Breaking News

Ομιλία της Ραχήλ Μακρή επί της αρχής του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» | 15.10.2013

Αθήνα, σήμερα στις 15 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.03΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε΄ Αντιπροέδρου αυτής κ ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».

 ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατίθεται από τη συγκυβέρνηση για να αποδείξει για άλλη μια φορά την πλήρη απουσία ενεργειακού σχεδιασμού και μελετημένης προσέγγισης σε έναν τομέα πολιτικής που όλες οι κυβερνήσεις χωρών που σέβονται τους πολίτες τους, ρυθμίζουν ξεκάθαρα, αποτελεσματικά και με διαφάνεια.

Η παρούσα συγκυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ούτε το Κοινοβούλιο σέβεται ούτε για τους πολίτες ενδιαφέρεται ούτε διαθέτει οποιοδήποτε πολιτικό σχεδιασμό πέρα από την απορρύθμιση κάθε κομβικού στρατηγικού τομέα της Ελλάδος, με αρχικό στόχο την απαξίωση των δομών και των υπηρεσιών που ο τομέας αυτός περιλαμβάνει και απώτερο σκοπό το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

Ακόμη και η πιο γρήγορη ματιά στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το συγκεκριμένο νομοθέτημα αποκαλύπτει ότι η ουτοπία ύπαρξης ενεργειακής πολιτικής της χώρας διακατέχει μόνο τον Υπουργό και τα κόμματα που στηρίζουν ακόμα το παρόν κυβερνητικό σχήμα.

Στο πλαίσιο αυτό εισάγεται και το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», όπου καταδεικνύεται η ανεύθυνη και αποσπασματική προσέγγιση επίλυσης των συμπτωμάτων που αντιμετωπίζουν όσοι δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα, χωρίς να εξετάζονται οι πραγματικές αιτίες που δημιουργούν τα συμπτώματα αυτά.

Το μόνο που κάνετε είναι να δίνετε παρατάσεις προθεσμιών, ανούσιες μικρορυθμίσεις και να παρέχετε εξουσιοδοτήσεις για υπουργικές αποφάσεις που θα ρυθμίζουν αυτά τα οποία οφείλει να ρυθμίσει ένας νόμος-πλαίσιο, τον οποίο τα κόμματα που σας στηρίζουν, παρ’ όλο που μονοπώλησαν τη διακυβέρνηση της χώρας, ουσιαστικά ουδέποτε έφτιαξαν. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι γνωρίζουν ότι οι υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται για να ρυθμίσουν τεχνικές λεπτομέρειες και να αποσαφηνίσουν τυχόν ασάφειες των γενικών διατάξεων ενός νόμου.

Εσείς με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου επιλέγετε να παράσχετε μία ευρεία, γενική και εκτός θεσμικού πλαισίου εξουσιοδοτική διάταξη προς τον εκάστοτε Υπουργό να νομοθετεί κατά το δοκούν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν λαμβάνετε τέτοιες πρωτοβουλίες, απορούμε για τον ισχυρισμό σας ότι σέβεστε το Κοινοβούλιο, τους θεσμούς και την αρχή διάκρισης των εξουσιών.

Για να γίνουν ευρύτερα κατανοητά τα προβλήματα και οι αστοχίες του σχεδίου νόμου, θα αναφέρουμε βασικά χαρακτηριστικά παραδείγματα λόγω του περιορισμένου χρονικού πλαισίου.

Αναλυτικότερα, θα σταθούμε στο άρθρο 2, με το οποίο τροποποιείται το ισχύον νομικό πλαίσιο για μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Εισάγετε ένα αυθαίρετο όριο, τα 15 MW και σε καμμία περίπτωση δεν διασφαλίζετε τον ορθολογικό περιβαλλοντικό και ενεργειακό προγραμματισμό της χώρας. Ένας μεγάλος υδροηλεκτρικός σταθμός επιβάλλει τη μεταβολή διαχείρισης των υδάτων, το νερό που είναι σημαντικό για την ύδρευση ολόκληρων περιοχών. Η διαχείρισή του θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης πλημμυρών, διάβρωσης του εδάφους και προστασίας του φυσικού κάλλους περιοχών.

Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αποσπασματικά και μεμονωμένα από οποιονδήποτε ιδιώτη. Απαιτούν κεντρικό σχεδιασμό και επιβάλλεται να ασκούνται από μία δημόσια ΔΕΗ. Φυσικά, η στρεβλή οπτική σας της εκποίησης δεν σας επιτρέπει να διασφαλίσετε τον απαιτούμενο προγραμματισμό και σχεδιασμό, αλλά σας κάνει να επιτρέπετε την οροθέτηση ιδιωτικών υδροηλεκτρικών σταθμών αλλά ακόμα και μέσα σε δάση.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα θέλαμε να σταθούμε είναι το άρθρο 8 που αφορά τα έργα υποδομής σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Η υφεσιακή πολιτική σας έχει ήδη καταστρέψει τόσο τη δευτερογενή όσο και την τριτογενή παραγωγή. Είναι πολλές οι επιχειρήσεις που μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό μη μπορώντας να ανταποκριθούν στο αλλοπρόσαλλο φορολογικό πλαίσιο και στην πολυνομία που γεννά η αποσπασματικότητα των ρυθμίσεών σας. Μην καταστρέψετε και την πρωτογενή παραγωγή. Μην παρασύρετε τους αγρότες να εγκαταλείψουν τις καλλιέργειές τους για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, ιδιαίτερα όταν η συγκεκριμένη Κυβέρνηση τροποποιεί συνεχώς το θεσμικό πλαίσιο και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να βρεθούν χρεωμένοι για μια επένδυση που δεν θα τους αποδώσει τα αναμενόμενα και χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τη γη τους.

Στο Κεφάλαιο Β΄ εισάγετε διατάξεις για τις λατομικές περιοχές και τους μεταλλευτικούς χώρους. Πρόκειται για διατάξεις που αφ’ ενός δεν έχουν καμμία σχέση με τις ΑΠΕ και αφ’ ετέρου έχουν συνταχθεί αποσπασματικά και πρόχειρα, καθώς η συγκυβέρνησή σας απαξιώνει τους φορείς διοικητικής γνώσης. Οργανισμοί που επί δεκαετίες παρήγαγαν προστιθέμενη αξία στην επιστημονική, αλλά και κοινωνική έρευνα και αποτελούν την κληρονομιά των επόμενων γενεών στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, οδηγούνται σε αργό, αλλά και βασανιστικό μαρασμό, καθώς τους στερείτε το ανθρώπινο δυναμικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Εάν η πολιτική επίθεση στις δομές του κρατικού ιστού από την τρόικα και της συγκυβέρνησής σας δεν είχε απαξιώσει στο σημερινό βαθμό το ΙΓΜΕ, θα μπορούσατε να το αξιοποιήσετε για να διαμορφώσετε ένα λειτουργικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο και έναν σύγχρονο μεταλλευτικό κώδικα. Αντί γι’ αυτό, δείχνετε την παντελή αδιαφορία σας για τους εργαζόμενους στο ινστιτούτο που ακόμα και σήμερα σε καθεστώς αβεβαιότητας και αγωνίας για το μέλλον τους, προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία και αγωνίζονται για τη διατήρηση των πολύτιμων στοιχείων, πληροφοριών και αρχείων του οργανισμού.

Παράδειγμα αστοχίας αποτελεί το άρθρο 11. Σας το εξήγησε και ο πρόεδρος των εργαζομένων στη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Η μείωση της απόστασης των χιλίων μέτρων γεννά ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα μιας ρύθμισης που δεν στοιχειοθετείται από μελέτη καθορισμού θεμάτων όχλησης και ασφάλειας των πολιτών, καθορισμού ορίων προστασίας των οικισμών και θεσμοθέτησης υποχρέωσης μετρήσεων. Η συγκεκριμένη διάταξη μοιάζει να είναι φωτογραφική. Γι’ αυτό ζητάμε την απόσυρσή της μέχρι να μπορέσετε να τεκμηριώσετε με τρόπο πειστικό την αναγκαιότητά της.

Βέβαια, οι φωτογραφικές ρυθμίσεις δεν τελειώνουν εδώ. Στην τροπολογία με γενικό αριθμό 837 και ειδικό 98 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013 περιλαμβάνεται το άρθρο 6 το οποίο προβλέπει την προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 89 του ν.δ 210/1973. Η συγκεκριμένη προσθήκη αναφέρει τα εξής: «Σε περίπτωση που ένας εκ των συμμεταλλειοκτητών είναι το ελληνικό δημόσιο, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμεταλλειοκτησίας που κατέχει και με την προϋπόθεση ότι το κοινό μεταλλείο βρίσκεται εντός δημόσιου μεταλλευτικού χώρου ή έχει έστω και ένα κοινό όριο με δημόσιο μεταλλευτικό χώρο, τότε η διοίκηση και η εν γένει εκμετάλλευση του κοινού μεταλλείου διενεργείται για το σύνολο των συμμεταλλειοκτητών αποκλειστικά από το ελληνικό δημόσιο, υποχρεούμενο στην περίπτωση αυτή, όπως αποδίδει στους λοιπούς συμμεταλλειοκτήτες το ποσοστό του εισπραττόμενου από το κοινό μεταλλείο μισθώματος που αντιστοιχεί στο σύνολο των μερίδων τους κατ’ αναλογία της μερίδας έκαστου εξ αυτών».

Η ειδική αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων σας έθεσε ήδη από τις συνεδριάσεις της επιτροπής κάποια ιδιαίτερα κρίσιμα, εύστοχα αλλά και σημαντικά ερωτήματα.

Σας ζήτησα να μας ενημερώσετε εάν έχετε μελετήσει πόσα και ποια μεταλλεία έχουν έστω και ένα κοινό όριο με δημόσιο μεταλλευτικό χώρο. Εάν το έχετε μελετήσει, ποια είναι αυτά; Εάν δεν διαθέτετε σχετική μελέτη, γιατί εισάγετε διάταξη χωρίς να ξέρετε τι ρυθμίζετε;

Επιπρόσθετα, σας τέθηκε η ερώτηση για το αν η προτεινόμενη διάταξη αφορά και μεταλλεία που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ. Δηλαδή, τα μεταλλεία που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ, αποτελούν δημόσιο μεταλλευτικό χώρο; Εάν τα μεταλλεία που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ θεωρούνται δημόσιος μεταλλευτικός χώρος, τότε ποια μεταλλεία δεν κατατάσσονται σε αυτήν τη κατηγορία;

Ζητήσαμε αναλυτικές διευκρινίσεις, αλλά λάβαμε γενικόλογες υπεκφυγές αντί απαντήσεων. Χρησιμοποιείτε την πρακτική αυτή καθώς δεν θέλετε να απαντήσετε στο κρίσιμο ερώτημα: Εάν τα μεταλλεία που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ δεν θεωρούνται δημόσιος μεταλλευτικός χώρος, τι θα γίνει στην περίπτωση που ένας μεταλλευτικός χώρος της ΔΕΗ συνορεύει με ένα μεταλλείο, το οποίο ανήκει στο δημόσιο, αλλά η εκμετάλλευση έχει ανατεθεί σε ιδιώτη; Θα αναλάβει ο ιδιώτης τη διοίκηση και την εν γένει εκμετάλλευση του μεταλλείου της ΔΕΗ;

Παρ’ ότι δεν απαντάτε, γίνεται ευρύτερα αντιληπτό ότι με τις διατάξεις που εισάγετε, φωτογραφίζετε συγκεκριμένο καναλάρχη και εθνικό εργολάβο της χώρας που έχει αναλάβει το λιγνιτωρυχείο της Βεύης, με ύποπτες διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, του Κιλκίς κ.λπ..

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.

Και για να μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, εάν το παραχωρημένο σε ιδιώτη μεταλλείο θεωρείται δημόσιος μεταλλευτικός χώρος, ενώ το παραχωρημένο στη ΔΕΗ μεταλλείο δεν θεωρείται δημόσιος μεταλλευτικός χώρος, τότε ο ιδιώτης εργολάβος θα λαμβάνει τη διοίκηση και του μεταλλείου της ΔΕΗ, στερώντας της τη δυνατότητα έστω και της ελάχιστης αυτονομίας στις πρώτες ύλες, γεγονός που δεν αποκαθίσταται από την παροχή του οποιαδήποτε μισθώματος.

Η πολιτική εκποίησης αλλά και χαρίσματος της δημόσιας περιουσίας δεν μπορεί και ούτε θα γίνει αποδεκτή από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, καθώς και κάθε άλλο υγιές κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας.

Σας ευχαριστώ.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: