Breaking News

Ερώτηση της Βουλευτή Ραχήλ Μακρή για το ξεπούλημα των δικτυών μεταφοράς ενέργειας της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα και παραβίαση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ

Βουλευτής Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Υπεύθυνη Τομέα Κοινοβουλευτικής Ευθύνης Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΚΕ

ΠΡΟΣ τους κ.κ. Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΘΕΜΑ: «ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί την ραχοκοκαλιά της ηλεκτρικής βιομηχανίας της χώρας καθώς συνδέει τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με τους Υ\Σ διανομής και τον τελικό καταναλωτή. Είναι επίσης η ραχοκοκαλιά της ΔΕΗ και του συστήματος ηλεκτρισμού της Ελλάδας, αποτελώντας στρατηγική Εθνική υποδομή και θεμέλιο για την Εθνική άμυνα και την ασφάλεια της Πατρίδας μας.

Είναι επιπλέον, μια πλήρως ανεξάρτητη και αυτοχρηματοδοτούμενη εταιρία που δεν επιδοτείται ούτε από τη ΔΕΗ Α.Ε, ούτε από το Ελληνικό δημόσιο και η λειτουργιά της δεν επιβαρύνει τον Κρατικό προϋπολογισμό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2012 σε 1,94 δις ευρώ, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 114,1 εκατομμύρια ευρώ , τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η εμπορική αξία των πάγιων της και της πληθώρας πανάκριβου εξοπλισμού που αξιοποιεί εκτιμάται σε τρέχουσες τιμές σε περισσότερο από 8 δις ευρώ.

Συμφώνα με το ΦΕΚ Α168\24-07-2013 «Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε», πρώτα στη λίστα αποκρατικοποίησης είναι τα δίκτυα μεταφοράς υψηλής τάσεως τα όποια κατέχει και διαχειρίζεται ο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε». Η Κυβέρνηση προχωρά στην ιδιωτικοποίηση-εκποίηση της ΔΕΗ, καθ΄ υπόδειξιν της τρόικα, δεδομένου ότι η αναδιάρθρωση και αποκρατικοποίηση της επιχείρησης ήταν προαπαιτούμενη για την εκταμίευση της 3ης δόσης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΦΕΚ <<οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν τρεις βασικές ενότητες:

  • Ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του Διαχειριστή Συστήματος ΑΔΜΗΕ.
  • Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού (προβλέποντας λεπτομερώς τη διαδικασία πώλησής της).
  • Αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ>>.

Επίσης στο σχέδιο προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) έως το 2014 και η διάσπαση της ΔΕΗ σε «μικρή» και «μεγάλη», με την πρώτη να αποκρατικοποιείται έως το 2015 και τη δεύτερη να πωλείται έως το 2016.

Όπως προκύπτει μέχρι σήμερα επιχειρείται να εκποιηθεί για 300-400 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη η Goldman Sachs, από το τις 16-10-2013 ξεκίνησε «παιχνίδια» απαξίωσής της, εκτιμώντας ότι θα πουληθεί υποτιμημένη, στα 700 εκατομμύρια ευρώ, έναντι χρηματιστηριακής αξίας 1,2 δις ευρώ, που σημαίνει ότι ο δυνητικός αγοραστής του 66%, θα κληθεί να καταβάλει τίμημα μόλις 330-380 εκατομμύρια ευρώ.

Επειδή, ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί Εθνική υποδομή και περιουσία του Ελληνικού λάου η οποία όπως προκύπτει μέχρι σήμερα επιχειρείται να εκποιηθεί επί πινακίου φακής σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Επειδή, ο ΑΔΜΗΕ δαπανά κάθε χρόνο περί τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις επέκτασης και συντήρησης του δικτύου του, που σημαίνει ότι ο μελλοντικός ιδιοκτήτης θα καρπωθεί σταθερά έσοδα 260-300 εκατομμύρια ευρώ από τη διαχείριση του δικτύου και ετήσια κέρδη 116 εκατομμύρια ευρώ (προϋπολογισμός ΑΔΜΗΕ για τα κέρδη του 2013).

Επειδή, η πώληση του ΑΔΜΗΕ δεν θα επιφέρει καμία απολύτως ελάφρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αντίθετα η πώληση του θα έχει ως αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, καθώς τα όποια έσοδα από την εκποίηση του θα περιέλθουν στην προς πώληση ΔΕΗ Α.Ε, η οποία και θα ιδιωτικοποιηθεί.

Επειδή, η θεσμική κατοχύρωση ενός εγγυημένου κέρδους που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και καθορίζεται από τη ΡΑΕ, συνεπάγεται ότι οποίος και να είναι ο νέος ιδιοκτήτης του ΑΔΜΗΕ θα έχει εξασφαλισμένο ένα διόλου ευκαταφρόνητο κέρδος χωρίς κανένα επενδυτικό ρίσκο.

Επειδή, οι καταναλωτές, η βιομηχανία και η χώρα ολόκληρη θα βρίσκονται ουσιαστικά σε ομηρία από τα ιδιωτικά συμφέροντα που θα κατέχουν και θα εκμεταλλεύονται το μονοπώλιο των δικτύων μεταφοράς ενέργειας, εκ των σημαντικότερων στρατηγικής σημασίας Εθνικών υποδομών της χώρας.

Επειδή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009\72\ΕΚ επιβάλλεται μεν ο πλήρης διαχωρισμός της μεταφοράς από τη ΔΕΗ Α.Ε, δεν προβλέπεται όμως η υποχρεωτική ιδιωτικοποίηση των δικτύων.

Επειδή, τα ηλεκτρικά δίκτυα χαρακτηρίζονται στρατηγικής σημασίας και ταυτίζονται με την Εθνική Κυριαρχία της κάθε χώρας.

Επειδή, ο ΑΔΜΗΕ σήμερα απασχολεί 1.480 εργαζομένους, μισθωτούς της ΔΕΗ και του ΔΕΣΜΗΕ, οι όποιοι μεταφέρθηκαν σε αυτόν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102,103 και 104 του νόμου 4001/2011 και ενσωματώνοντας το άρθρο 17 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ ,που απαιτεί τον «εξοπλισμό των διαχειριστικών συστημάτων με όλους τους ανθρώπινους τεχνικούς υλικούς και οικονομικούς όρους που είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

Επειδή, στα ίδια άρθρα θεσμοθετείται ότι για τους 1.480 εργαζομένους και τους όρους εργασίας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ,στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ), στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και σε ατομικές συμβάσεις εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ αναγνωρίζεται πλήρως σε όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

Επειδή, σύμφωνα με τον Ν.4001/2011 (άρθρο 196, παρ. 16) αναγνωρίζεται και επικυρώνεται εκ νέου ότι οι 1.480 εργαζόμενοι και συνταξιούχοι κατέχουν ασφαλιστική περιουσία ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ ΑΕ και των θυγατρικών της (κατά την έννοια του άρθρου 34 του Ν. 2773/1999). Ασφαλιστική περιουσία που θα έπρεπε να έχει επιμεριστεί σε έκαστη των εταιριών με εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης εντός έξι μηνών και η οποία βρίσκεται ενσωματωμένη στα πάγια της θυγατρικής της ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που πωλεί η κυβέρνηση.

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

1) Για ποιο λόγο η κυβέρνηση επιχειρεί να αποκρατικοποιήσει έναν οργανισμό που είναι κερδοφόρος και δεν υπόκειται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών ιδιωτικοποιήσεων που ορίζει η Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/72/ΕΚ;

2) Αληθεύει ότι το αντίτιμο πώλησης του ΑΔΜΗΕ θα είναι κάτω από την τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία και θα απέχει παρασάγγας από την εμπορική αξία των παγίων και της περιουσίας της εταιρίας, η οποία υπολογίζεται σε 8 δις ευρώ; Αν ναι, με ποιο σκεπτικό;

3) Προτίθεται η Κυβέρνηση να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας των 1480 εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ, αλλά και τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα που η ίδια επικύρωσε και κατοχύρωσε με τον Νόμο 4001/2011;

4) Είναι συμβατή η αποκρατικοποίηση της ΑΔΜΗΕ με την απόφαση του Γενικού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΕ) της 20ης Σεπτεμβρίου 2012, η οποία ακυρώνει την απόφαση C(2009) 6244 τελικό της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2009 για τον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων για την διόρθωση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών της παραβάσεως που διαπιστώθηκε στην απόφαση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008, σχετικά με την χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη, υπέρ της ΔΕΗ, η οποία απαγορεύει την πώληση σε τρίτους λιγνιτικών και ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών της ΔΕΗ;

5) Aν ναι, να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την συμβατότητα με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές αποφάσεις.

Αθήνα, 26/11/2013

Η ερωτώσα Βουλευτής,

Μακρή Ραχήλ

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

Παρατίθεται η απάντηση του ΥΠΕΚΑ 

 

 

 

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: