Breaking News

Ερώτηση της Βουλευτή Ν. Κοζάνης Ραχήλ Μακρή για τον κίνδυνο απαξίωσης – διάλυσης του ΚΑΠΕ και μη ολοκλήρωσης των έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται από αυτό

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ

 Βουλευτής  Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ –  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Υπεύθυνη Τομέα Κοινοβουλευτικής Ευθύνης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

                       κ. Υπουργό Οικονομικών

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε) είναι ο Εθνικός Φορέας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε), την ορθολογική χρήση Ενέργειας (ΟΧΕ) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ). Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των εφαρμογών ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών, συμβουλευτικών, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ) στους παραπάνω τομείς, με γνώμονα την μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην αλυσίδα παραγωγή / μεταφορά / χρήση ενέργειας. Είναι αυτοχρηματοδοτούμενο Ν.Π.I.Δ.,

Στα χρόνια της λειτουργίας του μετά την ίδρυσή του το 1987, έχει καταξιωθεί σε δύο κύρια επίπεδα δράσεων, α) στην δράση του ως Ερευνητικό και Τεχνολογικό Κέντρο για τις ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ και β) στην δράση του ως Εθνικό Κέντρο Ενέργειας, όπου αφενός μελετά τα θέματα ενεργειακού σχεδιασμού και πολιτικής για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας και αφετέρου αναπτύσσει την απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξη της υλοποίησης ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

Εκτός των παραπάνω, το ΚΑΠΕ παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος καθώς και επιμόρφωση και εξειδίκευση σε νέους αποφοίτους Πανεπιστημίων ενώ υποστηρίζει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Το σημαντικότερο δε όλων, είναι ότι έχει καταξιωθεί ως φορέας με διεθνή δραστηριότητα αφού μεταξύ άλλων έχει παράσχει πολλάκις τις υπηρεσίες του εκτός Ελλάδας (Ισπανία, Τουρκία, Κύπρος, Ιταλία – ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ισπανία όλες οι πρωτότυπες ανεμογεννήτριες έχουν πιστοποιηθεί με μετρήσεις και επί τόπου δοκιμές από το ΚΑΠΕ) . Επίσης έχει διατελέσει σύμβουλος στο εθνικό ερευνητικό κέντρο για τις ΑΠΕ και την ΕΞΕ της Ιορδανίας, έχει διεξάγει μετρήσεις αιολικού δυναμικού στην Σερβία, έχει αναπτύξει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εξοικονόμηση της Ουκρανίας αλλά και εκπονήσει μελέτες ενεργειακού σχεδιασμού για την Κροατία, την Μολδαβία και την Σερβία.

Αν και από τα παραπάνω καταγράφεται μια πολύπλευρη και έντονη δραστηριότητα που έχει καταστήσει το Κ.Α.Π.Ε έναν πετυχημένο επιστημονικό φορέα με σημαντική ερευνητική προσφορά, απορία προκαλούν οι ενέργειες του Υ.ΠΕ.Κ.Α, που δεν ανανέωσε την θητεία του Δ.Σ του Κέντρου από τις 18/8/2013, δημιουργώντας ερωτηματικά και διακινδυνεύοντας την εύρυθμη δραστηριότητά του. Όλα αυτά δε, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του κου Μανιάτη στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για την Κύρωση Συμφωνίας Φιλοξενούσας χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας για τον αγωγό TAP, όπου μεταξύ άλλων δήλωσε: «…Επίσης, ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν βαθειά ότι (Το ΚΑΠΕ) έχει προσφέρει πάρα πολύ στην εθνική οικονομία, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας…».

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον απολογιστικό έλεγχο του Κ.Α.Π.Ε, το κέντρο δεν χρηματοδοτείται ούτε με ένα (1) ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη μισθοδοσία του και τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας του, αλλά, ούτε και έχει λάβει ένα ευρώ επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό για το 2013. Ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται η οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξης του ΚΑΠΕ στο καθεστώς του ενιαίου μισθολογίου, καθώς η μισθοδοσία του, ως συνδεόμενη με προγράμματα χρηματοδοτούμενα, κυρίως, από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους όχι μόνο δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης των κρατικών εσόδων και παράλληλα οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης κλπ. Επί πλέον δεδομένου ότι σε αυτά τα προγράμματα οι πόροι για την μισθοδοσία συνδέονται άμεσα και με πόρους που διατίθενται από αυτά για τα διοικητικά – λειτουργικά έξοδα του Κέντρου, μείωσή της σημαίνει μείωση των διατιθέμενων από προγράμματα πόρων για την κάλυψη αυτών των πάγιων αναγκών του.

Ένα από τα «επιχειρήματα» που χρησιμοποιούνται για την υπαγωγή του ΚΑΠΕ σε διατάξεις εφαρμογής δημοσιονομικών όρων και δεσμεύσεων που επιβάλλονται στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, είναι η ένταξη του ΚΑΠΕ από την ΕΛΣΤΑΤ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Οι διοικήσεις του Κ.Α.Π.Ε έχουν καταθέσει αίτημα προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ (με κοινοποιήσεις του στο ΥΠΕΚΑ και το Υπουργείο Οικονομικών) για την απένταξη του Κέντρου από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), ωστόσο εκκρεμεί απάντηση από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, από τις 14 Αυγούστου 2012 όταν και κατατέθηκε το αίτημα, για άγνωστο λόγο, όπως επίσης δεν απαντήθηκαν μεταγενέστερες επιστολές με το ίδιο αίτημα (5 Σεπτεμβρίου 2012, 2 Αυγούστου 2013, 11 Νοεμβρίου 2013) για επίσης άγνωστο λόγο. Το ΥΠΕΚΑ δε, δεν έχει αναλάβει μέχρι σήμερα καμιά πρωτοβουλία για να προωθήσει στην ΕΛΣΤΑΤ το σχετικό αίτημα  του ΚΑΠΕ ως αρμόδιο και εποπτεύον  υπουργείο.

Εκτός των ανωτέρω, κι ενώ το ΚΑΠΕ, έχει αναλάβει, σήμερα, την διαχείριση έργων ΕΣΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ, καθώς έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία να τα φέρει εις πέρας, αντιμετωπίζει  πλήθος γραφειοκρατικών προβλημάτων, κυρίως, από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, με κίνδυνο μη υλοποίησή τους.

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα κάτωθι:

 α) Άμεση ανάγκη διορισμού Δ.Σ ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ, καθώς υπάρχει κίνδυνος μη ολοκλήρωσης μιας σειράς εν εξελίξει έργων, όπως τα: «Πράσινη Γειτονιά», «Χτίζοντας το Μέλλον», «Άη – Στράτης», «Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα» κ.ά, καθώς οι διαδικασίες που απαιτούνται προϋποθέτουν αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, σε πάρα πολλά στάδια, όπως η  σύσταση επιτροπών, η κατακύρωση διαγωνισμών, η προκήρυξη νέων διαγωνισμών κ.ο.κ.

β) Άμεση ανάγκη εκκίνησης της διαδικασίας απένταξης του Κ.Α.Π.Ε από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) καθώς ΔΕΝ πληροί τα κριτήρια ώστε να εντάσσεται στο παραπάνω μητρώο, όπως έχει αναλυθεί τεκμηριωμένα από τους εκπροσώπους του Κ.Α.Π.Ε στην ηγεσία του Υ.ΠΕ.Κ.Α, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος ένταξης του Κ.Α.Π.Ε στις διατάξεις των Ν. 4024/11 και 4093/12, με αποτέλεσμα την ένταξη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του στο καθεστώς του Ενιαίου Μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων και σαν συνέπεια αυτού την μείωση ΚΑΙ στα λειτουργικά έξοδα του Κέντρου, διότι αυτές οι δαπάνες συνδέονται άμεσα με τα έργα που εκτελεί το Κ.Α.Π.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι  κ. Υπουργοί:

  1. Για ποιον λόγο και ποιοι ευθύνονται που δεν έχει οριστεί Δ.Σ στο Κ.Α.Π.Ε από τις 18/8/2013, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία του και να υπάρχει κίνδυνος να μην απορροφηθούν οι πόροι του ΕΣΠΑ και να μην ολοκληρωθούν τα έργα, σε μια περίοδο όπου οι ευρωπαϊκοί πόροι καθίστανται υπερπολύτιμοι για την αναζωογόνηση της Εθνικής Οικονομίας;
  2. Για ποιον λόγο η ΕΛ.ΣΤΑΤ δεν έχει απαντήσει στα αλλεπάλληλα αίτημα του Κ.Α.Π.Ε για απένταξή του από το ΜΦΓΚ, εδώ και 16 μήνες, εφόσον αυτό ΔΕΝ πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να εντάσσεται σε αυτό; Το ΥΠΕΚΑ, ως εποπτεύοντας και αρμόδιος φορέας, έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για απένταξη του ΚΑΠΕ από το ΜΦΓΚ;
  3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υ.ΠΕ.ΚΑ ώστε να επιλύσει τα αναφερθέντα προβλήματα και να επαναλειτουργήσει ομαλά ένα κέντρο που διαφημίζει την ελληνική επιστημονική δραστηριότητα στο εξωτερικό και φέρνει Επενδύσεις στην χώρα;

Αθήνα, 21/12/2013

Η ερωτώσα Βουλευτής,

Μακρή Ραχήλ

Παρατίθενται οι απαντήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών καθώς και από το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας)

Το ΚΑΠΕ και το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Συνοπτικά οι θέσεις μας

 Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας [ΚΑΠΕ] αποτελεί τον εθνικό φορέα για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας. Tο KAΠE ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1987, είναι αυτοχρηματοδοτούμενο Ν.Π.I.Δ., εποπτεύεται από το ΥΠΕΚΑ, έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και  έχει οριστεί ως το «Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο» στους τομείς της δραστηριότητάς του. Το ΚΑΠΕ, αποτελεί  σημαντικό πυλώνα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στους τομείς των ΑΠΕ και της ΕΞΕ, την εναρμόνισή της με την Ευρωπαϊκή Πολιτική και  την ενσωμάτωση σχετικών Οδηγιών στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΠΕ

Το ΚΑΠΕ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αποτελεί παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης και ενίσχυσης των κρατικών εσόδων.

Το 70% των εσόδων του ΚΑΠΕ προέρχεται από ερευνητικά έργα που προσελκύουν οι εργαζόμενοι του μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών από Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, ή ιδιωτικά συμφωνητικά και χρηματοδοτεί τη μισθοδοσία του προσωπικού του και τις δαπάνες λειτουργίας του, ενώ οι Εθνικοί πόροι (Τακτικός Π/Υ, ΠΔΕ, Εθνικά ανταγωνιστικά προγράμματα στα πλαίσια των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης [νυν ΕΣΠΑ]), δεν ξεπερνούν σε καμία περίπτωση το 30% των συνολικών εσόδων του.

ΚΑΠΕ & ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έχει κατατάξει το ΚΑΠΕ, από το έτος 2010, στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ).

Η μεθοδολογία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής θέτει τρία κριτήρια για την ένταξη φορέων στο τομέα της Γενικής Κυβέρνηση (S13), σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΛ) 1995:

  1. Ο φορέας πρέπει να αποτελεί θεσμική μονάδα (institutionalunit), με την έννοια ότι έχει αυτονομία στη λήψη αποφάσεων και ολοκληρωμένο σύστημα λογαριασμών.
  2. Ο φορέας πρέπει να αποτελεί δημόσιο παραγωγό (publicproducer), με την έννοια ότι ελέγχεται από τη Γενική Κυβέρνηση. Τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα για να θεωρηθούν δημόσιοι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχονται αλλά και κατά κύριο λόγο να χρηματοδοτούνται από τη Γενική Κυβέρνηση.
  3. Θα πρέπει η θεσμική μονάδα να είναι παραγωγός μη εμπορεύσιμου προϊόντος (non-marketproducer).

Τα κριτήρια αυτά πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

Το ΚΑΠΕ δεν πληροί τα δύο από τα τρία κριτήρια που απαιτούνται σωρευτικά για ένταξή του στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης:

  • δεν πληροί το κριτήριο δύο (2), δηλαδή, δεν χρηματοδοτείται κυρίως από την Κεντρική Διοίκηση. Ειδικότερα: Η ετήσια χρηματοδότηση του ΚΑΠΕ δεν είναι κατά κύριο λόγο από την Κεντρική Διοίκηση, κυμαίνεται δε, από 10% έως 25% και πάντως λιγότερο του 50%+1 των ετήσιων εσόδων του.

Επιπροσθέτως, υπάρχει και νομική αμφισβήτηση ως προς την έννοια του «ελέγχου» της κεντρικής διοίκησης προς το ΚΑΠΕ.

Βλέπετε γνωμοδότηση καθηγητού κ. Νίκου Αλιβιζάτου

(http://www.sekape.gr/documents/Gnomodotisi%20Alivizatos.pdf)

  • δεν πληροί το κριτήριο τρία (3), δηλαδή, βάσει ισολογισμού του ΚΑΠΕ, ο σχετικός δείκτης «ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/50% Κ.Π» υπερβαίνει το ένα (1)

Το ΚΑΠΕ από τις 14 Αυγούστου 2012 έχει υποβάλλει αίτημα στην ΕΛΣΤΑΤ, που κοινοποιήθηκε στο ΥΠΕΚΑ και στο Υπ. Οικονομικών, απένταξης από το ΜΦΓΚ (Επιστολή ΚΑΠΕ, ΑΠ 1254/14-8-2012). http://www.sekape.gr/documents/cres-elstat-2012.pdf. Η ΕΛΣΤΑΤ δεν απάντησε ΠΟΤΕ σ’ αυτήν την επιστολή, αλλά ούτε και σε συνεχή έγγραφες και προφορικές οχλήσεις της διοίκησης. Ανάλογα διαβήματα έχουν γίνει από το Σωματείο προς πολιτική ηγεσία ΥΠΕΚΑ, μιας και αρμόδιο να εισηγηθεί την απένταξη του ΚΑΠΕ είναι το ίδιο το υπουργείο. Δείτε και επιστολή προς τον ίδιο τον Πρόεδρο ΕΛΣΤΑΤ κ. Γεωργίου από την τότε διοίκηση του ΚΑΠΕ

http://www.sekape.gr/documents/CRES_to_ELSTAT_05_09_2012.pdf

Το ΥΠΕΚΑ, διαπιστώνοντας ότι η ένταξή του Κέντρου στο ΜΦΓΚ δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στην λειτουργία του ΚΑΠΕ, προχώρησε σε νομοθετική παρέμβαση με τροπολογία του στον Νόμο 4115/13 του Υπ. Παιδείας «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης κλπ» (άρθρο 37) όπου εξαίρεσε το ΚΑΠΕ και άλλους φορείς από το νόμο των ΔΕΚΟ 3429/2005 στον οποίο είχε ενταχθεί το ΚΑΠΕ με το νόμο 3899/2010 ως ΝΠΙΔ που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση.

About Rachel Makri (3265 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: