Breaking News

Η Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τον ΑΔΜΗΕ | 12.03.2014

Στην Αθήνα, σήμερα, 12 Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.15΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223) του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, υπό την Προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Γεώργιου Βλάχου, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 15 του ν. 4237/2014, σχετικά με το σχέδιο της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση συμμετοχής 66% στο μετοχικό κεφάλαιο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., το οποίο ετοιμάστηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε..

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., ο κ. Αργύριος Οικονόμου, Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., ο κ.

………………………………………………………………………………………………..

Η κυρία Μακρή έχει το λόγο.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλούμαστε στη σημερινή συνεδρίαση να ενημερωθούμε για μια φαινομενικά τυπική υποχρέωση της Τ.Ε.Ι. να γνωστοποιήσει τους όρους της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση συμμετοχής του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Θα ήταν μια κάτω του μετρίου κοινότυπη πρόσκληση σε εφαρμογή ενός νόμου βέβαια που εισηγήθηκε από μια κάτω του μετρίου συγκυβέρνηση κομμάτων, τα οποία βέβαια στερούνται της ουσιαστικής νομιμοποίησης από τον ελληνικό λαό. Ένα κείμενο που συνέταξαν ή καλύτερα αντέγραψαν, από τα πρότυπα παρόμοιων κειμένων οι απ’ ό,τι φαίνεται κάτω του μετρίου, αλλά ακριβοπληρωμένοι σύμβουλοι που η διορισμένη διοίκηση της Δ.Ε.Η. πληρώνει με τα χρήματα όλων των Ελλήνων πολιτών.

Θα ήταν αν δεν υπήρχε η παράγραφος 2.3.4, η οποία ορίζει «κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο 2.3, ο ενδιαφερόμενος δεν θα υποχρεούται να πληροί τα τεχνικά κριτήρια που προβλέπονται σε αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω ενδιαφερόμενος θα δεσμευτεί να παραχωρήσει πλήρως τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ στο Ελληνικό Δημόσιο για χρονικό διάστημα ίσο με τουλάχιστον πέντε έτη». Με τη συγκεκριμένη παράγραφο συντάσσεστε ουσιαστικά με τις θέσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες βέβαια είχαν διατυπωθεί και τεκμηριωθεί, κατά τη συζήτηση πριν την ψήφιση από τα κόμματά σας του νόμου 4237 του 2014.

 Αναλυτικότερα, σας είχαμε τότε υπογραμμίσει ότι το Ελληνικό Δημόσιο είναι και ικανό, αλλά και άξιο να συνεχίσει να έχει τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ. Μη έχοντας βέβαια τι να απαντήσετε, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις 29 Ιανουαρίου 2014 αναρωτιόταν βέβαια μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια, πού είναι το κακό να δώσει τη διοίκηση της εταιρίας σε έναν πολύ έμπειρο στρατηγικό, όπως έλεγε, εταίρο, πού να ξέρει να κάνει αυτή τη δουλειά και σε άλλες χώρες.

Σήμερα, λοιπόν, έρχεστε εδώ και τι μας λέτε με την πρόσκληση ενδιαφέροντος; Ότι ο επενδυτής σας μπορεί να μην είναι και τόσο έμπειρος τελικά. Ότι ο επενδυτής σας μπορεί όχι μόνο να μην είναι έμπειρος, αλλά και να μην πληροί τα τεχνικά κριτήρια που οι ίδιοι θέτετε στην υπό εξέταση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 Παραδέχεστε, λοιπόν, εν ολίγοις, ότι δεν σκοπεύετε να βρείτε στρατηγικό επενδυτή, αλλά οποιονδήποτε επιθυμεί να αγοράσει το κύριο ενεργειακό δίκτυο της χώρας, το οποίο βέβαια αξίζει πάνω από 8 δισ. ευρώ, για ένα υποτυπώδες χρηματικό αντίτιμο.

 Εάν λάβουμε, βέβαια, υπόψη μας το παράδειγμα ξεπουλήματος του ΟΠΑΠ και πιστέψουμε τα δημοσιεύματα, τα οποία κυκλοφορούν, θα καταλάβουμε ότι ο υποψήφιος αρκεί να έχει φιλικές σχέσεις με το πρωθυπουργικό περιβάλλον, για να μην ελεγχθεί ούτε βέβαια για τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης, τα οποία υπαγορεύουν ότι δεν πρέπει να υπάρχει καταδίκη για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική επιχειρηματική συμπεριφορά του.

Η υπό συζήτηση παράγραφος 2.3.4 σας δημιουργεί βέβαια και ένα άλλο πρόβλημα. Εκμηδενίζει τους προσχηματικούς λόγους της πώλησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας που είχατε επικαλεστεί στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4237.

Αναλυτικότερα, η εισηγητική έκθεση σας ανέφερε επί λέξει «με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η επίλυση των όποιων είναι αναγκαία για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. υπό το φως της νέας οδηγίας 2009/72 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τις 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54, ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. κρίνεται αναγκαίος για τη δημιουργία ανοικτής αγοράς στον τομέα της ενέργειας εντός της Ε.Ε..».

 Σας είχαμε εκθέσει πολιτικά αποκαλύπτοντας ότι η οδηγία 72 του 2009 δεν ήταν νέα, αφού είχε ήδη ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο και ότι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ από τη Δ.Ε.Η. είχε ήδη επιτευχθεί από τον ιδρυτικό του ΑΔΜΗΕ νόμο 4001/2011. Η επιλογή του μοντέλου διαχειριστή αφήνεται στις εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες μπορούν να επιλέξουν είτε το μοντέλο ISO, δηλαδή Independent System Operator, όπως ίσχυε στη χώρα μας βέβαια με τον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. είτε το μοντέλο Independent Transmission Operator, όπως ισχύει σήμερα με τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είτε τέλος, με τη δημιουργία μιας πλήρως ανεξάρτητης εταιρίας. Μας είπατε ότι θέλετε να υλοποιήσετε μια πλήρως ανεξάρτητη από τη Δ.Ε.Η. και το Ελληνικό Δημόσιο εταιρεία. Σήμερα παρέχετε τη δυνατότητα η υποθετικά πλήρως ανεξάρτητη επιχείρηση να διοικείται από αυτόν που υποτίθεται ότι θα ανεξαρτητοποιούνταν.

 Τελικά, δεν ξέρουμε αν έχετε συναίσθηση ότι οι επιλογές σας προσδίδουν στην κυβέρνηση σας την εικόνα μιας κινηματογραφικής καρικατούρας νύφης που προσπαθεί με κάθε τρόπο να αυξήσει το εύρος των ενδεχόμενων μνηστήρων της. Βέβαια, μιας νύφης την προίκα της οποίας θέλετε να πληρώσει με τα χρήματα του ο ελληνικός λαός. Ε, λοιπόν, δεν γίνεται κύριοι. Δεν γίνεται να χαρίσουμε 8 δισ. € σε κομματικούς σας φίλους που ενδυόμενοι  τον μανδύα του επενδυτή, εποφθαλμιούν το δίκτυο ηλεκτρικής  ενέργειας της χώρας, για την υλοποίηση του οποίου βέβαια κόπιασαν και μάτωσαν γενεές ολόκληρες Ελλήνων.

 Ο Υφυπουργός Μεταφορών και Βουλευτής Νομού Κοζάνης, βέβαια, μας αποκάλυψε αυτές τις ημέρες την αλήθεια για το τι ακριβώς υλοποιείτε και ποιους ακριβώς εξυπηρετείτε.  Όπως είπε ο ίδιος, η τρόικα είναι αυτή η οποία εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα. Εσείς, ως εταίροι της τρόικας είσαστε αυτοί οι οποίοι λειτουργείτε καθ’ υπόδειξη της τρόικας, επομένως, συμπερασματικά μπορεί κάποιος να βγάλει ότι εξυπηρετείτε ακριβώς ιδιωτικά συμφέροντα και τίποτε άλλο σε αυτή τη χώρα.

Βέβαια, θα ήθελα για το θέμα της μικρής και μεγάλης Δ.Ε.Η., επειδή προέρχομαι από μια περιοχή που όλη μου τη ζωή έβλεπα ανθρώπους να πεθαίνουν είτε από ατυχήματα μέσα στα ορυχεία, τα ΑΗΣ ή τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, επειδή είμαι από μια περιοχή στην οποία έγινε τεράστια αφαίμαξη και είναι μια περιοχή κρανίου τόπος, που δεν δίνει τη δυνατότητα σε κανέναν να γίνει καμία άλλη δραστηριότητα, επειδή είναι μια περιοχή όπου μόνο στην Πτολεμαΐδα, ο σύλλογος ΑμεΑ είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στη χώρα, ο μεγαλύτερος σύλλογος καρκινοπαθών σε όλη τη χώρα, σας στέλνω το μήνυμα των εργαζομένων της Δ.Ε.Η., σας στέλνω το μήνυμα των εργαζομένων μέσα στα ορυχεία, σας στέλνω το μήνυμα των εργαζομένων στους εργολάβους της Δ.Ε.Η., στους οποίους εσείς αναθέτετε έργα μέσα στη Δ.Ε.Η. για 300 και 400 € μέσα στην τέφρα και την καθαριότητα και δεν τους πληρώνουν ούτε αυτά τα 300 και 400 €, σας στέλνω το μήνυμα όλων των πολιτών του Νομού της Κοζάνης που εκπροσωπώ, ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας που μου έχει ανατεθεί, ως Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων να έχω υπό την κοινοβουλευτική μου εποπτεία και σας λέμε το εξής: Μολών λαβέ.

About Rachel Makri (3147 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: