Breaking News

Aνακοίνωση της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Επιστημόνων ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ / Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας για τη συνάντησή της με την Ραχήλ Μακρή

Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για τη συνάντηση της 2ας Νοεμβρίου 2013 με την Βουλευτή Ν. Κοζάνης κ. Ραχήλ Μακρή, που έγινε στα γραφεία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ., για θέματα που άπτονται του επιστημονικού και επαγγελματικού πεδίου των Γεωτεχνικών.

Η συνάντηση κρίνεται ως παραγωγική και επωφελής καθώς αναδείχθηκε η σημασία της ανάπτυξης του Πρωτογενή Τομέα ως μέσο εξόδου της χώρας από την κρίση, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε η σπουδαιότητα του ρόλου που καλείται να παίξει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Από την πλευρά μας, ως οφείλαμε, συμμετείχαμε ενεργά και ουσιαστικά κάνοντας εκτενή αναφορά στα προβλήματα του Αγροτικού Τομέα και των Γεωτεχνικών καθώς και σε προτεινόμενες δράσεις και λύσεις.

Ακόμη κάναμε γνωστή την πρόθεσή μας για διάθεση συνεργασίας με κάθε εμπλεκόμενο σε θέματα Αγροτικής Πολιτικής και στην κατεύθυνση αυτή υποβάλλαμε στην κ. Μακρή το παρακάτω Υπόμνημα:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμη κυρία Μακρή,

Παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική γεωργία, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την ατμομηχανή της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, ώστε να καταστεί εφικτή η όσο το δυνατόν γρηγορότερη έξοδο της από τη δίνη της κρίσης. Επομένως πρέπει να αντιμετωπιστούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες και όλες οι αδυναμίες του αγροτικού τομέα που οδηγούν σε διαρκή μείωση της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, σε αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, ενώ παράλληλα απομειώνουν τα γεωργικά εισοδήματα.

Είναι λοιπόν ανάγκη με την σύμπραξη και την συνέργεια όλων των εμπλεκομένων στην αγροτική ανάπτυξη φορέων, να υποστηριχθούν και να υλοποιηθούν δράσεις που στόχο θα έχουν τον μετασχηματισμό της Ελληνικής Γεωργίας, σε ποιοτική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική, με άμεσα αποτελέσματα τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος κοινωνικής συνοχής, με αυτάρκεις και βιώσιμες τοπικές κοινωνίες, με αγροτικό πληθυσμό που ευηµερεί.

 Έχοντας ως στόχο να γίνουμε αρωγοί στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την ανάταση του γεωργικού τομέα αλλά και της χώρας γενικότερα παραθέτουμε παρακάτω αναλυτικά τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας ανά τομέα:

Μακεδονίας εντοπίζονται στα εξής:

– Χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλή προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων.
– Κυριαρχία φυτικής έναντι της ζωικής παραγωγής
– Υποαπασχόληση του αγροτικού πληθυσμού
– Υψηλό κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων
– Χαμηλό ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων.
– Περιορισμένη έρευνα, ασύνδετη με την παραγωγή
– Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσμού

Κατά συνέπεια είναι καίριας σημασίας η εφαρμογή στρατηγικής και αγροτικής πολιτικής που να στοχεύει:

– στην αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του αγροτικού πληθυσμού, σε συνδυασμό με την ανανέωση της ηλικιακής σύνθεσης του,
– στην διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας,
– στην αειφορική διαχείριση, προστασία και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων,
– την παραγωγή προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας και ασφάλειας,
– την ενθάρρυνση δημιουργίας μικτών εκμεταλλεύσεων, με την σύνδεση της φυτικής παραγωγής με την κτηνοτροφία,
– την αναβάθμιση των συλλογικών επιχειρήσεων των αγροτών (Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών).
– τη δημιουργία των βασικών υποδομών και την οργάνωση αποτελεσματικών Υπηρεσιών Υποστήριξης.
– την αξιοποίηση των υφιστάμενων ή/και στη δημιουργία νέων υποδομών γεωργικής έρευνας.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί στο έπακρο το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα και να στελεχωθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις Γεωτεχνικών αντιμετωπίζοντας παράλληλα την εντεινόμενη ανεργία των κλάδων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αυτονόητα είναι αδιανόητο, ακόμα και να συζητάμε για απολύσεις ή εργασιακές εφεδρείες εργαζομένων στον ευαίσθητο τομέα της αγροτικής παραγωγής.
Επιπλέον είναι απαραίτητη η επαναφορά του Γεωτεχνικού στο χωράφι και τον στάβλο. Θα μπορεί έτσι να γίνει η παρακολούθηση της ορθότητας της παραγωγικής διαδικασίας, η kozan.gr εταφορά της τεχνογνωσίας στους παραγωγούς, με τελικά οφέλη την παραγωγή ποιοτικών – ανταγωνιστικών προϊόντων και με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι ο όρος «αγροτική ανάπτυξη» δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη των γεωργοκτηνοτροφικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά το σύνολο των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στον αγροτικό χώρο. Επομένως, αναπτυγμένη γεωργία – κτηνοτροφία υπάρχει μόνο με αναπτυγμένο αγροτικό χώρο και αντίστροφα.

Έτσι η δημιουργία υποδομών, υγείας, παιδείας, μεταφορών κλπ θα οδηγήσει στην αύξηση του αγροτικού εργατικού δυναμικού με πολλαπλά οφέλη για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με κυρίαρχο αυτό της μείωσης της καλπάζουσας ανεργίας.

ΦΕΤΑ

Η Φέτα είναι ένα καθαρά Ελληνικό προϊόν που έχει κατοχυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) με μεγάλη οικονομική σημασία για τη χώρα και τον αγροτικό πληθυσμό. Κάθε ενέργεια εκχώρησης της ονομασίας προς τρίτους πλήττει τους απασχολούμενους στον γεωργο – κτηνοτροφικό τομέα με συνέπεια τη συρρίκνωση του εισοδήματός τους. Έτσι δεν μπορούμε παρά να είμαστε αντίθετοι με κάθε ενέργεια που ναρκοθετεί την αγροτική ανάπτυξη, απαξιώνει τα Ελληνικά προϊόντα και φτωχαίνει τον Έλληνα παραγωγό.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Το έδαφος αποτελεί συντελεστή παραγωγής και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να φορολογηθεί, όπως δεν μπορεί να φορολογηθούν τα μηχανήματα ενός εργοστασίου. Η φορολόγηση των καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων και των βοσκοτόπων είναι αντιαναπτυξιακή και αντιεπστημονική, θα αυξήσει υπέρμετρα το ήδη υψηλό κόστος παραγωγής στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα οδηγήσει στη μείωση δενδροκαλλιέργειας και στη βίαιη μεταφορά της γης από τους Έλληνες αγρότες σε ξένα συμφέροντα.
Εκφράζουμε την αντίθεση μας σχετικά με την πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων και κυρίως για τις συνέπειες που θα έχει στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΔΑΣΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Πιστεύουμε πως η σύνταξη του Δασικού κτηματολογίου θα βοηθήσει στην περαιτέρω σύνταξη του Εθνικού κτηματολογίου λύνοντας χρόνια προβλήματα και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και Εθνική οικονομία της χώρας μας. Σήμερα για την έκδοση μιας πράξης χαρακτηρισμού απαιτούνται από 3 μήνες έως 4 χρόνια αν η υπόθεση τελεσιδικήσει στο Σ.Ι.Δ. Με το δασικό κτηματολόγιο ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να πάρει τη βεβαίωση του μέσα σε λίγα λεπτά.

Προφανώς και είμαστε υπέρμαχοι της προστασίας των δασών και του φυσικού μας πλούτου αλλά από την άλλη δε επιθυμούμε σε καμιά περίπτωση την αδικία των πολιτών.

Μερικές περιπτώσεις είναι οι εξής:

– Όλοι μας γνωρίζουμε πως λίγοι είναι εκείνοι που έχουν συμβόλαια πριν το 1945 είτε από άγνοια είτε επειδή ακολουθούσαν την πεπατημένη. Αυτοί κληρονομήσαν κάποια αγροτεμάχια (αμπελώνες, σιταροχώραφα κ.λ.π) από τους παππούδες – προπαππούδες τους τα οποία καλλιέργησαν, πλήρωσαν το φόρο που τους αναλογούσε (π.χ. δραγατικά, φόρο απόσταξης κλπ) και έρχεται τώρα το κράτος να χαρακτηρίσει αυτές τις εκτάσεις δασικές.

– Κάποιος που καλλιεργούσε το χωράφι του πριν το 1945 (π.χ το 1938), λόγω των δυσμενών καταστάσεων (πόλεμος, κατοχή) παράτησε το χωράφι του για διαφόρους λόγους στο οποίο αναπτύχθηκαν θάμνοι. Αυτό το χωράφι χαρακτηρίζεται πλέον δασική έκταση.

– Μια άλλη περίπτωση είναι χωράφια τα οποία καλλιεργούνταν το 1945 και τα οποία εγκαταλείφτηκαν για άλλους λόγους (π.χ μετανάστευση) αργότερα και λόγο της εφορίας της περιοχής μετατράπηκαν σε δασικές εκτάσεις-δάση. Επισημαίνουμε όμως ότι είμαστε αντίθετοι με τους καταπατητές οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι κάποιες καταστάσεις εκχέρσωσαν δασικές εκτάσεις απίστευτου φυσικού κάλλους . Επομένως απαιτείται μεγάλη προσοχή, αίσθημα ευθύνης και ανιδιοτέλειας στην σύνταξη του Δασικού κτηματολογίου ώστε να αποφευχθούν οι αδικίες και να μην ευνοηθούν οι καταπατητές της δημόσιας περιουσίας και του φυσικού μας πλούτου.

Κυρία Μακρή αφού σας επισημάνουμε ότι είναι κεφαλαιώδους σημασίας η διαρκής επικοινωνία σας με την Επιστημονική Κοινότητα και τα Επιμελητήρια, ώστε να είστε σε θέση να υποστηρίξετε μια πολιτική με νόημα και προοπτική για τον τόπο μας, σας κάνουμε γνωστό ότι είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή

ΔΑΚΕ ΓΕΩΤΕΕ ΠΔΜ

http://www.kozan.gr/?p=131150#comment-75967

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: