Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το σχεδίου νόμου «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν.3869/2010» (3η Συνεδρίαση) | 05.06.2013

Στην Αθήνα σήμερα, 5 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.15΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν.3869/2010».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο κ. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ο κ. Γεώργιος Στεργίου, Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή και Βιομηχανίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική Αγορήτρια των ΑΝ.ΕΛ.): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Από τη μελέτη του νομοσχεδίου, τη χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή και την ακρόαση των φορέων ένα γεγονός εξάγεται με σαφήνεια και ακρίβεια ότι το παρόν νομοσχέδιο τελικά εξυπηρετεί τις τράπεζες και όχι τους οφειλέτες.

Από το άρθρο 1, διαπιστώνουμε ότι το πρόγραμμα το οποίο ευαγγελίζεστε ότι θα προσφέρει ευνοϊκή μεταχείριση στους δανειολήπτες αναφέρεται μόνο σε όσους έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν κανονικά τα δάνειά τους. Το πραγματικό όμως πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι τα κόκκινα δάνεια, τα δάνεια δηλαδή όλων εκείνων των συμπολιτών μας, τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν γιατί η μνημονιακή πολιτική λιτότητας τους στέρησε την εργασία και το εισόδημα από χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Κατανοούμε, βέβαια, ότι οι τραπεζίτες δεν επιτρέπουν να νομοθετήσετε με πραγματικές διευκολύνσεις τους δανειολήπτες γιατί πωλούν τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια σε εισπρακτικές εταιρείες και γι’ αυτό δεν επιθυμούν να ρυθμιστεί πραγματικά αλλά και δίκαια το συγκεκριμένο θέμα.

Στο άρθρο 2, παρατίθεται οι προϋποθέσεις παροχής του προγράμματος διευκόλυνσης. Αρχικά παρατηρούμε ότι δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών μας είπε ότι από το ενάμισι εκατομμύριο στεγαστικά δάνεια δεν είχε τα στοιχεία για το πόσα αναφέρονται σε μισθωτούς, ανέργους, συνταξιούχους και πόσα σε ελεύθερους επαγγελματίες. Αποτελεί απαράδεκτη πρακτική να κατεβάζει η Κυβέρνηση νομοσχέδιο και να μην έχει υπόψη της αυτό το απλό δεδομένο το οποίο τεκμηριώνει και την ανάγκη της ρύθμισης.

Περαιτέρω, στο άρθρο 2, το πλαίσιο απαιτήσεων για την υπαγωγή του οφειλέτη στις διατάξεις του παρόντος, είναι τόσο περιοριστικό που δημιουργεί το ερώτημα, εάν θα μπορέσει έστω και ένας Έλληνας να υπαχθεί σε αυτό.

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αναφέραμε αναλυτικά στην τοποθέτηση της κυρίας Ιατρίδη, στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής στους όρους που θέτετε. Εν ολίγοις, κάποιος πρέπει να είναι άνεργος, χωρίς ουσιαστικές καταθέσεις στην τράπεζα και να πληρώνει κανονικά τις μέχρι σήμερα δόσεις του δανείου του. Καταλαβαίνετε ότι δεν υφίσταται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ύπαρξη όλων αυτών των προϋποθέσεων ταυτόχρονα.

Στο άρθρο 3, παρατηρούμε ότι τα δικαιολογητικά θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή του παρόντος, εάν δεν αποσυρθεί όπως σας προτείνουμε, θα εξαρτάται από την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης.

Στο άρθρο 4 ρυθμίζεται ο χρόνος των 25 ημερών, στον οποίο ο δανειστής  θα πρέπει να εξετάσει την αίτηση του οφειλέτη. Δε ρυθμίζετε όμως, το τι θα γίνει, εάν το διάστημα αυτό περάσει και ο δανειστής δεν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται στη συνέχεια του άρθρου. Η έλλειψη αυτή μας γεννά φόβους για την πιθανή δυνατότητα των τραπεζών να κωλυσιεργούν χωρίς να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του, επικαλούμενες διοικητικό φόρτο.

Για το άρθρο 5, παρατηρούμε ότι η οφειλή μετά το πέρας της ρύθμισης κεφαλαιοποιείται και ο οφειλέτης καλείται να συνεχίσει την αποπληρωμή της, χωρίς να αναφέρεται εάν θα ισχύει το επιτόκιο, που υπήρχε πριν τη ρύθμιση ή εάν οι τράπεζες μπορούν να προβούν σε νέο επιτόκιο, προφανώς, αυξημένο.

Στο άρθρο 7 προβλέπεται το καθήκον ειλικρινούς ενημέρωσης,  η οποία αποτελεί και όρο καταγγελίας του προγράμματος διευκόλυνσης από το δανειστή, εάν δεν γίνει όπως απαιτείται. Διαπιστώνουμε για μια ακόμη φορά, ότι οι μόνοι που έχουν υποχρεώσεις, των οποίων η παραβίαση έχει δυσμενείς γι’ αυτούς επιπτώσεις, είναι οι οφειλέτες.

Πουθενά δεν προβλέπονται ποινές για τις ίδιες τις τράπεζες. Εάν μια τράπεζα δεν καλύψει την υποχρέωση παροχής στοιχείων, του άρθρου 8, πιθανότατα θα  έχει αρχικά μια απλή σύσταση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ενώ εάν ένας δανειολήπτης δεν προλάβει να ενημερώσει την τράπεζα, θα εκπέσει της ρύθμισης. Η αίσθηση λοιπόν της δικαιοσύνης στις προτεινόμενες διατάξεις, είναι αμφιλεγόμενη.

Στο άρθρο 10, παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο Υπουργό να αναπροσαρμόσει και να επανακαθορίσει τα ποσά των άρθρων 2 και 5 του παρόντος, καθώς και να παρατείνει τη δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα. Παραδεχτείτε το βέβαια, ότι ούτε εσείς οι ίδιοι πιστεύετε ότι με αυτές τις προϋποθέσεις θα μπορέσει να πετύχει το πρόγραμμα, βρίσκοντας απήχηση στη μέση ελληνική οικογένεια. Εκτός βέβαια, εάν η επιτυχία κατά τη συγκυβέρνηση, είναι υποχρέωση των εμπράγματων διασφαλίσεων στις τράπεζες και η διαβλεπόμενη αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Για το κεφάλαιο Β’, στο οποίο εισάγονται τροποποιήσεις του ν. 3869/2012, θα κάνουμε στη παρούσα φάση μόνο δύο παρατηρήσεις.

Για την παρ. 5 του άρθρου 11, η οποία ορίζει την υποχρέωση αντικλήτου σε περίπτωση εκχώρησης της απαίτησης πίστωσης, πιστεύουμε ότι η δυνατότητα πώλησης των απαιτήσεων πίστωσης, είναι απαράδεκτη. Στη λογική αυτή δημιουργήθηκαν οι εισπρακτικές εταιρείες, των οποίων  η δράση είναι γνωστή. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε απαραίτητη την απαγόρευση της δυνατότητας πώλησης των απαιτήσεων επί των δανείων των Ελλήνων πολιτών.

Το δεύτερο θέμα είναι η νομοθετική βελτίωση της παρ. 1 του άρθρου 17 με την πρόβλεψη εξέτασης της αντικειμενικής ή της εμπορικής αξίας και ο υπολογισμός του 80% στη μικρότερη εκ των δύο.

Κλείνοντας σας καλούμε να αποσύρετε τουλάχιστον τις διατάξεις του κεφαλαίου Α’, να τις επεξεργαστείτε με σοβαρότητα,  να τις διαβουλευτείτε με τον ελληνικό λαό και να εισάγετε μια ολοκληρωμένη πρόταση προς το συμφέρον του ελληνικού λαού.

Παρατίθενται τα πρακτικά από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

About Rachel Makri (3265 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: