Breaking News

Ομιλία της Βουλευτή Ραχήλ Μακρή επί της αρχής του νομοσχεδίου με θέμα: «Κύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δημιουργία του Λειτουργικού Τμήματος Εναέριου Χώρου BLUE MED»

 

Αθήνα, σήμερα στις 27 Νοεμβρίου 2013, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δημιουργία του Λειτουργικού Τμήματος Εναέριου Χώρου BLUE MED».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε εδώ για την Κύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δημιουργία του Λειτουργικού Τμήματος του Εναέριου Χώρου BLUE MED, η οποία υπογράφηκε στη Λεμεσό της Κύπρου στις 12 Οκτωβρίου 2012 από τους Υπουργούς Μεταφορών της Ελλάδος, της Κύπρου, της Ιταλίας και της Μάλτας, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών για το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Πρόκειται για μία Συμφωνία η οποία παρουσιάζεται ελλιπής σε μία σειρά σημαντικών ζητημάτων τα οποία σχετίζονται άμεσα με την εθνική ασφάλεια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στις στρατιωτικές χρήσεις του εναέριου χώρου. Τα θέματα εθνικής κυριαρχίας καθώς και τα θέματα στρατιωτικών καθηκόντων βρίσκονται για εμάς σε απόλυτη προτεραιότητα, ιδιαίτερα, δε, τα θέματα με κεντρικούς άξονες την αεράμυνα της χώρας και την απ’ αέρος αστυνόμευση.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των αρμοδίων, για ακόμη μία φορά, στο θέμα της στρατιωτικής χρήσης του ενοποιημένου εναέριου χώρου, αφού οι συμβαλλόμενες πλευρές θα χρειαστεί να αποκτήσουν πρόσβαση σε ειδικές αποκλειστικές περιοχές στις οποίες θα εκτελούνται εκπαιδευτικές αποστολές. Δεν πρέπει, άλλωστε, να αγνοούμε το γεγονός πως οι απαιτήσεις για τη μορφή και τη θέση αυτών των περιοχών, θα μπορούσαν να αλλάζουν είτε λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, αλλά και των νέων τύπων αεροσκαφών που θα κινούνται στις εν λόγω περιοχές, είτε λόγω των εξελισσόμενων στρατηγικών αναγκών.

Εμείς, βέβαια, δεν το ξεχνάμε. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία εγείρουν κινδύνους για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Και θα σας εξηγήσουμε το γιατί: Ως γνωστόν η Ελλάδα διατηρεί μία ιδιάζουσα και λεπτή γεωπολιτική θέση, η οποία απαιτεί προσεκτική μελέτη σχετικά με τις πιθανές συνέργειες και συνεργασίες που μπορούν να προκληθούν από την εν λόγω Συμφωνία με κράτη όπως για παράδειγμα η Τουρκία και τα Σκόπια. Πώς σκοπεύατε να διασφαλίσετε τα δικαιώματα της πατρίδας μας σε ενδεχόμενες αξιώσεις των γειτόνων για να μην έχουμε μία επανάληψη του φαινομένου των «γκρίζων ζωνών» και στο ελληνικό FIR; Έχει γνώση αυτών των λεπτών ζητημάτων ο Υπουργός; Αν ναι, γιατί δεν έχει μεριμνήσει μέχρι τώρα για την ενσωμάτωση τους στη συγκεκριμένη Συμφωνία;

Καθίσταται φανερό ότι δεν έχει ληφθεί καμμία μέριμνα. Κατά συνέπεια, είστε υπόλογοι στον ελληνικό λαό για το γεγονός ότι με την αμέλειά σας δημιουργείτε εκείνες τις προϋποθέσεις για πιθανή βλάβη των ελληνικών συμφερόντων. Τα παραπάνω, σας τα υπογραμμίσαμε και στη συνεδρίαση της Επιτροπής, χωρίς να λάβουμε πειστικές απαντήσεις, καθώς φαίνεται ότι δεν επιθυμείτε να λάβετε οποιαδήποτε μέριμνα για το εξαιρετικά λεπτό αυτό ζήτημα. Θεωρούμε ότι οι στρατιωτικές αρχές είναι η έκφραση των εθνικών απαιτήσεων σε όρους εθνικής ασφάλειας και άμυνας. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αποτελεί υπενθύμιση για όλους μας, για να προασπίζουμε τον εθνικό εναέριο χώρο μας και να επαγρυπνούμε για τυχόν παραβιάσεις και για τυχόν κινδύνους από κάθε διακρατική συμφωνία παρόμοιας φύσεως.

Παρόλα αυτά, βλέπουμε για ακόμα μία φορά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα -και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των δυτικών Βαλκανίων που συζητήθηκε στην Ολομέλεια στις 24/10/2013, σχετικά με τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου- ότι δεν υπάρχει μέριμνα και σχέδιο από πλευράς Κυβέρνησης σε ευαίσθητα για τα ελληνικά, στρατηγικά και εθνικά συμφέροντα, ζητήματα. Ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να διευκρινιστεί, είναι η ταυτότητα του φορέα υλοποίησης αυτής της Συμφωνίας. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε σχετικά με τους ρόλους, αλλά και τις αρμοδιότητες, τόσο της ΥΠΑ όσο και της πολεμικής αεροπορίας; Και το σημαντικότερο όλων: Υπάρχει πρόβλεψη σχεδίου δράσης σε περιπτώσεις έρευνας και διάσωσης για να μην έχουμε ανάλογα συμβάντα εθνικών παλινωδιών όπως έγινε στην περίπτωση των Ιμίων;

Θα περιμένουμε για ακόμη μία φορά να εκτεθούμε ανεπανόρθωτα και μετά να σπεύσουμε να διορθώσουμε τα αδιόρθωτα; Με τον τρόπο που χειρίζεστε την εν λόγω Συμφωνία, φοβούμαστε πως ναι. Επιπλέον, θεωρούμε ανάγκη τη θεσμοθέτηση αυστηρά καθορισμένων εσωτερικών συνόρων. Είναι κάτι που δεν έχουμε διαπιστώσει να περιλαμβάνεται κατά τη σύναψη της εν λόγω Συμφωνίας. Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα εάν περιλαμβάνονται αυτά τα international boundaries, έτσι ώστε κάθε κράτος να γνωρίζει με σαφήνεια την περιοχή αρμοδιότητάς τους, τους τομείς της αεράμυνας, από αέρος αστυνόμευσης ή κατά τη διεξαγωγή ερευνών διάσωσης.

Επιπρόσθετα, όπως είχαμε πει και στο στάδιο της Επιτροπής, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν είναι απαραίτητη η αποτύπωση των εθνικών FIR, προκειμένου να γίνονται σαφή τα όρια τους στην ενιαία περιοχή των χωρών που συμμετέχουν. Σημαντικό δε –αν και με λύπη μας πρέπει να πούμε ότι καταντάει κουραστικό- είναι να αναφέρουμε ότι για ακόμα μία φορά δεν υπάρχει στα συνοδευτικά έγγραφα μία ανάλυση των ποιοτικών, αλλά και των ποσοτικών χαρακτηριστικών, ώστε να προσδιοριστεί κοστολογικά η αναγκαιότητα της παρούσας συμφωνίας, καθώς διάγουμε μία περίοδο όπου κανείς δεν έχει την πολυτέλεια, έστω και με το πρόσχημα της προάσπισης και προώθησης εθνικών συμφερόντων -κάτι για το οποίο ελέγχεστε, σύμφωνα με τα παραπάνω- να αγνοεί τις δαπάνες, ειδικά αν σε αυτές αιμοδότης είναι ο δοκιμαζόμενος Έλληνας πολίτης ο οποίος στενάζει από τα βάρη που έχει φορτωθεί σαν συνέπεια μιας αδιέξοδης και επαχθούς οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει αυτή η μνημονιακή Συγκυβέρνηση.

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)Αφού με τις πολιτικές σας ξεπουλάτε καθημερινά την ελληνική δημόσια και ιδιωτική περιουσία, ίσως θεωρείτε σωστό να απολέσετε ελαφρά την καρδία και κυριαρχικά εθνικά συμφέροντα, είτε από αδιαφορία είτε για άλλους λόγους. Ως Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν πρόκειται να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο και γι’ αυτό και καταψηφίζουμε μια ελλιπή και εν δυνάμει επικίνδυνη για τα συμφέροντα της χώρας συμφωνία.

Σας ευχαριστώ.

 

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: