Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην ολομέλεια για την Κύρωση της Σύμβασης Ελληνικού Δημοσίου, KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ, ENERGEAN OIL | 18.09.2014

Αθήνα, σήμερα στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.33΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τμήμα Διακοπής Εργασιών της  Βουλής (Γ΄ Σύνθεση), για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ΄ Αντιπροέδρου αυτής κυρίου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (ΦΕΚ Α΄ 296)».

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL & GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ».

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM INC για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)».

…………………………………………………………………………………..

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Το Τμήμα έπρεπε να συζητά σήμερα τέσσερις συμβάσεις. Αυτό δεν φαίνεται να το έχει κατανοήσει ο κύριος Υπουργός, ο οποίος κατέθεσε μία σειρά τροπολογιών παραβιάζοντας κατάφωρα την έννοια και τη διαδικασία συζήτησης νομοθετημάτων κύρωσης συμβάσεων. Βέβαια, αυτό με την άδεια του Προεδρείου της Βουλής που συνεχίζει να διολισθαίνει στην επικίνδυνη ατραπό παραβίασης του Κοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας.

Δεν είναι δυνατόν με το νομοσχέδιο να αποφασίζουμε για τη δεύτερη τροποποιητική σύμβαση με την «KAVALA OIL» και στην τροπολογία 1823/274 να υπάρχει η τρίτη τροποποιητική Σύμβαση. Οφείλατε τουλάχιστον να την είχατε εισάγει ως ξεχωριστή σύμβαση και όχι να προσπαθείτε να εισάγετε διατάξεις από τα παράθυρα.

Είναι ανήθικο, είναι αντιδεοντολογικό και πέρα από κάθε έννοια νομιμότητας αυτή η συγκεκριμένη πρακτική σας. Είναι απαράδεκτο να καλύπτονται με τροπολογίες η πλειοδοσία στην παροχή, η εξυπηρέτηση εκλογικής πελατείας και η κάλυψη ανικανότητας Υπουργών σας, όπως είναι ο κ. Μητσοτάκης, που δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει στη νομοθετική πρωτοβουλία ούτε σε ποια οργανική ομάδα και μονάδα του Υπουργείου του αναφέρεται.

Έννοια έχουν οι τροπολογίες μόνο όταν ρυθμίζουν ένα επείγον θέμα που ήταν αδύνατο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης να αντιμετωπιστεί νωρίτερα. Ειδικά στον περιορισμένο χρόνο της κύρωσης οι τροπολογίες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, εάν δεχθούμε ότι μπορούν να υπάρχουν. Εσείς, αντίθετα, σε τέσσερεις συμβάσεις εισάγετε οκτώ τροπολογίες.

Με την τροπολογία 1817/269 ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης παραδέχεται ότι δεν διαθέτει βέβαια την ικανότητα για να συντάξει ένα Προεδρικό Διάταγμα και κάποιες Υπουργικές Αποφάσεις και να γνωρίζει τις υπηρεσίες του Υπουργείου του. «Άλλη έγραψε» λέει «και άλλη εννοούσε, εκ παραδρομής» όπως ισχυρίζεστε βέβαια. Μόνο που ξεχνάτε ότι εκ παραδρομής της δημοκρατίας είστε ακόμα στην κυβέρνηση.

Γι’ αυτό το λόγο φέρατε στα Θερινά Τμήματα και τις συγκεκριμένες Συμβάσεις, για να βγείτε μετά από εδώ με φανφάρες και να κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό περί την υπογραφή Συμβάσεων εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και για τη μεγάλη βέβαια επιτυχία σας. Όπου μπορείτε ρουσφετολογείτε ασύστολα.

Ας δούμε για παράδειγμα την τροπολογία 1820/272 για τα «Καταδυτικά Πάρκα». Κάνετε που κάνετε διευκολύνσεις στους επιχειρηματίας καθημερινά, δεν είναι ανάγκη να φέρνετε το Κοινοβούλιο προ τετελεσμένων για να μπορέσετε να τις περάσετε.

Ούτως ή άλλως οι Βουλευτές της Συγκυβέρνησης ψηφίζουν πάντα υπάκουα. Μπορεί βέβαια να θυμούνται τα γαλλικά τους, όταν δεν φαίνονται και να υψώνουν τα λάβαρα της επανάστασης, αλλά μετά έρχονται όλοι και λένε «Ναι» σε όλα. Οπότε προς τι αυτή η συγκεκριμένη μεθόδευση;

Ομοίως με την τροπολογία 1819/271 με την οποία παραβιάζετε την κείμενη νομοθεσία για μικροεξυπηρετήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επέκταση του χρονικού ορίου και τη λατομεία. Επιπρόσθετα, ενώ η συγκεκριμένη τροπολογία υποτίθεται ότι ρυθμίζει θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, φέρνετε και άλλη διάταξη στην τροπολογία 1824/275 σχετικά με υποχρέωση σύνταξης ορθολογικής μελέτης σε επιχειρήσεις ΑΠΕ. Ούτε το σύνολο των διατάξεων δεν μπορείτε να μαζέψετε σε μια τροπολογία.

Για την τροπολογία 1823/274 είπαμε ήδη ότι δεν είναι δυνατό να περνάτε τη δεύτερη τροποποιητική Σύμβαση με το νομοσχέδιο και την τρίτη τροποποιητική με τροπολογία επί του νομοσχεδίου. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά.

Επίσης, δεν είναι δυνατό να συναινέσουμε σε επιθανάτιες πράξεις για τη «ΛΑΡΚΟ». Εσείς καταστρέψατε τη «ΛΑΡΚΟ». Εσείς διορίζατε τις διοικήσεις που την καταλήστεψαν. Εσείς την απαλλάξετε από τις ποινικές ευθύνες, όταν βέβαια καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο και τώρα ζητάτε να εγκρίνουμε τροπολογίες διευκόλυνσης της καταστροφής της.

Οι μόνες τροπολογίες με τις οποίες θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε είναι 1818/270 και 1826/277 και αυτές καθαρά για ανθρωπιστικούς και κοινωνικούς λόγους, αφού πρώτα βέβαια μας αναλύσετε τους λόγους του επείγοντος στις ρυθμίσεις που σας ανάγκασαν να τις εισάγετε σε τροπολογία.

Πέραν των τροπολογιών υπάρχουν και οι Συμβάσεις του νομοσχεδίου. Στην πρώτη για την «KAVALA OIL» απαλλάσσετε τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» του κ. Λάτση από τις υποχρεώσεις τους, που ούτως η άλλως δεν τηρούσαν από τη στιγμή της ιδιωτικοποίησης τους.

Φαίνεται ότι σε αυτή τη σύμβαση, την οποία έγραψε το δικηγορικό γραφείο που τυγχάνει να είναι και νομικός του σύμβουλος, φρόντισε γι’ αυτήν την απαλλαγή. Εάν έπρεπε να κάνετε μία τροποποίηση, αυτή θα ήταν η αποκατάσταση της KAVALA OIL ως μοναδικού  αναδόχου, εκτός βέβαια εάν σας έχουν γράψει και εσάς το λόγο, όπως είχε συμβεί με την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ και όπως είχε γίνει με τους εισηγητές του κόμματός σας στην προηγούμενη τροποποιητική σύμβαση και όπως προκύπτει και από τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανταλλάσσονταν μεταξύ του Υπουργείου και μεταξύ της εταιρείας, τα οποία βέβαια θα παραδώσουμε στις δικαστικές αρχές της χώρας.

Οι άλλες τρεις συμβάσεις θα μπορούσαν να είναι αποδεκτές, εάν ήταν αρχικές συμβάσεις έρευνας και έτσι να αποτελέσουν τις βάσεις για μετέπειτα συμβάσεις εκμετάλλευσης. Έχουν, όμως, βασικά προβλήματα.

Αναλυτικότερα: Αντιγράψατε τις υποχρεώσεις των εταιρειών έρευνας από παρόμοιες συμβάσεις, αλλά δεν υπάρχει κανένα εξουσιοδοτημένο όργανο που να μπορεί να ελέγχει τη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Έχετε φτιάξει την ΕΔΕΥ, την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, αλλά δεν έχετε την ικανότητα να τη στελεχώσετε εδώ και τρία χρόνια, εκτός εάν απλώς περιμένετε να φθάσει ο κόμπος στο χτένι, για να τη στελεχώσετε υπό την πίεση της ανάγκης με διαδικασίες κατεπείγοντος με τα άτομα που δεν θα διαθέτουν βέβαια τα απαιτούμενα προσόντα, αλλά θα είναι πρόθυμα να υπογράφουν ακόμη και στους τοίχους, όπως κάνετε και εσείς. Εν ολίγοις, έλεγχος των υποχρεώσεων των εταιρειών δεν διασφαλίζεται.

Επίσης, δεν διασφαλίζεται η ύπαρξη ειδικών περιβαλλοντικών αδειών, όπου ενδεχομένως απαιτούνται. Έχουμε περιοχές NATURA και υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος. Πού είναι οι διατάξεις για ειδικές περιβαλλοντικές άδειες; Απλώς δεν υπάρχουν.

Επίσης, σας λείπει η πρόβλεψη για ασφάλιση των επιχειρήσεων έναντι ατυχημάτων που δύναται να δημιουργήσουν εκτεταμένη περιβαλλοντική καταστροφή. Εάν για παράδειγμα συμβεί ένα ατύχημα στο Κατάκολο και καταστραφεί ο κόλπος και ο τουρισμός της περιοχής και προκληθούν βλάβες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, από πού ακριβώς θα καλυφθούν;

Μήπως από τις εγγυητικές που προβλέπετε; Δεν φθάνουν. Μήπως από τις αξίες των εταιρειών; Ούτε αυτές φθάνουν. Γιατί δεν προβλέψατε την ανάγκη ασφάλισης, όπως γίνεται στα διεθνή πρακτικά έναντι τέτοιων κινδύνων; Γιατί απλώς δεν ξέρετε από συμβάσεις πετρελαίου. Το μόνο που ξέρετε είναι να στέλνετε τους συμβούλους σας ταξιδάκια στο Λονδίνο, εάν αληθεύουν βέβαια οι πληροφορίες μας.

Αλήθεια, ποιο είναι το κόστος των συγκεκριμένων συμβάσεων; Τα ταξιδάκια, τα δικηγορικά γραφεία, όπου προσλαμβάνατε με απευθείας αναθέσεις, σύμφωνα βέβαια με το με αριθμό πρωτοκόλλου 17613/25.9.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής -καταθέτω το έγγραφο στα Πρακτικά- που τυγχάνει να είναι κοινά με τις εταιρείες που αναλαμβάνουν ανάδοχοι. Πόσο στοίχισαν όλα αυτά στον ελληνικό λαό;

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κυρία Ραχήλ Μακρή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και  Πρακτικών της Βουλής)

Γνωρίζουμε ότι δεν είστε ικανοί να προσλαμβάνετε συμβούλους που να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των θέσεών τους. Γνωρίζουμε ότι δεν αξιοποιείτε τη δημόσια διοίκηση. Αλλά για πείτε μας πόσο έχετε χρεώσει για τις συγκεκριμένες συμβάσεις. Πόσο πληρώνουμε, για να μπορεί να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και να εξαπολύει φανφάρες; Είμαι σίγουρη ότι δεν θα απαντήσετε, όπως δεν απαντήσατε και στην Επιτροπή.

Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με αυτήν την προχειρότητα και τις ελλείψεις που υφίστανται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. Θα το καταψηφίσουμε. Καταψηφίζουμε και τις τέσσερις συμβάσεις που φέρατε προς κύρωση σε Θερινά Τμήματα, εμπλουτισμένες βέβαια όπως συνηθίζετε με οκτώ τροπολογίες, εκ των οποίων οι τέσσερις δόθηκαν χθες τα μεσάνυχτα.

Κάνατε δύο χρόνια περίπου, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία για τρεις περιοχές. Από τις 2.7.2012 που κατατέθηκαν οι προσφορές των εταιρειών έρχεστε και ολοκληρώνεται η διαδικασία σήμερα. Ε, ας περιμένατε λίγο χρόνο, για να τη φέρετε με τον ορθό τρόπο στην Ολομέλεια και όχι να παραβιάζετε τη διαδικασία και τον κοινοβουλευτισμό!

Ευχαριστώ.

 

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: