Breaking News

Η Συγκυβέρνηση επιδεικνύει ταχύτητα και αποτελεσματικότητα μόνο στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας…

24 Ιανουαρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κατάθεση Ερώτησης της τομεάρχη Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Βουλευτή Ν. Κοζάνης, κας Ραχήλ Μακρή για την αδικαιολόγητη κωλυσιεργία προμήθειας οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ραχήλ Μακρή: «Η Συγκυβέρνηση επιδεικνύει ταχύτητα και αποτελεσματικότητα μόνο στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Σε όλα τα άλλα ζητήματα γίνεται εμφανής η χαρακτηριστική της ανικανότητα»
Την στιγμή που η Ελληνική Κοινωνία βιώνει πρωτόγνωρα επίπεδα εγκληματικότητας, η Ελληνική Αστυνομία στερείται την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή καθώς δεκάδες αστυνομικά οχήματα βρίσκονται παροπλισμένα. Η υπονόμευση της Δημόσιας τάξης και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών φαίνεται ότι δεν αγγίζει την Συγκυβέρνηση αφού η πολιτική ηγεσία των αρμόδιων Υπουργείων παρουσιάζει πρωτοφανής ανικανότητα στην ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας νέων οχημάτων.

Αναλυτικότερα με τα ΑΠ 2482β/16-1-14 και 113068/24-12-13 έγγραφα, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απαντώντας σε σχετική ερώτηση του τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, Βουλευτή Β’ Αθηνών κου Βασιλείου Καπερνάρου και της τομεάρχη Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, Βουλευτή Ν. Κοζάνης κας Ραχήλ Μακρή, παραδέχεται ότι από τις 16/12/2010 εκκρεμεί η έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια της ΕΛ.ΑΣ με 184 υβριδικά αστυνομικά οχήματα, αξίας 5.520.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ.
Τελικά η Συγκυβέρνηση επιδεικνύει ταχύτητα και αποτελεσματικότητα μόνο στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Σε όλα τα άλλα ζητήματα γίνεται εμφανής η απαράδεκτη κωλυσιεργία , η οποία υφίσταται για περίοδο άνω των τρεισήμισι χρόνων και αγγίζει τα όρια της χαρακτηριστικής ανικανότητας παρά τις διαβεβαιώσεις του κ. Χατζηδάκη για υψηλή απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.  Καθώς όμως η δημόσια ασφάλεια αποτελεί καθημερινό ζήτημα για τους Έλληνες πολίτες η Βουλευτής Ν. Κοζάνης και Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης κα Ραχήλ Μακρή κατέθεσε την υπ. αριθμ. 5648 / 23-1-14 Ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, προκειμένου να διερευνηθούν οι λόγοι και οι τυχόν ευθύνες καθώς και οι προθέσεις της συγκυβέρνησης προκειμένου η ΕΛ.ΑΣ να αποκτήσει τα συγκεκριμένα οχήματα.
Γραφείο Τύπου Ραχήλ Μακρή
Βουλής 4,10562 Αθήνα,Τηλ.:210 3706331, Φάξ,:210 3706531
25ης Μαρτίου 36. 50200 Πτολεμαΐδα, Τηλ.:2463020841,Φάξ.: 2463020842
Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:
 ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ                                  
Βουλευτής  Π.Ε. Κοζάνης                                  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ: Υπουργούς:
                             Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
                             Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
                             Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη
ΘΕΜΑ: «Υφίσταται κωλυσιεργία άνω των 3,5 ετών στον εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας με οχήματα , λόγω ανικανότητας αξιοποίησης προγραμμάτων χρηματοδότησης;»
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 4842/576 της 13ης Δεκεμβρίου 2013 με θέμα «Αναξιοποίητα οχήματα στις εγκαταστάσεις της ΕΛ.ΑΣ» κοινοποιήθηκε το με αριθμ. πρωτ. 113068/24/12/2013 έγγραφο της ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος «περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» / ΥΠΕΚΑ. Σε αυτό μεταξύ άλλων αναφέρεται; «Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) στο πλαίσιο του Άξονα 6 χρηματοδοτούνται δράσεις που αποβλέπουν στην Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Οίκ. 167619 / Π 14 / 1-9-2009 πρόσκλησης του ΕΠΠΕΡΑΑ (Πρόσκληση 6.02: Προμήθεια Εξοπλισμού και Εκπόνηση Υποστηρικτικών Μελετών για την μείωση, παρακολούθηση και καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου) έχει ενταχθεί με την αρ.πρωτ. οικ. 184377/ 16/12/2010 απόφαση για χρηματοδότηση, η πράξη «εξοπλισμός υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής και ηχητικής ρύπανσης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας» προϋπολογισμού 5. 976. 200, 00 € με Δικαιούχο το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.
   Το βασικό υποέργο της πράξης προϋπολογισμού 5.520.000, 00  € αφορά στην προμήθεια (184) υβριδικών αστυνομικών οχημάτων και βρίσκεται στη φάση έγκρισης της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την παράδοση προσδιορίζεται στους 6 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης».
Εκ των ανωτέρω εξάγονται τα ασφαλή συμπεράσματα ότι το έργο είχε ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ για χρηματοδότηση από τις 16/12/2010 και το βασικό υποέργο της συγκεκριμένης δράσης, με προϋπολογισμό 5.520.000, 00 ευρώ, αφορά την προμήθεια (184) υβριδικών αστυνομικών οχημάτων.
Παρόλα αυτά αποτελεί απορίας άξιο το γεγονός ότι έχουν παρέλθει άνω των 3 ετών και ακόμα το υποέργο βρίσκεται στη φάση έγκρισης της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την στιγμή που η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα έλλειψης οχημάτων σε όλη την Χώρα.
.
                Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι  κ.κ Υπουργοί:
1.     Ποιος είναι ο συνήθης μέσος χρόνος έγκρισης αντιστοίχων διαγωνιστικών διαδικασιών;
2.     Ποιος είναι ο συνήθης χρόνος ολοκλήρωσης παρόμοιων έργων;
3.     Αποτελεί συνήθη πρακτική η φάση έγκρισης της διαγωνιστικής διαδικασίας να απαιτεί χρόνο άνω των 3 ετών;
4.     Εάν ναι γιατί;
5.     Εάν όχι ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους, ενώ το έργο εντάχθηκε  στις 16/12/2010 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί καν η συγκεκριμένη φάση;
6.     Έχουν αναζητηθεί οι υπεύθυνοι της καθυστέρησης;
7.     Εάν ναι ποιοι ευθύνονται;
8.     Εάν όχι γιατί;
9.     Προτίθεστε να αναλάβετε πρωτοβουλία επίσπευσης της διαδικασίας;
10.  Προτίθεστε να δημιουργήσετε το πλαίσιο εύρυθμης λειτουργίας για ολοκλήρωση παρόμοιων έργων σε χρονικό διάστημα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αναγκών, που οι δράσεις καλούνται να καλύψουν;
Αθήνα, 23/1/2014
                                                                    Η  ερωτώσα Βουλευτής,
 Μακρή Ραχήλ                                                                                                                          

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: