Breaking News

Ομιλία επί της αρχής του νομοσχεδίου «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, σήμερα στις 28 Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.14΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της ΣΤ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε το νομοσχέδιο: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις».

Ουσιαστικά, καταθέσατε την ενσωμάτωση μίας ευρωπαϊκής οδηγίας και τα μέτρα εναρμόνισης ενός κανονισμού, που, ενώ ισχύει χωρίς ανάγκη ενσωμάτωσης των διατάξεών του, πολλές φορές απαιτεί υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων, για να μπορεί να ισχύει.

Κατά τη γνωστή τακτική σας, βέβαια, εισάγετε και ένα πλήθος άλλων διατάξεων και τροπολογιών, άσχετων με το βασικό σώμα του νομοσχεδίου. Σ’ αυτές, βέβαια, θα αναφερθούμε, όταν έρθει η ώρα της βασικής συζήτησης.

Σήμερα θα επικεντρωθούμε στον βασικό κορμό των διατάξεων που κωδικοποιούνται ως Βασιλεία ΙΙΙ και αποτελούν ένα σύνολο εργαλείων για την εποπτεία των τραπεζικών ιδρυμάτων. Είναι ένα καλό σύνολο εργαλείων, αν θέλετε τη γνώμη μας. Πολύ καλές δέσμες μέτρων εποπτείας, βέβαια, ήταν και οι ισχύουσες, δηλαδή αυτές στη Βασιλεία Ι και Βασιλεία ΙΙ, οι οποίες έχουν λάβει το όνομά τους από την ομώνυμη πόλη της Ελβετίας και έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με ένα πλήθος νομοθετημάτων. Το μόνο πρόβλημα, βέβαια, είναι ότι τόσο οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όσο και η κοινή Συγκυβέρνηση, δεν εφάρμοσαν ποτέ ουσιαστική εποπτεία στα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας.

Στις τοποθετήσεις μας στις συνεδριάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Οικονομικών, όπου συζητήθηκε το παρόν νομοσχέδιο, έχω εκθέσει με σαφήνεια στοιχεία που αποδεικνύουν την ασυδοσία των τραπεζών, αλλά έχω αναλύσει και τους βασικούς πυλώνες, στους οποίους θα μπορούσε να βασιστεί μια κυβέρνηση που όντως ενδιαφέρεται για το δημόσιο συμφέρον και το διεκδικεί ουσιαστικά.

Εσείς έχετε αποδείξει ότι δεν ασκήσατε ουσιαστικό έλεγχο. Μάλιστα, δεν είναι μόνο αυτό. Σε αντίθεση με κάθε έννοια χρηστής διοίκησης και παγκόσμιας ορθής πρακτικής, ενώ έχετε κεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, σκοπεύετε να τις αποδώσετε πίσω στους τραπεζίτες, χωρίς αυτοί βέβαια να καταβάλουν τουλάχιστον τα χρήματα που έλαβαν από τους πολίτες για να σώσουν τις τράπεζές τους από την κακή και αλόγιστη διοίκησή τους.

Δημοσίευμα του περιοδικού «UNFOLLOW» του Απριλίου του 2014 αναφέρει σχετικά τα εξής: Φαίνεται πως ήρθε η ώρα να ξαναπληρώσουν τις τράπεζες, αφού τα 211,5 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν πάρει με τη μορφή ζεστού χρήματος και εγγυήσεων από το 2008 μέχρι σήμερα δεν ήταν αρκετά. Πώς θα γίνει αυτό; Το 2013, που πραγματοποιήθηκε η προηγούμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η Κυβέρνηση είχε ήδη προβλέψει μια διαδικασία, προκειμένου οι ιδιώτες να ξαναποκτήσουν τις συστημικές τράπεζες αγοράζοντας ξανά τις μετοχές τους. Πρόκειται για τα ονομαζόμενα «δικαιώματα προαγοράς». Οι ιδιώτες, που θα συμμετείχαν με δικά τους κεφάλαια –τουλάχιστον 10%- στην ανακεφαλαιοποίηση, θα είχαν τη δυνατότητα, κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, να λάβουν επιπλέον μετοχές απ’ αυτές που είχε στην κατοχή του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε προκαθορισμένη τιμή.».

Για μια περίοδο –από δύο έτη για τη Eurobank, μέχρι τεσσεράμισι χρόνια για την Εθνική Τράπεζα, την Πειραιώς και την Alpha Bank- δόθηκε στους παλαιούς μετόχους το δικαίωμα να αγοράσουν έναν αριθμό μετοχών σε συγκεκριμένη τιμή.

Το σκεπτικό ήταν ότι τα επόμενα χρόνια η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει, θα αυξηθούν οι τιμές των μετοχών και έτσι το ελληνικό δημόσιο θα ανακτήσει ένα σημαντικό τμήμα από τα χρήματα που έχει δώσει στις τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίησή τους, μέσω της πώλησης των μετοχών στους ιδιώτες.

Διακηρυγμένος στόχος ήταν να πάρει πίσω το δημόσιο τα περισσότερα από τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ που έδωσε ως ζεστό χρήμα για τη διάσωση των τραπεζών, χρήματα τα οποία έχουν εγγραφεί στο δημόσιο χρέος.

Συνεχίζει, λέγοντας: «Αυτός ήταν και ο λόγος που οι τράπεζες Πειραιώς και Alpha Bank έσπευσαν να προκηρύξουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να καλύψουν την ανακεφαλαιοποίησή τους, ενώ και η Εθνική ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε έκδοση νέων μετοχών για τη δική της ανακεφαλαιοποίηση. Οι τραπεζίτες ουσιαστικά αποκτούν μία μοναδική ευκαιρία να ανακτήσουν τον πλήρη έλεγχο των τραπεζών τους με εξευτελιστικό τίμημα.».

Σας καταθέτουμε το σχετικό δημοσίευμα και σας ζητάμε να επαληθεύσετε όλα τα αναφερόμενα.

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δημοσίευμα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και  Πρακτικών της Βουλής)

Μένοντας στο θέμα της εποπτείας, σας ζητάμε για ακόμη μία φορά να εξηγήσετε πού πήγαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν δοθεί, μεταξύ άλλων, για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας Eurobank.

Έχουμε στα χέρια μας έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία τα χρήματα που έπρεπε να διοχετευθούν ως ενέσεις ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας έφυγαν σε θυγατρική της τράπεζας στα νησιά Κέιμαν.

Σας καταθέτω σχετικό έγγραφο.

 (Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και  Πρακτικών της Βουλής)

Βέβαια, οι χειρισμοί σας στη Eurobank αποδεικνύουν την ανικανότητα ενός ακόμη πολυδιαφημιζόμενου και χρυσοπληρωμένου φορέα τον οποίο ιδρύσατε, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο, ενώ αγόραζε τις μετοχές της συγκεκριμένης τράπεζας για 1,54 ευρώ ανά μετοχή, τις πουλούσε μόλις 0,30 ευρώ για κάθε νέα μετοχή, σε ομάδα έξι θεσμικών επενδυτών. Αυτή είναι η εποπτεία και η αποτελεσματικότητα της πολιτικής σας!

Φυσικά, την αποτυχία των επιλογών των κομμάτων σας δεν την αποκαλύπτουμε μόνο εμείς. Την επιβεβαιώνουν και πρώην σύμβουλοι του Προέδρου της Κομισιόν.

Σύμφωνα με το τελευταίο φύλλο της κυριακάτικης εφημερίδας «ΤΟ ΧΩΝΙ», ο βρετανικής υπηκοότητας Φιλίπ Λεγκρέν, παραιτηθείς σύμβουλος του Μανουέλ Μπαρόζο, παραδέχτηκε σχετικά με την κρίση ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες επικεντρώθηκαν λανθασμένα στον δημοσιονομικό τομέα, δηλαδή το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημα ήταν το χρηματοοικονομικό αμόκ των τραπεζών.

Συγκεκριμένα, ο Λεγκρέν τόνισε: «η λύση που επιλέχθηκε από την Ευρώπη για την Ελλάδα ήταν λάθος. Το ελληνικό χρέος έπρεπε να αναδιαρθρωθεί τον Μάιο του 2010. Αντίθετα, ορμήσαμε στην εφαρμογή αυτοκαταστροφικής λιτότητας και φέραμε δημοσιονομική εποπτεία, που είναι δυσκίνητη και υπονομεύει τη δημοκρατία. Αντί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση ή διαγραφή του χρέους, η τρόικα «πέρασε» δύο «δύσπεπτα» πακέτα διάσωσης ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ.».

Εν συνεχεία, αποκαλύπτει την πραγματική αιτία της κρίσης: «Η πρωταρχική αιτία της κρίσης ήταν ο άκρατος δανεισμός των γερμανικών και γαλλικών τραπεζών στους Ισπανούς και Ιρλανδούς ιδιοκτήτες ακινήτων, τους Πορτογάλους καταναλωτές και την ελληνική Κυβέρνηση. Όμως, η κυβέρνηση της Άγκελα Μέρκελ και οι υπηρέτες της στις Βρυξέλλες εξυπηρέτησαν συστηματικά το συμφέρον αυτών των τραπεζών έναντι των πολιτών, με το να επιμένουν ότι τα τραπεζικά λάθη πρέπει να τα πληρώσουν οι φορολογούμενοι των χωρών αυτών. Το Βερολίνο λανθασμένα απέδωσε την κρίση στη δημοσιονομική ακολασία του Νότου, κάτι το οποίο φόβισε τους Γερμανούς και άλλους φορολογούμενους ότι θα επιβαρυνθούν εκείνοι με τα μεσογειακά χρέη. Έτσι η κ. Μέρκελ απαίτησε κεντρικό έλεγχο επί των προϋπολογισμών και η Κομισιόν άλλο που δεν ήθελε να αποκτήσει περισσότερη εξουσία».

Ο Λεγκρέν υπήρξε καυστικός και με τον απερχόμενο Επίτροπο Οικονομικών Όλι Ρεν, επικρίνοντας ως αντιδημοκρατικό το γεγονός ότι ένας απομακρυσμένος, μη εκλεγμένος και τυπικά ανεύθυνος αξιωματούχος των Βρυξελλών αρνείται στους ψηφοφόρους να έχουν λόγο στην πολιτική φόρων και δαπανών.

Η διαπίστωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποκαλυπτική. «Οι θεσμοί της Ένωσης έχουν γίνει όργανα των πιστωτών, ώστε να επιβάλλουν τη θέλησή τους στους οφειλέτες με την υποταγή της ευρωπαϊκής περιφέρειας του Νότου στον πυρήνα του Βορρά, σε μία σχέση αποικιοκρατική.».

Σας καταθέτουμε βέβαια και το σχετικό δημοσίευμα από την εφημερίδα.

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δημοσίευμα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και  Πρακτικών της Βουλής)

Γνωρίζουμε ότι για να καλύψετε την ανικανότητά σας και τη δουλικότητα που επιδείξατε έναντι των αφεντικών σας της τρόικας θα επικαλεστείτε το πλεόνασμα και βέβαια και το κοινωνικό μέρισμα το οποίο θα αποδώσετε.

Για ποιο κοινωνικό μέρισμα μιλάτε; Αυτό το οποίο δεν μπορεί να πάρει ο άνεργος, επειδή φιλοξενείται από τους γονείς του; Ούτε ο άνεργος που έχει δικό του σπίτι το λαμβάνει, γιατί έχετε βάλει βέβαια τεκμήρια διαβίωσης. Τελικά, σε ποιους θα το δώσετε;

Όσο για το πλεόνασμα, διαβάζουμε πάλι στο φύλλο της εφημερίδας «ΤΟ ΧΩΝΙ» αυτής της Κυριακής. Εκεί, στο άρθρο με τίτλο: «Οι «μάγειρες» της καταστροφής» εξηγεί ότι το «μαγειρεμένο» και «φουσκωμένο προς τα πάνω» έλλειμμα του Γεωργίου Παπανδρέου, που μας έβαλε στο μνημόνιο, είναι πολύ μικρότερο από το «μαγειρεμένο» και «παραποιημένο προς τα κάτω» έλλειμμα του Σαμαρά, που λέει ότι δήθεν μας έβγαλε από το μνημόνιο.

Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι τον Ιούλιο του 2013 ο Πρωθυπουργός σας κανόνισε με την τρόικα να μην υπολογιστούν τα 19 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στο έλλειμμα της χρονιάς. Έτσι, βγήκε και πανηγύριζε για ένα ψεύτικο «πρωτογενές πλεόνασμα» 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην πραγματικότητα, εάν το υπολόγιζε, όπως ο ίδιος το υπολόγισε και την περασμένη χρονιά, τότε έχει πρωτογενές έλλειμμα 15,887 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τη Δευτέρα 14 Απριλίου η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε το δελτίο με τα δημοσιονομικά στοιχεία της περιόδου 2010-2013. Μας είπαν ότι απ’ αυτά τα στοιχεία και τους πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνεται το πρωτογενές πλεόνασμα της Κυβέρνησης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εξέδωσε την ίδια μέρα δελτίο Τύπου, με το οποίο μάς έλεγε ότι η Στατιστική Υπηρεσία επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις της Κυβέρνησης για την ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013. Οι δηλώσεις του έγιναν τίτλοι των δημοσιευμάτων και η είδηση πέρασε απολύτως θετικά για την Κυβέρνηση.

Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι στο επίσημο δελτίο της η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει επακριβώς: «Πρωτογενές ισοζύγιο για το 2013 15,887 δισεκατομμύρια ευρώ.». Στην τελευταία σελίδα του δελτίου Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ βρήκαμε το μυστικό. Ο συντάκτης μάς λέει ότι μετράει αλλιώς η ΕΛΣΤΑΤ, που ακολουθεί τους κανόνες της EUROSTAT, και αλλιώς η Κυβέρνηση.

Μας έλεγαν δε όλες τις τελευταίες μέρες οι διάφοροι ειδικοί αναλυτές ότι η EUROSTAT θα επιβεβαιώσει το πρωτογενές πλεόνασμα της Κυβέρνησης και μάλιστα χωρίς αστερίσκους. Επρόκειτο για ξεκάθαρη προπαγανδιστική διαρροή της Κυβέρνησης, που, εκμεταλλευόμενη την ασχετοσύνη των ειδικών αναλυτών, καλλιεργήθηκε και έγινε γενικό αξίωμα στον κόσμο, που ακόμη δεν το είδε, βέβαια, εγκριθέν πλεόνασμα το βάπτισε!

Η αλήθεια είναι ότι η EUROSTAT ποτέ δεν ανακοινώνει τα πρωτογενή πλεονάσματα της κάθε χώρας. Ανακοινώνει τα βασικά μεγέθη, όπως το δημοσιονομικό γενικό έλλειμμα και τους τόκους τους οποίους πλήρωσε η κάθε χώρα και από εκεί και πέρα, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, ο κάθε αναλυτής μπορεί να βγάλει τα παράγωγα μεγέθη της κάθε οικονομίας, όπως αυτό του πρωτογενούς πλεονάσματος. Άρα εξαρχής από τη EUROSTAT το μόνο που περιμέναμε ήταν το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, για να κάνουμε την αφαίρεση από μόνοι μας.

Τα ανωτέρω ως αναφερόμενα επιβεβαιώνονται, βέβαια, και από τον διεθνή Τύπο. Ο βρετανικός «THE GUARDIAN», οι «FINANCIAL TIMES», το πρακτορείο «BLOOMBERG», καθώς και άλλες οικονομικές και μη εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένων και γερμανικών, το επιβεβαιώνουν. Καταθέτουμε σχετικά δημοσιεύματα.

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και  Πρακτικών της Βουλής)

Για να συνοψίσουμε, η ελλιπής εποπτεία των τραπεζών οδήγησε στην κρίση, την οποία διαχειρίστηκαν οι κυβερνήσεις των κομμάτων σας με λάθος τρόπο, επιζήμιο προς την ελληνική οικονομία. Αυτό το οποίο δεν σάς έλειπε σίγουρα ήταν τα εργαλεία ούτε το νομοθετικό πλαίσιο.  Αυτό το οποίο σας έλειπε  ήταν η πολιτική απόφαση. Ακόμη μία απόδειξη αυτού ήταν η απάντηση που δώσατε στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2705/339 ερώτηση, την οποία σάς είχα καταθέσει μαζί με τον κ. Καπερνάρο, Βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στη Β΄ Περιφέρεια Αθηνών, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ τόσο εσείς όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος παραδεχθήκατε την ανικανότητα άσκησης ορθής πολιτικής εποπτείας.

Δυστυχώς, ακόμη και η κυβέρνηση του Πακιστάν έχει ασκήσει καλύτερα από εσάς τη ρυθμιστική αρμοδιότητα του κράτους στον συγκεκριμένο τομέα ελέγχου του τραπεζικού συστήματος.

Για όλους, λοιπόν, αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, όχι γιατί δεν θεωρούμε θετικά τα μέτρα εποπτείας της ευρωπαϊκής οδηγίας και του κανονισμού, αλλά για να υπογραμμίσουμε για μια ακόμη φορά την ανικανότητα και την απροθυμία εφαρμογής τους από τη συγκυβέρνησή σας.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε, κυρία Μακρή.

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: