Breaking News

Ερώτηση της Ραχήλ Μακρή για τις ανησυχίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την μη συμβατότητα του κλεισίματος της ΕΡΤ με το θεμελιώδες νομικό πλαίσιο της Ε.Ε.

Βουλευτής Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ- ΑΚΕ

ΠΡΟΣ τους, κ. Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό (για τη Δημόσια Τηλεόραση)

κ. Υπουργό Οικονομικών

κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: «Ανησυχίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την μη συμβατότητα του κλεισίματος της ΕΡΤ με το θεμελιώδες νομικό πλαίσιο της Ε.Ε »

Με τον πλέον επίσημο τρόπο εκφράστηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σούλτς προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά η αντίθεση του για τον τρόπο που διακόπηκε η λειτουργία της ΕΡΤ. Δημοσιεύματα της 22ας Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν επιστολή του κ. Σούλτς προς τον κ. Σαμαρά με την οποία ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράζει την έκπληξη και την λύπη του για την διακοπή λειτουργίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Συγκεκριμένα ο κ. Σουλτς στην αρχή της επιστολής του αναφέρει: «Με έκπληξη και λύπη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πληροφορήθηκε την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη διακοπή λειτουργίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ΕΡΤ, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει προηγηθεί δημοκρατικός διάλογος στο πλαίσιο της Κυβέρνησης, της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και με τους φορείς».

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρθηκε στο τι προβλέπει η Συνθήκη του Άμστερνταμ η οποία ουσιαστικά καταστρατηγήθηκε αναφέροντας: «η λειτουργία των δημόσιων φορέων μετάδοσης στα Κράτη Μέλη συνδέεται με τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες κάθε κοινωνίας, καθώς και με την ανάγκη διατήρησης της πολυφωνίας στα ΜΜΕ» και συνέχισε «Συνθήκη αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των Κρατών Μελών να διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση της δημόσιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελευθερία και η πολυφωνία των Μέσων θα πρέπει να γίνεται σεβαστή, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους, στα ανάλογα κλιμάκια, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εθνική νομοθεσία και πρακτική».

Στην ίδια επιστολή ο κ. Σούλτς εκφράζει και την γνώμη του δίνοντας έμφαση στην ασυμβατότητα με το θεμελιώδες νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γράφοντας τα εξής: «Κατά τη γνώμη μας, η αιφνίδια απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να προβεί στη διακοπή λειτουργίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, θέτει σοβαρά ερωτήματα για τη συμβατότητα της με το θεμελιώδες νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς να αμφισβητείται η αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών να αποφασίζουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές για το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις ανησυχίες που εγείρει αυτή η απόφαση σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο στο πλαίσιο της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων».

Κλείνοντας την επιστολή του ο κ Σούλτς ζητά την αναθεώρηση από την Ελληνική Κυβέρνηση και την διατήρηση λειτουργίας της ΕΡΤ αναφέροντας: «Υπό το φως των ανωτέρω, θα βλέπαμε με ανακούφιση την αναθεώρηση από την ελληνική κυβέρνηση της απόφασης της για το κλείσιμο του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και τη διατύπωση εναλλακτικών λύσεων αναφορικά με την απαραίτητη αναδιάρθρωση του, αλλά με διατήρηση της λειτουργίας του»

Περαιτέρω θα πρέπει να αναφερθεί πως με βάση δημοσιεύματα της 27ης Σεπτεμβρίου συζητήθηκε στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η προσφυγή της ΠΟΣΠΕΡΤ υπό την προεδρεία του Σωτ. Ρίζου ο οποίος με βάση τα δημοσιεύματα ανέφερε μεταξύ άλλων «Δεν υφίσταται σήμερα η ΕΡΤ, θα κριθεί εάν σωστά έκλεισε ή όχι». Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως οι δικηγόροι του Δημοσίου, με βάση τα δημοσιεύματα πάντα, παραδέχτηκαν πως δεν τηρήθηκε ο νόμος των ομαδικών απολύσεων, δικαιολόγησαν όμως την μη τήρηση του νόμου αναφέροντας πως με την λύση της ΕΡΤ δεν υπάρχει εργοδότης.

Εκτός όμως από τα δημοσιεύματα υπάρχουν και άλλα θέματα που έχουν προκύψει, που έχουν να κάνουν τόσο με τον ενδιαμέσου φορέα που ήδη εκπέμπει τηλεοπτικό πρόγραμμα, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο λειτουργίας του, όσο και με την δημιουργία (χρονοδιάγραμμα στελέχωση, κλπ) του νέου δημόσιου Φορέα που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση.

Άξιο απορίας είναι επίσης και το γεγονός του ορισμού και δευτέρου Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (για τη Δημόσια Τηλεόραση), ο οποίος μέχρι τώρα έχει υπογράψει μόλις μία κοινή Υπουργική Απόφαση και στο πρόγραμμα Διαύγεια δεν εμφανίζεται καν στην λίστα των υπογραφόντων. Σημειώνεται πως στο συγκεκριμένο Υφυπουργείο δόθηκαν αρμοδιότητες στις 2 Ιουλίου με βάση το ΦΕΚ Β/1635/2.7.2013. Μπορεί βέβαια να μην παρουσιάζεται κάποιο έργο μέχρι σήμερα, η στελέχωση όμως του συγκεκριμένου Υφυπουργείου (Πολιτικού Γραφείου) είναι εντυπωσιακή καθώς με βάση το ΦΕΚ Β/1994/14.8.2013 «για την εκπλήρωση του σκοπού του δέκα (10) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και πέντε (5) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών». Στην ίδια απόφαση προβλέπεται επίσης : «για την εκπλήρωση του σκοπού του έως πέντε (5) υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα»

Τέλος εντύπωση προκαλεί και η Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης προσωπικού της Δημόσιας Τηλεόρασης για τις θέσεις Α.1 έως Ε.1, εκτός Θεσσαλονίκης η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και περιλαμβάνει 1.163 άτομα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί

 1. Είναι αληθή όσα παρουσιάζονται στα σχετικά δημοσιεύματα;
 2. Μετά την επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναγνωρίζετε τον λάθος χειρισμό στο θέμα της ΕΡΤ;
 3. Προτίθεστε να αναθεωρήσετε την απόφασης διακοπής λειτουργίας της ΕΡΤ, προκειμένου να εναρμονιστεί η Ελλάδα με το θεμελιώδες νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Σουλτς;
 4. Προτίθεστε να υλοποιήσετε την πρόταση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διατήρηση της λειτουργίας του Φορέα;
 5. Γιατί δεν τηρήθηκε ο Νόμος για τις ομαδικές απολύσεις;
 6. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ενδιαμέσου φορέα που εκπέμπει τηλεοπτικό πρόγραμμα από τα μέσα Ιουλίου;
 7. Πώς έχει πραγματοποιηθεί η στελέχωση του ενδιαμέσου Φορέα;
 8. Υπάρχουν οι απαιτούμενες άδειες λειτουργίας του συγκεκριμένου Τηλεοπτικού Σταθμού;
 9. Στον ενδιάμεσο φορέα υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο και από ποιους αποτελείται;
 10. Ποια είναι η πρόοδος του έργου που έχει αναλάβει το νέο Υφυπουργείο προς τον Πρωθυπουργό για τη Δημόσια Τηλεόραση;
 11. Είναι απαραίτητη η στελέχωση του παραπάνω Υφυπουργείου με 20 άτομα όπως προβλέπει το ΦΕΚ Β/1994/14.8.2013; Αν ναι ποιες είναι οι αρμοδιότητες των στελεχών του και ποιο είναι το μηνιαίο μισθολογικό κόστος για το Δημόσιο;
 12. Ποιο είναι το ύψος των αποζημιώσεων που πρέπει να καταβληθούν τόσο λόγω της διακοπής συμβολαίων με παραγωγούς κλπ όσο και λόγω της απόλυσης εργαζομένων;
 13. Οι άνθρωποι που απασχολούνται στον ενδιάμεσο φορέα που εκπέμπει πρόγραμμα με ποιο καθεστώς εργάζονται και με ποιες αποφάσεις;

Επίσης ζητείται η κατάθεση στην Εθνική αντιπροσωπεία όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν και προκύπτουν από τα παραπάνω ερωτήματα.

Αθήνα, 02/10/2013

Η Βουλευτής,

Μακρή Ραχήλ

Παρατίθενται οι απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων

 

Δείτε τα σχετικά έγγραφα-δημοσιεύματα

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί την αποχώρησΗ των Ανεξάρτητων Ελλήνων από την βουλή για την συζήτηση για την ΕΡΤ

 

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: