Breaking News

Ομιλία της Βουλευτή Ν. Κοζάνης Ραχήλ Μακρή επί της αρχής του νομοσχεδίου: «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας»

Αθήνα, σήμερα στις 18 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.04΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Η συγκυβέρνηση καταθέτει ένα ακόμα νομοσχέδιο του οποίου ο τίτλος και το ευχολόγιο της εισηγητικής έκθεσης δεν έχουν καμμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας έχει αποδείξει ότι οι επενδύσεις αλλά και η ανάπτυξη, δεν υλοποιούνται ούτε με ευχές αλλά ούτε με λόγια.

Δεν χρειάζονται, κύριε Χατζηδάκη, μαγικές ικανότητες για να κάνετε όλους τους Έλληνες να συμφωνούν με τις νομοθετικές σας πρωτοβουλίες. Για να συμφωνούν οι Έλληνες με τις νομοθετικές σας παρεμβάσεις χρειάζεται να υπηρετείτε με σοβαρότητα αλλά και με συνέπεια, το δημόσιο συμφέρον. Εσείς, σε αντίθεση με τους κανόνες ορθής νομοθέτησης, αρνείστε να λάβετε υπ’ όψιν την πραγματικότητα που η πολιτική σας έχει διαμορφώσει.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής σας είναι τα λουκέτα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Αποτέλεσμα της εμμονής σας στην εφαρμογή των μνημονιακών επιταγών είναι να αλλάζουν έδρα οι μεγάλες επιχειρήσεις φεύγοντας από τη χώρα μας.

Απόρροια των έργων σας είναι ο διοικητικός πληθωρισμός των φορέων που ασχολούνται -ή υποτίθεται ότι ασχολούνται- με την ανάπτυξη και τις εξαγωγές. Ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε στη χώρα μας τη γέννηση φορέων υπηρεσιών, εταιρειών και σχημάτων για την προσέλκυση επενδύσεων, τη διαχείριση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του αναπτυξιακού νόμου κ.λπ..

Θέλετε παραδείγματα; Θα σας δώσουμε παραδείγματα. Η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Γεωργίας, η ΓΓΕΤ, ΚΑΠΕ, ΔΙΣΑ Περιφερειών, Μητρώα Ανεξάρτητων Αξιολογητών και Ελεγκτών, «Επενδύστε στην Ελλάδα», διαχειριστικές, ΜΟΔ, αναπτυξιακές εταιρείες, ψηφιακές ενισχύσεις και παλαιότερα ΕΟΜΜΕΧ. Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και ολοκλήρωση μιας επένδυσης, όπως είναι για παράδειγμα το ΥΠΕΚΑ, οι περιφέρειες, οι δήμοι, οι πολεοδομίες, οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, τα δασαρχεία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο ΕΟΤ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τα Επιμελητήρια, τα τραπεζικά ιδρύματα κλπ., θα συνδέσουμε, βέβαια, το πολυδαίδαλο σύστημα το οποίο σε συνδυασμό με το συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα το μόνο το οποίο καταφέρνει είναι η ανάσχεση των επενδύσεων.

Η απάντησή σας στο διοικητικό αυτό πληθωρισμό είναι η ίδρυση μιας ακόμα ανώνυμης εταιρείας. Ο συντονισμός και η υλοποίηση της εξωστρέφειας οφείλει να βρίσκεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου και όχι οποιασδήποτε ανώνυμης εταιρείας αναποτελεσματικής διαχείρισης πόρων και μηδενικού παραγόμενου αποτελέσματος.

Αν χρειάζεστε αποδείξεις ανατρέξτε στην έκθεση των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων που οι ίδιοι παραγγείλατε αλλά και επικαλείστε.

Τι σας λένε, λοιπόν, οι σύμβουλοί σας; Στη σελίδα 5 αναφέρεται ότι οι δραστηριότητες προώθησης που ακολουθείτε, δεν στοχεύουν τις αγορές με υψηλό δυναμικό, καθώς και ότι δεν αντιμετωπίζετε στρατηγικά ζητήματα στο συγκεκριμένο τομέα.

Πριν προσπαθήσετε να ρίξετε την πέτρα του αναθέματος στις δημόσιες υπηρεσίες, μελετήστε την προηγούμενη ακριβώς σελίδα. Εκεί ακριβώς αποκαλύπτεται ότι οι Ολλανδοί δεν εξέτασαν τη δράση δημοσίων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, από τους δέκα τομείς που στοχεύουν στην προαγωγή του εμπορίου και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στους οκτώ αξιολογήθηκε η δράση της ανώνυμης εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα». Η συγκεκριμένη ανώνυμη εταιρεία παρουσιάζεται να έχει συναρμοδιότητα με αυτούς τους τομείς.

Ποια τα αποτελέσματα; Τι ακριβώς πέτυχε μέχρι σήμερα; Τίποτα, αν βέβαια πιστέψουμε τους Ολλανδούς. Οι ελληνικές εξαγωγές μας φέρνουν στον πάτο της αντίστοιχης κατάταξης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κύριος Υφυπουργός μας είπε ότι έλαβε την ανωτέρω έκθεση μερικώς υπ’ όψιν του. Εσείς, κύριε Υπουργέ, μας δηλώσατε ότι έχετε προσαρμόσει αυτές τις προτάσεις στα ελληνικά δεδομένα.

Η έκθεση για την Ελλάδα δεν έγινε; Ζητάτε από τους Ολλανδούς να φτιάξουν μια μελέτη για την Ελλάδα και μετά έρχεστε και μας λέτε ότι την προσαρμόζετε στα ελληνικά δεδομένα; Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε; Δεν είναι δυνατόν να ακούγονται παρόμοια επιχειρήματα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Καθώς δεν είχατε την πρόνοια, βέβαια, να καταθέσετε τη σχετική έκθεση, παρά τις δηλώσεις σας ότι έχει βασιστεί σε αυτή, το κάνουμε εμείς και καταθέτουμε για τους Βουλευτές την αντίστοιχη έκθεση.

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έκθεση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Δεν γνωρίζετε ούτε σε ποια χώρα απευθύνεται η έκθεση που οι ίδιοι ζητήσατε από τους Ολλανδούς. Δεν εξηγείται, βέβαια, αλλιώς ο ισχυρισμός σας ότι προσαρμόσατε στα ελληνικά δεδομένα μια έκθεση την οποία εσείς παραγγείλατε και είναι φτιαγμένη για την Ελλάδα.

Παρομοίως δεν εξηγείτε με ποια δεδομένα εξάγατε το συμπέρασμα για το σοβαρό έργο που υλοποίησε η εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα». Σύμφωνα με τα έγγραφα που ο ίδιος καταθέσατε στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, το μόνο που υλοποιήθηκε είναι η εκτύπωση φυλλαδίων και να πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό οι διορισμένοι, εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών, κομματικοί εκλεκτοί σας.

Για να ενισχύσετε αυτόν τον φορέα ταξιδίων και έκδοσης φυλλαδίων, ουσιαστικά έρχεστε σήμερα και διαλύετε τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν σέβεστε ούτε τη γνώμη της αγοράς, στην οποία υποτίθεται ότι έχετε εναποθέσει τις ελπίδες σας για την ανάπτυξη.

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΟΠΕ κατέθεσε την αντίθεση τριακοσίων και πλέον εξαγωγικών επιχειρήσεων για το παρόν νομοσχέδιο.

Να κάνουμε στο σημείο αυτό μία παρένθεση, για να τονίσουμε ότι εμείς όταν αναφέρουμε στοιχεία, μπορούμε και να τα αποδείξουμε. Για του λόγου το αληθές, καταθέτουμε για τα Πρακτικά υπομνήματα του Συλλόγου Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών και της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου Και Οίνου.

Επίσης, σας καταθέτουμε ενδεικτικό δείγμα επιστολών εξαγωγικών επιχειρήσεων που εκφράζουν την αντίθεσή τους με την προτεινόμενη συγχώνευση του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγικού Εμπορίου με τον επιχειρούμενο από εσάς τρόπο, αλλά και χρονοδιάγραμμα.

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Βλέπετε, σε αντίθεση με τους εισηγητές της Νέας Δημοκρατίας, εμείς μπορούμε να αποδείξουμε τα λεγόμενά μας. Ως εκ τούτου, σας επιστρέφουμε, βέβαια, τους χαρακτηρισμούς ως «συνομωσιολόγων». Μην καταφεύγετε στη λάσπη, μην καταφεύγετε στη φίμωση, κλείνοντάς μας τα μικρόφωνα στις επιτροπές όταν δεν έχετε επιχειρήματα και δεν μπορείτε να αποδείξετε τα λεγόμενά σας. Βλέπετε ότι με τα έργα σας θίγετε αυτούς που υποτίθεται ότι υπηρετείτε, τις ελληνικές δηλαδή, εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Εσείς, βέβαια, δηλώσατε ότι ορισμένοι μπορεί να θίγονται από αυτό το νομοσχέδιο. Δεν πρέπει, όμως, να μας ενδιαφέρει αν θίγεται ο άλφα ή ο βήτα αλλά το αν υπηρετείται το γενικό συμφέρον κι αν γίνεται πιο εύκολη η προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων και προώθησης των εξαγωγών,

Αναφέρατε, επίσης, ότι ο καινούργιος φορέας θα συμβάλει με τη στελέχωσή του και με τις δομές του στην προσέλκυση των επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών.

Όταν αναφέρεστε στη στελέχωση, σας θυμίζουμε την ενδέκατη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Στη συγκεκριμένη διάταξη προβλέπεται κατά λέξη: «Στην εταιρεία προσλαμβάνονται και τέσσερις νομικοί σύμβουλοι, καθώς και εσωτερικός ελεγκτής με σχέση έμμισθης εντολής. Η πρόσληψη των νομικών συμβούλων πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 και του άρθρου 43, παράγραφος 2, εδάφιο 1 του ν. 4194/2013. Η πρόσληψη δικηγόρων από την εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 και του άρθρου 11 του ν. 1649/1986».

Εμείς, λοιπόν, σας ρωτάμε: Γιατί παραβιάζετε τα άρθρα 43 του ν. 4194/2013 και 11 του ν. 1649/1986; Μήπως γιατί προβλέπουν ότι στις περιπτώσεις διορισμού δικηγόρων με έμμισθη εντολή πρέπει να υπάρχει προκήρυξη;

Ο ν. 4194/2013 σας θυμίζουμε ότι είναι ο Κώδικας Δικηγόρων, τον οποίο νομοθετήσατε όχι μόνο κατ’ εντολή της τρόικας, αλλά λαμβάνοντας το κείμενό της με email στα αγγλικά από τους υπαλλήλους της.

Προκειμένου, λοιπόν, να βολέψετε στις θέσεις των δικηγόρων όσους έχετε προαποφασίσει, καταπατάτε τις συμφωνίες με τους ίδιους τους εταίρους σας και ξεχνάτε τις βαρύγδουπες εξαγγελίες σας για διαρθρωτικές αλλαγές αλλά και αξιοκρατία. Αυτή, βέβαια, την έρμη την αξιοκρατία την παραβιάζετε και στη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συντελείται μόνο από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Για το υπόλοιπο προσωπικό τι να παρατηρήσουμε; Μετατάξεις προβλέπετε, πάλι, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. Αποσπάσεις θα κάνετε από το δημόσιο, τις τράπεζες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Προσλήψεις θα κάνετε πιθανότατα όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Και το χειρότερο είναι ότι δίνετε και τη δυνατότητα δανεισμού υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τομέα. Όργιο, δηλαδή, παροχών κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.

Το μόνο, βέβαια, που δεν προβλέψατε είναι η αξιοποίηση του προσωπικού που η συγκυβέρνηση έχει βγάλει σε διαθεσιμότητα και το οποίο, απειλώντας το με τον εφιάλτη της ανεργίας, το κρατάτε όμηρο των κομματικών σας παιχνιδιών. Φτάσατε, μάλιστα, και σε τέτοια σημεία πολιτικής αλητείας με το να βγάζετε σε διαθεσιμότητα υπαλλήλους που βρίσκονται σε άδεια κύησης και σε άδεια λοχείας στους υπό κατάργηση φορείς, υπαλλήλους που διορίστηκαν με ΑΣΕΠ και υπαλλήλους οι οποίοι διαθέτουν υψηλά επιστημονικά προσόντα, όπως είναι τα διδακτορικά.

Σας επισημάναμε τα ανωτέρω και κατά τη διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή. Τι μας απάντησε ο κ. Μηταράκης; Ότι κάνουμε σενάρια, γιατί οι θέσεις των νομικών είναι ήδη καλυμμένες. Πού ακριβώς είδατε τα σενάρια; Σας επαναλαμβάνουμε ότι νομοθετείτε τη δυνατότητα πρόσληψης δικηγόρων με έμμισθη εντολή, παραβιάζοντας την κείμενη νομοθεσία, που απαιτεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να υπάρχει προκήρυξη και διαγωνισμός για τη θέση. Αυτό είναι αντικειμενικό. Σας ρωτάμε γιατί νομοθετείτε μια διαβλητή διαδικασία χωρίς προκήρυξη και διαγωνισμό και μας απαντάτε ότι τώρα έχετε καλύψει τις θέσεις.

Με αυτές τις διαδικασίες στελέχωσης, ο Ενιαίος – υποτίθεται – Φορέας Εξωστρέφειας που δημιουργείτε θα συμβάλει στην προσέλκυση των επενδύσεων αλλά και στην ενίσχυση των εξαγωγών; Μάλλον όχι. Πιο πολύ θα συμβάλει στην εξυπηρέτηση της κομματικής σας πελατείας, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που βέβαια δεν έχει καμμία σχέση με την εξωστρέφεια.

Θα θέλαμε, βέβαια, να αναγνωρίσουμε στο συγκεκριμένο νομοθέτημα ένα πραγματικό εργαλείο υλοποίησης επενδύσεων, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η χώρα μας, ειδικά για την εφαρμογή των ανερμάτιστων μνημονιακών πολιτικών. Ωστόσο, μελετώντας το προσεκτικά, διαπιστώνουμε ότι οι διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου παραπαίουν μεταξύ ανούσιου ευχολογίου, γενικόλογων εξαγγελιών, μηδενικής ουσιαστικής αξίας και βολέματος ημετέρων.

Για τους λόγους αυτούς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εμείς ευχαριστούμε την κ. Μακρή.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ: http://wp.me/p53plE-ad

Παρατίθενται τα πρακτικά από την Ολομέλεια

About Rachel Makri (3252 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: