Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην ολομέλεια για την συμφωνία του Αγωγού Φυσικού Αερίου TAP | 09.04.2013

 

Αθήνα, 9 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.10 ΄συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ με θέμα ημερήσιας διάταξης: Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με τον Αγωγό Φυσικού Αερίου The Trans Adriatic Pipeline Project μετά του Παραρτήματος αυτής».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο νότιος διάδρομος φυσικού αερίου έχει διττή στρατηγική σημασία για την Ευρώπη: η πρώτη είναι η εισαγωγή νέων πηγών φυσικού αερίου και η δεύτερη είναι η ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από συγκεκριμένους προμηθευτές προς όφελος του ανταγωνισμού, της ανάπτυξης, της αγοράς και της ενίσχυσης της ασφάλειας του ανεφοδιασμού.

Ο αδριατικός αγωγός TAP μπορεί να καταστήσει την Ελλάδα κύριο συνδετικό κρίκο, σε μία αλυσίδα μεταφοράς του φυσικού αερίου από τις περιοχές της Κασπίας, της Μέσης Ανατολής και αυτής καθαυτής της περιοχής μας.

Όσον αφορά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με το συγκεκριμένο αγωγό, ανακοινώθηκε ότι το κόστος της επένδυσης σε ό,τι αφορά το ελληνικό τμήμα του έργου, θα ανέλθει στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και ότι θα δημιουργηθούν τουλάχιστον δύο χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η αλήθεια είναι, ότι το μόνο που κάνατε, ήταν ένα προαπαιτούμενο κατάθεσης φακέλου. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από την κοινοπραξία του Shah Deniz, η οποία αποτελείται από την αζέρικη «SOCAR», τη νορβηγική «STATOIL», τη γνωστή «BP», στα μέσα του 2013, οπότε και προγραμματίζεται η επένδυση ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ για την παραγωγή αερίου του τεράστιου κοιτάσματος του Αζερμπαϊτζάν.

Μέχρι τότε, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις με τον TAP για τη νότια διαδρομή και με το NABUCCO και τον SEP για τη βόρεια. Αμφότερες εντάσσονται στο πλαίσιο του νότιου διαδρόμου, που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αναλύσαμε στην τοποθέτησή μας στις επιτροπές. Στο τέλος θα επιλεγεί, ενδεχομένως, μόνο μία από τις δύο χαράξεις: ή η βόρεια ή η νότια, με τη βόρεια να αποτελεί αρνητική προοπτική, διότι παρακάμπτει τη χώρα μας.

Την κατάσταση περιπλέκει η πρόθεση της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν να κατασκευάσουν ένα νέο αγωγό, τον Trans Anatolian Pipeline, ο οποίος σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να κουμπώνει με οποιονδήποτε άλλο τελικά επιλεγεί, προκειμένου έτσι να δώσει πλεονέκτημα στους δύο εταίρους. Ο TAP προβάλλει ως πλεονέκτημά του, ότι έχει εξασφαλισμένη αυτοχρηματοδότηση ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ ο ITGI, που ακυρώθηκε όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια, βασιζόταν σε κονδύλια από το ΕΣΠΑ ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ και από το ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης στον τομέα της ενέργειας.

Επίσης ο TAP επικαλείται τη σύνθεση της κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχουν ο νορβηγικός κολοσσός «STATOIL», η ελβετική «EGL» και η γερμανική «Ε.ΟΝ»και τα συμβόλαια που ήδη έχει κλείσει για τη διοχέτευση του αζέρικου αερίου στις μεγάλες αγορές της Γερμανίας και της Ελβετίας.

Βέβαια, αν συγκρίνουμε την τωρινή συμφωνία με εκείνη που είχε επιτύχει η κυβέρνηση Καραμανλή το 2007, τότε και σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα προκύπτουν ερωτηματικά για το εάν έχουν εξασφαλιστεί βασικά συμφέροντα της χώρας μας. Κι αυτό γιατί:

Πρώτον, η συμφωνία του 2007 για τον αγωγό ITGI προέβλεπε ότι ο αγωγός επί ελληνικού εδάφους θα ανήκε εξ ολοκλήρου στην υπό δημόσιο έλεγχο εταιρεία ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ. Θα συμμετείχε κατά 50% στην ιδιοκτησία του υποθαλάσσιου αγωγού, ενώ τώρα φημολογείται ότι κατασκευαστής, ιδιοκτήτης και διαχειριστής του αγωγού θα είναι η ίδια η κοινοπραξία.

Δεύτερον, η συμφωνία του 2007 κατοχύρωνε ότι μέρος των μεταφερόμενων ποσοτήτων θα έφθανε στην ελληνική αγορά, ενώ τώρα ο όρος αυτός δεν αναφέρεται πουθενά.

Τρίτον, η τότε συμφωνία είχε υπογραφεί και από την Τουρκία, γεγονός που μας εξίσωνε ως περιφερειακές δυνάμεις, ενώ τώρα κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.

Επιπρόσθετα σας ζητήσαμε και στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής να μας δικαιολογήσετε, γιατί στο άρθρο 4 η Ελλάδα έχει επιλέξει να εξουσιοδοτήσει το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ οι δύο άλλες χώρες ορθώς εκπροσωπούνται από τα αρμόδια Υπουργεία που σχετίζονται με την ενέργεια.

Το ερώτημα ανακύπτει ενδυναμωμένο, ειδικά αν μελετήσουμε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 3661/2008. Η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρει ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης για κάθε ζήτημα που αφορά στη διαχείριση και κατανομή της δυναμικότητας των διασυνδέσεων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και της ενεργειακής κοινότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών αυτών.

Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι η ανεξάρτητη αρχή που ασχολείται με θέματα περιβάλλοντος, γνωμοδοτεί στον Υπουργό και αυτός διαθέτει την αποφασιστική αρμοδιότητα για το θέμα των διασυνδέσεων των αγωγών και των ειδικότερων λεπτομερειών. Μάλιστα υφίστανται δημοσιεύματα, που αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Κατανοούμε ότι η πολυνομία δημιουργεί σύγχυση, ιδιαίτερα, όταν τα κόμματα που νομοθετούσαν ως προηγούμενες κυβερνήσεις, έχουν σχηματίσει το συγκεκριμένο κυβερνητικό μόρφωμα της «τραυματικής» συγκυβέρνησης. Δεν μπορείς να συνδυάσεις προχειρότητα και αναποτελεσματικότητα και να πάρεις αποτέλεσμα θετικού προσήμου.

Όμως ένα γεγονός είναι σίγουρο. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλέκεται με εξειδικευμένα τεχνικά θέματα, όπως αυτά του αγωγού φυσικού αερίου.

Τέλος περίτρανη απόδειξη της αστοχίας των επιλογών σας αποτελεί το γεγονός ότι το μνημόνιο συνεργασίας με την Τουρκία στον τομέα της ενέργειας, όπου το βασικό ζήτημα ήταν η συμφωνία με τον αγωγό ITGI, υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, άσχετα αν εσείς επιμένατε στην κύρωσή του, ενώ η δημιουργία του συγκεκριμένου αγωγού έχει ακυρωθεί, σύμφωνα με έναν από τους κύριους συμμετέχοντες στην αποφασίζουσα κοινοπραξία.

Με την ακύρωση όμως του ITGI, μοναδική ευκαιρία στη χώρα μας πλέον, αποτελεί ο αγωγός ΤAP.

Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η πρόδηλη προχειρότητα των επιλογών σας μας γεννά φόβους για την αποτελεσματικότητα των χειρισμών σας, θα υπερψηφίσω τη συγκεκριμένη κύρωση. Μην τρέφετε αυταπάτες. Δεν το κάνω για να σας επιβραβεύσω. Το πράττω για να μη στερήσουμε τη χώρα μας από την τελευταία ελπίδα που της έμεινε στο χώρο αυτό.

Ελπίζουμε οι χειρισμοί σας να μας εκπλήξουν στο μέλλον ευχάριστα.

Τίτλος: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με τον Αγωγό Φυσικού Αερίου The Trans Adriatic Pipeline Project μετά του Παραρτήματος αυτής

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=cab73641-bd03-49a6-bed0-9606fe702a80

Τύπος: Διεθνής Σύμβαση

Υπουργείο: Εξωτερικών

Επιτροπή: Διαρκής Επιτροπή Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

Αριθμός Φεκ: 89 A’/18.04.2013

Αριθμός Νόμου: 4145

Ημ. Κατάθεσης: 21/03/2013

Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής

Συνεδριάσεις Ολομέλειας:

09.04.2013 –  ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α’ Σύνοδος ΡΞΑ’

Ημ. Ψήφισης: 09/04/2013

Παρατίθενται τα πρακτικά από την Ολομέλεια

About Rachel Makri (3254 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: