Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το σχεδίου νόμου «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν.3869/2010» (4η συν. – Β΄ανάγνωση) | 07.06.2013

Στην Αθήνα σήμερα, 7 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών καιΔικτύων «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν.3869/2010». (4η συν. – Β΄ανάγνωση)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Τον λόγο έχει η κ. Μακρή.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική Αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, συζητώντας τις διατάξεις του νομοσχεδίου «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο μ.3869/2010», διαπιστώσαμε για άλλη μία φορά την κυβερνητική πρακτική να μην αναλαμβάνει τις απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Λαού, αλλά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της τρόικα.

Η διαπίστωση μας αυτή εδράζεται στην προσπάθεια σας να εισάγετε3 το νομοσχέδιο με την διαδικασία του κατεπείγοντος όταν σας το επέβαλαν οι δανειστές, ενώ κωφεύατε στις αλλεπάλληλες προσπάθειες της αντιπολίτευσης, η οποία σας υπογράμμιζε επί πολλούς μήνες την αναγκαιότητα διευκόλυνσης των δανειοληπτών.

Πέραν όμως του τυπικού μέρους η διαπίστωση της κυβερνητικής αδιαφορίας προς τον Έλληνα πολίτη εξάγεται και από την ουσιαστική μελέτη των σχετικών διατάξεων. Η επιλογή σας να παρέχετε διευκολύνσεις μόνο προς τους ενήμερους δανειολήπτες, παράλληλα με την εισαγωγή απαγορευτικών κριτηρίων εισαγωγής στο πρόγραμμα δεν μπορεί να οδηγήσει σε καμία άλλη λογική διαπίστωση.

Αποκλείετε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς να γνωρίζετε καν πόσα εκ του 1,5 εκατομμυρίου στεγαστικών δανείων έχουν ληφθεί από αυτούς.

Ειλικρινά η νομοθετική πρωτοβουλία για το υπό συζήτηση θέμα να βασίζεται σε ουσιαστικές και στέρεες βάσεις και να απαιτεί μόνο διορθώσεις που θα εξάγονταν από τη συζήτηση του ζητήματος στις συνεδριάσεις της Επιτροπής. Μας διαψεύσατε, εισάγοντας ρυθμίσεις νομικίστικης λογικής για να παρουσιάσετε ένα νομοσχέδιο που δεν αφορά σχεδόν κανένα Έλληνα. Σας καλούμε να νομοθετείτε με υπευθυνότητα και όχι με την λογική δικηγορίσκου ασχολούμενου με ζωοκλοπές, ο οποίος με φαμφάρες και νομικισμούς προσπαθεί να πείσει τους πάντες για τις γνώσεις του στη τραπεζική πίστη και την κεφαλαιαγορά.

Ακούσαμε για άλλη μια φορά την πιθανή άρση της αναστολής πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία.

Γιατί κόπτεστε για κάτι τέτοιο;

Γιατί δεν δείχνετε την ίδια σπουδή στην ρύθμιση των κόκκινων δανείων;

Για να μην ολισθήσετε στην ατραπό προσβολής του Ελληνικού Λαού λέγοντας μας ότι σήμερα ρυθμίζετε τα δάνεια των νοικοκυραίων; Σας υπενθυμίζουμε ότι και τα κόκκινα δάνεια ως επί των πλείστων σε νοικοκυραίους ανήκουν. Σε ανθρώπους που πλήρωναν, μέχρι εχθές, κανονικά κάθε τους υποχρέωση, αλλά η μνημονιακή πολιτική σας τους στέρησε κάθε εισόδημα, εργασία και δυνατότητα.

Δεν θα δεχτούμε επίσης το επιχείρημα ότι προστατεύετε τις Τράπεζες από τον συστημικό κίνδυνο.

Έναντι ποιανού τις προστατεύετε; Έναντι του Ελληνικού λαού;

Εάν θέλετε να μας πείσετε ότι η τραπεζική πίστη γεννά συστημικό κίνδυνο, λυπούμαστε πολύ αλλά σας ενημερώνουμε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά τον χρηματοοικονομικό τομέα για να αποπροσανατολιζόμαστε με παρόμοια τερτίπια.

Γνωρίζετε βέβαια και εσείς ότι ο δανειολήπτης όταν συναλλάσσεται με το τραπεζικό ίδρυμα δεν το κάνει στην βάση της ίδιας γνώσης. Οι τράπεζες έχουν την πείρα και την εξειδίκευση που γεννά έντονη ασυμμετρία πληροφορίας με τον πολίτη. Για αυτό σε οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες, όπως η σημερινή επιβάλλεται το Κράτος να ασκήσει την ρυθμιστική του αρμοδιότητα με τρόπο ουσιαστικό για να μειώσει αυτή την αδικία.

Γνωρίζετε βέβαια και εσείς ότι η ασυμμετρία της πληροφορίας γεννάται από την δυνατότητα των τραπεζών βάση εσωτερικών μοντέλων υπολογισμού γενικού κινδύνου, να εκτιμούν την πιθανότητα δυνητικής ζημιά κάτω από ακραίες συνθήκες.

Τα τραπεζικά ιδρύματα, επίσης, μπορούν να υπολογίζουν τον ειδικό κίνδυνο αθέτησης και μεταβολής της πιστοληπτικής αξιοπιστίας και να διενεργούν, κατ’ ελάχιστον, υποθετικό εκ των υστέρων δοκιμαστικό έλεγχο για την αξιολόγηση των εσωτερικών υποδειγμάτων δυνητικής ζημιάς.

Επιπρόσθετα βάση της Βασιλείας ΙΙ οι τραπεζικοί οργανισμοί δύναται να υπολογίσουν τις ενδεχόμενες ζημίες που μπορεί να προκληθούν από τον νομικό κίνδυνο. Γι’ αυτό τον λόγο οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ τυποποιημένων και εξελιγμένων προσεγγίσεων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και για τον κίνδυνο αυτό.

Τόσο η Τυποποιημένη Προσέγγιση, που είναι η απλούστερη από τις νέες εναλλακτικές σχετικές προσεγγίσεις, όσο και η προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων καθώς και η εξελιγμένη προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων, παρέχουν τη δυνατότητα στις τράπεζες να υπολογίζουν παραμέτρους κινδύνου, όπως η πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του πιστούχου και η ζημία του πιστωτικού ιδρύματος σε περίπτωση αθέτησης.

Εκ των ανωτέρω αναφερομένων καθίσταται σαφές σε οποιονδήποτε ότι αυτοί που χρίζουν κρατικής προστασίας και μέριμνας είναι οι δανειολήπτες, οι οποίοι δεν έχουν και δεν μπορούν να έχουν τις γνώσεις και την εικόνα της αγοράς χρήματος ενός τραπεζικού ιδρύματος.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κύριος Γκόρτσος στη συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου 2013 μας δήλωσε ότι οι τράπεζες δεν θέλουν να κάνουν πλειστηριασμούς για να συγκεντρώνουν ακίνητα. Όντως οι τράπεζες δεν θέλουν ακίνητα καθώς οι σύγχρονες τραπεζικές τεχνικές επιβάλλουν την απαγκίστρωση των δανείων από τις εμπράγματες εξασφαλίσεις. Μελέτες έχουν αποδείξει αότι η τακτική αυτή χωρίς να καλύπτει πάντοτε τις ζημιές από τα δάνεια, οδήγησε τις τράπεζες σε συσσώρευση ακινήτων και σε απασχόληση, για μεγάλο χρονικό διάστημα, κεφαλαίων τους που θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί επιχειρηματικά. Πέραν αυτού τα πάγια στοιχεία των τραπεζών σταθμίζονται σε ποσοστό 100% κατά τον υπολογισμό του δείκτη φερεγγυότητας και επομένως η συσσώρευση τους απαιτεί κάλυψη με ίδια κεφάλαια, συνθήκη ιδιαίτερα δύσκολη στις ημέρες έντονης έλλειψης ρευστότητας που διανύουμε.

Όλα τα ανωτέρω βέβαια ισχύουν εάν τα ακίνητα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, από τη στιγμή της κατάσχεσης, στην ιδιοκτησία των τραπεζών.

Εάν έχουν βρεθεί ήδη τα funds και άλλοι τοκογλύφοι να αγοράσουν τα κατασχεμένα ακίνητα, όπως αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια, τότε το σκηνικό αλλάζει. Οι τράπεζες μάλλον δεν μπορούν να αντισταθούν σε μια αύξηση του ενεργητικού τους με μηδενικές απαιτήσεις δέσμευσης ιδίων κεφαλαίων, αφού θα ρευστοποιήσουν άμεσα τα ακίνητα που κατάσχουν.

Για να μην νομίζετε ότι μπορείτε να αποπροσανατολίσετε τον Ελληνικό λαό σας καλούμε να αποσύρετε τώρα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και να το επαναφέρετε όταν διαθέτετε μια ουσιαστική πρόταση.

Καθώς όμως γνωρίζουμε ότι δεν θα το κάνετε, για να μην δείξετε απείθεια στους αφέντες σας της Τρόικας, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίσουν το συμφέρον ολόκληρου του Ελληνικού λαού. Γι’ αυτό θα καταθέσουμε τροπολογία προσθήκη, η οποία θα επιφέρει ουσιώδης αλλαγές και πραγματικές βελτιώσεις στο νομοθέτημα, προκειμένου να εξυπηρετεί το δημόσιο και όχι το τροϊκανό συμφέρον.

Κλείνοντας θα θέλαμε να καταθέσουμε μια παρατήρηση για τις δύο Υπουργικές Τροπολογίες που εισαγάγατε εχθές στο παρόν νομοσχέδιο και θα συζητηθούν στην Ολομέλεια. Η αποδόμηση της δημόσιας διοίκησης από άξια και ικανά στελέχη και η πριμοδότηση των κομματικών στρατών της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ είναι φυσικό να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και εκτεταμένες δυσλειτουργίες του κρατικού μηχανισμού. Απαλλαγείτε από τη νομικίστική προσέγγιση του ξύλινου λόγου και προσκολληθείτε στην ουσία της ανάπτυξης που είναι η σοβαρή και υπεύθυνη μελέτη και αξιοποίηση των οικονομικών δεδομένων και στοιχείων.

Παρατίθενται τα πρακτικά από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

About Rachel Makri (3265 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: