Breaking News

Πρωτολογία της Ραχήλ Μακρή στο Σχέδιο Νόμου «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος» | 05.05.2014

Αθήνα, σήμερα στις 5 Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.08΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Δ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Στις 11 Απριλίου του 2013, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τότε Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χατζηδάκης, υπέγραφε την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου: «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», που θα γινόταν βέβαια αργότερα ο ν. 4155. Σύμφωνα με το άρθρο 42 της έκθεσης αυτής, προσαρμόζεται η νομοθεσία για τους οργανισμούς λαϊκών αγορών στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Στις 10 Ιουλίου του ίδιου έτους, ο κ. Χατζηδάκης ως Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο ν. 4177 με τα άρθρα 32 και 39, ξαναπροσάρμοσε τη νομοθεσία για τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης στις σύγχρονες πάντα απαιτήσεις, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση.

Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο: «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος» ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης, αφιερώνει το κεφάλαιο Ε΄ στους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών και πιο συγκεκριμένα αναφέρει «Με τα άρθρα 21 έως 28, ρυθμίζουμε θέματα των λαϊκών αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ειδικότερα ρητά ορίζεται ότι στην αρμοδιότητά τους εμπίπτουν και οι βιολογικές λαϊκές αγορές που λειτουργούν στις αντίστοιχες περιφέρειες και καθορίζεται η σύνθεση, η συγκρότηση και η αρμοδιότητες των διοικητικών τους συμβουλίων. Προκειμένου να ρυθμιστεί συνολικά και σε ενιαίο κείμενο το ζήτημα των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με τη βασική φιλοσοφία του παρόντος νομοθετήματος, καθορίζονται οι διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών, περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις και τα προσόντα διορισμού των υπαλλήλων ανά κατηγορία και κλάδο και ρυθμίζονται ζητήματα προϊσταμένων των υπηρεσιών.»

Ύστερα από δύο προσαρμογές της νομοθεσίας στις σύγχρονες απαιτήσεις και μία κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του ζητήματος των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών, με σαφή ορισμό των αρμοδιοτήτων, της σύστασης και της συγκρότησης, επανέρχεστε λίγες μέρες μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου και καταθέτετε τροπολογία.

Σύμφωνα με αυτήν την τροπολογία, λοιπόν, και στην παράγραφο 2, προβλέπεται η κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι οποίες εποπτεύονται από τις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Η διάταξη, έρχεται να ρυθμίσει το ζήτημα του κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων που διέπει την εποπτεία των εν λόγω οργανισμών, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την εύρυθμη λειτουργίας τους και τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών που σχετίζονται με την άσκηση αυτή.

Τελικά, τι ισχύει, κύριε Χατζηδάκη; Ποιους νομίζετε ότι κοροϊδεύετε και γιατί σας περνά από το μυαλό η ιδέα ότι έχετε τη δυνατότητα εσείς και οι σύμβουλοί σας να κοροϊδέψετε τον οποιονδήποτε Έλληνα; Μόνο οι πνευματικά ασταθείς και πειθήνιοι εντολοδόχοι προβαίνουν σε τόσο αντικρουόμενες ενέργειες, αλλάζοντας θέση ανάλογα με τη φορά του ανέμου, επικαλούμενοι αστειότητες ως επιχειρήματα δικαιολόγησης του αδικαιολόγητου.

Σας ρωτήσαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας αν ξέρετε τι υπογράφετε. Από τη μια, επιμένετε στην αυστηρή προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας από τους εργαζόμενους της λαϊκής και από την άλλη, αναστέλλετε τη σχετική υποχρέωση για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε βέβαια να σημειώσουμε ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός φτιάχτηκε με επιχορηγήσεις του ελληνικού κράτους, συντηρείται από δάνεια των Ελλήνων φορολογουμένων και οι ιδιώτες που το διαχειρίζονται είναι ανίκανοι να το κάνουν σωστά, με αποτέλεσμα να αφήνουν απλήρωτους τους εργαζόμενους του Μεγάρου Μουσικής.

Από την άλλη, σε όλο το νομοσχέδιο ασχολείστε με τους ανωτέρω οργανισμούς και ύστερα καταργείτε το κεφάλαιο Ε΄. Γιατί; Επειδή τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν για την ανορθολογικότητα και την αναποτελεσματικότητα των υπολοίπων διατάξεων; Επειδή είναι μαφία, όπως τους αποκάλεσαν οι εισηγητές σας; Τους κατηγορείτε –και ζήτησα να μην υιοθετήσετε παιδιάστικες λύσεις, όπως αυτή της κλήρωσης- επειδή θέλουν να δουλέψουν, για να θρέψουν τις οικογένειες τους και να πληρώσουν τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις; Επειδή οι ασχολούμενοι με το υπαίθριο εμπόριο θέλουν να εργαστούν δύο ή τρεις παραπάνω μέρες στις εμποροπανηγύρεις, χαλάνε την αισθητική των Βρυξελλών και του Κολωνακίου;

Μήπως ο λόγος, είναι η δωρεάν διανομή τροφίμων που επέλεξαν ως μέσο διαμαρτυρίας και η απήχηση που είχε η κίνηση αυτή στους πολίτες; Εάν ο λόγος είναι αυτός, σας θυμίζουμε ότι αφ’ ενός η Κυβέρνησή σας είναι αυτή που φταίει για τη φτωχοποίηση των Ελλήνων και για το γεγονός ότι καταφεύγουν στις δωρεάν διανομές κατά χιλιάδες και αφ’ ετέρου, σας υπενθυμίζουμε ότι στην παράγραφο 7 του άρθρου 7, εσείς οι ίδιοι προβλέπετε τη δωρεάν διανομή τροφίμων.

Διαβάζω, συγκεκριμένα, την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, που αναφέρει τη «διάθεση ποσοστού από το αποθεματικό των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αποκλειστικά για την οικονομική ενίσχυση ανέργων και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της χώρας, μέσω της κάλυψης βιοτικών τους αναγκών, όχι όμως με απλή χρηματική παροχή αλλά με διάθεση ειδών που πωλούνται στις λαϊκές αγορές».

Μετά από όλες αυτές τις ανακολουθίες, τις οποίες βέβαια αναλύσαμε εκτενώς, τόσο στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου όσο και στη συζήτηση επί της αρχής του νομοσχεδίου, δεν μπορούμε να σας πάρουμε σοβαρά και να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες των άρθρων και όλων των άσχετων τροπολογιών που φέρατε.

Δυστυχώς, δεν παρέχετε τα εχέγγυα για κάτι τέτοιο. Ευτελίζετε τη νομοθετική εργασία. Φέρνετε νομοσχέδια καθ’ υπόδειξη συμφερόντων. Μάλιστα, από τη βιασύνη σας, φέρατε και διατάξεις που είναι αντισυνταγματικές. Και αυτό δεν το λέμε εμείς αλλά η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Συγκεκριμένα μόνο για μία από τις παραγράφους του άρθρου 17: «Ως εκ τούτου…» -λέει η έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής- «…η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17, με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση προς τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα ή στο Γραμματέα Περιφέρειας κ.λπ., αντίκειται στο άρθρο 78 παράγραφος 4 του Συντάγματος και είναι ανίσχυρη».

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας υπογραμμίσουμε ότι με τη βουλευτική τροπολογία με γενικό αριθμό 1403 και ειδικό 37 της 24ης Απριλίου 2014, σας δίνουμε την ευκαιρία να διορθώσετε ένα πραγματικό πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η Κυβέρνησή σας στα επιμελητήρια της χώρας.

Η ίδια πρόταση, είχε γίνει και σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών αλλά ο ομόλογός σας αρνήθηκε να την υιοθετήσει, επικαλούμενος αναρμοδιότητα. Γι’ αυτό οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταθέσαμε τη συγκεκριμένη ρύθμιση σε εσάς, που είστε ο αρμόδιος Υπουργός.

Για να μην εκτεθείτε, ισχυριζόμενος ότι η υποχρεωτική συνδρομή στα επιμελητήρια δεν ισχύει σε καμμία άλλη χώρα της Ευρώπης και ότι αντίκειται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υποχρεωτική συνδρομή υφίσταται σε επιμελητήριο, όπως αυτό της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Ακόμη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  στην υπόθεση C58/98 της 3-10-2000, δικαιολογεί πλήρως την υποχρέωση καταβολής συνδρομής από τις νομίμως εγκατεστημένες επιχειρήσεις μίας χώρας προς τα επιμελητήρια.

Εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι κάποια επιμελητήρια δεν χρήζουν εξυγίανσης αλλά αυτή η ανάγκη δεν αντιμετωπίζεται με τον ουσιαστικό μαρασμό και τον αφανισμό τους.

Επί της τροπολογίας για τη ρύθμιση θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, θα τοποθετηθεί αναλυτικά η αρμόδια τομεάρχης των Ανεξάρτητων Ελλήνων για θέματα παιδείας, Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης, κ. Ξουλίδου.

Σας το είπαμε και στη συζήτηση στην επιτροπή. Σκοπός σας είναι να κλείσετε τις λαϊκές αγορές προς όφελος πολυεθνικών. Σκοπός σας είναι να εξωθήσετε αυτούς που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο στο μαρασμό και στην εξαθλίωση, με ένα πλέγμα εξαντλητικών προστίμων, ανούσιων διοικητικών ρυθμίσεων και εμποδίων, που αποσκοπούν στην έξοδό τους από την αγορά. Είναι προφανές, λοιπόν, για εμάς, για ποιον λόγο, βέβαια, προβαίνετε σε αυτήν την πράξη. Γιατί μέχρι τις εθνικές εκλογές, δεν θέλετε να υπάρχουν λαϊκές αγορές. Γιατί αν υπήρχαν και υπάρχουν λαϊκές αγορές, θα «φάτε» όλες τις ντομάτες που παράγει αυτή η χώρα!

About Rachel Makri (3251 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε <span>%d</span> bloggers: