Breaking News

Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτή Ν. Κοζάνης Ραχήλ Μακρή για την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας στα ορυχεία και τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ Α.Ε.


Αθήνα, σήμερα στις 8 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.13΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ .

Εισερχόμαστε στη συζήτηση της τέταρτης με αριθμό 1260/2-4-2013 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας στα ορυχεία και τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της «ΔΕΗ Α.Ε.».

Στην επίκαιρη ερώτηση της κ. Μακρή θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής  Αλλαγής κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου.

Το λόγο έχει η κ. Μακρή για δυο λεπτά.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, η ενέργεια αποτελεί βασικό αγαθό, απαραίτητο για την κάλυψη ακόμη και των πιο απλών καθημερινών αναγκών.

Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, όμως, δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία. Η οργανωμένη πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων.

Αντίθετα, η σημερινή Κυβέρνηση προτίθεται να υποβαθμίσει λειτουργικά, αλλά και οργανωτικά την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτόν, ουσιαστικά, καταργεί τις κρίσιμες αρμοδιότητες για το απαιτούμενο έργο της.

Το γεγονός αυτό θα κλιμακώσει το ήδη οξύ πρόβλημα των εργατικών ατυχημάτων στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς και στα ορυχεία της ΔΕΗ, η συχνότητα των οποίων έχει καταντήσει σύγχρονη μάστιγα. Συνεχώς υπάρχουν νέα θανατηφόρα δυστυχήματα αλλά και ατυχήματα, στα οποία μόνο η τύχη απέτρεψε τα χειρότερα.

Η αποδυνάμωση των προληπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και τα δύο συνεχόμενα ατυχήματα που έλαβαν χώρα τους τελευταίους τρεις μήνες στο λιγνιτικό κέντρο δυτικής Μακεδονίας με έναν νεκρό στο νότιο πεδίο στις αρχές του έτους και δύο σοβαρά τραυματίες στις 12 Μαρτίου 2013.

Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι στους χώρους εργασίας της «ΔΕΗ Α.Ε.» δεν τηρούνται στο έπακρο οι όροι εργασίας και ασφάλειας με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία αλλά και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων. Λόγω οικονομικής κρίσης και στενότητας υπάρχουν αρκετές καταγγελίες ότι δεν επαρκεί το στελεχιακό δυναμικό για την ασφαλή διεκπεραίωση των εργασιών, όπως επίσης δεν υπάρχει και ο απαραίτητος εξοπλισμός, ιατροφαρμακευτικός ή άλλος, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών.

Σε συνδυασμό με την έλλειψη στελεχών στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, όπως επίσης και στις Επιθεωρήσεις Εργασίας στις γύρω περιοχές, τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να ενταθούν και εκ των πραγμάτων από την ίδια την εταιρεία, που οφείλει να τηρεί τις πιο αυστηρές προϋποθέσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: Τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στους ΑΗΣ και τα ορυχεία της ΔΕΗ βάσει σχεδιασμού που να εξασφαλίζει τη σωματική ακεραιότητα και την ασφάλεια των εργαζομένων; Ποια είναι η μέριμνα του Υπουργείου για τη στελεχιακή επάρκεια στα ορυχεία αλλά και τους ΑΗΣ, σε συνδυασμό με την ανάλογη τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Παπαγεωργίου έχει τον λόγο για τρία λεπτά.

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να τονίσω ότι η ασφάλεια των εργαζομένων, είτε στη ΔΕΗ είτε σε οποιονδήποτε άλλο φορέα, δεν μπορεί παρά να είναι πρώτιστης σημασίας για οποιονδήποτε. Οι προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση αυτών των συνθηκών, δηλαδή και της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, είναι συνεχείς, με στόχο μοναδικό φυσικά την ελαχιστοποίηση ή αν είναι δυνατόν ακόμη και τον μηδενισμό των ατυχημάτων.

Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, η πολιτική της εταιρείας στους τομείς υγείας και ασφάλειας όλα αυτά τα χρόνια και τώρα επίσης, είναι σε δύο άξονες: Πρώτον, στη λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων και δεύτερον, στη διάθεση των μέσων που διασφαλίζουν την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων.

Να θυμίσω ότι από το 2009 οριστικοποιήθηκε και στάλθηκε σε όλους ο Ενιαίος Κανονισμός Εκδόσεως Αδειών Εργασίας καθώς και το εγχειρίδιο περί ασφαλούς εργασίας στους ΑΗΣ. Μοιράστηκε σε όλους τους εργαζόμενους και έγιναν ταυτόχρονα και τα ανάλογα σεμινάρια, τα οποία και επαναλαμβάνονται.

Ο Κανονισμός αυτός -όπως είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε- περιέχει όλα τα βήματα που χρειάζονται για τη συντήρηση, την πρόληψη ατυχημάτων, ακόμη και τη διαχείριση εγγράφων, καθώς επίσης και την περιγραφή προληπτικών μέτρων τόσο για το προσωπικό όσο και για τον εξοπλισμό που φέρουν. Εμπεριέχει επίσης απαράβατους κανόνες σχετικά με την ασφάλεια και εν τέλει -αν θέλετε να το πω έτσι- τη σχολαστική τήρηση των προβλέψεων της νομοθεσίας, σχετικά με αυτά τα θέματα.

Ο Ενιαίος Κανονισμός και το εγχειρίδιο αυτών των πρακτικών ασφαλούς εργασίας είναι βασικός πυλώνας στο σύστημα διαχείρισης. Οι περισσότεροι μάλιστα από τους ΑΗΣ είναι πιστοποιημένοι με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 και για τους υπόλοιπους λίγους που δεν είναι πιστοποιημένοι, έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, ώστε να ενταχθούν.

Όσον αφορά ειδικά τους λιγνιτικούς σταθμούς, το Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού, Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας εκτελεί πάρα πολλούς προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους. Το 2012 διενεργήθηκαν στη ΔΕΗ σαράντα εννέα έλεγχοι και επανέλεγχοι, ενώ στους εργολάβους της ΔΕΗ εξήντα έξι έλεγχοι, με την επιβολή δε  διοικητικών κυρώσεων, όπου παρατηρήθηκαν παραλείψεις.

Ένα λεπτό, την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.

Όσον αφορά τα ορυχεία, με υπουργική απόφαση του ΥΠΕΚΑ, την 2223/2011, εφαρμόζεται και ο επικαιροποιημένος  μεταλλευτικός κανονισμός περί μεταλλείων και λατομείων και μάλιστα η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος εκτελεί συχνά τακτικούς ελέγχους και επιβάλλει όλους τους κανόνες που είναι μέσα από αυτόν τον κώδικα.

Στη μεν μια περίπτωση –αναφέρω σαν παράδειγμα- η διενέργεια της αυτοψίας, η οποία γίνεται πάντοτε αμέσως μετά από οποιοδήποτε ατύχημα οποιασδήποτε μορφής, έγινε ακριβώς την επόμενη μέρα στις 28 Δεκεμβρίου και η σχετική έκθεση εστάλη στην εισαγγελική αρχή.

Όσο δε για τη στελεχιακή επάρκεια, μέσα στο πλαίσιο το δύσκολο που υπάρχει αυτό το διάστημα, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για κάλυψη αν θέλετε και προσλήψεων ακόμη εποχικών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Σίγουρα, πάντως, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ΔΕΗ δεν έχει μειώσει τις δαπάνες, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ραχήλ Μακρή για τρία λεπτά.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, η γενεσιουργός αιτία των προβλημάτων αυτών είναι η έλλειψη προσωπικού σε βασικές οργανικές θέσεις της επιχείρησης, η οποία καθιστά αδύνατη την κάλυψη των βασικών αναγκών, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των υπαρχόντων εργαζομένων, τις υπέρμετρες υπερωρίες και την ανεπαρκή λήψη μέτρων ασφαλείας για τους εργαζομένους. Άλλωστε, το αποδεικνύουν και τα τρία ατυχήματα που ήταν πολύ σοβαρά με το ένα όπως σας είπα θανατηφόρο, τα οποία συνέβησαν σε ένα χρονικό διάστημα μόλις τριών μηνών.

Αυτό οδηγεί, λοιπόν, την εργοδοσία να προβαίνει στην κάλυψη των αναγκών με μη εξειδικευμένο προσωπικό, με αποτέλεσμα η απειρία να οδηγεί σε τραγικά συμβάντα, όπως ήταν στην περίπτωση του περιστατικού στο ορυχείο Αμύνταιου, που  εργαζόμενος με δίμηνη σύμβαση παραλίγο να χάσει τη ζωή του για μερικά μόλις ευρώ.

Κάποιοι κατέστρεψαν με την ανευθυνότητά τους τη ζωή ενός ανθρώπου, που η κακοδιοίκηση τον οδήγησε να εκπληρώσει μια εργασία, την οποία δεν γνώριζε και όπως φάνηκε, δεν υπήρξε και συντονισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς δεν είχαν ειδοποιηθεί οι εργαζόμενοι για την ταινία, την οποία όταν κατέβηκαν να επιδιορθώσουν, αυτή μπήκε σε λειτουργία και είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό.

Τα στοιχεία που δίνει η Ένωση, τα οποία θα σας καταθέσω και ως υπόμνημα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μόνο στη δυτική Μακεδονία υπάρχουν τετρακόσια σαράντα πέντε κενά στους ΑΗΣ και χίλια ογδόντα  στα ορυχεία. Η δύναμη των ορυχείων μαζί με τα συνεργεία, βάσει του οργανογράμματος της ΔΕΗ θα έπρεπε να είναι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιοι είκοσι εννιά  εργαζόμενοι και είναι μόλις τρεις χιλιάδες είκοσι εννέα, δηλαδή έχουμε ένα σύνολο χιλίων τετρακοσίων  εργαζομένων λιγότερους.

Από την άλλη πλευρά, ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων στους σταθμούς και στα ορυχεία είναι τα πενήντα έτη. Επιπλέον, το 55% αυτών των ήδη εργαζομένων θα συνταξιοδοτηθούν στα επόμενα πέντε έτη. Κατανοείτε, λοιπόν, ότι δεν είναι δυνατόν να εγγυηθείτε την ασφάλεια των εργαζομένων στη ΔΕΗ, τη στιγμή που υφίστανται τόσο μεγάλα κενά στις θέσεις εργασίας, όσα εγχειρίδια και αν εκδώσετε και όσους  νόμους και αν εκδώσετε επίσης.

 Το  εργατικό δυναμικό είναι γερασμένο, ενώ είναι καθημερινά τα φαινόμενα ανασφάλιστης εργασίας, τόσο στα ορυχεία όσο και στους σταθμούς και εργολάβων που  δεν αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Πολλοί καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει καν φαρμακευτικό υλικό για έκτακτη ανάγκη ούτε καν γιατρός εργασίας. Πέρα από το κόστος της ανθρώπινης ζωής που είναι και το πιο σημαντικό, η έλλειψη προσωπικού προκαλεί επίσης και οικονομική ζημιά στην επιχείρηση, της οποίας το κόστος βέβαια μετακυλύεται στον τελικό καταναλωτή μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ.

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του ΑΗΣ της Μεγαλόπολης, όπου οι πρόσφατες βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου, σε συνδυασμό με την έλλειψη βέβαια προσωπικού, οδήγησαν σε πλημμυρισμένα ορυχεία, τα οποία μπήκαν σε αδράνεια για πολλές μέρες, με αποτέλεσμα οι μονάδες παραγωγής να μην μπορούν να λειτουργήσουν και η επιχείρηση να υφίσταται οικονομική ζημία κάθε μέρα.

Περιμένουμε από σας απαντήσεις και δεσμεύσεις για το τι ακριβώς θα πράξετε, όσον αφορά την άρση που περιμένουν όλοι και ζητούν και οι ενώσεις του ένα προς πέντε, του απαγορευτικού δηλαδή για το διορισμό, όσον αφορά τα ορυχεία και τα ΑΗΣ και επίσης θέλουμε να εγγυηθείτε ότι δεν θα υπάρξει ξανά θύμα μέσα στους χώρους της εργασίας. Με κάθε κόστος οφείλετε ως Υπουργός να διαφυλάξετε το έμψυχο προσωπικό, να καλύψετε τα κενά και να εξασφαλίσετε τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε.

Το λόγο έχει για τρία λεπτά ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Παπαγεωργίου.

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Σίγουρα, όσον αφορά την υγεία και ειδικά την ασφάλεια των εργαζομένων –όπως είπα και στην αρχή- σε οποιαδήποτε εταιρεία και πολύ περισσότερο στην περίπτωση της ΔΕΗ, δεν υπάρχει κανείς που να διαφωνεί, όταν μιλούμε για τα ορυχεία και τις μονάδες αυτές στη δυτική Μακεδονία όσο βέβαια και στη Μεγαλόπολη.

Αυτό το οποίο κάνει η ΔΕΗ είναι μέσα από ένα σύστημα ενδελεχούς εκπαίδευσης και με αυστηρές οδηγίες προς όλα τα στελέχη, να εφαρμόζονται οι κανόνες σχολαστικά, ώστε να αποφεύγονται τα λάθη, γιατί τα ατυχήματα συμβαίνουν συνήθως από λάθη, όπως και στην περίπτωση την οποία αναφέρατε και προφανώς έχουν επίπτωση στους εργαζόμενους.

Είναι όμως ξεκάθαρο ότι η ΔΕΗ κάνει συνεχώς εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφαλείας. Επίσης, φροντίζει για την πλήρη και –αν θέλετε- συνεχή παροχή σύγχρονων μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων, για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, για τη δημιουργία και συγκέντρωση ιατρικών φακέλων για κάθε εργαζόμενο και για τον έλεγχο των δεξιοτήτων των χειριστών των ειδικών μηχανημάτων που βρίσκονται εκεί.

Επίσης, εφαρμόζεται και ένα ειδικό πρόγραμμα ιατρικού προληπτικού ελέγχου προς όλους τους εργαζόμενους. Όμως, είναι σαφές ότι πολλές φορές γίνονται πάνω στη δουλειά αβλεψίες και συμβαίνουν αυτά τα ατυχήματα. Είναι όμως δεδομένο ότι η ΔΕΗ με τα συστήματα, που έχει αυτήν τη στιγμή τουλάχιστον, υπερκαλύπτει τις ανάγκες ή –αν θέλετε- τις επιταγές της νομοθεσίας στο συγκεκριμένο θέμα.

Το ότι θα μπορούσαν ίσως να γίνουν και περισσότερα πράγματα είναι κάτι που το εξετάζουμε, όπως και στην περίπτωση του προσωπικού, όπως είπα και προηγουμένως. Είναι ένα θέμα που ειδικά για τη ΔΕΗ και ειδικά για το εξειδικευμένο προσωπικό των ορυχείων συζητείται ξεχωριστά, γιατί πράγματι χρειάζονται περισσότεροι άνθρωποι για να έχει και μεγαλύτερη παραγωγή.

Όσον δε αφορά το θέμα της Μεγαλόπολης, ευτυχώς –αν θέλετε- είναι η δυνατότητα τέτοια της ΔΕΗ -και από πλευρά άλλων μονάδων- ώστε δεν δημιούργησε πρόβλημα τροφοδοσίας.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω και το εξής: Στο λεκανοπέδιο της δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν εννέα οργανωμένα ιατρεία για κάθε μονάδα και για κάθε ορυχείο, τα οποία είναι στελεχωμένα με ιατρικό και φαρμακευτικό προσωπικό σε εικοσιτετράωρη βάση, τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες το χρόνο και μάλιστα έχουν ασθενοφόρα, τα οποία έχει ανανεώσει η ΔΕΗ, απολύτως σύγχρονα και όχι απλώς με εξοπλισμό των ιατρείων και των ασθενοφόρων για πρώτες βοήθειες, αλλά παροχή πολύ σημαντικότερης ιατρικής βοήθειας.

Πάντως, είναι σίγουρο –και αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω- ότι είναι ένα από τα θέματα που συζητούμε με τη ΔΕΗ για να δούμε σε ποια βάση μπορεί να μπει ένας ακόμη καλύτερος προγραμματισμός πάνω σε αυτό το ζήτημα για την ελαχιστοποίηση –όπως είπα- ή και τον μηδενισμό ακόμη των ατυχημάτων στο άμεσο μέλλον.

Σας ευχαριστώ πολύ.

 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούμε τον κύριο Υφυπουργό.

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: