια από την τράπεζα Marfin, επίσης συμφερόντων του Βγενόπουλου.

Σύμφωνα με κοινό πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τα δάνεια αυτά είχαν δοθεί με ενέχυρο τις μετοχές που αγοράστηκαν, αλλά η τράπεζα δεν απαίτησε τις διασφαλίσεις όταν οι μετοχές αυτές έχασαν την αξία τους. Σημείωνε επίσης πως πολλά από τα δάνεια είχαν δοθεί κατά παράβαση της τραπεζικής πρακτικής και χωρίς πραγματικές εγγυήσεις. Ζητούσε έτσι να ερευνηθεί αν η διαδικασία αυτή, μέσα από την οποία εμφανιζόταν η MIG να προσελκύει κεφάλαια επενδυτών, τα οποία προέρχονταν στην πραγματικότητα από δάνεια που έδινε η τράπεζα διοίκησης Βγενόπουλου, ήταν μια χειραγώγηση μετοχών.

Η αναφορά αυτή, στις 18 Οκτωβρίου, διαβιβάστηκε στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γιώργου Καλαμίδα. Ανατέθηκε, στη συνεχεία, στον εισαγγελέα εφετών Γιώργο Μωραϊτάκη να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση. Στις 10 Ιουλίου 2012, ο εισαγγελέας Γιώργος Μωραϊτάκης βάζει την υπόθεση στο αρχείο. Ο Ανδρέας Βγενόπουλος μιλά για την αθωότητά του καί για συκοφάντες, οί οποίοι τον έβαλαν σε περιπέτειες. Η διάταξη 5/2012 του Μωραϊτάκη κλείνει την υπόθεση, αλλά ανοίγει καί το κεφάλαιο με τα ερωτήματα. Ο εισαγγελέας εφετών εξετάζει την υπόθεση κάνοντας αναφορά σε δημοσιεύματα ακόμη καί αθλητικών sites, τα οποία αναφέρονταν στην υπόθεση, αλλά όχι στο πό¬ρισμα της Επιτροπής για το Βατοπέδί, το οποίο μάλι¬στα είχε ζητήσει να ερευνη- θούνοί ευθύνες του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργου Προβόπουλου, αλλά και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αντί γί’ αυτό, ο Γιώργος Προβόπουλος και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Αναστάσιος Γαβριηλίδης, καταθέτουν υπομνήματα με τα οποία απαλλάσσουν των ευθυνών τον Βγενόπουλο εμφανίζοντάς τον να πράττει με βάση το νόμο. Ο εισαγγελέας δεν ελέγχει την αλήθεια όσων καταθέτουν οι δύο, και πολύ περισσότερο, δεν ερευνά τις ευθύνες τους στην υπόθεση, όπως περιέγραφε το πόρισμα της Βουλής. Στον εισαγγελέα δεν καλείται να καταθέσει ο πρόεδρος της Επιτροπής, Δημήτρης Τσιρώνης, και δεν γίνεται καμία έρευ¬να για όσα περιγράφει το κοινό πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος και της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για πιθανές παρατυπίες και παρανομίες στη χορήγηση δανείων, που μπορεί «να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες στη σταθερότητα του κυπριακού και του ελληνικού τραπεζικού συστήματος».

Μερικούς μήνες μετά, οι κυπριακές τράπεζες και μαζί τους η κυπριακή οικονομία καταρρέουν.

Η αναζήτηση των αιτιών της κατάρρευσης της Κύπρου ανοίγει στην Κυπριακή Δημοκρατία νομικές και κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οι οποίες εμπλέκουν τον Ανδρέα Βγενόπουλο. Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται ευρέως, αλλά η Ελληνική Δικαιοσύνη παραμένει ατάραχη για εγκλήματα που εμφανίζονται να έχουν γίνει στην Ελλάδα.

Το Μάιο του 2014, η Κυπριακή Βουλή, σε πόρισμά της για την κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας και τον τρόπο λειτουργίας της Marfin, γράφει: «Διαχρονικά υπήρξε εκ μέρους της διοίκησης της τράπεζας μια στρατηγική “φορτώματος” διατραπεζικού χρέους της τράπεζας στην Κύπρο και αντιστρόφως ανάλογα “ξεφορτώματος” διατραπεζικού χρέους της τράπεζας από τον ελλαδικό χώρο… Η Επιτροπή κρίνει ότι η διοίκηση της τράπεζας και τα στελέχη της, με μεθοδευμένο, συστηματικό, αλλά και ταυτόχρονα εγκληματικό τρόπο, παρέσυραν τη Λαϊκή Τράπεζα και ταυτόχρονα την κυπριακή οικονομία σε κατάρρευση».

Η περαιτέρω έρευνα από τις ανακριτικές αρχές της Κύπρου (Αρχηγείο Αστυνομίας της Κύπρου) καταλήγει πως πολλά εγκλήματα έχουν διαπραχθεί στην Ελλάδα και πρέπει να ερευνηθούν από τις ελληνικές Αρχές. Σύμφωνα με τις κυπριακές ανακριτικές αρχές, η έρευνα της υπόθεσης επιβάλλει να ερευνηθούν οι ευθύνες του Ανδρέα Βγενόπουλου και των συνεργατών του, με βάση το ελληνικό Δίκαιο, για κακουργηματική απιστία, για απάτη και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η Ελληνική Δικαιοσύνη και πάλι δεν αντιδρά. Δεν γνωρίζει τι συμβαίνει, δεν διαβάζει τα δημοσιεύματα, και απ’ ό,τι προκύπτει, δεν θέλει να ακούσει και τους κύπριους συναδέλφους της.

….

Η υπόθεση την οποία περιγράφει η αναφορά του εισαγγε¬λέα Εφετών, Γιάννη Αγγελή, είναι ίσως μια από τις πιο σοβαρές που εξετάζει η Κυπριακή Δικαιο¬σύνη, αφού φέρει τον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χριστόδουλο Χριστοδούλου, να έχει χρηματιστεί από τον Ανδρέα Βγενόπουλο και τον εφοπλιστή Μιχαήλ Ζολώτα (έναν από τους μεγαλύτερους δανειολήπτες της Λαϊκής Τράπεζας) προκειμένου να επιτρέψει το πέρασμα μετοχών που κατείχε η HSBC στη Λαϊκή Τράπεζα, στον Βγενόπουλο και άλλες εταιρίες. Η άδεια αυτή απαιτούσε έλεγχο όσων απέκτησαν τις μετοχές της τράπεζας, ο οποίος σύμφωνα με τις κυπριακές Αρχές δεν έγινε ποτέ. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2014, μετά από αίτημα των δικαστικών αρχών της Κύπρου, έγινε συνάντηση του εισαγγελέα Εφετών, Γιάννη Αγγελή, με εκπροσώπους των κυπριακών δικαστικών αρχών, μέσω του συντονισμού της Eurojust. Σε αυτή τη συνάντηση, οι Κύπριοι διευκρίνισαν πως κάνουν έρευνα για να διαπιστωθεί αν ο Ανδρέας Βγενόπουλος και ο Μιχαήλ Ζολώτας, έχουν χρηματίσει τον κεντρι¬κό τραπεζίτη της Κύπρου, στου οποίου τους λογαριασμούς υπήρχαν μεταφορές ποσών. Το δεύτερο κομμάτι της έρευνας αφορούσε την παράνομη χορήγη¬ση δανείων από τη Marfin, όσο αυτή βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση, κατά παρέκκλιση των εσωτερικών κανονισμών και χωρίς την τήρηση των τραπεζικών πρακτικών, σε φυσικά πρόσωπα και εταιρίες συνδεδεμένες άμεσα ή έμμεσα με τη MIG.

Σύμφωνα με την αναφορά του εισαγγελέα Αγγελή, οι κυπριακές Αρχές εντόπισαν πως στις 27 Ιουλίου 2007 μεταφέρθηκε από λογαριασμό της εταιρίας FocusMaritime, συμφερόντων Μιχαήλ Ζολώτα, ποσό 1.000.000 ευρώ σε λογαριασμό της κόρης του, Αθηνάς Χριστοδούλου, με την αιτιολογία «παρο¬χή συμβουλευτικών υπηρεσιών». Ο Χριστοδούλου, σύμφωνα με τις κυπριακές Αρχές, υπηρετούσε ως κεντρικός τραπεζίτης, όταν η MarfinFinancialGroup αγόρασε ποσοστό της Λαϊκής και λίγους μήνες μετά έδωσε άδεια για αύξηση του ποσοστού της MarfinFinancialGroup στη Λαϊκή έως 19%. Παρότι ο Χριστοδού¬λου είχε διαβεβαιώσει πως, σύμφωνα με το νόμο, ερευνά τις σχέσεις Βγενόπουλου με το ToscaFund (υπήρχε καταγγελία πως αγόραζε σε προσυνεννόηση με τον Βγενόπουλο μετοχές της τράπεζας) δεν

Οι Κύπριοι διευκρίνισαν πως κάνουν έρευνα για να διαπιστωθεί αν ο Ανδρέας Βγενόπουλος και ο Μιχαήλ Ζολώτας, έχουν χρηματίσει τον κεντρικό τραπεζίτη της Κύπρου. Το δεύτερο κομμάτι της έρευνας αφορούσε την παράνομη χορήγηση δανείων από τη Marfin, όσο αυτή βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση εντοπίστηκε καμιά τέτοια έρευνα.

Οι κυπριακές Αρχές θεωρούν πως το ένα εκατομμύριο ευρώ, που εντοπίστηκε στο λογαριασμό Χριστοδούλου, ήταν αποτέλεσμα χρηματισμού για να δράσει όπως έδρασε σε σχέση με τη μεταβίβαση των μετοχών της Λαϊκής. Συνδέουν, όμως, το χρηματισμό άμεσα με τον Βγενόπουλο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης»:

«Όσο κι αν ο Ανδρέας Βγενόπουλος επιχειρεί να αποσυνδεθεί από τη Focus και τον Μιχάλη Ζολώτα, οι έρευνες της ανακριτικής ομάδας, η οποία διερευνά το οικονομικό έγκλημα, έχουν φέρει ήδη απτά αποτελέσματα. Σύμφωνα με πλη¬ροφορίες, από πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν την πορεία των ερευνών, οι ανακριτές έχουν εξασφαλίσει μαρτυρία από πρόσωπα, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από τη Focus και τα οποία κατέθε¬σαν γραπτώς ότι η συμφωνία λήψης των χρημάτων έγινε με τον Ανδρέα Βγενό- πουλο και όχι με τον Μιχάλη Ζολώτα.

Ο Όμιλος MIG, του οποίου επικεφαλής είναι ο Ανδρέας Βγενόπουλος, στις 12 Ιουλίου του 2007, κατάφερε να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Όμιλος πέρασε στην κατοχή του ένα ευρύ κύκλο επιχειρήσεων, που αφορούσαν από τρόφιμα έως τηλεπικοινωνίες και ιατρικές υπηρεσίες. Η μεγαλύτερη επιχείρηση στην Ελλάδα, όπως αρέσκεται συχνά να λέει ο ιδρυτής της, φάνταζε ως ένας κολοσσός. Ελάχιστα στοιχεία, σήμερα, υποδηλώνουν αυτή την παλιά εικόνα ισχύος. Ο ίδιος ο Ανδρέας Βγενόπουλος απασχολεί περισσότερο την κοινή γνώμη με τις αντιπαραθέσεις του και αντεγκλήσεις του, παρά με τα επιχειρηματικά σχέδια που θα άλλαζαν, όπως υποστήριζε, την Ελλάδα.

Ο τρόπος, με τον οποίο εξασφαλίστηκε αυτή η αύξηση της MIG, είχε απασχολήσει την Επιτροπή η οποία εξέταζε το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Ο πρόεδρός της, Δημήτρης Τσιρώνης, είχε ζητήσει από τον Άρειο Πάγο να ερευνηθεί αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της MIG προήλθε σε κάποιο βαθμό από δάνεια που είχε δώσει η τράπεζα Marfin, συμφερόντων Βγενόπουλου, στον Όμιλο συμφερόντων Βγενόπουλου. Και επίσης, αν η μη ανακοίνωση του γεγονότος πως τμήμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αφορά κεφάλαια που έδινε η τράπεζα ίδιων συμφερόντων σε επιχειρηματίες, εξαπατούσε το επενδυτικό κοινό και χειραγωγούσε τη μετοχή.

Η Ελληνική Δικαιοσύνη δεν βιάζεται ως σήμερα να καταλήξει σε σχετικό συμπέρασμα και δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πως το έχει ερευνήσει ποτέ επί της ουσίας. Αντιθέτως η Κυπριακή Βουλή, η Κυπριακή Αστυνομία, η Τράπεζα της Ελλάδας και η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, με δύο πορίσματά τους, θέτουν σοβαρά θέματα νομιμότητας, για τον τρόπο που δόθηκαν τα μετοχοδάνεια για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της MIG.

Στην έρευνα των κυπριακών Αρχών, υπάρχουν στοιχεία, τα οποία θέτουν το ερώτημα αν η Marfin – Λαϊκή, όσο καιρό υπήρξε υπό τη διοίκηση του Βγενόπουλου και των συνεργατών του, χρηματοδότησε κεκαλυμμένα την MIG. Αν δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν χρήματα καταθετών και μέσα από διάφορες διαδικασίες κατέληξαν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ή την εικόνα του Ομίλου MIG. Ο Ανδρέας Βγενόπουλος επιμένει πως η αύξηση κεφαλαίου της MIG, όποτε έγινε, αντιπροσώπευε καθαρές επενδύσεις επιχειρηματιών στον ανερχόμενο όμιλό του. Στις 15 Νοεμβρίου του 2013, ο γραμματέας του κόμματος ΑΚΕΛ της Κύπρου, Άνδρος Κυπριανού, και η βουλευτής του κόμματος Ειρήνη Χαραλαμπίδου, κατέθεσαν στον γενικό εισαγγελέα της Κύπρου ένα φάκελο με στοιχεία, που θεωρούν πως αποδεικνύουν ότι υπήρξε συγκαλυμμένη χρηματοδότηση της MIG με κεφάλαια της Λαϊκής. Δηλαδή, με διάφορους τρόπους, είτε μέσω δανείων από την ίδια την τράπεζα, είτε με άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα χρήματα κατέληγαν στον Όμιλο Βγενόπουλου.

Στα έγγραφα, που κατατέθηκαν στον γενικό εισαγγελέα της Κύπρου, φαίνεται πως στις 10 Φεβρουάριου η MIG ανήγγειλε έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών για 402 εκατομμύρια. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου, κατάφερε να διαθέσει μόνο 252 εκατομμύρια. Τα 50 εκατομμύρια προήλθαν από τις εταιρίες CapitalEnergyInvestments, συμφερόντων του επιχειρηματία Ρήγα και HilHydrocarbonsInvestments , συμφερόντων του Τοπούζογλου. Η διαδι¬κασία, όπως την περιγράφει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ήταν η εξής: «Η τράπεζα χορήγησε ανεξασφάλιστα παρατραβήγματα 33 εκατομμυρίων σε κάθε μία από τις εταιρίες. Στις 18 Μαρ¬τίου 2010 στάλθηκαν 25 εκατομμύρια από κάθε λογαριασμό εταιρίας στην ελ¬βετική τράπεζα UnionBancairePrivee (UBP). Την επόμενη μέρα, από την ίδια τράπεζα (UBP), στάλθηκε το συνολικό ποσό των 50 εκατομμυρίων

Το ΑΚΕΛ, κατέθεσε στην εισαγγελία της Κύπρου αλληλογραφία μεταξύ της Λαϊκής Τράπεζας και της γερμανικής τράπεζας Commerzbank, από την οποία, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύεται πως με κεφάλαια της Λαϊκής Τράπεζας και με μεσολάβηση της γερμανικής Commerzbank αγοράζονταν μετοχές της ίδιας της Λαϊκής αλλά και εταιριών του Ομίλου MIC, όπως το νοσοκομείο «Υγεία», η ΔΕΛΤΑ Singular κλπ.

Η Κυπριακή Βουλή, η Κυπριακή Αστυνομία, η Τράπεζα της Ελλάδας και η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, με δύο πορίσματά τους, θέτουν σοβαρά θέματα νομιμότητας, για τον τρόπο που δόθηκαν τα μετοχοδάνεια για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της MlC.

Ο Η Marfin, στην οποία αναγνωρίζεται αστική τραπεζική απάτη, είναι αναγκασμένη να καταβάλει 1.300.000 στον πολίτη που της έκανε αγωγή. Η καταδικαστική απόφαση έγινε αμετάκλητη πρόσφατα από τον Άρειο Πάγο. Η υπόθεση βάζει επί τάπητος για έρευνα το θέμα, αν με διάφορους τρόπους η τράπεζα κατάφερε έμμεσα να χρηματοδοτήσει τον όμιλο MIC, χωρίς να φαίνεται πως κεφάλαια, που έφευγαν από τα ταμεία της, κατέληγαν στον όμιλο συμφερόντων Βγενόπουλου.

ματι μιας τρίτης εταιρίας, της SadrugoHolding, πίσω στη Marfin-Λαϊκή, για να επενδυθοΰν σε ομόλογα της MIG. Η εταιρία αυτή έχει σύνδεση με τους δύο επιχειρηματίες, Ρήγα και Τοποΰζογλου. Τα λεφτά των καταθετών, δηλαδή, με εγκρίσεις του κύκλου Βγενόπουλου, πή-γαιναν στη MIG με σκοπό τη δημιουργία πλαστών εντυπώσεων».

Το ΑΚΕΛ, κατέθεσε στην εισαγγελία της Κύπρου αλληλογραφία μεταξύ της Λαϊκής Τράπεζας και της γερμανικής τράπεζας Commerzbank, από την οποία, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύεται πως με κεφάλαια της Λαϊκής Τράπεζας και με μεσολάβηση της γερμανικής Commerzbank αγοράζονταν μετοχές της ίδιας της Λαϊκής αλλά και εταιριών του Ομίλου MIG, όπως το νοσοκομείο «Υγεία», η ΔΕΛΤΑ Singular κλπ. Για να αποφεύγουν τους τραπεζικούς και χρηματιστηριακούς κανονισμούς, όπως υποστηρίζει το ΑΚΕΛ, και να μην φαίνεται πως αυτό ευνοούσε τον ίδιο τον Βγενόπουλο, έβαζαν μπροστά τη γερμανική τράπεζα, η οποία φαινόταν πως πουλούσε ένα χρηματοοικονομικό προϊόν. Με τον τρόπο αυτό διαχειρίστηκαν δεκάδες εκατομμύρια. Ο Όμιλος Ζολώτα, μέσα από τις εταιρίες Focus και Stabile, εμφανίζεται ακόμη το 2011 να παίρνει μέρος στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας, ενώ έχει ήδη δανειοδοτηθεί από την Λαϊκή Τράπεζα.

Η υπόθεση, όπως περιγράφεται στην αγωγή, η οποία γίνεται δεκτή από το δικαστήριο, έχει ως εξής: Επιχειρηματίας και γείτονας του Βγενόπουλου, του ζήτησε να τον βοηθήσει να πάρει δάνειο από την τράπεζα. Με σύστασή του, πήγε στο τμήμα PrivatBanking και ζήτησε το δάνειο. Το τμήμα της τράπεζας, όμως, του συνέστησε μια άλλη διαδικασία. Να πουλήσει τη βίλα του στο τμή μα leasing της τράπεζας και στη συνέχεια να τη μισθώσει. Με τα χρήματα, που θα έπαιρνε από την πώληση, θα αγόραζε μετοχές της MIG στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που γινόταν. Όταν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου οι μετοχές θα ανέβαιναν, τότε θα τις πουλούσε και θα εξασφάλιζε ποσό για να επαναγορά- σει το ακίνητο και να έχει και κέρδος.

Ο επιχειρηματίας συμφώνησε, αλλά όταν πήγε να υπογράψει τη σύμβαση με την τράπεζα, διαπίστωσε πως οι μετοχές, τις οποίες θα αγόραζε, ήταν τελικώς δεσμευμένες, παρά τις διαβεβαιώσεις των στελεχών της τράπεζας. Αρνήθηκε να υπογράψει και ακολούθησαν διαπραγματεύσεις ωρών. Η τράπεζα τον διαβεβαίωσε πως δεν ίσχυε η δέσμευση και η υπόθεση θα ήταν επικερδής για όλους. Ο επιχειρηματίας τελικώς υπέγραψε. Όταν παρά τις ως σήμερα δημόσιες καταγγελίες και αναφορές, καμιά εισαγγελική έρευνα δεν έχει γίνει για το αν χειραγωγήθηκαν μετοχές ή δημιουργήθηκε μια ψευδής εικόνα σφρίγους για τον Όμιλο MIG, που παραπλάνησε το επενδυτικό κοινό έγινε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της MIG, ο ίδιος συμμετείχε κατ’ αυτόν τον τρόπο με 2,5 εκατομμύρια. Η μετοχή της MIG ανέβηκε και αποφάσισε να πουλή¬σει, για να εξασφαλίσει τα κέρδη που του υποσχέθηκε η τράπεζα. Οι μετοχές του, όμως, ήταν δεσμευμένες και δεν μπορούσε να πουλήσει. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν σταδιακά την αξία τους και να χάσει το 1,3 εκατομμύριο, που το δικαστήριο επέβαλε να πληρώσει η Marfin για να τον αποζημιώσει.

Η ηγεσία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου έχει εκτεθεί σε καταγγελίες, που αφορούν μεγάλες υποθέσεις, χωρίς ούτε να ελεγχθεί ούτε να απαντήσει ποτέ. Όταν δημοσιεύτηκαν οι αποκαλύψεις για το Πόθεν Έσχες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Χαράλαμπου Αθανασίου, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν θέλησε να κάνει κανένα έλεγχο. Όταν δημοσιοποιήθηκαν ηχητικά ντοκουμέντα, που εμφάνιζαν τον Αντώνη Σαμαρά να δίνει εντολές παρέμβασης στην Ελληνική Δικαιοσύνη, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν έκανε ούτε τυπική διαδικασία έρευνας, ούτε καν για το ποιος και πώς υπέκλεψε τον πρωθυπουργό. Στις μεγάλες δικογραφίες, που αφορούν τραπεζίτες, επιχειρηματίες, ακόμη και λίστες με φοροφυγάδες, όπως η λίστα Λαγκάρντ, η Εισαγγελία αφήνει το χρόνο να κυλάει, ακροβατώντας σε μια νομιμότητα γραφειοκρατικών και νομότυπων αναθέσεων έρευνας, χωρίς τίποτα παραπάνω.

Μία από τις υποθέσεις αυτές, αφορά τον επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλο. Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, φέρεται να έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την ανακίνηση του θέματος από εισαγγελείς, το οποίο -χωρίς να έχει δικαίωμα πριν την περάτωση της έρευνας- χαρακτηρίζει «κυπριακού ενδιαφέροντος». Η δυσαρέσκεια αυτή εκφράστηκε όταν μεταφέρθηκαν, μέσω εισαγγελέα, στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα για τον Ανδρέα Βγενόπουλο στην Κύπρο. Τα στοιχεία επιχειρήθηκε να χαρακτηριστούν άσχετα με την Ελληνική Δικαιοσύνη, και όταν διαβιβάστηκαν γραπτώς, δεν συσχετίστηκαν με τις υπάρχουσες δικογραφίες για τον Βγενόπουλο, αλλά ανατέθηκαν σε άλλον εισαγγελέα από αυτόν που ερευνά την υπόθεση. Γενικότερα, οι έρευνες της Ελληνικής Δικαιοσύνης για τον Βγενόπουλο έχουν πάντα τα ίδια χαρακτηριστικά: διαρκούν πολύ, αγνοούν βασικούς μάρτυρες, καλούν ως μάρτυρες υπεράσπισης ανθρώπους που θα έπρεπε να ελέγξουν για τις ευθύνες τους και παραβλέπουν στοιχεία που υπάρχουν, ακόμη κι αν είναι δημοσιευμένα. Επί δύο χρόνια, η Εισαγγελία, που ερευνά τη δραστηριότητα Βγενόπουλου, δεν έχει κάνει ούτε ένα αίτημα δικαστικής συνδρομής στη γειτονική και αδελφή Κύπρο, για να παραλάβει έγγραφα, τα οποία αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για την υπόθεση. Πορίσματα της Κυπριακής Βουλής, πορίσματα των ανακριτών, εσωτερικά έγγραφα της MarfinBank, την οποία διοικούσε ο Βγενόπουλος, υπάρχουν στο διαδίκτυο αλλά όχι και στους εισαγγελικούς φακέλους/ίσως ο Ανδρέας Βγενόπουλος να είναι αθώος, όπως υποστηρίζει, αλλά η Δικαιοσύνη δεν δείχνει καθόλου..…»

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

  1. Αληθεύουν τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα;
  2. Εάν ναι ποιες θεσμικές πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να διερευνηθούν οι τυχόν ευθύνες της Τράπεζας της Ελλάδας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των επικεφαλής αυτών, αναφορικά με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την Επιτροπή διερεύνησης του σκανδάλου του Βατοπεδίου.
  3. Θα διερευνηθεί πιθανή χειραγώγηση μετοχών του Ομίλου MIG, όπως υποδείκνυε το πόρισμα, σύμφωνα με το ανωτέρω δημοσίευμα;
  4. Υφίσταται αίτημα δικαστικής συνδρομής από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την αναζήτηση τυχών αποδεικτικών στοιχείων που θα βοηθήσουν την διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης;
  5. Εάν ναι, ποια είναι η τύχη του αιτήματος, ύστερα από δύο χρόνια, εάν όχι γιατί;
  6. Αληθεύει ότι ενώ η Τράπεζα ήταν υπό ελληνική Διοίκηση και ευθύνη και λειτουργούσε με βάση τους ελληνικούς νόμους εμφανίζεται ως κυπριακή υπόθεση;
  7. Προτίθεστε να αναλάβετε πρωτοβουλία συσχέτισης όλων των υποθέσεων πιθανής διαφθοράς;
  8. Προτίθεστε να διερευνήσετε πιθανές εξωθεσμικές παρεμβάσεις από πολιτικούς ή άλλους φορείς στο έργο της Δικαιοσύνης;

Αθήνα,  13/5/2015

Οι Βουλευτές,

Μακρή Ραχήλ

Παραστατίδης Θεόδωρος

Σταθάς Ιωάννης

Τζαμακλής Χαρίλαος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Παρατίθεται η απάντηση του Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: