Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το Νομοσχέδιο: Υδατορέματα – Ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας» (4η συνεδρίαση – β’ ανάγνωση) | 09.04.2014

Στην Αθήνα, σήμερα, 9 Απριλίου 2014, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Ταγαράς καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίασή μας, με θέμα: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας». Σήμερα θα έχουμε την β’ ανάγνωση του νομοσχεδίου. Υπάρχουν νομοτεχνικές βελτιώσεις που είναι στην διαδικασία αναπαραγωγής και σε λίγο θα είναι στην διάθεσή σας. Για όσους συναδέλφους δεν έχουν προσέξει θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν άλλα δύο έντυπα με νομοτεχνικές τα οποία πρέπει να τα δουν για να τα λάβουν υπόψιν τους. Το παρόν νομοσχέδιο θα συζητηθεί αύριο στην Ολομέλεια σε μία ή δύο συνεδριάσεις και αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη.

…………………………………………………………………………………………………………….

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ – Πρόεδρος της Επιτροπής: Κι εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η κυρία Μακρή.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ – Ειδική Αγορήτρια ΑΝΕΛ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φτάνοντας στη β’ ανάγνωση του νομοσχεδίου «διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας» διαπιστώνουμε ότι όλοι συμφωνούμε στην ανάγκη προστασίας των υδατορεμάτων ως στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτή την ανάγκη επικαλείται και η εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, στην πράξη όμως δεν μας έχετε πείσει ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα συμβάλλει στην προστασία των φυσικών υποδομών αντιπλυμμηρικής προστασίας και των οικοσυστημάτων που αντιπροσωπεύουν τα υδατορέματα.

Ακούσαμε τον αναπληρωτή Υπουργό να μας διευκρινίζει ότι συζητούμε για «οριοθέτηση υδατορεμάτων» και όχι για «διευθέτηση υδατορεμάτων», όμως δεν μας διευκρινίστηκε για ποιο λόγο δεν παρέχεται η απαιτούμενη προστασία στις προστατευόμενες περιοχές. Έχει επισημανθεί ήδη και από άλλους συναδέλφους η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση των προστατευόμενων περιοχών και η αναντιστοιχία της ανωτέρω έκθεσης με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου που προβλέπουν κατ’ εξαίρεση επικύρωση μόνο σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και παραδοσιακούς οικισμούς.

Οι περιοχές της “Natura2000” και ειδικότερα οι ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές και τα δάση, δεν βλέπουμε να συμπεριλαμβάνονται στο καθεστώς προστασίας όπως θα οφείλατε να τα συμπεριλάβετε. Έχετε βέβαια ήδη καταθέσει αρκετές νομοτεχνικές βελτιώσεις, κάποιες ομολογουμένως προς τη σωστή κατεύθυνση και γι’ αυτό περιμένουμε να επιληφθείτε και επί του συγκεκριμένου ζητήματος προς τη θετική κατεύθυνση.

Επιπρόσθετα, με τις προς συζήτηση νομοθετικές προβλέψεις υφίσταται μια σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στα διάφορα διοικητικά όργανα και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό κύριε Υπουργέ. Η Δ/νση Υδάτων, οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες θα έχουν σύμφωνα με το κατατεθέν σχέδιο νόμου όλοι αρμοδιότητες. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι θα δημιουργηθούν παρερμηνείες και μετάθεση ευθυνών από το ένα όργανο στο άλλο, όπως μας διδάσκει η εμπειρία μέχρι σήμερα.

Οι νόμοι οφείλουν να είναι σαφείς και να μην αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών αλλά και δυσλειτουργιών, διότι σε αντίθετη περίπτωση ταλαιπωρούνται οι πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν απλές υποθέσεις, το περιβάλλον υποβαθμίζεται, αφού κανένα όργανο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη προστασίας του και οι υπάλληλοι είναι αυτοί που καλούνται να δώσουν λύσεις σε σημεία που δεν τους καλύπτει το νομοθετικό πλαίσιο.

Ο συντονισμός, ο σχεδιασμός και η στρατηγική χάραξης θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανήκει στις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, ενώ η υλοποίηση εργασιών και η εκπόνηση γνωμοδοτήσεων στις περιφερειακές και άλλες αυτοδιοικητικές υπηρεσίες, εξαιτίας της γνώσης των ειδικών χαρακτηριστικών των περιοχών και της κατοχής των απαιτούμενων μέσων υλοποίησης του κεντρικού σχεδιασμού. Οποιοδήποτε άλλο μοντέλο δεν συνάδει με τις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Ως προς τις ρυθμίσεις για την Εκκλησία της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου που προσθέσατε με νομοτεχνική παρέμβαση, θα θέλαμε να προκύπτει ξεκάθαρα και πέραν πάσης αμφιβολίας η δήλωση που είχατε κάνει, κύριε υπουργέ, ότι δηλαδή δεν αλλάζει απολύτως τίποτε ως προς την διαδικασία και ως προς τις εγκρίσεις ισχύουν τα πάντα και όπως ισχύει παντού για όλες τις ειδικές κατασκευές, όπως βέβαια είχατε αναφέρει στις 9 Απριλίου, στην τρίτη συνεδρίαση της επιτροπής.

Συμφωνούμε με το θέμα που έθεσαν συνάδελφοι σχετικά με την κίνηση για την δόμηση σε ακραία σημεία ρυμοτομικών σχεδίων. Όπως μας αναφέρουν σχετικοί με το αντικείμενο μηχανικοί, η εφαρμογή της δυνατότητας δόμησης στα ακραία σημεία ρυμοτομικών σχεδίων με τους όρους δόμησης του σχεδίου είχε δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στο παρελθόν, όταν ίσχυε και επομένως δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί επαναφέρετε μια τέτοια διάταξη που είχε δημιουργήσει τόσα προβλήματα.

Είμαστε αντίθετοι και με το άρθρο 24 τόσο για λόγους δημόσιας υγείας όσο και γιατί δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε εργασιακό μεσαίωνα οποιουδήποτε ανθρώπου ζει και εργάζεται στη χώρα μας. Δεν γνωρίζουμε από ποιους δεχτήκατε πιέσεις για μια τέτοια διάταξη, αλλά οι επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής οδηγούν αναπόφευκτα στην δημιουργία εστιών ανάπτυξης ασθενειών επικίνδυνων για τον γενικό πληθυσμό.

Επιπρόσθετα, η αναλγησία προς τους εργάτες γης, όπως χαρακτηρίζονται συνήθως οι αλλοδαποί που απασχολούνται με εποχικές γεωργικές εργασίες, ούτε βεβαίως τιμά την χώρα μας ούτε μας κάνει καλύτερους ως κοινωνία. Βεβαίως, δεν θα ασχοληθούμε με την νομιμότητα παραμονής τους, καθώς αποτελεί θέμα άλλου υπουργείου και αντίστοιχης επιτροπής του κοινοβουλίου, όμως αυτό που θα υπογραμμίσουμε είναι ότι η υποτιθέμενη προσωρινότητα των καταλυμάτων υποκρύπτει τη μονιμότητα της αδιαφορίας και του πολιτικού στρουθοκαμηλισμού για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

Για το άρθρο 25 έχουν γραφτεί πολλά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και συζητήθηκε και εντός της επιτροπής. Οι αιτιάσεις χαρακτηρισμού της συγκεκριμένης διάταξης ως φωτογραφικής φαίνεται ότι δεν είναι αβάσιμες και θα θέλαμε περισσότερες διευκρινίσεις. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι η διάταξη υπάρχει, για να εξυπηρετηθεί συγκεκριμένος επιχειρηματίας και να χρηματοδοτηθεί με δημόσιο χρήμα η κατασκευή γηπέδων που μόνο θεωρητικά και στα χαρτιά ανήκει ή χρησιμοποιείται από ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

Αρνούμαστε να πιστέψουμε ότι παίζετε με τον πόνο και την αγωνία χιλιάδων φιλάθλων, οι οποίοι γίνονται, όπως φαίνεται, κοπάδι ψηφοφόρων ενόψει προεκλογικής περιόδου, γι’ αυτό θα πρέπει να σταματήσει και να γίνει μετά τις εκλογές οποιαδήποτε παρέμβαση γι’ αυτό το θέμα. Γι’ αυτό το θέμα ζητάμε τις απαραίτητες διευκρινίσεις και ζητάμε να το αποσύρετε, διότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από την κοινωνία, ότι χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο περιφερειάρχη προεκλογικά, προκειμένου να επανεκλεγεί και να βοηθήσει συγκεκριμένο επιχειρηματία, όταν και άλλα αθλητικά σωματεία έχουν αντίστοιχα προβλήματα και δεν έχουν επί χρόνια τα γήπεδα που δικαιούνται όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι της χώρας ισάξια και ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους φιλαθλους.

Ευχαριστώ.

 

About Rachel Makri (3251 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: