Breaking News

Ομιλία επί των άρθρων του σχεδίου νόμου «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.10΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Εξετάζοντας κατά άρθρον το νομοσχέδιο, γίνεται άμεσα αντιληπτή η προσπάθεια εισαγωγής σε ένα καθαρά τεχνικό νομοσχέδιο, διατάξεων κοινωνικά ανάλγητων και οικονομικά, πολιτικά και κυρίως ηθικά ύποπτων.

Δεν θα σχολιάσουμε το πρώτο μέρος, από τα άρθρα 1 έως 136 και 154 έως 166, καθώς αποτελούν διατάξεις ενσωμάτωσης στις οποίες συμφωνούμε, όπως σας είπαμε και χθες.

Πέραν αυτών, καταψηφίζουμε τις υπόλοιπες άσχετες διατάξεις και τροπολογίες για τους ακόλουθους λόγους:

Το άρθρο 179 αποτελεί μνημείο κοινωνικής αναισθησίας μιας Κυβέρνησης έναντι των πολιτών που εργάζονταν στις θυγατρικές του ΕΟΜΜΕΧ. Ενώ προβλέψατε τη μετακίνηση των υπαλλήλων της κεντρικής εταιρείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αφήνετε επί ξύλου κρεμάμενους τους υπαλλήλους των θυγατρικών της. Και εμείς ρωτάμε γιατί.

Εδώ και δύο χρόνια, από τον Φεβρουάριο του 2012, όπως ανέφεραν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, θέσατε σε εκκαθάριση τις εταιρείες. Η αναλγησία συνίσταται στην έλλειψη μέριμνας για τους εργαζόμενους. Έχοντας πλεόνασμα αναισθησίας, τους δίνατε υποσχέσεις μελλοντικής ρύθμισης. Σήμερα η αδιαφορία η οποία αγγίζει την πολιτική εμπάθεια και τον ρεβανσισμό αποκαλύπτει ότι το μόνο που σχεδιάζατε ήταν να τους πετάξετε στον δρόμο.

Και δεν φθάνει μόνο αυτό. Γενικεύετε τον παραλογισμό, στερώντας σε χιλιάδες πολίτες την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα. Παραχωρείτε σε αυτούς που σας υπαγορεύουν το άρθρο 172 ένα αγαθό το οποίο ανήκει σε όλους τους πολίτες. Όχι μόνο αποστερείτε από την κοινωνία ένα δημόσιο αγαθό, αλλά επιτρέπετε και την καταστροφή του μέσω επιχωματώσεων. Ακούσαμε και χθες το παράδειγμα όπου ένα ξενοδοχείο χιλίων κλινών μπορεί να επιχωματώσει πέντε στρέμματα. Όσο πιο μεγάλο –φαίνεται- είναι το ρουσφέτι, τόσο πιο μεγάλη φαίνεται να είναι η καταστροφή.

Τη μεγαλύτερη καταστροφή για την κοινωνία, βέβαια, τη δημιουργείτε με τα «δωράκια» σας στον κ. Σάλλα της Τράπεζας Πειραιώς. Εάν δείχνατε τη μισή επιμέλεια για τις συνεταιριστικές τράπεζες απ’ αυτήν την οποία δείχνετε για την Τράπεζα Πειραιώς, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν πολύ πετυχημένο θεσμό, ο οποίος θα αποτελούσε μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Εσείς, όμως, αδιαφορείτε για τις συνεταιριστικές τράπεζες. Γιατί; Γιατί η εμμονή, λοιπόν, στη διάσωση ενός αποτυχημένου τραπεζίτη;

Η εμμονή σας αποδεικνύεται, εάν ανατρέξουμε εν συντομία στο ιστορικό διάσωσης μιας χρεωκοπημένης σχεδόν τράπεζας, μιας τράπεζας η οποία το πρώτο τρίμηνο του 2012 παρουσίαζε ζημίες 200 εκατομμυρίων ευρώ και κατάφερε να αντιστρέψει την εικόνα με το δώρο που της κάνατε των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από την εκχώρηση των κυπριακών τραπεζών.

Το ιστορικό της μεθόδευσης έχει ως εξής: τις 21-3-2013 οι κ. κ. Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης, Στουρνάρας και Προβόπουλος συσκέφθηκαν, προκειμένου να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα διασφάλιζαν τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, αφού, με αφορμή την κυπριακή κρίση, με συνοπτικές διαδικασίες είχε αποφασιστεί το κλείσιμο της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να μεταβιβαστούν στην Τράπεζα Πειραιώς –σε αυτή, δηλαδή, που υπενθυμίζουμε ότι απέκτησε σκανδαλωδώς την Αγροτική Τράπεζα- τα εκατόν ογδόντα ένα υποκαταστήματα με καταθέσεις 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και τα εκατόν τριάντα δύο της Λαϊκής με καταθέσεις 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Επίσης, μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα  Πειραιώς τα ακίνητα και άλλα πάγια που διατηρούσαν οι κυπριακές τράπεζες στην Ελλάδα, προκειμένου να θωρακιστεί το σύνολο των καταθέσεων των πολιτών σε αυτές, σύμφωνα, βέβαια, με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Τράπεζα Πειραιώς από την άλλη είχε την υποχρέωση, για να αντισταθμιστούν οι τυχόν απώλειες των μετόχων και ομολογιούχων, να πραγματοποιήσει ανταλλαγή μετοχών με αυτές της Πειραιώς στη δικαιότερη τιμή σχέσης των μετοχών.

Η ελληνική Κυβέρνηση σκανδαλωδώς προστάτεψε την τράπεζα και τα συμφέροντα των μετόχων, παρ’ ότι προικοδότησε την Πειραιώς με στοιχεία ενεργητικού. Έναν μήνα μετά τη λήψη της απόφασης, δηλαδή στις 29-4-2013, κατατέθηκε τροπολογία στο νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Με αυτήν οριζόταν το νομοθετικό πλαίσιο μεταβίβασης, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 16 του ν. 2515/1997. Η τράπεζα, όμως, δεν συμμορφώθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα να μη δώσει τις μετοχές ως αντάλλαγμα για τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία απέκτησε. Η Κυβέρνηση σιώπησε, παρ’ όλο που υπήρχε και μηνυτήρια αναφορά από συγκεκριμένο πολίτη, ο οποίος είχε ζημιωθεί.

Εκτενές ρεπορτάζ για το θέμα της τροπολογίας 997/96, που είχατε καταθέσει κατά τη συζήτηση του ν. 4225/2013, είχε γίνει και στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό Τύπο.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρεται ότι επί της παραγράφου 3 προτείνεται η απαλοιφή της αναφοράς του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και η συμπλήρωση της διάταξης όσον αφορά τους όρους μεταβίβασης, με προβλέψεις αντίστοιχες με αυτές του άρθρου 63 δ΄ του ν. 3601/2007, δηλαδή στην ουσία η απαλλαγή της Πειραιώς από την υποχρεωτική ανταλλαγή μετοχών. Η ίδια ακριβώς διάταξη με την τροπολογία που αποσύρατε πριν από λίγους μήνες διατυπώνεται και στο άρθρο 168.

Τον Δεκέμβριο του 2013 οι Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Νότης Μαριάς και κ. Παύλος Χαϊκάλης είχαν αποκαλύψει τη μεθόδευσή σας – και βέβαια και πολλοί άλλοι Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Προφανώς φοβηθήκατε ότι ούτε οι Βουλευτές του κόμματός σας δεν θα στήριζαν μια ρύθμιση η οποία δεν συνάγει με την οικονομική και πολιτική ορθότητα και την αποσύρατε.

Έρχεστε, όμως, σήμερα σε αυτό το νομοσχέδιο και την εισάγετε ξανά αυτούσια στο άρθρο 168. Εμείς σας ζητούμε να αποσύρετε αυτήν την απαράδεκτη διάταξη. Έχετε διαπιστώσει ότι οι αντάρτες προφανώς του γάλακτος υπογράφουν ακόμη και σε τοίχους και ψηφίζουν ακόμη και λευκές κόλλες εάν τους δώσετε εντολή.

«Όχι» θα ψηφίσουμε και στις υπουργικές σας τροπολογίες, καθώς είναι αφ’ ενός άσχετες με την ενσωμάτωση της οδηγίας, αφ’ ετέρου αποσπασματικές και σε ορισμένες περιπτώσεις επιζήμιες για το κοινωνικό σύνολο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 1412/230 στις 25-4-2014 για το μόρφωμα της ΝΕΡΙΤ.

Πριν κλείσουμε να σημειώσουμε ότι υπάρχουν οι βουλευτικές τροπολογίες 1407/225 και 1415/233 για τη διασφάλιση του δικαιώματος της εργασίας των μητέρων και τη μέριμνα για τους εργαζόμενους στην ΤΕΟ αντίστοιχα, οι οποίες δεν έχουν κατατεθεί βέβαια από εμάς, αλλά έχουν κατατεθεί από Βουλευτές του κόμματός σας. Αποκαθιστούν αδικίες τις οποίες εσείς δημιουργήσατε όταν κλείσατε το ΤΕΟ, προκειμένου προφανώς να το παραχωρήσετε σε συμφέροντα τα οποία εξυπηρετείτε. Εάν, αντί να κάνετε δεκτές τις τροπολογίες εκλογικού «μαγειρέματος» του κ. Μιχελάκη, υιοθετούσατε αυτές, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα μπορούσαμε να τις στηρίξουμε – και σας καλούμε να το πράξετε.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εμείς ευχαριστούμε.

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: