Breaking News

Ραχήλ Μακρή επί της αρχής του νομοσχεδίου «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, σήμερα στις 14 Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.06΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της ΣΤ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συγκυβέρνηση εισάγει στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ένα ακόμα νομοσχέδιο στο οποίο ένα μικρό μόνο κομμάτι έχει περάσει από δημόσια διαβούλευση. Στο νομοθέτημα «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» μόνο στα εννιά από τα πενήντα εννέα άρθρα οι πολίτες αυτές της χώρας είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Ο κύριος Υπουργός σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου ισχυρίστηκε ότι αν κατέθεταν τις διατάξεις σε ξεχωριστά νομοσχέδια, θα καθυστερούσε το κυβερνητικό έργο. Πραγματικά, κανένας Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει σε ποιο έργο ακριβώς αναφέρεστε. Οι ασύνδετες διατάξεις που ρυθμίζουν αποσπασματικά και ευκαιριακά πολύ σοβαρά ζητήματα δεν μπορεί να θεωρηθούν έργο, αλλά διόγκωση του προβλήματος της πολυνομίας, με αποτέλεσμα την αδυναμία των πολιτών να γνωρίζουν με ακρίβεια τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις τους.

Επιπρόσθετα, η πολυνομία δεν επιτρέπει την εύρυθμη και ταχεία λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Αναλυτικότερα, για τα συστήματα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων ισχυρίζεστε στην αιτιολογική έκθεση ότι για πρώτη φορά η χώρα εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή στον συγκεκριμένο τομέα. Παρ’ όλα αυτά, από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα, η πρόσβαση όλων των πολιτών, η ασφάλεια αλλά και η πληρότητα του συστήματος. Η «αποτελεσματικότητα» του κυβερνητικού σας έργου διαφαίνεται από τις παραιτήσεις τριών από τα επτά μέλη της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα τρία παραιτηθέντα μέλη της επιτροπής θεωρούν ότι με τις διατάξεις που πέρασαν πρόσφατα στο νόμο για τη δημιουργία υποτιθέμενου φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος τίθενται θέματα ανεξαρτησίας της αρχής. Ο συνδυασμός των ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν, ουσιαστικά τους έθετε προ διλήμματος για την παραμονή τους σε μια αποδυναμωμένη αρχή, ενώ παράλληλα αναβιώνει η παθογένεια των απευθείας αναθέσεων, που κατά πολλούς αποτελεί την καρδιά της γιγάντωσης του πελατειακού συστήματος στη χώρα.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «οι νέες πονηρές ρυθμίσεις προβλέπουν την αναδρομική νομιμοποίηση όλων των απευθείας αναθέσεων στο διάστημα για τον τελευταίο χρόνο, με το πρόσχημα ότι όλοι όσοι υπέβαλαν αίτημα έγκρισης από την ΕΑΑΔΗΣΥ δεν ήταν επαρκώς ενημερωμένοι. Προβλέπεται επίσης ο περιορισμός του ελέγχου της αρχής σε συμβάσεις μεγάλου αντικειμένου πολύ πάνω από τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση στην αρχή για όλα τα τακτικά μέλη της επιτροπής».

Για την κατανόηση του προβλήματος ας θυμίσουμε ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ συγκροτήθηκε για τον έλεγχο μιας εξαιρετικά νευραλγικής διαδικασίας: για την έγκριση η μη αιτημάτων εξαίρεσης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τον κανόνα των ανοιχτών διαγωνισμών. Το έργο της, βέβαια, έφερε αποτελέσματα. Το 80% των αιτημάτων, ιδιαίτερα από νοσοκομεία και δήμους, απορρίφθηκε από την ΕΑΑΔΗΣΥ. Ο λόγος; Οι φορείς ζητούσαν την κάλυψη παγίων αναγκών με απευθείας αναθέσεις. Για να το πετύχουν καθυστερούσαν σκόπιμα τη διαδικασία των διαγωνισμών με στόχο την δημιουργία τεχνητών ελλείψεων.

Η αρχή βρισκόταν σε καλό δρόμο και στον εντοπισμό των τρικ που χρησιμοποιούν ουκ ολίγοι δημόσιοι φορείς, να σπάνε δηλαδή, μια σύμβαση σε πολύ μικρότερες, ώστε να γίνονται εφικτές οι απευθείας αναθέσεις σε «ημέτερους».

Η άμεση προτεραιότητα του κυβερνητικού έργου όφειλε να είναι η διερεύνηση των καταγγελιών αυτών και η δημιουργία ενός συστήματος που θα διασφαλίζει την καθολική πρόσβαση που θα εξαλείφει τα φαινόμενα παθογένειας που δημιουργούν «παράθυρα» στο σύστημα των δημοσίων συμβάσεων και διαιωνίζουν τη διαπλοκή και τις συναλλαγές κάτω από το τραπέζι.

Αντίθετα, εσείς εισάγετε ένα νομοσχέδιο που δεν περιλαμβάνει σε αρχική φάση τις μεγάλες προμήθειες του δημοσίου. Οι μεγαλύτερες ποσότητες και τα περισσότερα χρήματα διοχετεύονται σε ανάγκες νοσοκομείων, ΔΕΚΟ και γενικότερα σε φορείς εκτός του στενού πυρήνα του κράτους.

Θα ήταν συνετότερο να εφαρμόσετε πιλοτικά το σύστημα σε αυτούς τους οργανισμούς, προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα σε πραγματικές συνθήκες και να αποδειχθεί η πιθανή προστιθέμενη αξία τους στην πραγματική διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Στη δημόσια διαβούλευση προτάθηκε η μη αποκλειστική χρήση του συστήματος έως ότου αναπτυχθεί η σχετική τεχνογνωσία. Παράλληλα, τέθηκε ως πρόταση η ανάπτυξη και χρήση πρότυπων διακηρύξεων. Αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα προς τη μορφοποίηση πραγματικά εφαρμόσιμων διατάξεων.

Στο δεύτερο Κεφάλαιο του νομοσχεδίου παρατηρούμε ότι τα έσοδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ΓΕΜΗ, που φυσικά αποτελούσαν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, τώρα μοιράζονται κατά το ήμισυ με τα επιμελητήρια που αποτελούν φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης. Η προοπτική στήριξης των επιμελητηρίων χρειάζεται να εξετάζεται αυτοτελώς και με σαφείς διατάξεις απ’ όπου θα μπορεί να προκύπτει ολοκληρωμένος έλεγχος επιχορήγησης προς παραγόμενο έργο.

Στα τέσσερα άρθρα θεσπίζονται διαδικασίες για τη θεωρητικά βελτιωμένη λειτουργία της υπηρεσίας ΓΕΜΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, είναι να διασφαλιστούν οι νομοθετικές δικλίδες για να λειτουργήσουν και στην πράξη οι διατάξεις αυτές, καθώς μέχρι σήμερα υφίσταται ταλαιπωρία και αδικαιολόγητα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις. Τα πρόστιμα αυτά τα πληρώνουν οι πολίτες, χωρίς να έχουν υπαιτιότητα για καθυστέρηση συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, καθώς αυτή δημιουργείται από τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών, οι οποίες υποστελεχωμένες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κυβερνητική αδιαφορία.

Για το Τρίτο Κεφάλαιο έχουμε ήδη παρατηρήσει ότι θα ήταν θετικό στο άρθρο 15 η παρέμβαση να μπορεί να ασκείται και από τον αντιπρόσωπο του δικαιούχου του σήματος, καθώς αναφερόμαστε σε διεθνή σήματα, όπου οι δικαιούχοι τους δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 23 θα ήταν σκόπιμο να διασφαλίζεται η εμπειρία και η γνωστική επάρκεια των μελών της διοικητικής επιτροπής σημάτων. Η κατεύθυνση των πτυχίων των ΠΕ υπαλλήλων είναι μόνο ένα βήμα, θα πρέπει όμως να συνοδεύεται και από πρόβλεψη που σχετίζεται με το βαθμό του υπαλλήλου, τα χρόνια υπηρεσίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς και από εξειδικευμένες γνώσεις και εργασιακή εμπειρία.

Αναφορικά με το Τέταρτο Κεφάλαιο, όλοι συμφωνούμε ότι η αντιμετώπιση του παραεμπορίου αποτελεί αναγκαιότητα στήριξης της μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης και διασφάλισης των πνευματικών, αλλά και εμπορικών δικαιωμάτων των δικαιούχων αυτών.

 Θα ήταν απαραίτητο να λάβετε υπόψη σας τις παρατηρήσεις του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος, ο οποίος αναφέρει ότι κατά την αιτιολογική έκθεση, η δικαιολογητική βάση για το άρθρο 39 είναι η ταχεία διευθέτηση των υποθέσεων και η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.

Σε καμμία περίπτωση δεν υπάρχει τέτοια διευθέτηση, όταν ο σηματούχος είναι εκτός της διαδικασίας και ενημερώνεται εκ των υστέρων με κοινοποίηση του πρωτοκόλλου κατασκευής και παροχή δείγματος για να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, πλην της παραγράφου 8, η οποία όντως επεκτείνει την πρακτική των ελληνικών τελωνείων στην αγορά, όπως ήδη συμβαίνει στη Γαλλία ή στην Κύπρο με σημαντικά αποτελέσματα.

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις του άρθρου είναι μετέωρες, συμπλέκουν ασύνδετες μεταξύ τους ρυθμίσεις, οι οποίες δεν συναντώνται στην πρακτική καμμίας σύγχρονης χώρας. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 5, οι οποίες δεν αφορούν την άδεια λειτουργίας, αλλά αφορούν και τιμολόγια, δημιουργείται ένα μεγάλο παζάρι εικονικών τιμολογίων προς δικαιολόγηση προϊόντων απομίμησης, παραποίησης, τα οποία προβλέπεται ότι πρέπει να προσκομιστούν εντός τριών ημερών.

Είναι απορίας άξιον γιατί δεν δίνεται ο ίδιος χρόνος σε όσους δικαιούχους σημάτων το επιθυμούν, δηλαδή να πιστοποιήσουν ότι τα προϊόντα που βρίσκονται σε οποιονδήποτε χώρο, φέρουν τα εμπορικά τους σήματα με τη νόμιμη άδειά τους ή παρανόμως.

Είμαστε, επίσης, σκεπτικοί για το άρθρο 40, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου. Ο συντονισμός των υπηρεσιών είναι βέβαια απαραίτητος για την επιτυχή αντιμετώπιση του φαινομένου, αλλά δεν πρέπει να διολισθαίνουμε στο διοικητικό πληθωρισμό με την ίδρυση ακόμη περισσότερων φορέων, αφού ήδη υφίσταται πληθώρα αυτών. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε τους ήδη υπάρχοντες οργανισμούς και υπηρεσίες.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)

Για το άρθρο 42 του Πέμπτου Κεφαλαίου σχετικά με το θέμα των λαϊκών αγορών, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε καταθέσει τροπολογία για την ουσιαστική βελτίωση των δύο καίριων θεμάτων, δηλαδή της εκπροσώπησης των παραγωγών και των εμπόρων στο Δ.Σ του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής και τον ορισμό του προέδρου και αντιπροέδρου από τον αρμόδιο περιφερειάρχη και όχι από τον Υπουργό.

Στην αυριανή συζήτηση θα αναλύσουμε την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης τροποποίησης, μαζί με τις άλλες τροπολογίες που έχουμε καταθέσει και αποτέλεσαν σημείο αναφοράς, προκειμένου και άλλα κόμματα να καταθέσουν τροπολογίες για τις ίδιες ρυθμίσεις, αντί να ξεπεράσουν την παλαιοκομματική λογική και να υποστηρίξουν από κοινού μια δίκαιη πράξη και διάταξη.

Επιπρόσθετα, για άλλη μια φορά θα εκφράσουμε την αποδοκιμασία μας για τη διάλυση του κλάδου των αρτοποιών. Θεωρούμε ότι κοροϊδεύετε απροκάλυπτα τον ελληνικό λαό με το να αποσύρετε το άρθρο 44 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου το πρωί της 25ης Απριλίου, ενώ είχε γίνει όλη η νομοπαρασκευαστική διαδικασία και βρισκόμασταν στη δεύτερη ανάγνωση και να φέρνετε την ίδια διάταξη μια μέρα μετά με νομοσχέδιο που συζητιόταν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, εκτός βέβαια εάν η τρόικα που σας δίνει τις εντολές, δεν μπορεί να περιμένει μέχρι να εισαχθεί το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια και θέλει να βάλει λουκέτο σε όλους τους φούρνους της χώρας, για να εξυπηρετήσει τις δικές της πολυεθνικές εταιρείες, υποβαθμίζοντας την υγεία των Ελλήνων πολιτών.

Θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στα άρθρα του νομοσχεδίου και τις τροπολογίες στην αυριανή συνεδρίαση.

Επί της αρχής του νομοθετήματος, θα θέλαμε να δούμε σοβαρές και υπεύθυνες διατάξεις για σημαντικά ζητήματα που έχουν τεθεί. Παρ’ όλα αυτά, η προχειρότητα και η αποσπασματικότητα στις οποίες έχετε βασιστεί για τη δημιουργία του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, δεν συνάδουν με τις αρχές της ορθής νομοθέτησης.

Για το λόγο αυτό το καταψηφίζουμε επί της αρχής.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Μακρή.

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: