Breaking News

Ραχήλ Μακρή για την σύμβαση του ορυχείου της Βεύης | 26.06.2013

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.25΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στηνΑίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223), η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρo 32 παρ. 9 του ΚτΒ, από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ασημάκη Παπαγεωργίουσχετικά με τη σύμβαση εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του δημοσίου λιγνιτοφόρου χώρου στην περιοχή της Βεύης του Νομού Φλωρίνης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου, Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.

…………………………………………………………………………………………………..

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, κληθήκαμε να ενημερωθούμε σχετικά με τη σύμβαση εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου λιγνιτοφόρου χώρου στην περιοχή της Βεύης, του νομού  Φλώρινας. Στις 5 Φεβρουαρίου, 2010, με τουπό αριθμό πρωτοκόλλου Δ9/Δ/Φ6/2331/405 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου λιγνιτωρυχείου Βεύης.

Ο κύριος Ιωάννης Μανιάτης, Υφυπουργός τότε και νυν Υπουργός, επικαλείται λόγους δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να παρακαμφθεί η νόμιμη διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού και να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της σύμβασης.

Ποιοι ακριβώς ρωτούμε, είναι οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που οδήγησαν σε μια τέτοια απόφαση; Δεν πιστεύουμε, βέβαια, ότι θέλατε να επισπεύσετε τη διαδικασία, γιατί από ότι διαπιστώνουμε κωλυσιέργησε πλέον των τριών ετών. Χρειάζονται, δηλαδή, σχεδόν τρεισήμισι χρόνια για μια απευθείας ανάθεση. Πόσο χρόνο λοιπόν θα απαιτούσε ένας ανοιχτός διαγωνισμός, του οποίου η διαδικασία είναι αδιάβλητη και δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις ή ερμηνείες επί της διαδικασίας.

Γιατί το ΥΠΕΚΑ και ο κύριος Μανιάτης δεν έλαβε υπόψη του τους ίδιους ακριβώς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όταν με την υπό αριθμό πρωτοκόλλου Δ8β΄/Φ6141513795/2444, στις 14 Ιουνίου του 2011, ακύρωνε την απευθείας ανάθεση εκμετάλλευσης του κοιτάσματος ζεολίθου, στην περιοχή Πετρωτά, του νυν δήμου Ορεστιάδας Εύρου. Για το συγκεκριμένο ζήτημα ως τομεάρχης ανάπτυξης και περιβάλλοντος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, είχα καταθέσει ερώτηση, αλλά και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, μαζί με τον τομεάρχη Μακεδονίας – Θράκης και βουλευτή Εύρου, κύριο Μαρίνο Ουζουνίδη, από τις 15 Νοεμβρίου του 2012.

Η απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αρκέστηκε απλά στο να κρυφτεί πίσω από την πολυνομία. Έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος τί έχουμε. Από τη μία τον ίδιο Υπουργό να σταματάει μια επένδυση σταΠετρωτά τουΕύρου, με αιτιολογία ότι δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού, γιατί έγινε απευθείας ανάθεση και από την άλλη, μία άλλη περίπτωση, την περίπτωση της Βεύης, όπου λέμε ότι πρέπει να παρακαμφθεί η νόμιμη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού και να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της σύμβασης.

Δεν γνωρίζουμε αν η συγκεκριμένη επένδυση σταμάτησε,  κατόπιν βέβαια εντολών του κυρίου Γεώργιου Παπακωνσταντίνου, για χάρη άλλης εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία και στην οποία μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι η εξαδέλφη του, Ελένη Παπακωνσταντίνου, όπως καταγγέλλουν, βέβαια και σχετικά δημοσιεύματα. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε πάντως, είναι ότι στις απευθείας αναθέσεις τηρούνται διαφορετικά μέτρα και ότι η έννοια του δημόσιου συμφέροντος ερμηνεύεται, τουλάχιστον, διασταλτικά, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα, για τους λόγους τους οποίους σας οδηγούν να κάνετε κάτι τέτοιο. Όμως η απόφαση για απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου λιγνιτωρυχείου Βεύης δεν αποτελεί, παρά μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Είναι σημαντικό να σταθούμε στις απαιτήσεις των στοιχείων, που οι ενδιαφερόμενοι όφειλαν να προσκομίσουν για ένα τόσο μεγάλο έργο, με την κατάθεση προσφορών.

Πιο συγκεκριμένα, για να δούμε. Με βάση την απόφαση την οποία υπέγραψε ο κύριος Μανιάτης και σημερινός Υπουργός, πλέον, ΠΕΚΑ, προβλέπονται, ακούστε: «Επωνυμία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Εκδήλωση πρόθεσης για μίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου  Βεύης. Τρίτον, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα εχέγγυα για τη διενέργεια έρευνας και εκμετάλλευσης του εν λόγωλιγνιτωρυχείου». Πουθενά στην συγκεκριμένη απόφαση δεν αποσαφηνίζεται ποια είναι αυτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα εχέγγυα για τη διενέργεια έρευνας, αλλά και εκμετάλλευσης του εν λόγωλιγνιτωρυχείου.

Ομοίως, στο δελτίο τύπου του ΥΠΕΚΑ, της 17 Μαρτίου του 2010, με θέμα: «Διευκρινίσεις επί τις διαδικασίες εκμίσθωσης δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιουλιγνιτωρυχείου Βεύης, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιουλιγνιτωρυχείουΒεύης, εκφεύγει παντελώς του πεδίου εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων, όπως μάλιστα βεβαιώνεται και με τη σχετική 38566/27-10-2008 επιστολή της ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών, επί καταγγελίας για τον προηγούμενο και ήδη ματαιωθέντα διαγωνισμό.

Θα θέλαμε, λοιπόν, να μας καταθέσετε στα μέλη της Επιτροπής την υπό αριθμό πρωτοκόλλου 38566/27-10-2008 επιστολή, της γενικής διεύθυνσης εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να διαπιστώσουμε το σκεπτικό, σύμφωνα με το οποίο η συγκεκριμένη εκμίσθωση εκφεύγει παντελώς το πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων.

Είναι πιστεύω αναγκαίο να διαπιστώσουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε τέτοιες διασταλτικές ερμηνείες του κοινοτικού δικαίου, καθώς η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ερμηνείας του δικαίου ανήκει καθαρά στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην δικαστήριο, δηλαδή, των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Επιπλέον, στο δελτίο τύπου της 17 Μαρτίου του 2010, αναφέρεται, η διαδικασία που ακολουθείται εν προκειμένω είναι η εκμίσθωση τουλιγνιτωρυχείου Βεύης με απευθείας σύμβαση, σύμφωνα με το μεταλλευτικό κώδικα και δεν είναι διαγωνιστική. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν τεύχη δημοπράτησης και δεν απαιτείται η υποβολή προσφορών.

Τα εχέγγυα που απαιτούνται, σύμφωνα με την από 5/2/2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορούν στη δυνατότητα ανάληψης ενός τέτοιου ενός τέτοιου είδους και τέτοιας έκτασης έργου και σχετίζονται με την οικονομική επιφάνεια και την εμπειρία σε εξορυκτικά έργα των υποψήφιων αναδόχων. Λεπτομέρειες της διαδικασίας θα καθοριστούν στα πλαίσια λειτουργίας της Επιτροπής.

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν όντως οι λεπτομέρειες της διαδικασίας καθορίστηκαν κατά τη λειτουργία της Επιτροπής και αν ανακοινώθηκαν εγκαίρως στους ενδιαφερόμενους. Επιπρόσθετα, σε ποιο έγγραφο καθορίστηκαν με σαφήνεια και ακρίβεια τα εχέγγυα που απαιτούνται και πιστοποιούν τη δυνατότητα ανάληψης ενός τέτοιου είδους, αλλά και τέτοιας έκτασης έργου και σχετίζονται με την οικονομική επιφάνεια και την εμπειρία σε εξορυκτικά έργα των υποψηφίων αναδόχων. Δεν θα ήταν πολύ απλό και ξεκάθαρο στο πλαίσιο της διαφανούς διαδικασίας να ζητείται μια εγγυητική επιστολή τραπεζικού ιδρύματος, με κείμενο που θα καθοριζόταν από την προκήρυξη της διαδικασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί έτσι η οικονομική δυνατότητα των υποψήφιων επενδυτών.

Γιατί δεν προβλέψατε αυτή την απλή δικλίδα εξασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος; Πέραν των σοβαρότατων αυτών ζητημάτων, διαπιστώνουμε τις 6 Αυγούστου του 2010, με έγγραφο της Επιτροπής για την εκμίσθωσηλιγνιτωρυχείου Βεύης, νομού Φλωρίνης, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν το ενημερωτικό υλικό και καθορίζεται, υποτίθεται, η διαδικασία της απευθείας εκμίσθωσης.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο δεν αναφέρεται στα έχοντας υπόψη, υπό αριθμό πρωτοκόλλου Δ9Φ6156362978 απόφαση της δευτέρας Αυγούστου του 2010. Μάλιστα σε έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος στις 15 Φεβρουαρίου του 2012, με το οποίο απαντά στην 5047/26-1-2012, ερώτηση του βουλευτή, κυρίου Ιωσήφ Βαλιράκη, αναφέρει ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν συνιστά από την φύση της κανονιστικού χαρακτήρα, πράξη γενικού περιεχομένου, για αυτό δεν δημοσιοποιήθηκε, παρά μόνο αναρτήθηκε εκ του περισσού, όπως αναφέρεται στον πίνακα ανακοινώσεων της γενικής γραμματείας ενέργειας.

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, που δεν χρήζει δημοσίευσης. Εάν δεν είναι ατομική διοικητική πράξη, εάν δεν αναφέρει ευαίσθητα ή μη προσωπικά δεδομένα και αν δεν περιέχει πληροφορίες που πιθανόν διακυβεύουν την εθνική ασφάλεια της χώρας, γιατί δεν την δημοσιεύσατε, τουλάχιστον στην πολυδιαφημιζόμενη  από τις προηγούμενες κυβερνήσεις διαύγεια. Σας επισημαίνουμε όλες αυτές τις αστοχίες στη διαδικασία επιλογής της εταιρίας ανάληψης του έργου, γιατί μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η ανατροπή των βαθμολογιών, με τις οποίες αξιολογήσατε τις προτάσεις.

Στο τέλος της πρώτης φάσης, με την υπό αριθμό πρωτοκόλλου 3297/29-7-2011, απόφαση του Υουργού ΠΕΚΑ, κυρίου Παπακωνσταντίνου, εγκρίνονται τα σχετικά πρακτικά της Επιτροπής. Σύμφωνα με αυτά λαμβάνει ΤΕΡΝΑ Α.Ε,  βαθμολογία 83,09,  Μηχανική Α.Ε , 55,69, ο όμιλος επιχειρήσεων Μυτιληναίου ΜΕΤΚΑ, 50,90,  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 46% και ΑΚΜΗ ΑΤΕ – Τεχνικά Έργα 40,25%.

Στο σχέδιο απόφασης που έχετε καταθέσει με το ενημερωτικό υλικό για την παρούσα Επιτροπή, παρατηρούμε ότι τα τελικά αποτελέσματα παρουσιάζουν ως πρώτη την τέταρτη εταιρεία της πρώτης φάσης, της απευθείας ανάθεσης. Μάλιστα ο ΑΚΤΩΡ, λαμβάνει βαθμολογία 87,36, έναντι του αρχικού 46%. Οι τρεις πρώτες εταιρίες στις πρώτες φάσεις έχουν, φυσικά, μηδενιστεί. Σπαταλάμε να μας ενημερώσετε με τα κριτήρια ελήφθη αυτή η απόφαση, καθώς η οικονομική δυνατότητα των εταιριών και η βιωσιμότητα των επιχειρησιακών σχεδίων, υποτίθεται, ότι είχε εγκριθεί από την πρώτη φάση του διαγωνισμού.

Η ανακατάταξη έγινε για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος; Και αν έγινε αυτό με ποια κριτήρια; Καθώς το συγκεκριμένο λιγνιτωρυχείο αποτελεί κομβικό σημείο για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και την εξασφάλιση της ενεργειακής θωράκισης της χώρας, αναμένουμε τις απαντήσεις σας, καθώς και την δικαιολόγηση των χειρισμών που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και δικαιολογούν μια τέτοια διαδικασία απευθείας αναθέσεις τριών και πλέον χρόνων. Να πούμε ότι τόσα χρόνια το ΥΠΕΚΑ κωφεύει στις εκκλήσεις τόσο στις εκκλήσεις των παραγόντων της περιοχής, όσο και των κατοίκων της περιοχής, για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Η Δ.Ε.Η. για την τροφοδοσία των συγκεκριμένων Δ.Ε.Η της περιοχής, αναγκάζεται να μεταφέρει λιγνίτη με τεράστιο κόστος, για το οποίο επιβαρύνονται όλοι οι Έλληνες πολίτες και όχι μόνο οι κάτοικοι της περιοχής και επίσης, υπάρχει και ένα θέμα, το ότι τώρα, σύμφωνα με την έκθεση την οποία έχει υποβάλει η τρόικα, ζητάει την εκχώρηση της συγκεκριμένης μονάδας της Δ.Ε.Η, προφανώς λοιπόν, θυμηθήκατε να απελευθέρωσε πέρα από το ορυχείο τώρα, το οποίο βέβαια θα βρίσκεται σε ξένα χέρια.

Ευχαριστώ.

About Rachel Makri (3265 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: