Breaking News

ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Ο επενδυτής υπαγόρευσε το νοµοσχέδιο στον Λιβιεράτο! | 07.04.2013

Η βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Ραχήλ Μακρή βρίσκεται από την αρχή στο πλευρό των εργαζοµένων της Kavala Oil και δίνει τη δική της µάχη -κόντρα στη µιντιακή χούντα για να αναδείξει το θέµα….

«Ο υπουργός ΠΕΚΑ Ευάγγελος Λιβιεράτος δέχθηκε να του γράψουν εξολοκλήρου το κείµενο της παρουσίασης. Έστειλε να διορθώσουν την εισηγητική οµιλία.
Αντάλλασσε διαρκώς mail µε τον επενδυτή….

Όλα αυτά ΠΡΙΝ από τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στην επιτροπή της Βουλής

Σε ανοιχτή κόντρα βρίσκονται πλέον οι εργαζόµενοι της Kavala Oil που κατέχουν το 33% της εταιρείας µε τον επενδυτή Ενεργειακή Αιγαίου, που από το 2009 χρηµατοδοτεί τη λειτουργία της εταιρείας και κατέχει παράλληλα και το 67% των µετοχών αυτής.

Όλα ξεκίνησαν µε αφορµή την ανάγκη ανανέωσης των αδειών εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων πετρελαίου στην περιοχή. Με τον 2779/1999 κυρώθηκε η πρώτη σύµβαση του ελληνικού δηµοσίου µε την Kavala Oil.

Για την ανανέωση των αδειών χρειαζόταν να τροποποιηθεί εκείνη η σύµβαση. Για αυτή την τροποποίηση µιλάµε….»

ΑΡΘΡΟ της ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΧΩΝΙ» – Κυριακή, 07.04.2013

Η Συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα είχε αποδείξει ότι στρέφεται ενάντια των συμφερόντων του Ελληνικού Λαού. Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες της έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος, το οποίο αυξάνει τις απαιτήσεις του και μειώνει τις παροχές του.

Το αίσθημα εμπιστοσύνης δεν είναι το μόνο που πλήττεται. Η αξιοπιστίας της παρούσας Κυβέρνησης δέχεται καίρια χτυπήματα από τους ίδιους τους Υπουργούς της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της τροποποιητικής σύμβασης εκμετάλλευσης των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Καβάλας. Για την συγκεκριμένη τροποποίηση της σύμβασης έρχονται καθημερινά νέα στοιχεία, τα οποία εάν αληθεύουν αποτελούν τουλάχιστον ενδείξεις ότι οι Κυβερνώντες δεν χαρακτηρίζονται μόνο από πολιτική μωρία αλλά ρέπουν προς την διαπλοκή.

Αναλυτικότερα στις 7 Φεβρουαρίου 2013 κατατέθηκε το σχέδιο νόμου με τίτλο «Κύρωση της από 31.10.2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιριών ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτής».  Το νομοσχέδιο συζητήθηκε σε μία μόνη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στις 14 Φεβρουαρίου και εισήχθηκε στην ολομέλεια στις 28 Φεβρουαρίου 2013, για να συζητηθεί με συνοπτικές διαδικασίες.

Η αρχική συμφωνία συμπεριλαμβάνονταν στον ν2779/1999 με τίτλο «Κύρωση α) της από 16.11.1999 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας του ν. 98/1975, όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα, β) της από 23.11.99 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και των παραρτημάτων I και II αυτής και άλλες διατάξεις.».

Κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της αρχικής συμφωνίας ακολουθήθηκε η κανονική διαδικασία με τρείς συνεδριάσεις επιτροπών στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 1999, που διήρκεσαν συνολικά περίπου 9 ώρες. Σε αυτές είχε καταστεί δυνατή η πλήρη παρουσίαση των οποίων προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων από τα κόμματα και τους αρμόδιους φορείς για την επίλυση τους.

Αντίθετα η τροποποιητική Σύμβαση εισήχθη ως κύρωση και όχι ως τροποποίηση του αρχικού νόμου, όπως θα ήταν το πολιτικά ορθό, χωρίς να υφίσταται ουσιαστικός λόγος παρά μόνο η βιασύνη του Υπουργού να υιοθετήσει το συντομότερο τις συγκεκριμένες διατάξεις.

Πέρα από την εσφαλμένη διαδικασία που ακολουθήθηκε υπάρχει και η πραγματική ουσία. Αυτή συνοψίζεται στο γεγονός ότι η αρχική σύμβαση ήταν διμερής, αντισυμβαλλόμενοι ήταν η KABALA OIL και το Ελληνικό Δημόσιο. Με τις νέες διατάξεις η σύμβαση μετατράπηκε σε τριμερή. Το ελληνικό δημόσιο συμβάλλεται με την KABALA OIL, την οποία χαρακτηρίζετε αρχικό ανάδοχο και την Ενεργειακή Αιγαίου ως δεύτερο ανάδοχο.

Η Ενεργειακή Αιγαίου αποτελεί εκδοχέα και κάτοχο του 67% των μετοχών της KABALA OIL. Αυτό βέβαια δεν κάνει την Ενεργειακή Αιγαίου σε καμία περίπτωση αντισυμβαλλόμενο μέρος της αρχικής σύμβασης. Το εύλογο ερώτημα που γεννάται είναι γιατί η Ενεργειακή Αιγαίου, η οποία ήδη κατέχει την πλειοψηφία του αρχικού αναδόχου να οριστεί και ως ξεχωριστός ανάδοχος;

Σε αυτό το ερώτημα φαίνεται να απαντούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της KABALA OIL, οι οποίοι κατέχουν το 33% της εταιρίας και αποτελούν τον θεματοφύλακα της λειτουργίας της. Στην από 26 Φεβρουαρίου 2013 επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ το Διοικητικό συμβούλιο της ΚΑΒΑΛΑ OIL  αποκαλύπτει χρέη 28 εκατομμυρίων ευρώ που η Ενεργειακή Αιγαίου έχει δημιουργήσει ως πλειοψηφικός μέτοχος της ΚΑΒΑΛΑ OIL.

Η αποκάλυψη αυτή θορύβησε την Ενεργειακή Αιγαίου, η οποία κατάθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και εξώδικη αίτηση – δήλωση για να φιμώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΒΑΛΑ OIL. Χαρακτηριστικά στο εξώδικο ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ που υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της ENERGEAN OIL & GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩ και περιλαμβάνεται στην Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων αναφέρεται ότι:

«Επιπροσθέτως, σας καλούμε να απόσχετε άμεσα από τις συνεχείς, παράνομες και παράλογες προσπάθειες και ενέργειές σας που σκοπούν στην παρεμπόδιση της κύρωσης από τη Βουλή των Ελλήνων της Τροποποιητικής Σύμβασης για την παράταση των αδειών εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων του Πρίνου…».

Αυτό που εικάζεται στην Καβάλα είναι ότι η μεθόδευση εισαγωγής ως ξεχωριστού αναδόχου της εν λόγω εταιρίας, δημιουργεί μόνο ένα ενδεχόμενο. Η Ενεργειακή Αιγαίου να οδηγήσει σε χρεοκοπία την KABALA OIL και μετά να παραμείνει ως μόνη ανάδοχος.

Εάν υλοποιηθεί το σενάριο αυτό σημαίνει καταδίκη στον εφιάλτη της ανεργίας για εκατοντάδες οικογένειες του νομού Καβάλας, οικονομικό μαρασμό της περιοχής και ούτε μια στάλα πετρελαίου, που θα μπορεί να εκμεταλλευτεί το Ελληνικό δημόσιο εάν η Ενεργειακή Αιγαίου επιλέξει να μην προχωρήσει στην παραγωγή, αφού θα έχει απαλλαγεί από τους εργαζομένους – θεματοφύλακες της λειτουργίας εξόρυξης των κοιτασμάτων. Αντίθετα η Ενεργειακή Αιγαίου θα έχει πλουτίσει κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα λάβει από την πώληση των δικαιωμάτων, που της δίνει η τροποποιητική σύμβαση.

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ προκαλέσαμε ονομαστική ψηφοφορία προκειμένου όλοι οι Βουλευτές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ανατρέψουν την  εικόνα διασυρμού της Ελληνικής Πολιτείας συμβάλλοντας στην απόσυρση του δεύτερου αναδόχου καθώς η ΚΑΒΑΛΑ OIL αντιπροσωπεύει, νομικά και ουσιαστικά, τα συμφέροντα όλων και διασφαλίζει ότι και αύριο θα συνεχιστεί η εξόρυξη του πετρελαίου.

Οι καταγγελίες των εργαζομένων όμως δεν σταματούν εκεί. Σύμφωνα με αυτές υπάρχουν δυο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δείχνουν ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας λάμβανε έτοιμες τις εισηγήσεις του από τα στελέχη της Ενεργειακής Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι διαθέτουν δύο e-mail όπου εμφανίζεται η γραμματέας δημοσίων σχέσεων της “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ” να συνομιλεί με τη διευθύντρια του γραφείου του υπουργού. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει ένα έντονο παρασκήνιο και φανερώνει την θέρμη των Κυβερνητικών παραγόντων να νομοθετήσουν στο μικρότερο δυνατό χρόνο την τροποποιητική σύμβαση προς όφελος της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Τα μηνύματα αυτά καθώς και τα πρακτικά τόσο της Επιτροπής, όσο και της ολομέλειας βρίσκονται στη διάθεση όποιου θεσμικού φορέα επιθυμεί να διερευνήσει την αλήθεια των καταγγελιών.

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ δεν μπορούν παρά να καταγγείλουν την διαπλοκή που φαίνεται ότι υφαίνεται όταν στελέχη ιδιωτικής εταιρίας που έχει άμεσο συμφέρον για την τροποποίηση της σύμβασης καθορίζουν την πολιτική της Κυβέρνησης. Το πόσο ανεξάρτητη είναι η χάραξη της Κυβερνητικής πολιτικής και εάν επηρεάζεται με δόλο ή χωρίς από συμφέροντα ιδιωτών θα το κρίνει ο Ελληνικός Λαός και η Δικαιοσύνη στην οποία οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ θα προσφύγουμε.

Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα της εφημερίδας.

IMG_1183.PNG IMG_1184.PNG IMG_1185.PNG IMG_1186.PNG IMG_1187.PNG
Επίσης, μπορείτε να το διαβάσετε διαδικτυακά εδώ
About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: