Breaking News

Ομιλία στην συνέχιση της επί των άρθρων συζήτησης του σχεδίου νόμου «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, σήμερα στις 30 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.23΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Δ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις».

Τον λόγο έχει η κ. Ραχήλ Μακρή, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, μας δηλώσατε χθες ότι η Κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της με σοβαρότητα και συστηματικότητα, λίγο πριν μας μιλήσετε για την υποτιθέμενη επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank.

Το συγκεκριμένο γεγονός δεν αποτελεί αιτία πανηγυρισμού, αλλά αιτία ντροπής για οποιονδήποτε συνετό και σώφρονα άνθρωπο που αναζητά την εξασφάλιση και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Στις 17-4-2014 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την εισαγωγή στο χρηματιστήριο των νέων κοινών μετοχών της Eurobank. Η διάσωση της Eurobank μαζί με την ανακεφαλαιοποίηση αλλά και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την Proton Bank, που της δόθηκαν ως δώρο, κόστισαν στο ελληνικό δημόσιο 10,45 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο βασικός μέτοχος της τράπεζας, δηλαδή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, πουλά το 66% σε ιδιώτες με συνολικό τίμημα 2,86 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Κυβέρνηση Σαμαρά παραδίδει την τράπεζα, η οποία ανακεφαλαιοποιήθηκε στις πλάτες του ελληνικού λαού, σε ξένα funds, τα οποία συμμετείχαν σε αυτήν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Θα αναλύσουμε πώς παίχτηκε το μεγάλο κόλπο με την Eurobank. Το κόλπο αυτό, λοιπόν, ξεκίνησε με τον στρατηγικό σχεδιασμό των δύο κομμάτων της συγκυβέρνησής σας, προκειμένου να παραδοθεί καθαρή και βιώσιμη στα ξένα funds. Ξεκίνησε με όχημα τον ν. 4254/2014, που αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και ψηφίστηκε τον Μάρτιο στο ελληνικό Κοινοβούλιο από τους κυβερνητικούς Βουλευτές. Βάσει του νόμου αυτού θεσπίστηκε ότι εφόσον επενδυτές του ιδιωτικού τομέα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών με ποσοστό 50% και μεγαλύτερο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει με δικά του κεφάλαια στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απεμπολώντας στην ουσία το δικαίωμα παρέμβασης του κράτους στη διοίκηση της τράπεζας.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχώρησε στην απόφαση αυτή μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις του ν. 4254/2014, που επιτρέπουν την εκποίηση της κρατικής ιδιοκτησίας της τράπεζας επί ζημία του δημοσίου, διασφαλίζοντας την ίδια στιγμή την απαλλαγή των μελών του ταμείου από τις ευθύνες τους.

Οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις είχαν ως αποτέλεσμα τα μέλη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να υπογράψουν τη συμφωνία με την ομάδα των έξι θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι δεσμεύονται ότι θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των 1,332 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να αποκτήσουν το 46,5% των μετοχών της Eurobank. Τα συγκεκριμένα funds θα κατέβαλλαν 0,30 ευρώ για κάθε νέα μετοχή, δηλαδή ποσό μικρότερο ακόμα και από τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, που τις μέρες της συμφωνίας ήταν περίπου στα 0,40 ευρώ.

Το δώρο στους επενδυτές φαντάζει ακόμα μεγαλύτερο, εάν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από έναν χρόνο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέβαλε 1,54 ευρώ ανά μετοχή, προκειμένου να σώσει την τράπεζα του κ. Λάτση. Τότε, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αγόρασε το 93,55% της Εurobank, καταβάλλοντας το ποσό των 5,839 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σήμερα η προσφορά του αλλοδαπού επενδυτικού ομίλου, που αφορά, περίπου, το 47% της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είναι 1,332 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η διαδικασία κάλυψης και του υπολοίπου ποσού μέχρι τα 2,864 δισεκατομμύρια, δηλαδή 1,532 δισεκατομμύρια, θα γίνει από εγχώριους και αλλοδαπούς θεσμικούς επενδυτές.

Έτσι το σχήμα των έξι funds, που μπαίνουν ως στρατηγικοί επενδυτές, απέκτησε σε τιμή ευκαιρίας το 46,5% της τράπεζας έναντι μόλις 1,332 δισεκατομμυρίου ευρώ και μαζί με το υπόλοιπο περίπου 20%, που θα διατεθεί στους ιδιώτες -πάλι με τιμή μετοχής περίπου στα 0,30 ευρώ- το ελληνικό δημόσιο πουλά το 66% με συνολικό τίμημα 2,86 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αν αναλογιστεί, λοιπόν, κανείς ότι το ελληνικό δημόσιο έχει δώσει πάνω από 10,45 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διάσωση της τράπεζας, 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση της Εurobank, 4,6 δισεκατομμύρια από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την Proton Bank, που εκχωρήθηκαν, η ζημιά, κύριε Υπουργέ, που υφίσταται το ελληνικό δημόσιο αυτήν τη στιγμή, με βάση την τιμή κτήσης των μετοχών, είναι 7,59 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια.

Λυπούμαστε για εσάς, γιατί δυστυχώς δικαιωνόμαστε. Πέσαμε 1 λεπτό του ευρώ έξω γιατί απ’ ό,τι μας είπαν η μετοχή ήταν χθες στο 0,31. Χθες για να αμβλύνετε βέβαια τις εντυπώσεις θυμηθήκατε και τις ζημιές των μετοχών της Εurobank από το PSI.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, συντομεύετε.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Μου επιτρέπετε ένα λεπτό.

Δεν έχετε κάνει, όμως, τον ίδιο λόγο και για την απώλεια που υπέστησαν οι μικροομολογιούχοι από το PSI, οι οποίοι υπολογίζεται ότι κατέχουν λιγότερο από το 1% του συνόλου του ελληνικού χρέους.

Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι θα θέλαμε για το θέμα των επιμελητηρίων να μας καταθέσετε όλα αυτά τα στοιχεία και να μας αποδείξετε σε ποιες ακριβώς χώρες του κόσμου, σε ευρωπαϊκές χώρες μάλιστα, τα επιμελητήρια δεν στηρίζονται από τους εμπόρους, τους οποίους υπηρετούν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούμε, κυρία Μακρή.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Και εγώ, κύριε Πρόεδρε.

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: