Breaking News

Ερώτηση της Βουλευτού Ραχήλ Μακρή για την διασφάλιση εξόφλησης των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

parliament_logo

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ

  Βουλευτής Ν Κοζάνης

 Τομεάρχης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων

    ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονομικών,Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

      Σύμφωνα με το άρθρο 35 «Ρυθμίσεις ΟΜΜΑ», του Νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α’/10.05.2014) περί «Απλούστευσης της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»,  «ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ), από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μέχρι και την 31.08.2014, απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας καθώς και  αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη του προς το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, για όλες τις πράξεις και συναλλαγές που αυτά απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του. Κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο:

α) δεν επιτρέπεται η διενέργεια πάσης φύσης συμψηφισμού σε βάρος του ΟΜΜΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. δ. 356/74 (ΦΕΚ 90 Α’) ή κάθε άλλη κείμενη διάταξη, που αφορά βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή των ανωτέρω ασφαλιστικών οργανισμών κατά του ΟΜΜΑ,

β) αναστέλλονται οι, κατά του ΟΜΜΑ και κάθε άλλου συνυποχρέου με αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη κείμενη διάταξη,  πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου και

γ) δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α’), για τα χρέη του από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου του Λογαριασμού «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ).

Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΜΜΑ προς το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ περιόδου απασχόλησης μέχρι και τον Απρίλιο 2014 ρυθμίζονται και εξοφλούνται σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση καταβλητέα μέχρι το τέλος τους επομένου μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της προσθήκης τροπολογίας επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» η οποία αποτέλεσε το άρθρο 35 του ν. 4262, «η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, ενόψει επικείμενης συνολικής λύσεως, με την μεταβίβαση ακινήτου περιουσίας, που ο ως άνω Φορέας κατέχει, στο Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου αυτός να δύναται στο μεσοδιάστημα να εισπράττει τα ποσά της τακτικής λειτουργικής επιχορήγησής του ή άλλα ποσά που του οφείλονται από τρίτους, ώστε να εξυπηρετήσει τους λειτουργικούς του σκοπούς του, την εκκρεμή από μήνες μισθοδοσία των εργαζομένων του αλλά και τις εν γένει συμβατικές του υποχρεώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματισθεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, ενώ, η ρύθμιση αυτή αυτονόητα δεν συνεπάγεται την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απαλλαγή του ΟΜΜΑ από την υποχρέωση εκπλήρωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών του υποχρεώσεων, σύμφωνα με όσα οι κείμενες διατάξεις ορίζουν».

       Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 

 1. Δεδομένης της δημοσίευσης της ρύθμισης για τον ΟΜΜΑ στο ΦΕΚ 114 Α’/10.05.2014 έχει εισπραχθεί από τον ΟΜΜΑ η τακτική λειτουργική επιχορήγηση ή άλλα ποσά που οφείλονται σε αυτόν;
 2. Αν ναι, ποιο είναι το ποσό αυτής;
 3. Αν όχι πότε θα καταβληθούν;
 4. Σε ποιο ποσό ανέρχονται οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις του ΟΜΜΑ προς  τους εργαζόμενους (μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.);
 5. Έχουν εξοφληθεί οι εκκρεμείς υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους;
 6. Αν ναι, πότε;
 7. Αν όχι γιατί δεν εξοφλήθηκαν;
 8. Ποιο είναι το ύψος των οφειλών του ΟΜΜΑ προς το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης;
 9. Ποιο το ύψος των εκκρεμών υποχρεώσεων του ΟΜΜΑ τόσο στην Ελλάδα, όσο  και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας;
 10. Ποιο ακίνητο σκοπεύει ο φορέας να μεταβιβάσει στο Ελληνικό δημόσιο, ποια είναι τα δεδομένα του ακινήτου (έκταση, θέση κ.τ.λ.), με ποια διαδικασία και με ποιο τίμημα;
 11. Υφίσταται μέριμνα από το Ελληνικό Δημόσιο αξιοποίησης του ανωτέρω ακινήτου; Εάν ναι, με ποια διαδικασία;
 12. Προτίθεστε να παραχωρήσετε και το ακίνητο αυτό στο πλυντήριο ξεπουλήματος ΤΑΙΠΕΔ;
 13. Πότε προσδιορίζεται η μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο, του ακινήτου που κατέχει ο ΟΜΜΑ;
 14. Δεσμεύεστε ότι θα αποπληρωθούν μέχρι τις 31/8/2014 όλες οι υποχρεώσεις του ΟΜΜΑ προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία;

Αθήνα, 2/6/2014

Η ερωτώσα Βουλευτής,

Μακρή Ραχήλ

Παρατίθεται η απάντηση του Υπουργείου Aνάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

hgk

About Rachel Makri (3250 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: