Breaking News

Ραχήλ Μακρή: «Παρότι δεν απαντάτε, γίνεται ευρύτερα αντιληπτό ότι με τις διατάξεις που εισάγετε, φωτογραφίζετε συγκεκριμένο καναλάρχη και εθνικό εργολάβο της χώρας»

 19 Οκτωβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κύρια σημεία ομιλίας της τομεάρχου Ενέργειας, Βουλευτού Ν. Κοζάνης κ Ραχήλ Μακρή για το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».

Την τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 η τομεάρχης ενέργειας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Βουλευτής Ν. Κοζάνης κα Ραχήλ Μακρή στην ομιλία της επί του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» ανέφερε:

«Για να γίνουν ευρύτερα κατανοητά τα προβλήματα και οι αστοχίες του σχεδίου νόμου, θα αναφέρουμε βασικά χαρακτηριστικά παραδείγματα λόγω του περιορισμένου χρονικού πλαισίου.

Αναλυτικότερα, θα σταθούμε στο άρθρο 2, με το οποίο τροποποιείται το ισχύον νομικό πλαίσιο για μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Εισάγετε ένα αυθαίρετο όριο, τα 15 MW και σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζετε τον ορθολογικό περιβαλλοντικό και ενεργειακό προγραμματισμό της χώρας. Ένας μεγάλος υδροηλεκτρικός σταθμός επιβάλλει τη μεταβολή διαχείρισης των υδάτων, το νερό που είναι σημαντικό για την ύδρευση ολόκληρων περιοχών. Η διαχείρισή του θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης πλημμυρών, διάβρωσης του εδάφους και προστασίας του φυσικού κάλλους περιοχών.

Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αποσπασματικά και μεμονωμένα από οποιονδήποτε ιδιώτη. Απαιτούν κεντρικό σχεδιασμό και επιβάλλεται να ασκούνται από μία δημόσια ΔΕΗ. Φυσικά η στρεβλή οπτική σας της εκποίησης δεν σας επιτρέπει να διασφαλίσετε τον απαιτούμενο προγραμματισμό και σχεδιασμό, αλλά σας κάνει να επιτρέπετε την οροθέτηση ιδιωτικών υδροηλεκτρικών σταθμών, αλλά ακόμα και μέσα σε δάση.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα θέλαμε να σταθούμε είναι το άρθρο 8 που αφορά τα έργα υποδομής σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Η υφεσιακή πολιτική σας έχει ήδη καταστρέψει τόσο τη δευτερογενή όσο και την τριτογενή παραγωγή. Είναι πολλές οι επιχειρήσεις που μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό μη μπορώντας να ανταποκριθούν στο αλλοπρόσαλλο φορολογικό πλαίσιο και στην πολυνομία που γεννά η αποσπασματικότητα των ρυθμίσεών σας. Μην καταστρέψετε και την πρωτογενή παραγωγή. Μην παρασύρετε τους αγρότες να εγκαταλείψουν τις καλλιέργειές τους για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, ιδιαίτερα όταν η συγκεκριμένη Κυβέρνηση τροποποιεί συνεχώς το θεσμικό πλαίσιο και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να βρεθούν χρεωμένοι για μια επένδυση που δεν θα τους αποδώσει τα αναμενόμενα και χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τη γη τους.

Στο Κεφάλαιο Β΄ εισάγετε διατάξεις για τις λατομικές περιοχές και τους μεταλλευτικούς χώρους. Πρόκειται για διατάξεις που αφενός δεν έχουν καμία σχέση με τις ΑΠΕ και αφετέρου έχουν συνταχθεί αποσπασματικά και πρόχειρα, καθώς η Συγκυβέρνησή σας απαξιώνει τους φορείς διοικητικής γνώσης. Οργανισμοί που επί δεκαετίες παρήγαγαν προστιθέμενη αξία στην επιστημονική, αλλά και κοινωνική έρευνα και αποτελούν την κληρονομιά των επόμενων γενεών στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, οδηγούνται σε αργό, αλλά και βασανιστικό μαρασμό, καθώς τους στερείτε το ανθρώπινο δυναμικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Εάν η πολιτική επίθεση στις δομές του κρατικού ιστού από την Τρόικα και της Συγκυβέρνησής σας δεν είχε απαξιώσει στο σημερινό βαθμό το ΙΓΜΕ, θα μπορούσατε να το αξιοποιήσετε για να διαμορφώσετε ένα λειτουργικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο και έναν σύγχρονο μεταλλευτικό κώδικα. Αντί γι’ αυτό, δείχνετε την παντελή αδιαφορία σας για τους εργαζόμενους στο Ινστιτούτο που ακόμα και σήμερα σε καθεστώς αβεβαιότητας και αγωνίας για το μέλλον τους, προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία και αγωνίζονται για τη διατήρηση των πολύτιμων στοιχείων, πληροφοριών και αρχείων του Οργανισμού. «

Η Βουλευτής έκλεισε την ομιλία της με αναφορά στην τροπολογία με γενικό αριθμό 837 και ειδικό 98 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, όπου περιλαμβάνεται το άρθρο 6. Η κα Ραχήλ Μακρή τόνισε:

«Επιπρόσθετα, σας τέθηκε η ερώτηση για το αν η προτεινόμενη διάταξη αφορά και μεταλλεία που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ. Δηλαδή, τα μεταλλεία που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ, αποτελούν δημόσιο μεταλλευτικό χώρο; Εάν τα μεταλλεία που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ θεωρούνται δημόσιος μεταλλευτικός χώρος, τότε ποια μεταλλεία δεν κατατάσσονται σε αυτήν τη κατηγορία;

Ζητήσαμε αναλυτικές διευκρινίσεις, αλλά λάβαμε γενικόλογες υπεκφυγές αντί απαντήσεων. Χρησιμοποιείτε την πρακτική αυτή καθώς δεν θέλετε να απαντήσετε στο κρίσιμο ερώτημα: Εάν τα μεταλλεία που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ δεν θεωρούνται δημόσιος μεταλλευτικός χώρος, τι θα γίνει στην περίπτωση που ένας μεταλλευτικός χώρος της ΔΕΗ συνορεύει με ένα μεταλλείο, το οποίο ανήκει στο δημόσιο, αλλά η εκμετάλλευση έχει ανατεθεί σε ιδιώτη; Θα αναλάβει ο ιδιώτης τη διοίκηση και την εν γένει εκμετάλλευση του μεταλλείου της ΔΕΗ;

Παρότι δεν απαντάτε, γίνεται ευρύτερα αντιληπτό ότι με τις διατάξεις που εισάγετε, φωτογραφίζετε συγκεκριμένο καναλάρχη και εθνικό εργολάβο της χώρας που έχει αναλάβει το λιγνιτωρυχείο της Βεύης, με ύποπτες διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, του Κιλκίς κλπ..

Και για να μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, εάν το παραχωρημένο σε ιδιώτη μεταλλείο θεωρείται δημόσιος μεταλλευτικός χώρος, ενώ το παραχωρημένο στη ΔΕΗ μεταλλείο δεν θεωρείται δημόσιος μεταλλευτικός χώρος, τότε ο ιδιώτης εργολάβος θα λαμβάνει τη διοίκηση και του μεταλλείου της ΔΕΗ, στερώντας της τη δυνατότητα έστω και της ελάχιστης αυτονομίας στις πρώτες ύλες, γεγονός που δεν αποκαθίσταται από την παροχή του οποιαδήποτε μισθώματος.

Η πολιτική εκποίησης, αλλά και χαρίσματος της δημόσιας περιουσίας δεν μπορεί και ούτε θα γίνει αποδεκτή από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, καθώς και κάθε άλλο υγιές κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας.»

Γραφείο Τύπου Ραχήλ Μακρή

Δείτε ολόκληρη την ομιλία της Βουλευτή εδώ

 

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: