Breaking News

Επίκαιρη Ερώτηση της Ραχήλ Μακρή για τη θέσπιση συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων για την αποφυγή της λαθρεμπορίας και της φοροδιαφυγής.

Αθήνα, σήμερα στις 15 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.05΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ´ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ .

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εισερχόμεθα στη συζήτηση της τρίτης με αριθμό 1297/9-4-2013 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων για την αποφυγή της λαθρεμπορίας και της φοροδιαφυγής.

Στην κ. Μακρή θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Αθανάσιος Σκορδάς.

Η κ. Μακρή έχει το λόγο για δύο λεπτά.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, μετά από αδιαφορία πολλών μηνών, η Κυβέρνηση αποφάσισε την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων.

Αφού κατέστρεψε χιλιάδες πρατηριούχους σε όλη την ελληνική επικράτεια, ωφελώντας μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες καυσίμων, οδήγησε εκατομμύρια καταναλωτές στην αδυναμία να προμηθευτούν πετρέλαιο για να ζεσταθούν, οδήγησε σε μεγάλες καταστροφές στο περιβάλλον από την καύση μη ενδεδειγμένων υλικών, λόγω της υπερβολικής τιμής του πετρελαίου, έδωσε τη χαριστική βολή στα δημόσια έσοδα με απώλειες της τάξης των 292 εκατομμυρίων ευρώ, η Κυβέρνηση εξέδωσε κοινή υπουργική απόφαση στις 7 Μαρτίου του 2013 και στις 22 Μαρτίου έδινε οδηγίες για τη χρηματοδότηση του συστήματος εισροών-εκροών μέσω της ιστοσελίδας του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία την 27η Μαρτίου.

Κατανοώντας, βέβαια, ότι η τελική ημερομηνία του τέλους Μαρτίου 2013 αποτελούσε ουτοπία, φέρνετε το άρθρο 43 του νομοσχεδίου για το «Εθνικό ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο εισάγεται αύριο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου προς συζήτηση, με το οποίο προβλέπεται πεντάμηνη παράταση εγκατάστασης του σχετικού συστήματος ελέγχου.

Κατανοείτε, βέβαια, ότι όσο κι αν δεν θέλουμε να αναφέρουμε το γεγονός της αποσπασματικής πολιτικής σας και των σπασμωδικών ενεργειών σας, οι ημερομηνίες μιλούν από μόνες τους. Κενά, παραλείψεις και παράλογα χρονικά περιθώρια εφαρμογής σε βάρος της εθνικής οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών και αδυναμία συγχρονισμού των υπηρεσιών, που φυσικά η Κυβέρνησή σας φροντίζει να αποδομεί καθημερινά, βαφτίζοντας τούς λειτουργούς της ως επίορκους υπαλλήλους.

Επειδή οι μέχρι τώρα ενέργειές σας έχουν βλάψει όλη την καταναλωτική και οικονομική αλυσίδα της ελληνικής κοινωνίας και το γεγονός αυτό δημιουργεί έντονη αναξιοπιστία ως προς τις πολιτικές σας και έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς τις πράξεις σας, οφείλετε να απαντήσετε στα εξής:

Πώς θα διαμορφώσετε το πλαίσιο θεσμοθέτησης του συστήματος, ώστε να το κάνετε προσιτό σε όλο το φάσμα της καταναλωτικής αλυσίδας και να προστατεύσετε τον πολίτη από την αισχροκέρδεια και την παράλογη αύξηση των τιμών των καυσίμων;

Με ποιο καθεστώς θα τοποθετηθούν τα συστήματα εισροών-εκροών και ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα;

Και τέλος, πώς θα υλοποιηθεί η χρηματοδότηση, καθώς στις 23 Απριλίου του 2009 σε συνέντευξή του τότε ο κ. Χατζηδάκης ως Υπουργός Ανάπτυξης δήλωνε ότι η χρηματοδότηση του συστήματος θα γίνει μέσω ΕΣΠΑ, ενώ τώρα με την κοινή υπουργική απόφαση που συνυπογράψατε με τον κ. Στουρνάρα, φαίνεται ότι η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω εθνικών πόρων;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κυρία συνάδελφε.

Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Όπως ίσως γνωρίζετε, η σχετική πρόβλεψη για εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων είχε γίνει από το 2009. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι τώρα σημειώθηκε υστέρηση στο ζήτημα αυτό.

Η Κυβέρνηση κατέστησε εγκαίρως σαφή την απόφασή της να εγκατασταθούν τα συστήματα το συντομότερο δυνατόν. Γι’ αυτό, διαμορφώσαμε τις τεχνικές προδιαγραφές -για τις οποίες δεν υπήρχε καμία πρόοδος μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι- και κινηθήκαμε, για να βρούμε τρόπο να χρηματοδοτηθεί η εγκατάσταση. Σημειώνω ότι στο παρελθόν, ανάλογες προσπάθειες χρηματοδότησης ενός τέτοιου συστήματος είχαν αποτύχει. Σήμερα, το σύνολο των πρατηρίων Αττικής και Θεσσαλονίκης κατέθεσε στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε γι’ αυτό το σκοπό αίτημα χρηματοδότησης, καθώς η Κυβέρνηση εξασφάλισε τους σχετικούς πόρους, παρά τα γνωστά προβλήματα και τη στενότητα που αντιμετωπίζει.

Με αυτά τα δεδομένα, προχωρούμε σε μία γενναία χρηματοδότηση των ιδιωτικών πρατηρίων και μόνο, αφού οι εταιρείες στα δικά τους πρατήρια θα εγκαταστήσουν τα συστήματα εισροών-εκροών μόνο με δική τους δαπάνη. Η «επιδότηση» για τους ιδιώτες πρατηριούχους θα κυμανθεί μεταξύ 45% και 55% και εξαρτάται από το κόστος του συστήματος που θα επιλέξουν.

Επιπροσθέτως, δώσαμε ένα εύλογο περιθώριο για την εγκατάσταση μέχρι τις 28 Αυγούστου, εφόσον όμως υπάρχει σύμβαση με εταιρεία-εγκαταστάτη, με εταιρεία δηλαδή που κάνει αυτήν τη δουλειά. Στη σύμβαση αυτή πρέπει να αναγράφεται δέσμια ημερομηνία εγκατάστασης του συστήματος. Από την ώρα που το πρατήριο έχει συνάψει τη σχετική σύμβαση, τότε λειτουργεί κανονικά, χωρίς πρόβλημα και κίνδυνο επιβολής κυρώσεων. Στο νομοσχέδιο, στο οποίο αναφερθήκατε για τις δημόσιες συμβάσεις και το οποίο συζητείται αύριο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις για το κυρωτικό σύστημα που θεσμοθετούμε.

Σε ό,τι αφορά δε, το δεύτερο ερώτημα της ερώτησης, οι πολιτικές της Κυβέρνησης αποτελούν μια συγκεκριμένη δράση ενίσχυσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων -στην προκειμένη περίπτωση των ιδιόκτητων πρατηρίων καυσίμων- που αποσκοπεί ευρύτερα στην ανάταξη της οικονομίας μέσα από πολιτικές στήριξης του υγιούς εμπορίου.

Οφείλω να πω ότι, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί εδώ και πολύ καιρό, οι συνεννοήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επέτρεψαν να χρηματοδοτηθεί η εγκατάσταση του συστήματος από το ΕΣΠΑ, γι’ αυτό και χρειάστηκε να εξευρεθούν πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η κ. Μακρή έχει το λόγο για τρία λεπτά.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα με προσοχή, αλλά δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω για μία ακόμα φορά τη σπασμωδικότητα των πολιτικών σας επιλογών.

Κατ’ αρχάς δεν αποσαφηνίσατε, γιατί ενώ είχε ανακοινωθεί, όπως σας είπα, μέσω του κ. Χατζηδάκη ως Υπουργού Ανάπτυξης από το 2009 ότι το σύστημα αυτό θα γίνει με κονδύλια του ΕΣΠΑ, τελικά φθάσαμε να υπάρχει επιβάρυνση και να γίνεται μέσω των εθνικών πόρων. Θα ήθελα να το διασαφηνίσετε κατά τη δευτερολογία σας.

Επειδή ήσασταν ανεπαρκής στη δημιουργία ενός οργανωμένου μηχανισμού παρεμπόδισης της λαθρεμπορίας, γνωρίζετε πολύ καλά ότι επιβάλατε στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών το κατάπτυστο μέτρο της εξίσωσης του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, που εκτός των άλλων αρνητικών επιπτώσεων που επέφερε, είχε ως συνέπεια την κατάρρευση των δημοσίων εσόδων λόγω της μείωσης της κατανάλωσης.

Είχαμε ζητήσει με την υπ’ αριθμόν 7321 ερώτησή μας στις 18 Φεβρουαρίου του 2013, στοιχεία σχετικά με τη μεταβολή των δημοσίων εσόδων από αυτήν την απόφαση της συγκυβέρνησης. Ο Υπουργός Οικονομικών, όμως, φοβούμενος την πικρή αλήθεια, ποτέ δεν απάντησε. Η αλήθεια, βέβαια, πάντα αποκαλύπτεται.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, η εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης με αυτόν της κίνησης από τις 15 Οκτωβρίου του 2012 μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν επέφερε την αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων, όπως επιδιωκόταν, αλλά αντίθετα τα δημόσια έσοδα μειώθηκαν σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, σε 292 εκατομμύρια ευρώ. Συγχαρητήρια, βέβαια!

Εσείς που υποτίθεται ότι νοιάζεστε για τις θυσίες του ελληνικού λαού, με τις αστοχίες σας στη χάραξη στοιχειωδώς εφαρμόσιμης πολιτικής στον τομέα της πάταξης της λαθρεμπορίας καυσίμων, στερήσατε από τον ελληνικό λαό τη δυνατότητα αξιοπρεπούς θέρμανσης, οδηγώντας τους πολίτες να επιλέγουν εναλλακτικές μορφές, αυτές που σε ορισμένες περιπτώσεις αποδείχθηκαν επικίνδυνες για την ίδια τους τη ζωή και παράλληλα, μειώσατε και τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

Φοβάμαι ότι όπως δημιουργήσατε μέχρι σήμερα τραγικά προβλήματα στην αγορά των καυσίμων, και στο μέτρο εισροών-εκροών, όπως φαίνεται ήδη, θα προβείτε σε ακόμα πιο σοβαρά λάθη κατά την εφαρμογή του.

Γιατί επιβάλλετε την εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών μόνο στο 55% της αγοράς των διακινούμενων ποσοτήτων πετρελαιοειδών προϊόντων και αφήνετε απέξω το 45% που διακινείται από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας τους στις εγκαταστάσεις εταιρειών που διακινούν τα ναυτιλιακά καύσιμα, όπου γίνεται και το μεγάλο πάρτι της λαθρεμπορίας καυσίμων;

Κύριε Υπουργέ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες σας επισημαίνουμε ότι πρέπει να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης με δομές μόνιμες και αποτελεσματικές και όχι με αναθέσεις έργου σε ημέτερους κρατικοδίαιτους κηφήνες ή με πρόσληψη μετακλητών συμβούλων –που ακόμα και το θέμα δεν γνωρίζουν- ούτε βέβαια με προσπάθειες απαξίωσης των κρατικών ελέγχων που γίνονται από τα ΚΕΔΑΚ της Διεύθυνσης ΔΕΔΑΚ του Υπουργείου, προκειμένου να δώσετε στα χέρια των πετρελαϊκών εταιρειών τον έλεγχο των ίδιων τους των πρατηρίων.

Παράλληλα με τη στελέχωση του ελεγκτικού μηχανισμού, υιοθετείστε τους ιχνηθέτες νέας τεχνολογίας. Οι ιχνηθέτες είναι πρόσθετα στοιχεία, τα οποία τίθενται και ανιχνεύονται στα καύσιμα, δίνοντας την ταυτότητά τους. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν το χρώμα, αλλά οι επιτήδειοι είχαν ειδικά διυλιστήρια αποχρωματισμού, με συνέπεια να μην πιάνεται το λαθρεμπόριο. Αντίθετα, η νέα γενιά αυτών των προϊόντων είναι αβλαβής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και συμβατή με τα άλλα συστατικά των καυσίμων, για να μην προκαλεί προβλήματα στους κινητήρες των οχημάτων και να μην αλλοιώνει τις ιδιότητες των καυσίμων.

Εάν η ιχνηθέτηση συνδυαστεί και με τις νέες τεχνολογίες γεωγραφικής, ποσοτικής, αλλά και λογιστικής παρακολούθησης όλης όμως της ροής των καυσίμων από το διυλιστήριο μέχρι τον τελικό καταναλωτή, τότε και μόνο τότε θα επιτευχθεί η πάταξη της λαθρεμπορίας στα καύσιμα.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κυρία συνάδελφε.

Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά να απαντήσετε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Νομίζω ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος δίνει την ευκαιρία στην Κυβέρνηση να εξηγήσει πτυχές της πολιτικής της και να αναδείξει τα κεντρικά της επιχειρήματα υπό μία προϋπόθεση, ότι δηλαδή οι ερωτώντες Βουλευτές έχουν επαρκή γνώση του θέματος, ώστε ο διάλογος να προάγει την κατανόηση του θέματος και όχι να επαναλαμβάνει επιχειρήματα που έχουν διατυπωθεί αρκετές φορές.

Αυτό το λέω, διότι το σκεπτικό και το περιεχόμενο της τοποθέτησης που παρακολουθήσαμε δεν βοηθά στην προαγωγή του σχετικού πολιτικού διαλόγου. Χρησιμοποιεί επιχειρήματα που δεν ευσταθούν, στοιχεία που δεν ισχύουν, συμπεράσματα που δεν τεκμηριώνονται.

Ως προς το ΕΣΠΑ, έχει γίνει προσπάθεια επί σειρά ετών για να χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο σύστημα και η απάντηση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως αρνητική. Η Κυβέρνηση μπροστά της είχε μόνο μία επιλογή: ή να μην υλοποιήσει το σύστημα ή να το χρηματοδοτήσει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Δεν κοστίζει λίγο. Κοστίζει αρκετά χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, κατεβλήθη προσπάθεια και τα χρήματα δεσμεύτηκαν. Γι’ αυτό και προχωράμε μ’ αυτή τη σχετική καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την πεντάμηνη εγκατάσταση.

Σε ό,τι αφορά την εξίσωση του φόρου, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι ούτε μήνας που απάντησα ίδια ερώτηση εδώ στην Αίθουσα και τα στοιχεία που έχει δώσει η Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφέρουν ότι παρά την πτώση της κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης σε επίπεδα της τάξεως του 80%, η αύξηση των εσόδων από το συγκεκριμένο φόρο υπερέβη το 60%.  Άρα, πού είναι η αναποτελεσματικότητα της εξίσωσης του φόρου;

Εν πάση περιπτώσει, κατανοώ απολύτως το ενδιαφέρον για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης από τα νοικοκυριά και το κρίνω πολύ καλόπιστα. Η επιδότηση που δεν αξιοποιήθηκε, κάλυπτε το 82% των νοικοκυριών με βάση τα στοιχεία της Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Καλό θα ήταν να μας απασχολήσει γιατί δεν αξιοποιήθηκε από τους πολίτες η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης που οδηγούσε σε τιμή χαμηλότερη κατά 0,4 ευρώ από την περυσινή τιμή πετρελαίου θέρμανσης και δευτερευόντως αν αυτή η πολιτική είναι σωστή ή λάθος.

Βεβαίως, θα σας πω γιατί είναι σωστή αυτή η πολιτική. Σε ποια χώρα έχετε δει διαφορετικό φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης από το πετρέλαιο κίνησης; Υπάρχουν παντού κίνητρα για την πάταξη της λαθρεμπορίας.

Η εξίσωση του φόρου, όπως και να το δούμε, έκλεισε το δρόμο στη λαθρεμπορία καυσίμων, από αυτήν την πλευρά τουλάχιστον. Τώρα, στα υπόλοιπα που εκκρεμούν, δεν είναι αρμοδιότητα του δικού μας Υπουργείου και δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ επ’ αυτού.

Όσον αφορά, όμως, την εγκατάσταση του συστήματος σε όλη την αλυσίδα διακίνησης, αυτό προβλέπεται. Δεν έχει καλυφθεί μόνο η εγκατάσταση συστήματος στους μεταπωλητές καυσίμων. Έχει δεσμευτεί το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα καταθέσει σύντομα τροπολογία για να καλύψει και αυτήν την πλευρά.

Εάν η πολιτική μας είναι συμβατή ή όχι με αυτό που επιδιώκουν οι πρατηριούχοι και αν υπονομεύει ή όχι την επαγγελματική τους προοπτική, θα ήθελα να σας παραπέμψω μόνο στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος όταν ανακοινώσαμε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όπου επί λέξει αναφέρει: «Τα δημοσιεύματα που φέρουν το Υπουργείο Ανάπτυξης να ετοιμάζει απόφαση για την επιδότηση της εγκατάστασης των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια, μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Και η εξέλιξη αυτή εφόσον υλοποιηθεί, αποδεικνύει ότι επιτέλους η πολιτεία δείχνει αποφασισμένη να ανταποκριθεί σε ένα πάγιο αίτημα του κλάδου μας».

Αν εσείς ξέρετε καλύτερα επομένως τι καλύπτει και τι εκφράζει τα συμφέροντα του κλάδου, μάλλον λάθος επάγγελμα κάνετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.

About Rachel Makri (3263 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: