Breaking News

Ερώτηση της βουλευτού Ν. Κοζάνης για τις στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες της αγοράς πετρελαίου θέρμανσης

parliament_logo

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ

 Βουλευτής  Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,Οικονομικών

Σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2014 αρχίζει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ 1389/13-10-14 επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων πολλοί επαγγελματίες του κλάδου δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές για δυο λόγους.

Ο πρώτος είναι η εκκρεμότητα ογκομέτρησης χιλιάδων δεξαμενών, η οποία διενεργείται από μόνον τέσσερις  διαπιστευμένες και πιστοποιημένες εταιρείες από το ΕΣΥΔ. Η δεύτερη αδυναμία ανταπόκρισης στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού συνοψίζεται στην μη ολοκλήρωση από τις Εταιρείες εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών σε Πρατηριούχους και Εμπόρους, λόγω έλλειψης εξαρτημάτων του συστήματος και αδυναμίας να ανταποκριθούν στα χρονοδιαγράμματα εγκατάστασης.

Οι πρατηριούχοι και έμποροι δεν έχουν ευθύνη για την καθυστέρηση εγκατάστασης όπως προκύπτει από επιστολή 23 εταιριών εγκατάστασης συστημάτων εισροών – εκροών της 7ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω:

«1.​ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΦΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η υλοποίηση των συστημάτων της Γ’ φάσης είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι όμως γεγονός ότι αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα σε σημαντικό αριθμό πρατηρίων, κυρίως για τους πιο κάτω αναφερόμενους λόγους, όπως έχουν κατ’ επανάληψη συζητηθεί σε συναντήσεις στο υπουργείο σας:

❖​ Συνολικός αριθμός πρατηρίων Γ’ φάσης περίπου 3.000 ανά την επικράτεια – είναι υπερδιπλάσιος των δύο προηγούμενων φάσεων αθροιστικά και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση εντός του ίδιου διαστήματος των έξι μηνών.

❖​ Προσθετικά στο πιο πάνω, στη φάση αυτή, υπήρχαν λιγότερα εγκατεστημένα συστήματα που απαιτούσαν αναβάθμιση και όχι πλήρη εγκατάσταση.

❖ ​Γεωγραφική διασπορά των εγκαταστάσεων σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές – εύλογες καθυστερήσεις σε παραδόσεις εξοπλισμού – απαιτούμενος χρόνο ταξιδιών, κλπ.

❖ ​Αντικειμενικές δυσκολίες διαθεσιμότητας υποδομών (κατάσταση αντλιών, ελλείψεις υποδομών, κλπ.).

❖​ Καθυστερήσεις στην καταβολή των απαιτούμενων προκαταβολών από τους πρατηριούχους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις στις αντίστοιχες υλοποιήσεις.

Με βάση τα πιο πάνω, η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων προβλέπεται να γίνει μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2015 και εφόσον δεν ισχύσει η υποχρέωση πιστοποιημένης ογκομέτρησης και οι πρατηριούχοι προβούν στη δημιουργία των απαιτούμενων μερίδων στη ΓΓΠΣ (δεν εξαρτάται από τους εγκαταστάτες Ε/Ε).

2.​ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΑ Γ’ ΦΑΣΗΣ & ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ειδική αναφορά κάνουμε στα πρατήρια Γ’ φάσης που προμηθεύουν το καταναλωτικό κοινό με Πετρέλαιο Θέρμανσης, καθώς και τους μεταπωλητές Π.Θ., για τους οποίους θα πρέπει να λάβετε ειδική μέριμνα, καθώς στην έναρξη της περιόδου του Π.Θ. δε θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος εισροών – εκροών, κυρίως λόγω έλλειψης στην ελληνική αγορά του απαιτούμενου ηλεκτρονικού καταγραφικού για τη σύνδεση με το σύστημα Εισροών Εκροών και καθώς οι παραγγελίες για τα καταγραφικά δόθηκαν σχετικά πρόσφατα.

3.​ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΦΑΣΗΣ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΓΓΠΣ

Αποτελεί στόχο του συνόλου των εγκαταστατών η κατά το συντομότερο δυνατόν ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων, με τη σύνδεση των πρατηρίων στη Γ.Γ.Π.Σ.. Πέραν των λοιπών αντικειμενικών δυσκολιών όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω, πρέπει άμεσα να γίνει απαλοιφή της απαίτησης της ΓΓΠΣ για ογκομετρικούς πίνακες με αβεβαιότητες για τα πρατήρια της Γ’ φάσης, καθώς η απαίτηση αυτή ΔΕΝ επιτρέπει τη σύνδεση ήδη εγκατεστημένων συστημάτων και εφόσον ισχύσει, η ολοκλήρωση της Γ’ φάσης δε θα είναι δυνατή, αν δεν προηγηθούν πιστοποιημένες – διαπιστευμένες ογκομετρήσεις (άγνωστος χρόνος ολοκλήρωσης).»

Εξ αιτίας των ανωτέρω, δημοσιεύματα αναφέρουν την απόφαση των πρατηριούχων της Κέρκυρας να μην προμηθευτούν και διαθέσουν πετρέλαιο θέρμανσης λόγω εκκρεμοτήτων στο σύστημα και με τον φόβο των υψηλών προστίμων που προβλέπονται.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 1. Αληθεύουν τα αναφερόμενα στις επιστολές;
 2. Εάν ο συνολικός αριθμός πρατηρίων της Γ’ φάσης είναι υπερδιπλάσιος των δύο προηγούμενων φάσεων αθροιστικά και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση εντός του ίδιου διαστήματος, γιατί δόθηκαν μόνο έξι μήνες για την ολοκλήρωση της φάσης αυτής;
 3. Στον σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος των φάσεων εγκατάστασης έχει ληφθεί υπόψη η γεωγραφική διασπορά των εγκαταστάσεων σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές;
 4. Υφίσταται μέριμνα του Υπουργείου για την αντιμετώπιση έλλειψης στην ελληνική αγορά του απαιτούμενου ηλεκτρονικού καταγραφικού για τη σύνδεση με το σύστημα Εισροών Εκροών;
 5. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την ολοκλήρωση πιστοποιημένων – διαπιστευμένων ογκομετρήσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνδεση ήδη εγκατεστημένων συστημάτων;
 6. Υφίσταται μέριμνα για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς πολλοί πρατηριούχοι και έμποροι πετρελαίου θέρμανσης, χωρίς δική τους ευθύνη, δεν έχουν προμηθευτεί τον απαιτούμενο εξοπλισμό;
 7. Υφίσταται μέριμνα για την αντιμετώπιση φαινομένων ολιγοπωλίου ή και μονοπωλίου ειδικά σε μικρές περιοχές, όπου μόνο λίγοι ή και ένας έμπορος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία;
 8. Υφίσταται μέριμνα για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας εξαιτίας των ανωτέρω συνθηκών της αγοράς;
 9. Προβλέπεται παράταση στον χρόνο ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών, ειδικά για τους πρατηριούχους και τους εμπόρους που ανήκουν σε περιοχές της Γ’ φάσης;
 10. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετέ για την επίλυση των προβλημάτων που οδήγησαν τους πρατηριούχους της Κέρκυρας στην αναστολή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης;
 11. Υφίσταται μέριμνα για ολοκληρωμένη εγκατάσταση του συστήματος εισροών εκροών σε όλες της φάσεις εμπορίας πετρελαίου και προϊόντων αυτού;
 12. Εάν ναι με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Αθήνα,  15/10/2014

    Η ερωτώσα Βουλευτής, 

Ραχήλ Μακρή 

Παρατίθεται η απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και ΑνταγωνιστικότηταςDocument-page-001Document-page-002Document-page-003Document-page-004Document-page-005

Η ερώτηση δεν απαντήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

https://rachelmakri.com/2014/10/15/%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE%CE%BB-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AE-%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7-2/

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: