Breaking News

Ερώτηση και ΑΚΕ της Βουλευτή Ν. Κοζάνης Ραχήλ Μακρή για τη Φορολογική ασυλία σε μεγαλοεπιχειρηματίες για συναλλαγές τους μέσω offshore εταιρειών με την τροπολογία 1251/67

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ
Βουλευτής Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Υπεύθυνη Τομέα Κοινοβουλευτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
 
ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ
 

ΠΡΟΣ τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θεμελιακή υποχρέωση κάθε οργανωμένου Κράτους αποτελεί να διασφαλίζει την φορολογική του βάση.

Στο πλαίσιο αυτό πολλές Χώρες έχουν θεσπίσει περιορισμούς στην έμμεση μεταφορά κερδών προς κράτη με χαμηλό φορολογικό συντελεστή και οριοθετούν αυστηρά όρια αναγνώρισης πληρωμών προς εξωχώριες εταιρίες ή επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς ή και σε μη συνεργάσιμα σε θέματα ανταλλαγής φορολογικών στοιχείων κράτη.

Παράλληλα λόγω της μείωσης της φοροδοτικής ικανότητας των πολλών εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης πολλές κυβερνήσεις, κατ’ επίκληση της αρχής του ρεαλισμού του φορολογικού δικαίου, αυστηροποιούν την νομοθεσία για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών και εντατικοποιούν τους φορολογικούς ελέγχους με στόχο την ανεύρεση της πραγματικής φύσης των πραγματοποιούμενων συναλλαγών .

Στην Ελλάδα επιχειρήθηκε η αντιμετώπιση του φαινομένου της διεθνούς φοροαποφυγής με τη θέσπιση μιας σειράς μαχητών και κυρίως αμάχητων τεκμηρίων με τον νόμο 3842 του 2010.

Με την παράγραφο 6β του άρθρου 11 του Ν. 3842/10 (58, Α’) προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1γ του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 (151, Α’) σύμφωνα με το οποίο «Οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής δεν αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα της οποίας η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο.»

Με τον νόμο 4110 του 2013 (13 Α’) και συγκεκριμένα με την παράγραφο 12 του άρθρου 11 αυτού το ανωτέρω εδάφιο καταργήθηκε. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει αιτιολογική έκθεση για την συγκεκριμένη παράγραφο του άρθρου 11 καθώς αυτή προστέθηκε ύστερα από τροποποιήσεις που κατέθεσε ο κ. Στουρνάρας κατά την συζήτηση του νομοθετήματος στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου.

Ο ίδιος ο κ. Στουρνάρας ένα χρόνο μετά και ύστερα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες κατάφερε με την συνεργασία του κ. Μητσοτάκη να περάσει την τροπολογία με γενικό αριθμό 1251 και ειδικό 67 στο δεύτερο μέρος της οποίας καταργεί την διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 11 που ο ίδιος εισηγήθηκε. Επομένως το εδάφιο που προστέθηκε με τον νόμο 3842 στο άρθρο 31 του νόμου 2238 επανέρχεται σε ισχύ.

Όμως η συγκεκριμένη τροπολογία τροποποιεί το τελευταίο εδάφιο με αποτέλεσμα αυτό να μορφοποιείται ως ακολούθως: «Οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής δεν αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα της οποίας η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο, εκτός εάν πρόκειται για πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω χρηματιστηρίων εμπορευμάτων ή οργανωμένων χρηματιστηριακών αγορών, εντός του εύρους των τιμών της ημέρας συναλλαγής.»

Η ανακολουθία της Κυβερνητικής πολιτικής διαμόρφωσε μια διάταξη, η οποία υπό μη επαρκώς προσδιορισμένες προϋποθέσεις, δίνει την δυνατότητα αναγνώρισης δαπανών και μείωσης του φορολογητέου εισοδήματος. Η προσπάθεια, δε, των Υπουργών να τροποποιήσουν τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που καταργεί φορείς και οδηγεί στην ανεργία χιλιάδες εργαζομένους αντί σε νομοσχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών δημιουργεί δικαιολογημένα ερωτήματα.

Κατά την ψήφιση του ανωτέρου νομοσχεδίου, στη συνεδρίαση της ολομέλειας της 13ης Μαρτίου 2014 ο Υφυπουργός Οικονομικών Γεώργιος Μαυραγάνης ισχυρίστηκε για την συγκεκριμένη τροπολογία: «Πολύ σύντομα θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής, ότι η συγκεκριμένη τροπολογία αποσαφηνίζει το θέμα με βάση τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζει ότι εάν ένα τεκμήριο δεν ορίζεται ως αμάχητο, είναι μαχητό. Έχουμε και πρόσφατη απόφαση που επιβεβαιώνει αυτή τη νομολογία, την 2527/2013. Συνεπώς, δεν τίθεται κανένα θέμα, είναι απλώς θέμα αποσαφήνισης, για να μην υπάρχει κανένα ερμηνευτικό ζήτημα.»

Ο κ. Μαυραγάνης δεν απάντησε στην αντίδραση της αντιπολίτευσης η οποία χαρακτηριστικά ανέφερε ότι: «Ο κύριος Υπουργός είπε αυθαιρεσίες. Εδώ με την τροπολογία μετατρέπετε κανονικά –κανονικότατα- αμάχητα κριτήρια σε μαχητά, προκειμένου να διευκολυνθούν τριγωνικές συναλλαγές επί των οποίων έχει επιβαρυνθεί το δημόσιο. «

Επιπρόσθετα σε δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης του περιοδικού «Unfollow» αναφέρεται ότι με την συγκεκριμένη τροπολογία η κυβέρνηση Σαμαρά επιχειρεί να σβήσει πρόστιμα και βεβαιωμένες φορολογικές υποχρεώσεις που, μόνο για μια εταιρία και μόνο για τα έτη 2010-2011, ανέρχονται στα 480 εκ. ευρώ, από 800 εκ. ευρώ που ήταν το αρχικό πρόστιμο, ενώ υπολογίζεται ότι, αν ελεγχθούν και οι άλλες χρονιές, το ποσό μπορεί να φτάσει το 1,2 δισ. ευρώ.

Επί λέξη αναγράφεται στο δημοσίευμα: «Τρεις υπουργοί του Α. Σαμαρά, οι Κ. Μητσοτάκης, Γ. Στουρνάρας και Γ. Βρούτσης, επαναφέρουν υπουργική τροπολογία στο νομοσχέδιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, με στόχο να χαριστούν δισεκατομμύρια ευρώ σε εταιρείες που πραγματοποιούν τριγωνικές συναλλαγές και πωλήσεις. Η κυβέρνηση Σαμαρά επιχειρεί να αλλάξει την ισχύουσα νομοθεσία και να σβήσει αναδρομικά πρόστιμα και κυρίως να νομοθετήσει από εδώ και πέρα φορολογική ασυλία στους μεγαλοεπιχειρηματίες για τις συναλλαγές τους μέσω offshoreεταιρειών.

Όπως είχε αποκαλύψει το UNFOLLOWήδη από τον Ιανουάριο, μετά την επιβολή των φόρων, των προστίμων και των προσαυξήσεων, οι διάφορες εταιρείες προσέβαλαν το φύλλο φορολογικού ελέγχου ενώπιον της περιβόητης «Επιτροπής του άρθρου 70Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», με σκοπό το πάγωμα των προστίμων και, στη συνέχεια, την οριστική εξαφάνισή τους. Οι υποθέσεις αυτές εκκρεμούν, αφού η συγκεκριμένη επιτροπή του «άρθρου 70Α» έχει καταργηθεί με νόμο και έχει αντικατασταθεί (από 1/8/2013) με την -νεοσύστατη- Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Ωστόσο, η κυβέρνηση, όπως αναφέραμε τότε στο ρεπορτάζ, «εξασφάλισε στην Επιτροπή το δικαίωμα να εξακολουθεί να χειρίζεται τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε αυτήν ως τις 31/7/2013 και να αποφαίνεται για την τύχη τους μέχρι τις 31/12/2013″

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 1. Αληθεύουν τα καταγγελλόμενα στα δημοσιεύματα;
 2. Πόσα είναι συνολικά τα πρόστιμα και οι βεβαιωμένες φορολογικές υποχρεώσεις που θα διαγραφούν δυνάμει των διατάξεων της τροπολογίας 1251/67 που ενσωματώθηκε και θα αποτελέσει ίδιο άρθρο στον νόμο για την κατάργηση των φορέων του δημοσίου;
 3. Πως κατανέμονται τα ανωτέρω πρόστιμα ανά έτος;
 4. Ποιές εταιρίες αφορούν αυτά τα πρόστιμα;
 5. Με την ανωτέρω τροποποίηση του φορολογικού νομικού πλαισίου ποιές εταιρίες θα ωφεληθούν από την αναγνώριση των δαπανών τους και πόσο;
 6. Πόση θα είναι η απώλεια φορολογικών εισόδων από το δημόσιο ταμείο;
 7. Αληθεύουν τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα ότι για μια εταιρία και μόνο για τα έτη 2010-2011, αναμένεται να χαθούν 480 εκ. ευρώ, από 800 εκ. ευρώ που ήταν το αρχικό πρόστιμο;
 8. Πόσες και ποιές είναι οι εταιρίες που έχουν προσβάλει το φύλλο φορολογικού ελέγχου ενώπιον της «Επιτροπής του άρθρου 70Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», με σκοπό το πάγωμα των προστίμων και, στη συνέχεια, την οριστική εξαφάνισή τους;
 9. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών που έχει αντικαταστήσει την Επιτροπή του άρθρου 70Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος έχει συνεδριάσει και πότε;
 10. Εάν ναι, πόσα και ποιά πρόστιμα και βεβαιωμένες φορολογικές υποχρεώσεις έχει διαγράψει;
 11. Ομοίως πόσα και ποιά πρόστιμα και βεβαιωμένες φορολογικές υποχρεώσεις έχει επιβεβαιώσει και για πόσα από αυτά έχει κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες είσπραξης τους;
 12. Σε περίπτωση που δεν έχει συνεδριάσει, γιατί και πότε αναμένεται να το κάνει;
 13. Γιατί η Συγκυβέρνηση δεν επέμενε στο αμάχητο φορολογικό τεκμήριο;
 14. Υφίστανται αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχουν δικαιολογήσει την Συνταγματικότητα των αμάχητών φορολογικών τεκμηρίων;
 15. Υφίσταται απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το συγκεκριμένο τεκμήριο, εάν ναι ποιά;
 16. Εάν όχι, ο Υφυπουργός κ. Μαυραγάνης ερμήνευε την νομολογία κατά το δοκούν για να δικαιολογήσει την Κυβερνητική επιλογή;
 17.  Αληθεύει το αναφερόμενο στο δημοσίευμα ότι «η κυβέρνηση Σαμαρά επιχειρεί να αλλάξει την ισχύουσα νομοθεσία και να σβήσει αναδρομικά πρόστιμα και κυρίως να νομοθετήσει από εδώ και πέρα φορολογική ασυλία στους μεγαλοεπιχειρηματίες για τις συναλλαγές τους μέσω offshore εταιρειών;»
 18. Στοχεύει η Συγκυβέρνηση στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών και την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων για την ανεύρεση της πραγματικής φύσης των πραγματοποιούμενων συναλλαγών;
 19. Εάν ναι γιατί νομοθετεί αποσπασματικά σε άσχετα νομοσχέδια, προς την αντίθετη κατεύθυνση, όπως καταγγέλλεται εντός και εκτός κοινοβουλίου;
 20. Εάν όχι, γιατί και ποιά συμφέροντα εξυπηρετεί;

Επίσης ζητείται η κατάθεση στην Εθνική αντιπροσωπεία όλων των σχετικών εγγράφων που τεκμηριώνουν τις απαντήσεις σας στα ανωτέρω ερωτήματα, καθώς και αναλυτικών πινάκων προστίμων και βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεις ανά έτος και ανά εταιρία, που αφορούν την συγκεκριμένη διάταξη.

Αθήνα, 21/03/2014

Η Βουλευτής, 

Μακρή Ραχήλ

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

Παρατίθενται οι απαντήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία

 

 

About Rachel Makri (3265 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: