Breaking News

Ερώτηση της Βουλευτή Ν. Κοζάνης Ραχήλ Μακρή σχετικά με την προστασία των εγκύων απολυμένων υπαλλήλων της Ε.Ρ.Τ

11 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κοινωνική και οικονομική υποβάθμιση που υφίστανται οι Έλληνες πολίτες από την μνημονική πολιτική της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ έχουν εντείνει το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Τα νέα ζευγάρια διστάζουν να τεκνοποιήσουν υπό το φόβο και την αβεβαιότητα για το αύριο, τα οποία γεννά η αποτυχημένη κυβερνητική εμμονή στην υποτέλεια έναντι των δανειστών μας.

Στην εποχή αυτή, κάθε λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος συμφωνεί ότι, η θέση εργασίας των γυναικών, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας είναι πολύ πιο ευάλωτη, λόγω της βιολογικής τους κατάστασης. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση της περιόδου προστασίας από απόλυση των γυναικών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Οι κυβερνώντες για άλλη μια φορά αποδεικνύονται ανίκανοι να εφαρμόσουν το αυτονόητο. Οι διατάξεις που καλύπτουν τις εργασιακές σχέσεις των γυναικών στον ιδιωτικό τομέα δεν βρίσκουν εφαρμογή στους φορείς του δημοσίου, οι οποίοι καταργούνται εξαιτίας της Κυβερνητικής εμμονής στην αποδόμηση, στην καταστροφή και στον αφανισμό των κρατικών δομών.

Αποτελεί κοινοβουλευτική υποχρέωση η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης κυρίως στις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες. Δεν είναι δυνατόν η Συγκυβέρνηση να εξωθεί έγκυες εργαζόμενες γυναίκες στην ανεργία όταν καταργεί φορείς κατ’ επιταγή των τροικανών εκπροσώπων των τοκογλύφων δανειστών της Χώρας.

Προκειμένου να περιφρουρηθεί το δικαίωμα της Ελληνίδας στην εγκυμοσύνη και την μητρότητα και να ληφθεί μέριμνα από τα αρμόδια υπουργεία η Βουλευτής Ν. Κοζάνης κα Ραχήλ Μακρή κατέθεσε τις με αρ. πρωτ. 6093/7-2-2014 (http://bit.ly/2rHspwQ) και 6127/10-2-14 ερωτήσεις στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Γραφείο Τύπου Ραχήλ Μακρή

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ

Βουλευτής Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υφυπουργό στον πρωθυπουργό (για την Δημόσια Τηλεόραση)

Ύστερα από την ξαφνική, αναιτιολόγητη και παράλογη επιλογή της Συγκυβέρνησης να βυθίσει στο «μαύρο» την πραγματική δημόσια τηλεόραση της ΕΡΤ, δέκα γυναίκες υπάλληλοι του οργανισμού που βρίσκονταν είτε στους τελευταίους μήνες της κυήσεως, είτε σε περίοδο λοχείας, βρέθηκαν αντιμέτωπες με τον εφιάλτη της ανεργίας. Πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση αδυνατώντας να εφαρμόσει τις διατάξεις προστασίας της μητρότητας, που ισχύουν για τον ιδιωτικό τομέα απέλυσε τις ανωτέρω αναφερόμενες εργαζόμενες σε εφαρμογή της απόφασης διάλυσης του φορέα.

Ως εκλεγμένη εκπρόσωπος του Ελληνικού Λαού, δεν είναι δυνατόν να μην ευαισθητοποιηθώ από την επιστολή των δέκα αυτών γυναικών, που αναφέρουν στην επιστολή τους: «μελετήσαμε προσεκτικά όλα τα σχετικά κείμενα (των ανωτέρω αποφάσεων) και διαπιστώσαμε ότι δεν έχει ληφθεί ξεχωριστή πρόνοια για τις γυναίκες που κατά το χρόνο κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε είχαν υπαχθεί σε ειδικό μηχανισμό προστασίας της μητρότητας, παρά το γεγονός ότι η προστασία της μητρότητας αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, συνταγματικά κατοχυρωμένο στο άρθρο 21 του Συντάγματος της Ελλάδος, αλλά και διεθνώς κατοχυρωμένο:

  • Στο χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 33) (2010/C 83/02)
  • Στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων (άρθρο 33)
  • Στην Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 «για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την προστασία της μητρότητας και κατάργησης της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (15.7.2010 EL Eπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L180/1) η οποία κατήργησε την προηγούμενη οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 (ΕΕ L 359 της 19.12.1986) (άρθρο 8)»

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

  1. Υφίστανται κυβερνητικά επιχειρήματα έναντι των τεκμηριωμένων καταγγελλομένων στην επισυναπτόμενη επιστολή;
  2. Αληθεύει ότι οι καταγγέλλουσες υπάλληλοι της ΕΡΤ έχουν απολυθεί παρά το γεγονός ότι ορισμένες εξ αυτών βρίσκονταν σε περίοδο εγκυμοσύνης, κατά παράβαση του άρθρου 21 του Συντάγματος;
  3. Αληθεύει ότι οι καταγγέλλουσες υπάλληλοι της ΕΡΤ έχουν απολυθεί παρά το γεγονός ότι ορισμένες εξ αυτών βρίσκονταν σε περίοδο εγκυμοσύνης, κατά παράβαση της ισχύουσας εργασιακής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των εγκύων κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης καθώς και 18 μήνες μετά την γέννηση του παιδιού τους;
  4. Αληθεύει ότι οι καταγγέλλουσες υπάλληλοι του κατηργημένου φορέα (ΕΡΤ) απολύθηκαν παρά το γεγονός ότι ορισμένες εξ αυτών βρίσκονταν στο στάδιο της λοχείας, επίσης κατά παράβαση τόσο του Συντάγματος όσο και των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων της εργασιακής νομοθεσίας;
  5. Με την Κυβερνητική αναλγησία παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/41/ΕΕ της 7ης Ιουλίου 2010 για την «εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την προστασία της μητρότητας και κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου»;
  6. Έχετε σκοπό να αποκαταστήσετε την ηθική αδικία και την παράβαση της νομιμότητας που η αδιαφορία και η προχειρότητα των μέτρων της πολιτικής σας έχουν επιφέρει έναντι στις ανωτέρω αναφερόμενες υπαλλήλους της ΕΡΤ;
  7. Υφίσταται μέριμνα προκειμένου οι γυναίκες που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις να μην απολύονται αλλά να μεταφέρονται σε θέση αντίστοιχη των προσόντων τους εφόσον ο φορέας στον οποίο εργάζονται καταργηθεί;

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Ραχήλ Μακρή

Παρατίθενται οι απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων

Δείτε επίσης την δεύτερη σχετική ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής εδώ

 

 

 

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: