Breaking News

Ερώτηση της Ραχήλ Μακρή για την εκποίηση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας με ύποπτες αδιαφανείς διαδικασίες

                                                                                                        21 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατάθεση της με αριθμ πρωτ 1270/21-7-14 Ερώτηση των Βουλευτών Ν.Κοζάνης κας Ραχήλ Μακρή και Ν. Ηρακλείου κ. Κων/νου Διαμοβολίτη σχετικά με την επιχειρούμενη εκποίηση της νήσου Ρεβυθούσας

Ραχήλ Μακρή: «Η Συγκυβέρνηση του ξεπουλήματος εκποιεί σταθμό επεξεργασίας φυσικού αερίου με ύποπτες αδιαφανείς διαδικασίες»

Τα δωράκια της Συγκυβέρνησης δεν έχουν όρια. Προσπαθούν να πουλήσουν την ΔΕΣΦΑ στους Αζέρους για 400 εκ ευρώ ενώ η εταιρία αξίζει πάνω από 1 δις ευρώ και έχει χρηματοδοτηθεί με δάνεια 262 εκ. Ευρώ υπό την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου. Προσπαθούν να πείσουν ότι η θυσία της κομβικής σημασίας για την εθνική οικονομία δημόσιας επιχείρησης θα έχει αποτελέσματα που πουθενά δεν προσδιορίζονται.

Σαν να μην έφτανε αυτό, παραχωρούν και τον μοναδικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου στους αγοραστές της ΔΕΣΦΑ ως επιπλέον δωράκι. Ο σταθμός, αυτός που εδράζεται στη νήσο Ρεβυθούσα μπορεί να αποτελέσει το κέντρο της Εθνικής προσπάθειας εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της Χώρας μας. Παράλληλα η μεταφορά φυσικού αερίου από την Κύπρο δεν μπορεί παρά να περάσει από το συγκεκριμένο νησί.

Παρόλο που τη σημασία διατήρησης του σταθμού υπό δημόσιο έλεγχο λόγω των κερδών που δύναται να αποφέρει  την αναγνωρίζουν κορυφαίοι επιστήμονες, η Συγκυβέρνηση με πρόσφατη τροπολογία της σε άσχετο νομοσχέδιο μαζί με ένα πρωτοφανή αριθμό άλλων ασχέτων τροπολογιών παραχωρεί την Ρεβυθούσα στη ΔΕΣΦΑ με το πρόσχημα της αναβάθμισης.

Η Κυβέρνηση που επιλέγει την ασάφεια του προσδιορισμού του τιμήματος που η ιδιωτική ΔΕΣΦΑ οφείλει στον ιδιοκτήτη της Ρεβυθούσας, τον Ελληνικό Λαό, σπεύδει να εκδώσει έγκρισης δόμησης κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων σε εφαρμογή των διατάξεων της τροπολογίας που έγινε το άρθρο 40 του νόμου 4262/2014. Οι Κυβερνώντες κατά παρέκκλιση του δημοσίου Συμφέροντος νομοθετούν χωρίς οικονομοτεχνικές μελέτες και μέριμνα για συνθήκες εκτάκτων αναγκών.

Η υπόθεση της Ρεβυθούσας είναι εθνική και δεν μπορεί να περάσει στα ψιλά  γράμματα μιας τροπολογίας. Η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και οι κομβικές δημόσιες επιχειρήσεις δεν μπορούν να παραχωρούνται σαν την προς θυσία Ιφιγένεια. Για την απάντηση σε κρίσιμα για το συγκεκριμένο θέμα ερωτήματα, η Βουλευτής Ν. Κοζάνης κα Ραχήλ Μακρή και ο Βουλευτής Ν. Ηρακλείου κ. Κων/νος Δαμοβολίτης κατέθεσαν την με ΑΠ 1270/21-7-2014 Ερώτηση στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

 Γραφείο Τύπου Ραχήλ Μακρή

Βουλής 4,10562 Αθήνα,Τηλ.:210 3706331, Φάξ,:210 3706531

25ης Μαρτίου 36. 50200 Πτολεμαΐδα, Τηλ.:2463020841,Φάξ.: 2463020842

rachil.makri@parliament.gr

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

        ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ                                                        ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Βουλευτής Ν. Κοζάνης                                                         Βουλευτής Ν. Ηρακλείου                                                                                                                                                                                                           

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ.: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

                                           Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

                                           Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Παραχωρείται ο εθνικής σημασίας τερματικός σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας σε ιδιωτικοποιημένη εταιρία δυνάμει ανύπαρκτων κριτηρίων και μηδενικού ανταλλάγματος;»

Ο τερματικός σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εθνικές υποδομές της Πατρίδας μας, καθώς και την Μοναδική εγκατάσταση αυτού του είδους σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

Στο νομοσχέδιο «Απλούστευση της Αδειοδότησης για την Άσκηση Οικονομικής Δραστηριότητας» κατατέθηκε μαζί με πλήθος άλλων τροπολογιών από τον κ. Χατζηδάκη η τροπολογία με γενικό αριθμό 1454 και ειδικό 65 της 5 Μαΐου 2014 και αφού ψηφίστηκε από τους βουλευτές της Συγκυβέρνησης έγινε το άρθρο 40 του νόμου 4262/2014.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική έκθεση: «Με την προτεινόμενη διάταξη παραχωρείται κατά χρήση στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε έκταση που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου στη νήσο Ρεβυθούσα, προκειμένου να εκτελεστούν έργα απαραίτητα για τη λειτουργία του, η οποία συναρτάται άμεσα με την κοινή ωφέλεια και το δημόσιο συμφέρον.

Με την παράγραφο 1 προσδιορίζεται η παραχωρούμενη έκταση.

Με την παράγραφο 2 προσδιορίζεται ο σκοπός της παραχώρησης, που είναι η κατασκευή έργων απαραίτητων για τη λειτουργία του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Ορίζεται επίσης ότι δεν οφείλεται αντάλλαγμα για την παραχωρούμενη χρήση, μόνο εφόσον ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έχει μετόχους το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα των οποίων οι μετοχές ανήκουν αποκλειστικά στο Δημόσιο. Σε περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης, θα οριστεί αντάλλαγμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι η έκδοση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης των απαιτούμενων έργων θα γίνει κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων ως προς την απαιτούμενη απόσταση από τον αιγιαλό την παραλία, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση των έργων. Κατά τα λοιπά θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια και τις απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών.»

Εν συνεχεία ο ΔΕΣΦΑ, βάση του άρθρου 92 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, καταρτίζει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013-2022, και εντάσσει την 2η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, έργο ύψους οικ. Προϋπολογισμού 159 εκατ.€, με στόχους μεταξύ των άλλων :

– την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και την ασφάλεια εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο, με τρόπο αξιόπιστο και οικονομικά αποτελεσματικό

– και τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότητας του ΕΣΦΑ και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, με στόχο την πρόληψη συμφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και άρνησης πρόσβασης.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω συνεδρίασης η ειδική αγορήτρια επί του τότε νομοσχεδίου και τομεάρχης ενέργειας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Βουλευτής Ν. Κοζάνης κα Ραχήλ Μακρή, είχε τονίσει επί λέξη ότι:

«Όσον αφορά τώρα το θέμα της τροπολογίας που έφερε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος ο κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου, παραχωρείτε ολόκληρη έκταση που ανήκει στο νήσο Ρεβυθούσα στη ΔΕΣΦΑ.

Μα, τι ΔΕΣΦΑ εσείς δεν την πουλήσατε και αυτή τη στιγμή είναι σε διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ενημερωθεί και η Βουλή;

Έχει 1 δισεκατομμύριο ευρώ πάγια περιουσιακά στοιχεία, 262 εκατομμύρια ευρώ κρατικές επιχορηγήσεις με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου και την πουλήσατε για 400 εκατομμύρια.

Και τότε λέγατε ότι πρέπει να τη θυσιάσουμε ως Ιφιγένεια, προκειμένου να επιλέξει η κοινοπραξία Shah Deniz και το Αζερμπαϊτζάν να περάσει ο αγωγός ΤΑΠ και όχι ο αγωγός Ναμπούκο; Κοροϊδευόμαστε;

Και θα τους κάνουμε τώρα δώρο και τη Ρεβυθούσα;

Και λέτε ότι αν αλλάξει η μετοχική σύνθεση της εταιρείας –που θα αλλάξει το ξέρετε- θα έρθει ο Υπουργός Οικονομικών να ορίσει το αντάλλαγμα;

Ποιος σας εμπιστεύεται για αυτό το αντάλλαγμα;

….

Αυτό, λοιπόν, κάνατε. Θα σας εμπιστευτούμε εμείς να δώσουμε περιουσία και μετά να κρίνει ο Υπουργός Οικονομικών το αντίτιμο; Όχι. Τέτοια δωράκια δεν θα γίνουν. Δεν θα πουλήσουμε τη δημόσια περιουσία αντί πινακίου φακής»

Η νήσος Ρεβυθούσα αποκτά ιδιαίτερη αξία λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται η έναρξη εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου από Κύπρο και Ισραήλ και με δεδομένο ότι ο κοντινότερος σταθμός αεριοποίησης είναι η Ρεβυθούσα κατανοούμε ότι αυτός που την ελέγχει καρπώνεται εκατομμύρια ευρώ.

Η απόσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική στη δεδομένη περίπτωση γιατί ο ναύλος ενός εξειδικευμένου πλοίου μεταφοράς ανέρχεται σε 100 δολάρια ανά τόνο για κάθε μίλι μεταφοράς. Όσο αυξάνεται η απόσταση αυξάνονται και οι ναύλοι. Οπότε η Ρεβυθούσα μπορεί να θέσει μονοπωλιακά τέλη αεριοποίησης και να τα δεχτούν όλες οι εταιρείες εμπορίας πετρελαίου.

Άρα η ασαφής διαβεβαίωση ότι ένας υπουργός θα θέσει ένα τίμημα δεν φτάνει. Το ποσό πρέπει να είναι αναλογικά με τα κέρδη της Ρεβυθούσας, της οποίας οι εγκαταστάσεις φτιαχτήκαν με λεφτά του ελληνικού λαού. Το ποσοστό από τα κέρδη που μπορεί να πάρει ο ιδιώτης εξαρτάται από τις επενδύσεις που θα κάνει για τυχών εξυχρονισμό των εγκαταστάσεων και το πλαίσιο επένδυσης – ποσοστού κερδών πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον νόμο με σαφήνεια.

Η ασάφεια σε συνδυασμό με την εισαγωγή της συγκεκριμένης διάταξης με τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο μαζί με πλήθος άλλων τροπολογιών δημιουργούν την έντονη αίσθηση μεθόδευσης εκποίησης εθνικά κρίσιμης δημόσιας περιουσίας της οπαίας οι εγκαταστάσεις φτιαχτήκαν με λεφτά του Ελληνικού Λαού.

Να σημειωθεί ότι από 17 Ιουλίου 2014 υφίσταται Έγκριση Δόμησης «2η Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Κατασκευή νέας 3ης Δεξαμενής ΥΦΑ», στη Νήσο Ρεβυθούσα – ΔΕΣΦΑ Α.Ε» , σύμφωνα με το έγγραφο με ΑΔΑ: Β51Τ0-71Ζ.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

  1. Υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη βάση της οποίας πραγματοποιείται η ανωτέρω παραχώρηση;
  2. Εάν ναι ποιά είναι τα αντισταθμιστικά οφέλη, άμεσα και μελλοντικά, από την παραχώρηση;
  3. Η ολοκλήρωση της πώλησης της ΔΕΣΦΑ και η κατ’ επέκταση η  αλλαγή της μετοχικής σύνθεση προϋποθέτει το ορισμό αντιτίμου για την παραχώρηση της νήσου. Καθορίστηκε το συγκεκριμένο αντίτιμο;
  4. Εάν ναι με ποιά διαδικασία και σε ποιό ύψος ανέρχεται;
  5. Εάν όχι γιατί;
  6. Υφίσταται αυξημένης δυνατότητας εφεδρείας σε περίοδο κρίσης εφοδιασμού από το σταθμό της Ρεβυθούσας για το εθνικό σύστημα;
  7. Εάν ναι, έχει συνυπολογιστεί στον καθορισμό αντιτίμου ή προβλέπεται να συνυπολογιστεί στο μέλλον;
  8. Εάν όχι πως θα αποφευχθούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή και άρνησης πρόσβασης;
  9. Δυνάμει ποιας μελέτης και πολιτικής λογικής παραχωρείται σε μια ιδιωτικοποιημένη εταιρία ο μοναδικός σταθμός αεριοποίησης στην Ανατολική Μεσόγειο ενόψει της θέσπισης της Ελληνικής Α.Ο.Ζ και της αξιοποίησης των Ελληνικών υδρογονανθράκων;

 Αθήνα, 21/7/2014

Οι ερωτώντες Βουλευτές,

 

                       Μακρή Ραχήλ                      Κων/νος Δαμοβολίτης       

Παρατίθενται οι απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων

 

About Rachel Makri (3265 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: