Breaking News

Ραχήλ Μακρή επί της αρχής του Σχεδίου Νόμου: «Ανοικτή διάθεση και χρήση εγγράφων, του δημόσιου τομέα, ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.» | 22.10.2014

Αθήνα, σήμερα στις 22 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.19΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Δημοκρατικών Βουλευτών, κυρία Ραχήλ Μακρή, για δώδεκα λεπτά.

……………………………………………………………………………………….

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Καλούμαστε να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο για την καθιέρωση της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για την υλοποίησή της και την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του 2013/37 Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Η εφαρμογή των μέτρων της Οδηγίας είναι πρωτεύουσας σημασίας για τη ζωή των πολιτών. Δεν πιστεύουμε, βέβαια, όσα ακούσαμε περί ύπαρξης μελετών, δυνάμει των οποίων υποτίθεται ότι η επεξεργασία, αλλά και η μετατροπή των δεδομένων σε εμπορικές πράξεις, θα αυξήσει το ΑΕΠ κατά 3 τρισεκατομμύρια. Μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να ακουστεί κάτι τέτοιο.

Επίσης, δυστυχώς για τη χώρα μας, το πιο σύντομο ανέκδοτο στα ευρωπαϊκά Όργανα αποτελεί η φράση «μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση από την ελληνική Συγκυβέρνηση». Κάποια στιγμή οφείλετε να αντιμετωπίζετε θέμα πρωτεύουσας σημασίας με την πρέπουσα σοβαρότητα, κάτι το οποίο δεν θέλετε, βέβαια, με κανέναν τρόπο να κατανοήσετε.

Απόδειξη αυτής σας της αδυναμίας κατανόησης έχουμε σε πολλά επίπεδα. Τυπικά δεν είναι δυνατό να εισηγείστε την εναρμόνιση μιας σημαντικότατης Οδηγίας μαζί με μία πλειάδα άσχετων διατάξεων. Η διαχείριση της πληροφορίας μπλέκεται με ρυθμίσεις τρόπου εισαγωγής στο δημόσιο, με διατάξεις συγκεκαλυμμένης απόλυσης, που ονομάζετε «διαθεσιμότητα». Έτσι, φτάνατε να αναλώνετε όλο σχεδόν το χρόνο συζήτησης στην αρμόδια Επιτροπή στο εάν πρέπει να απολυθούν όσοι έχουν πλαστά πτυχία.

Η απάντηση, βέβαια, που λάβατε απ’ όλους είναι ότι, ναι. να απολυθούν όσοι έχουν πλαστά πτυχία, πλαστά πιστοποιητικά, πλαστά δικαιολογητικά. Να απολυθούν, όμως, και αυτοί που διορίζονται ως μετακλητοί ή με όποια άλλη σχέση εργασίας στα γραφεία των Υφυπουργών και των Υπουργών, να διωχθούν οι υπεύθυνοι οι οποίοι διορίζουν απατεώνες σε κρίσιμες πολιτικές θέσεις.

Για να θυμηθούμε μια τέτοια περίπτωση, αυτή του κ. Γεωργιάδη που κόπτεται για τη διαφάνεια, όπως είπε προηγουμένως, ο οποίος βέβαια ξέχασε ότι διόρισε διοικητή νοσοκομείου στη Δυτική Μακεδονία που είχε πλαστογραφήσει το πτυχίο του, αλλά διέθετε συστατική επιστολή αμέμπτου ήθους από το σημερινό Υφυπουργό Μεταφορών, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο.

Βέβαια, το γεγονός ότι τα νοσοκομεία αυτά στα οποία διόρισε με τα πλαστά πτυχία δεν διαθέτουν γιατρούς δεν έχει καμμία σημασία για τη Συγκυβέρνησή σας. Διέθετε λοιπόν, όπως είπαμε, συστατική επιστολή αμέμπτου ηθικής. Δεν ξέρουμε βέβαια σε ποιο ήθος ακριβώς αναφέρεται. Σε αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε εμείς οι υπόλοιποι ή στο κομματικό ήθος του αφισοκολλητή ή του παλαιοκομματικού συστήματος που φαίνεται να αποτελεί προσόν για τη Συγκυβέρνησή σας;

Εάν θέλετε να γίνουμε αναλυτικότεροι και σε ουσιαστικό επίπεδο, αναφέροντας λόγους για τους οποίους δεν σέβεστε τη σημαντικότητα των διατάξεων που εισηγείστε, ευχαρίστως να το κάνουμε. Ευαγγελίζεστε την αναβάθμιση του Εισαγωγικού Διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Για να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς την υλοποιείτε μέσα από το νομοσχέδιο. Καταργείτε, λέτε, τις προφορικές εξετάσεις της ξένης γλώσσας. Κι εμείς ρωτάμε «Γιατί;». Γιατί, όπως είπατε, υπήρχαν ενστάσεις και δεν θέλετε να φέρνετε τους υποψηφίους σε δύσκολη θέση, αλλά να τους παρέχετε την άνεση μίας γραπτής εξέτασης πολλαπλών απαντήσεων.

Σας θυμίζουμε βέβαια ότι μετά από την αποφοίτησή τους, αυτοί οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι, καλούνται σε συνέντευξη προκειμένου να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στον δημόσιο τομέα. Τελικά η συνέντευξη και γενικά οι προφορικές εξετάσεις είναι αδιάβλητες, ναι ή όχι; Είναι αξιοκρατικές, ναι ή όχι; Είναι επιθυμητές σε ένα σύστημα κρίσης, ναι ή όχι; Γιατί εάν ο αρμόδιος Υπουργός τη μία εισηγείται υπέρ τους, και την άλλη εναντίον τους, είναι φυσικό να μετατρέπεται πλέον σε ανέκδοτο.

Θα ήταν βέβαια κωμικό, εάν δεν ήταν τόσο τραγικό. Και είναι τραγικό, πραγματικά, να πληρώνουμε εκατομμύρια κάθε χρόνο, για παράδειγμα στον Οργανισμό Γαλλοφωνίας, κι εσείς να έρχεστε εδώ και να αναγνωρίζετε μόνο το πτυχίο Αγγλικών στον Εισαγωγικό αυτό Διαγωνισμό. Και για του λόγου το αληθές, στις 9-5-2014, με την υπ’ αριθμόν 2530 απόφασή του, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος ως Υπουργός Εξωτερικών ενέκρινε την καταβολή 2.942.864 ευρώ στον Οργανισμό Γαλλοφωνίας, στην Τράπεζα «BNP Paribas», στο Μον Παρνές στο Παρίσι. Και βέβαια, όπως γράφει στην απόφασή του, σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού του ποσού, η επιπλέον διαφορά θα αναληφθεί από τον λογαριασμό «Συναλλαγματική Διαφορά Δημοσίου», στο οποίο έχετε, όπως λέτε, στον ΚΑΕ 2611, αντίστοιχα ποσά δεσμευμένα.

Το καταθέτω στα Πρακτικά.

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κυρία Ραχήλ Μακρή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Τραγικό! Τραγικό από μία τραγική τελικά Κυβέρνηση, ή μάλλον Συγκυβέρνηση, που διαθέτει εκατομμύρια ευρώ για οργανισμούς γαλλοφωνίας, 2,5 εκατομμύρια ευρώ για όπερα στην Αλβανία, αλλά να μην μπορεί να διαθέσει κανένα ευρώ για τη συντήρηση του σπιτιού του Νομπελίστα ποιητή Σεφέρη, που ρημάζει στην Κορυτσά της Αλβανίας!

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κυρία ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)

Από την άλλη πλευρά, σφυρίζει αδιάφορα προς τις προκλήσεις των Αλβανών, στους οποίους μόνο για το 1998 δώσαμε για οικονομική στήριξη 20 δισεκατομμύρια δραχμές με υπογραφή του κ. Σημίτη, και βέβαια αφήνει και την Κύπρο αυτή τη στιγμή να την προστατεύουν οι Ιταλοί, οι Ρουμάνοι και οι Ισραηλινοί και σήμερα βέβαια να μπαίνουν και στα οικόπεδα 9 και 2 και να διατείνονται ότι έχουν δικαίωμα, όπως λένε, να πάρουν και μερίδιο από το φυσικό αέριο που βγαίνει στην Κύπρο.

Εάν δεν έχετε φέρει ήδη νομοτεχνική βελτίωση, περιμένουμε να το κάνετε άμεσα, ειδάλλως να παραδεχθείτε ότι μόνο τα Αγγλικά αναγνωρίζετε, να σταματήσετε τη χρηματοδότηση τέτοιων οργανισμών όπως του Οργανισμού Γαλλοφωνίας, να κλείσετε πανεπιστημιακές σχολές και γενικά να συνεχίσετε το “success story” της βύθισης της χώρας σε ακόμη μεγαλύτερο σκοταδισμό.

Την 1η Οκτωβρίου, στην τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής, ακούσαμε τον κ. Κουτσούκο, Ειδικό Αγορητή του ΠΑΣΟΚ, να λέει ότι με το παρόν νομοθέτημα μειώνεται το κόστος στην οικογένεια, γιατί ξέρουμε τη γνωστή φάμπρικα των φροντιστηρίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Χαιρόμαστε που κόπτεστε για την ελληνική οικογένεια. Γι’ αυτήν την οικογένεια που κοιμάται στο αυτοκίνητο μαζί με τα παιδιά της, γιατί δεν έχει να πληρώσει ενοίκιο. Γι’ αυτήν που συμβολικά παραδίδει τα παιδιά της στην εφορία για να σας καταδείξει την απόγνωσή της από τη φοροληστρική πολιτική σας.

Δεν δείξατε βέβαια την ίδια ευαισθησία, όταν ήρθατε εδώ και ψηφίζατε «ναι» στον ΕΝΦΙΑ ονομαστικά. Εάν θέλετε να απαλλάξετε, λοιπόν, τις οικογένειες από το κόστος τους, εφαρμόστε απλά το νόμο. Δεν χρειάζεται να αλλάζετε ολόκληρο το διαγωνισμό.

Και ερωτούμε: Υπάρχει ή δεν υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη διενέργεια φροντιστηριακών μαθημάτων για διαγωνισμούς εισαγωγής στο δημόσιο; Έχουν θαφτεί καταγγελίες για συγκεκριμένα φροντιστήρια που βασίζονται σε κομματικούς φίλους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και λειτουργούν παράνομα, ναι ή όχι;

Αν βγούμε, λοιπόν, μία βόλτα στους γύρω από τη Βουλή δρόμους, θα δούμε ή όχι εκατοντάδες διαφημίσεις τέτοιων φροντιστηρίων; Το θέμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης είναι πολύ σοβαρό για να το αντιμετωπίζει η συγκυβέρνηση της αβάσταχτης ελαφρότητας και δεν πείθετε κανέναν για το ενδιαφέρον σας. Δεν σας ενδιαφέρει να μειώσετε το χρόνο του διαγωνισμού. Η μόνη σας μέριμνα είναι να αφαιρέσετε το διακομματικό έλεγχο, καταργώντας την αντίστοιχη πρόβλεψη και να διαβρώσετε και αυτόν τον θεσμό.

Μήπως τελικά να σας προτείνουμε για να μειώσουμε και το κόστος και το χρόνο να μην κάνουμε καθόλου διαγωνισμούς; Μήπως οι υποψήφιοι να περνούν από τα γραφεία σας και να παίρνουν συστατικές επιστολές σαν αυτήν που είχε εκδώσει ο κ. Παπαδόπουλος στον κ. Γεωργιάδη για να διορίσει, όπως είπαμε, τον Διοικητή του Νοσοκομείου Γρεβενών και να εισάγονται όσοι έχουν τις περισσότερες συστατικές επιστολές; Πείτε το. Αυτή την αξιοκρατία θέλετε, την ψεύτικη, την πλασματική, την προσχηματική για να κλείσετε το μάτι στη διαφθορά και στην σπατάλη πόρων.

Να περάσουμε εν συντομία στο άρθρο 22, που τροποποίησε η κυρία Χριστοφιλοπούλου, ύστερα από τις τοποθετήσεις του Ειδικού Αγορητή του ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, στην τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Γιατί εξαιρέσατε τους συνταξιούχους, αφήνοντας μόνο τα ΑΜΕΑ; Γιατί δεν υπάρχει χρονική οριοθέτηση μέχρι τη λήξη της υπαλληλικής σχέσης; Ή μήπως γιατί αυτές σας οι ενέργειες και παραλείψεις σκοπεύουν στη διαφοροποίηση των πινάκων διαθεσιμότητας υπέρ προσώπων που είναι αρεστά στις διοικήσεις;

Καθώς διαθέτω, λοιπόν, συγκεκριμένες καταγγελίες, θα παρακαλούσα για την άμεση απάντησή σας μέχρι την αυριανή συζήτηση, στην οποία θα επεκταθούμε επί των άρθρων βέβαια και των πολύ πλούσιων τροπολογιών, τις οποίες φέρνετε μέχρι την τελευταία στιγμή.

Να πούμε, λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε, κυρία Χριστοφιλοπούλου, στις ΜΚΟ και μας είπατε ότι θα αναρτώνται στο σύστημα αυτό το οποίο θεσπίζετε της απόλυτης διαφάνειας και οι δαπάνες που αφορούν ΜΚΟ και επειδή μέχρι να αναρτήσετε και να φτιάξετε αυτό το σύστημα της απόλυτης διαφάνειας, ο μόνος τρόπος για να μπορούμε εμείς να ενημερωνόμαστε και οι Βουλευτές, αλλά και όλοι οι πολίτες, είναι μέσω των δημοσιευμάτων, μήπως να αναρτήσετε και την περίπτωση της ΜΚΟ του κ. Παπαμιμίκου, για τον οποίο μάλιστα γράφουν σε δημοσιεύματα «Έρευνα για τον εκλεκτό του κ. Αντώνη Σαμαρά και Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Παπαμιμίκο, διέταξε η Εισαγγελία για το σκάνδαλο των ΜΚΟ»;

Το θέμα αποκάλυψε η Εφημερίδα «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ» και σύμφωνα με έγγραφο του ΣΔΟΕ η Εισαγγελία έχει παραγγείλει στο ΣΔΟΕ να ελέγξει και το Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ «Δίκτυο για τη Δημοκρατία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», πρώην «Δίκτυο Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία στα Δυτικά Βαλκάνια».

Η έρευνα αφορά στη διακρίβωση τυχόν τέλεσης αδικημάτων, τα οποία διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Συγκεκριμένα, υπεξαίρεση εις βάρος του δημοσίου, κατ’ εξακολούθηση απάτη εις βάρος του δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Η έρευνα, λοιπόν, λέει ότι αυτή η ΜΚΟ έλαβε από το 2001 μέχρι το 2010 συνολικά 2.492.728,17 ευρώ από την ΥΔΑΣ.

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Μα, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα!

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Και όπως διαβεβαιώνουν με την εφημερίδα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, τα προγράμματα για τα οποία η εν λόγω ΜΚΟ έλαβε κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από την ΥΔΑΣ ουδέποτε υλοποιήθηκαν.

Όταν φτιάξετε το σύστημα, θα αναρτήσετε τα στοιχεία ή θα επικαλείστε προσωπικά δεδομένα;

Καταθέτω στα Πρακτικά το δημοσίευμα και περιμένουμε απαντήσεις.

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κυρία Ραχήλ Μακρή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Θα αναρτήσετε και τις δικογραφίες που έρχονται στη Βουλή και όλως τυχαίως όταν αφορούν κυβερνητικούς Βουλευτές, όπως τον κ. Γεωργιάδη, κουκουλώνονται; Όπως επίσης και όταν αφορούν –για να γνωρίζουν και οι Έλληνες πολίτες- δήλωση ψευδών στοιχείων στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής των Ελλήνων και μη καταβολή του αναλογούντος φόρου μεταβιβάσεως για αγορασθέν ακίνητο επί του οποίου έχουν τελεστεί αυθαίρετες κατασκευές. Σοβαρά;

Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, δεν θέλατε να πάτε στη δικαιοσύνη, αφού έχετε δίκιο και δεν έχετε τελέσει τα αδικήματα τα οποία αναφέρονται; Θέλετε να μετρήσουμε στα δυόμισι χρόνια πόσες δικογραφίες έχουν έρθει για κυβερνητικούς Βουλευτές και κουκουλώθηκαν όλες για να μην έρθουν στη δικαιοσύνη;

Έρχεστε εδώ και έχετε το θράσος να μιλάτε για διαφάνεια εσείς; Εσείς με τις σκιές; Που έπρεπε να είστε οι πρώτοι, οι οποίοι να ζητάτε να πάτε στο φυσικό σας δικαστή και να αποδείξετε την αθωότητά σας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να δηλώσουμε ότι καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Και το καταψηφίζουμε γιατί δεν αποδίδετε την πρέπουσα μέριμνα στην ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας και γιατί βρίσκετε την ευκαιρία για να εισάγετε αναξιοκρατικές διατάξεις χωρίς καμία διαβούλευση.

Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: