Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας περί διεθνών οδικών μεταφορών» | 29.01.2014

Στην Αθήνα, σήμερα, 29 Ιανουαρίου 2014, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150) του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρώσικης Ομοσπονδίας περί διεθνών οδικών μεταφορών».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική Αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλούμαστε στη σημερινή συνεδρίαση να τοποθετηθούμε για την Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της ρωσικής Ομοσπονδίας περί διεθνών οδικών μεταφορών, που υπογράφτηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2011 και κατατέθηκε στις 5 Δεκεμβρίου του 2014.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η επικαιροποίηση συμφωνιών που ρυθμίζουν διμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών, ιδιαίτερα δύο εθνών που συνδέονται με κοινή παράδοση και φιλία διαχρονικά, κρίνεται θετική. Απορίας άξιο είναι, βέβαια, το γεγονός ότι χρειάστηκαν 3 ολόκληρα χρόνια από την υπογραφή της συμφωνίας το 2011 μέχρι να κατατεθεί για κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων των κομμάτων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, καθώς και την ικανότητα του πολιτικού τους προσωπικού.

Μελετώντας τα κείμενα της προς κύρωση συμφωνίας παρατηρούμε ότι υπάρχουν σημεία τα οποία, απαιτούν διευκρινήσεις. Όσο είστε ακόμα κυβέρνηση φροντίστε τα απλά, από νομοτεχνική άποψη, αυτά τα κείμενα να μην παρουσιάζουν τις αντιφάσεις που εντοπίσαμε στο παρόν νομοθέτημα, ειδικά όταν ο χρόνος επεξεργασίας τους είναι υπεραρκετός.

Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νομοσχεδίου αναφέρεται : «κάθε χρόνο οι αρμόδιες αρχές των συμβαλλόμενων μερών θα αποστέλλουν εκατέρωθεν, χωρίς χρέωση μια αμοιβαίως συμφωνημένη ποσότητα εντύπων αδειών για τη μεταφορά αγαθών λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς». Στην Γενική Έκθεση του λογιστηρίου του κράτους (Άρθρο Γ Παράγραφος 2) αντίθετα, αναφέρεται για την ίδια παράγραφο του ιδίου άρθρου της συμφωνίας το εξής : «Ετήσια δαπάνη ύψους 1.000 ευρώ περίπου, από την ανάληψη του κόστους εκτύπωσης ποσότητας εντύπων αδειών, για τη μεταφορά αγαθών και την αποστολή αυτών στις αρμόδιες αρχές της Ομοσπονδίας της Ρωσίας».

Τελικά τι από τα δύο θα ισχύσει; Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 13 της συμφωνίας, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει η καλή πρόθεση διευκόλυνσης των μεταφορών αγαθών και των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών μέσω της κατάργησης φόρων, δασμών και άλλων επιβαρύνσεων. Ωστόσο, πέρα από καλές προθέσεις οφείλουμε να προασπίζουμε πάνω απ’ όλα τα συμφέροντα της χώρας μας βασισμένοι σε επιστημονικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Γι αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε αν έχει εκτιμηθεί, ποιο θα είναι το ύψος της απώλειας εσόδων από όσα αναφέρονται, δηλαδή από δασμούς, φόρους και πληρωμές. Υπάρχει κάποια μελέτη-κόστους-οφέλους για τις συνέπειες της εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης;

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 16 της συμφωνίας, αναφέρεται ότι όλα τα προβλήματα ερμηνείας ή εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας θα επιλύονται μέσω αμοιβαίων διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Ωστόσο, έρχεται η δεύτερη παράγραφος, όπου πληροφορούμαστε ότι θα συσταθεί μια Μεικτή Επιτροπή, η οποία θα εξετάζει τα ζητήματα που αφορούν την ερμηνεία και την εφαρμογή της συμφωνίας.

Είναι πραγματικά απαραίτητη η σύσταση μιας τέτοιας επιτροπή, η οποία συνεπάγεται επιπλέον κόστος για το κράτος; Δεν θα μπορούσαν οι διαβουλεύσεις να γίνονται από τα αρμόδια Υπουργεία, εν προκειμένω από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και το αντίστοιχο ρωσικό υπουργείο;

Επίσης, ως προς τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και επειδή υφίσταται κόστος για αυτό το ζήτημα; θα μπορούσαμε να πληροφορηθούμε από πόσα μέλη θα αποτελείται και πόσες φορές θα συνεδριάζει, έστω κατά προσέγγιση; Ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής των μελών της Επιτροπής; Θα είναι υπάλληλοι του ΥΠΟΜΕΔΙ;

Υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα εδώ που αποδεικνύει την ελάχιστη μέριμνα που δόθηκε από τον νομοθέτη για την παρούσα κύρωση, αφού στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Άρθρο Γ παρ.1) αναφέρεται ότι : « Εκτιμάται πάντως, ότι η εν λόγω δαπάνη θα ανέρχεται στο ποσό των 8.175 ευρώ περίπου, στην περίπτωση, συνόδου της Επιτροπής στην Ρωσία και 5.000 ευρώ περίπου στην περίπτωση σύγκλησης αυτής στην Ελλάδα (Άρθρο 16 Παρ.2)».

Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο άρθρο Γ, παράγραφος 1, αναφέρεται ότι «εκτιμάται πάντως ότι η εν λόγω δαπάνη θα ανέρχεται στο ποσό των 8.175 ευρώ περίπου, στην περίπτωση συνόδου της επιτροπής στη Ρωσία και 5.000 ευρώ περίπου, στην περίπτωση σύγκλισης αυτής στην Ελλάδα» το άρθρο 16, παράγραφος 2.

Ωστόσο, στην ειδική έκθεση του νομοσχεδίου, στο άρθρο 2, αναφέρεται ότι «εκτιμάται πάντως ότι η εν λόγω δαπάνη θα ανέρχεται στο ποσό των 5.800 ευρώ περίπου, στην περίπτωση συνόδου της επιτροπής στη Ρωσία για την αντιμετώπιση των εξόδων μετακίνησης των Ελλήνων εκπροσώπων, δηλαδή, εισιτήρια, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση και στο ποσό των 2.000 ευρώ περίπου, στην περίπτωση σύγκλισης αυτής στην Ελλάδα για την κάλυψη εξόδων φιλοφρόνησης προς την Ρωσική αντιπροσωπεία». Τελικά, θα θέλαμε να μας πείτε ποιο από τα προαναφερόμενα ποσά θα ισχύσει.

Επίσης, γιατί υπάρχει αυτή η σημαντική απόκλιση μεταξύ της εκτίμησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της ειδικής έκθεσης; Η μεν έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχει ημερομηνία υπογραφής 27/11/2014 και ειδική έκθεση 4/12/2014.

Τουλάχιστον, η μεταγενέστερη έκθεση έριξε σημαντικά την εκτίμηση κόστους και μάλιστα, κατά 50%, για την περίπτωση που η επιτροπή θα συνεδριάζει στην Ελλάδα. Τελικώς, έχει να προσφέρει κάτι η επιτροπή πέρα από δωρεάν ταξίδια και οικονομικά οφέλη ή όχι;

Προκειμένου λοιπόν να μας διευκρινίσετε, κύριε Υπουργέ, τις αντιφάσεις της παρούσας συμφωνίας που σας αναλύσαμε και να πάρουμε βέβαια και τις απαντήσεις σχετικά με την ωφέλειας σε σχέση με το κόστος των καταργούμενων εσόδων που αναφέρονται στο άρθρο 13, επιφυλασσόμεθα για τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Ευχαριστώ.

 

 

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: