Breaking News

Ομιλία στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για το σχέδιο νόμου «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις».

 

Στην Αθήνα, σήμερα, 24 Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.05΄, συνήλθε στην Αίθουσα «Γερουσία» του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις». (3η συνεδρίαση)

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει η κυρία Μακρή.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική Αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Η Συγκυβέρνηση καταθέτει το νομοσχέδιο «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις». Έχουμε ακούσει τους εισηγητές των κομμάτων της Συγκυβέρνησης να απαγγέλουν το κείμενο της εισηγητικής έκθεσης σαν «ευαγγέλιο», του οποίου δεν κατανοούν, όπως φαίνεται, τα λόγια. Αν το καταλάβαιναν, βέβαια, δεν θα υποστήριζαν με τόση ευκολία τις διατάξεις του παρόντος ως μια απλή ενσωμάτωση.

Δυστυχώς, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο απέχει πολύ τόσο από την απλή ενσωμάτωση, όσο και από την ορθή νομοθέτηση. Μελετώντας, για παράδειγμα, μόνο το άρθρο 168 διαπιστώνει κανείς πως η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά ένα μεγαλειώδες δωράκι από τον Υπουργό Οικονομικών σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και των Ελλήνων και Κυπρίων μετόχων των τραπεζών που απορρόφησε. Περιμένουμε μέχρι την Ολομέλεια να έχετε αποσύρει το σχετικό άρθρο, καθώς και αυτό το οποίο αφορά την πρώην Αγροτική Τράπεζα και να μη χρειαστεί να αποκαλύψουμε στην Ολομέλεια το μέγεθος των κυβερνητικών μεθοδεύσεων, οι οποίες, είτε με τροπολογίες, είτε με φαινομενικά αθώα άρθρα τεράστιων νομοθετημάτων, εξυπηρετούν συμφέροντα άλλα από αυτά του Δημόσιου. Αν κριθεί απαραίτητο, θα αναφερθούμε αναλυτικά και σε άλλα άρθρα του νομοσχεδίου στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής κατά τη β΄ ανάγνωση.

Πριν από αυτό, όμως, πιστεύουμε ότι αποτελεί αναγκαιότητα να ορίσουμε με τρόπο σαφή και κατανοητό για κάθε Έλληνα την ουσία του νομοσχεδίου, η οποία συμπυκνώνεται στην έννοια, τους τρόπους και τα μέσα εποπτείας των τραπεζών από τους αρμόδιους κρατικούς μηχανισμούς. Η εποπτεία αποτελεί πρώτιστη αποστολή του Κράτους, καθώς όταν δεν ασκείται σωστά τα τραπεζικά ιδρύματα δρουν ανεξέλεγκτα, αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν την αποστολή διασφάλισης κεφαλαιακών αποθεμάτων, κινδυνεύουν με πτώχευση και εκβιάζουν την κοινωνία προκειμένου να ανακεφαλαιοποιηθούν με χρήματα των φορολογουμένων ή αλλιώς δημιουργούν συστημικό κίνδυνο. Μάλιστα, όταν δεν ασκείται σωστή εποπτεία έχουμε περιπτώσεις σαν της Ελλάδος, όπου 211 δισ. ευρώ περίπου δόθηκαν από τους Έλληνες για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Την ευθύνη της εποπτείας την έχει η Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και, φυσικά, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Το ερώτημα είναι αν αυτοί άσκησαν μέχρι σήμερα επιτυχημένη εποπτεία. Με 20 δισ. ευρώ από τα χρήματα της σωτηρίας από τον συστημικό κίνδυνο να βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους μέσω θυγατρικής μόνο μιας τράπεζας, πολύ αμφιβάλλουμε αν έχει ασκήσει το ρόλο αυτό. Δεν θα υιοθετήσουμε, βέβαια, τις κακές γλώσσες που αναρτώνται πώς είναι δυνατόν να ασκηθεί κατάλληλη εποπτεία από τον κ. Στουρνάρα ως Υπουργό Οικονομικών και τον κύριο Προβόπουλο ως Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, τη στιγμή που δεν τα κατάφεραν πολύ καλά όταν διετέλεσαν διοικητές της Εμπορικής Τράπεζας σε καιρούς, βέβαια, «παχιών αγελάδων».

Βέβαια, οι πολίτες σάς έχουν προλάβει στη λήψη ορθών και αξιόλογων πρωτοβουλιών που αποδεικνύουν την κατανόηση της ελληνικής κοινωνίας με τα πραγματικά οικονομικά προβλήματα της χώρας. Για παράδειγμα, μια τέτοια πρωτοβουλία είναι αυτή του κινήματος «Υπέρβαση», που έχει προβεί σε σύνταξη αγωγής κατά 5 εμπορικών τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε αυτή, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται κάτι πολύ σημαντικό. Από το 2001 οι τράπεζες είχαν ξεκινήσει να αυξάνουν το απόλυτο νομισματικό μέγεθος Μ2 επειδή κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα προσέλκυαν στην καταθετική τους βάση προθεσμιακές καταθέσεις. Ταυτόχρονα, όμως, σταμάτησε να αυξάνεται το νομισματικό μέγεθος Μ1, ήτοι η νομισματική κυκλοφορία, δηλαδή το πραγματικό χρήμα που κυκλοφορεί σε φυσική μορφή των κερμάτων και των τραπεζογραμματίων ευρώ, το οποίο παρέμεινε σταθερό κατά το ίδιο ανωτέρω διάστημα, παρέχοντας έτσι στις 5 πρώτες εναγόμενες τράπεζες και σε έκαστη εξ αυτών, τη γνώση ότι αυξάνει το νομισματικό μέγεθος Μ2. Όμως η ρευστότητα της αγοράς είχε σταματήσει να αυξάνεται.

Η πορεία αυτή συνεχίστηκε μέχρι και το α΄ τρίμηνο του 2009 και ειδικότερα μέχρι τις 16/2/2009. Έτσι, η μεγέθυνση της φούσκας δανεισμού και καταθέσεων με την απομάκρυνση της χρηματοδότησης από το νομισματικό μέγεθος Μ3 συνεχίστηκε με μόνη στήριξη του απόλυτου νομισματικού μεγέθους Μ2, με αποτέλεσμα για όλη τη χρονική περίοδο μέχρι το Φεβρουάριο του 2009 τα μόνα στοιχεία που αυξάνονταν σταθερά να είναι το απόλυτο νομισματικό μέγεθος Μ2 και η τραπεζική χρηματοδότηση, δηλαδή η χορήγηση των επιδίκων δανείων της περιόδου στους εδώ ενάγοντες ως δανειολήπτες εκάστης εκ των εναγομένων. Λόγω δε της αυξημένης ιδιωτικής χρηματοδότησης, αυξανόταν η συνολική νομισματική βάση της ελληνικής εθνικής οικονομίας, ήτοι το νομισματικό μέγεθος Μ3, στο σύνολο της νομισματικής της βάσης και απορροφούταν από το νομισματικό μέγεθος Μ2, ενώ το νομισματικό μέγεθος Μ1, ήτοι η νομισματική ρευστότητα κυκλοφορία, δηλαδή το πραγματικό χρήμα που κυκλοφορεί στη φυσική μορφή των κερμάτων και των τραπεζογραμματίων ευρώ, παρέμεινε αμετάβλητο καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ότι, αφού η εθνική οικονομία της Ελλάδος αυξάνει τη νομισματική της βάση με μοναδική αύξηση του νομισματικού μεγέθους Μ2, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος να σημειώνει σημαντικότατη πτώση και αυτό διότι το νομισματικό μέγεθος Μ1 παρέμεινε σταθερό. Η κατά τα ανωτέρω ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας των 5 τραπεζών και εκάστης εξ αυτών και ειδικότερα η πιστωτική πολιτική της υπέρμετρης και ανεύθυνης αύξησης του ιδιωτικού δανεισμού κατά το διάστημα 2001 – 2009 και δη της σύναψης των επίδικων δανειακών συμβάσεων με τους εδώ δανειολήπτες και με έκαστο εξ αυτών εναγόμενο, είχε ως αποτέλεσμα η ελληνική εθνική οικονομία, ενώ αύξανε διαρκώς τη νομισματική της βάση, να διατηρεί σταθερή τη ρευστότητά της και έτσι η σταθερότητα του νομισματικού μεγέθους Μ1 να προκαλέσει την επιβράδυνση της ελληνικής εθνικής οικονομίας, την απόλυτη απώλεια της κεφαλαιακής επάρκειας των 5 τραπεζών, τη χρηματοπιστωτική αστάθεια, τη χρηματοπιστωτική και τραπεζική κρίση, η οποία εκδηλώθηκε για πρώτη φορά τα έτη 2008 – 2009 και, στη συνέχεια μέχρι και σήμερα, την ύφεση.

Αυτό είχε άμεσο αποτέλεσμα τη σταθερή μείωση κατά 25% του ελληνικού Α.Ε.Π. κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η οποία σύμφωνα με τα επίσημα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχουν χαρακτήρα πασίδηλου γεγονότος το οποίο το δικαστήριο έχει υπηρεσιακό καθήκον να λαμβάνει υπ’ όψιν του αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, άρθρο 336, παράγραφος 1 και κατά τον καθηγητή κ. Ρομπόλη, επιστημονικό διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας ΙΝΕ της ΓΣΕΕ. Αυτό είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την ακύρωση της πραγματικής σύγκλισης της ελληνικής εθνικής οικονομίας προς το αντίστοιχο μέσο όρο της Ε.Ε. κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή 1995-2007.

Συμπερασματικά, από όλα τα ανωτέρω προκύπτει με ασφάλεια ότι η ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα των 5 πρώτων εδώ τραπεζών και εκάστης εξ αυτών κατά το διάστημα από το έτος 2001 μέχρι το έτος 2009, αναπτύχθηκε αντίθετα με τις διατάξεις του άρθρου 106, παράγραφος 2, του Συντάγματος, ήτοι προς βλάβη της εθνικής οικονομίας της χώρας μας. Οι πολίτες, όπως φαίνεται, λοιπόν, βρίσκονται τελικά μπροστά από τις εξελίξεις. Η πρωτοβουλία του κινήματος αυτού αποδεικνύει ότι οι Έλληνες ούτε αδιάβαστοι είναι, ούτε τεμπέληδες είναι, όπως παρουσιάζονταν από τον πρώην αρχηγό του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Η υπέρβαση ενός παλαιοκομματικού συστήματος συγκάλυψης και συνδιαλλαγής είναι δεδομένη ανάγκη αυτήν τη στιγμή για τη χώρα. Αντί, λοιπόν, να διαβάζετε άκριτα και υπάκουα την εισηγητική έκθεση του παρόντος, σας προτρέπουμε να διαβάσετε την εμπεριστατωμένη νομικά και οικονομικά αγωγή της συγκεκριμένης κίνησης – υπάρχουν και άλλες – προκειμένου να σταματήσετε να συναιρείτε σε πράξεις οι οποίες αντιστρατεύονται το εθνικό συμφέρον και να συνταχθείτε με το συμφέρον των πολλών και όχι με τα κέρδη των ολίγων.

 

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: