Breaking News

Ομιλία της Ραχήλ Μακρή επί της αρχής του νομοσχεδίου «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, σήμερα στις 3 Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.14΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο τιτλοφορείται: «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε στο συγκεκριμένο νομοθέτημα ένα πραγματικό εργαλείο υλοποίησης επενδύσεων, που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη η χώρα μας, ειδικά για την εφαρμογή των ανερμάτιστων μνημονιακών πολιτικών. Ωστόσο, μελετώντας το προσεκτικά, διαπιστώνουμε ότι οι διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου παραπαίουν μεταξύ ανούσιου ευχολογίου, γενικόλογων εξαγγελιών, μηδενικής ουσιαστικής αξίας και βολέματος «ημετέρων».

Ισχυρίζεστε ότι με το παρόν νομοσχέδιο θα δημιουργήσετε ένα αναπτυξιακό περιβάλλον, ενώ στην ουσία ανοίγετε «παράθυρα» ξεπουλήματος ακριβών περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Σκοπεύετε –υποτίθεται- στην πάταξη της γραφειοκρατίας και της πολυπλοκότητας και στην αύξηση της ταχύτητας υλοποίησης μίας επένδυσης, αλλά η μελέτη των ίδιων των διατάξεων που καταθέτετε έρχεται σε ευθεία αντίθεση μ’ αυτήν την υποτιθέμενη στόχευση.

Η γραφειοκρατία δημιουργήθηκε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες μετά τη Μεταπολίτευση διαδέχονταν η μία την άλλη και συναγωνίζονταν στην προσπάθεια διαφθοράς της Δημόσιας Διοίκησης με ρουσφετολογικές λογικές και κομματικές πρακτικές.

Τώρα, το πώς θα περιορίσετε το φαινόμενο ιδρύοντας συνεχώς νέες γραμματείες και αλλάζοντας το καταστατικό στο «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.» μόνο εσείς το γνωρίζετε. Ούτε οι ίδιοι νομίζουν ότι πιστεύετε φυσικά τέτοιες ουτοπίες.

Επιπρόσθετα, σας υπογραμμίζουμε για μία ακόμα φορά ότι το ζήτημα της πολυνομίας και των συγκρουόμενων αρμοδιοτήτων των κρατικών φορέων δεν επιλύεται με νομοθέτηση, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων. Μία ματιά να ρίξει κανείς στο σχέδιο νόμου, θα βρει άπειρες φορές την ανωτέρω έκφραση. Η νομοθετική λειτουργία απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα, την οποία αδυνατείτε να επιδείξετε, καθώς οι πράξεις σας κινούνται κατ’ εξαίρεση των νόμων αλλά και κάθε κείμενης κοινής λογικής.

Άλλη μία φράση που επαναλαμβάνετε μόνιμα είναι η «αύξηση της ταχύτητας στις επενδύσεις». Δεν αυξάνετε καμμία ταχύτητα στο παρόν νομοθέτημα. Το μόνο που επιχειρείτε είναι να παρακάμπτετε τις δημόσιες υπηρεσίες και να προσπαθείτε να βαφτίσετε δημόσια περιουσιακά στοιχεία ως ιδιωτικά, παραβιάζοντας έτσι το Σύνταγμα και αντιστρατεύοντας το δημόσιο συμφέρον.

Επί του άρθρου 1, παράγραφος 1, παρατηρούμε τον αυθαίρετο προσδιορισμό του αριθμού των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την επένδυση, χωρίς να λαμβάνεται καμμία μέριμνα για την εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων ή να προβλέπεται ρητά και κατηγορηματικά η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τον κατώτατο μισθό.

Γνωρίζουμε ότι η νεοφιλελεύθερη πρακτική σας προάγει αποτυχημένες λογικές ειδικών οικονομικών ζωνών για την εξυπηρέτηση της ισοπέδωσης του εργασιακού κόστους αλλά και της ενεργού ζήτησης των κατοίκων αυτής της χώρας. Φυσικά, δεν είμαστε διατεθειμένοι να συναινέσουμε σε μία τέτοια αοριστολογία.

Στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου προβλέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, καθώς και από τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού για την πραγματοποίηση ή διατήρηση στρατηγικών επενδύσεων σε χώρους εντός ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων.

Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν με σαφήνεια αυτές οι παρεκκλίσεις, ούτως ώστε να μη δημιουργηθούν φαινόμενα αυθαίρετων και επικίνδυνων κατασκευών, που θα πλήξουν τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τις ιδιοκτησίες των όμορων κτηρίων της περιοχής.

Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 9 αναφέρονται τα ακόλουθα: Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 3894/2010 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Με αιτιολογημένη εισήγηση της «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.» δύναται να εισαχθούν στη ΔΕΣΕ και επενδυτικές προτάσεις που πληρούν μερικώς τους όρους που έχουν τεθεί διά των αποφάσεων που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης «α΄» της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην όμως κρίνεται ότι θα επιφέρουν σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα για τη συνολική εθνική οικονομία».

Δηλαδή, για να καταλάβουμε, άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να πληρούν όλους τους όρους που έχουν τεθεί και άλλες πρέπει να τηρούν μόνο όσους τις βολεύει και επιθυμούν;

Ούτε που ασχολείστε, βέβαια, για να ορίσετε ποιος θα κρίνει, με ποια διαδικασία και ποια είναι τα κατώτερα επίπεδα, σύμφωνα με τα οποία ένα αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί σημαντικό.

Τέλος, στην παράγραφο 10 του άρθρου 1 εξομοιώνετε τη σημαντικότητα και τη σπουδαιότητα των στρατηγικών έργων με τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Μήπως θα έπρεπε να έχετε ορίσει,  κύριε Υπουργέ, με σαφήνεια και ακρίβεια τους όρους για μεγάλα αναπτυξιακά έργα του δημοσίου και των ΟΤΑ και να μην αφήνετε έτσι περιθώρια αυθαίρετων ερμηνειών; Αυτό τουλάχιστον θα πρόσταζε η βασική λογική κάθε ορθά σκεπτόμενου νομοθέτη.

Επιπλέον, σας επισημαίνουμε την παρατήρηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την αντίθεσή της στην επέκταση της άρσης απαγόρευσης εγκατάστασης σε αγροτικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας.

Στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου, όπου ενσωματώνεται η τροποποίηση του καταστατικού «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.», παρατηρούμε στην περίπτωση ζ΄παράγραφος 2 του άρθρου 1 του τροποποιούμενου καταστατικού, ότι προβλέπεται αποζημίωση για τα μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο αυθαίρετα και φυσικά εκτός του πλαισίου του ενιαίου μισθολογίου που εσείς θεσπίσατε.

Το να ανακαλύπτετε νέους όρους και να βαπτίζετε την αμοιβή «αποζημίωση» δεν πρόκειται να ξεγελάσει κανέναν, καθώς όλοι καταλαβαίνουμε το αποτέλεσμα της διασπάθισης του δημοσίου χρήματος σε τέκνα κομματικών σωλήνων της συγκυβέρνησης.

Στο άρθρο 9 του τροποποιούμενου καταστατικού αντιφάσκετε, αφού στην παράγραφο 1 ορίζετε ως ανώτατο όριο τα έντεκα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο όμως έρχεστε και παραβιάζετε στην παράγραφο 5, βάζοντας «από το παράθυρο» άλλα πέντε μέλη για την εξυπηρέτηση, προφανώς, συντεχνιακών πρακτικών φορέων που στηρίζουν την αποτυχημένη πολιτική της συγκυβέρνησής σας.

Στο άρθρο 1 του τροποποιούμενου καταστατικού ανοίγετε τις πόρτες της νομοθέτησης, κατά παρέκκλιση και πάλι της κείμενης νομοθεσίας. Επιτρέπετε μέχρι και το δανεισμό υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τομέα με ειδική συμφωνία. Σε ποιες διατάξεις του νόμου προβλέπεται ο δανεισμός υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τομέα με ειδικές συμφωνίες; Έχετε συνειδητοποιήσει ότι οι άνθρωποι δεν είναι αντικείμενα για να μπορούν να δανείζονται;

Φυσικά -και σύμφωνα με την πάγια τακτική σας- επιτρέπετε και για μία ακόμα φορά την παραβίαση του ενιαίου μισθολογίου, το οποίο έχετε οι ίδιοι νομοθετήσει με προβλέψεις χορήγησης μέχρι και ειδικών επιδομάτων.

Στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου επιτίθεστε με τρόπο βάρβαρο τόσο κατά της Εκκλησίας της Ελλάδος όσο και κατά της αρχαιολογικής κληρονομιάς της χώρας. Αναλυτικότερα, στην παράγραφο 2 τσιμεντοποιείτε τα αρχαιολογικά ευρήματα κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Ειδικότερα, για την παράγραφο 4, η οποία για εμάς είναι αντισυνταγματική και νομικά απαράδεκτη, θα καταθέσουμε στην κατ’ άρθρο συζήτηση αύριο και αίτηση αντισυνταγματικότητας, γιατί εδώ δεν είναι μόνο αντισυνταγματική, αλλά αντιστρατεύεται και στο δημόσιο συμφέρον.

Για την παράγραφο 2 του άρθρου 6 θα πρέπει να εξεταστεί η μείωση, όπως σας είχα εισηγηθεί και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, κύριε Υπουργέ, του ορίου των 300.000 ευρώ ως του ελάχιστου ύψους της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα από υπήκοο τρίτης χώρας, προκειμένου να καταστεί η χώρα ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν τις αντίστοιχες διευκολύνσεις.

Στο άρθρο 11, με δεδομένο ότι η χώρα μας θα έχει πολύ λίγους, σε σχέση με το παρελθόν, πόρους για την παροχή οικονομικών κινήτρων υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για την προσέλκυση επενδύσεων, εκτιμούμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η παροχή φορολογικών κινήτρων ή άλλων ισοδύναμων κινήτρων για τις, ναι μεν, στρατηγικές αλλά μικρότερες επενδύσεις.

Στα άρθρα 12 έως 15 διαπιστώνουμε ότι η εμμονή της Κυβέρνησης στο διοικητικό πληθωρισμό, που επιλέγει να δημιουργήσει, δεν βοηθάει σε καμμία περίπτωση τις επενδύσεις. Όπως τονίστηκε και στη διαβούλευση, ο κατακερματισμός των φορέων, των υπηρεσιών και γραφείων που χειρίζονται τα επενδυτικά προγράμματα -και ειδικά αυτά που μπορούν να χαρακτηριστούν ως στρατηγικού χαρακτήρα- είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε στη χώρα μας τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων φορέων, υπηρεσιών, εταιρειών και σχημάτων για τη διαχείριση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, του αναπτυξιακού νόμου κ.λπ., όπως για παράδειγμα είναι η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,  του Υπουργείου Γεωργίας, η ΓΓΕΤ, ΚΑΠΕ, ΔΙΣΑ Περιφερειών, Μητρώα Ανεξάρτητων Αξιολογητών και Ελεγκτών, «Invest in Greece», διαχειριστικές, ΜΟΔ, αναπτυξιακές εταιρίες, «Ψηφιακές Ενισχύσεις» και παλαιότερα ΕΟΜΜΕΧ.

Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και ολοκλήρωση μιας επένδυσης -όπως είναι για παράδειγμα το ΥΠΕΚΑ, οι περιφέρειες, οι δήμοι, οι πολεοδομίες, οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, τα δασαρχεία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο ΕΟΤ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τα επιμελητήρια, τα τραπεζικά ιδρύματα κ.λπ.- θα συνθέσουμε το πολυδαίδαλο σύστημα του ελληνικού κράτους, που το μόνο που καταφέρνει με τη λειτουργία του είναι η ανάσχεση των επενδύσεων και η διαμόρφωση ενός εχθρικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για όλες τις επενδύσεις, είτε αυτές είναι στρατηγικού χαρακτήρα είτε μη στρατηγικού.

Ειδικότερα στο άρθρο 14 είναι έκδηλη η προσήλωσή σας στο να πράττετε σχεδόν τα πάντα κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Χαρακτηριστικό βέβαια της ανακολουθίας σας αποτελεί το γεγονός ότι ο Υπουργός συναινεί στην καταβολή 46.000 ευρώ ετησίως για τη σύσταση μετακλητού προϊσταμένου στη νέα Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Και σας ρωτούμε το εξής: Δεν μπορεί αυτός ο προϊστάμενος να προέρχεται και από την οικογένεια των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς να χρειάζεται η καταβολή περαιτέρω ποσού;

Στο άρθρο 16 επιχειρείται η δημιουργία ενός καινούργιου ΤΑΙΠΕΔ, με το όνομα «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» και μάλιστα με διάρκεια ενενήντα εννέα ετών. Η ανάπτυξη δεν έρχεται με ληστρικές επιθέσεις στην περιουσία του ελληνικού λαού, όπως επιχειρείτε με την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας.

Άραγε, πόσους άλλους τέτοιους θεσμούς θα θεσμοθετήσετε, προκειμένου βέβαια να επιτεθείτε στη δημόσια περιουσία; Πόσα ακόμα μαύρα κουτιά αδιαφανών διαδικασιών και ύποπτων συναλλαγών θα δημιουργήσετε, μεταβιβάζοντάς τους την περιουσία –συγκεκριμένα στην περίπτωση της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» για την περιουσία που βρίσκεται μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του ακρωτηρίου του Σουνίου- που ο ελληνικός λαός δημιούργησε βέβαια με τόσο κόπο και ιδρώτα; Είναι πρόδηλο το γεγονός ότι εκτός από την «αναξιοκρατία» και η «αιδώς» είναι μια λέξη που θα έπρεπε ουσιαστικά να σας απασχολεί.

Όσον αφορά το άρθρο 20, σας ζητούμε, όπως ζητήσαμε και στην επιτροπή όπου συζητήθηκε το σχέδιο νόμου, να διαγράψετε την παράγραφο 17 και περιμένουμε να το πράξετε, καθώς θεωρούμε ότι με αυτήν ανοίγει η κερκόπορτα της εκποίησης του εθνικού ορυκτού πλούτου.

Όσον αφορά το άρθρο 23, παρατηρούμε ότι εισάγεται παραθυράκι παράκαμψης των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της θεσμοθέτησης θεωρητικά πιστοποιημένων φορέων. Δεν είναι δυνατόν να δίνεται τόσο ευρεία εξουσιοδοτική διάταξη απόφασης σε έναν Υπουργό και μόνο, προκειμένου να προσδιορίζονται έστω και οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές καθορισμού των κριτηρίων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών πιστοποίησης.

Ο έλεγχος που περιγράφεται στο συγκεκριμένο άρθρο οφείλει να ανήκει ως αρμοδιότητα σε υπηρεσίες καθαρά της Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό να διασφαλίζεται η ορθότητα των αποφάσεων.

Όσον αφορά τα άρθρα 26-28, εισάγονται περίεργες, κατά τη δική μας πάντα άποψη, κυρώσεις υπαγωγής μεγάλων επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2001. Σας προτείνουμε την εισήγησή τους στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό αυτής, για την ενημέρωση των μελών της επιτροπής από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό.

Κύριε Υπουργέ, συγκεκριμένα σήμερα το πρωί εισήχθη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου έργο του Υπουργείου Μεταφορών ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ και εδώ μας φέρνετε προς κύρωση μέσα σε ένα σχέδιο νόμου, το οποίο αφορά τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, την υπαγωγή μέχρι και την κατασκευή αυτοκινητόδρομου στην περιοχή της Πάτρας ύψους 94 εκατομμυρίων ευρώ.

Στα άρθρα 29 και 30 δίνετε τη δυνατότητα τροποποιήσεων σχεδίων, τα οποία όμως έχουν ήδη υπαχθεί. Πιστεύουμε ότι θα λάβουμε τις απαιτούμενες εξηγήσεις, όσον αφορά το ποιος είναι ο λόγος που σας οδήγησε να κάνετε αυτές τις επιλογές.

Όσον αφορά το Κεφάλαιο Ε΄, κρίνουμε ιδιαίτερα θετική την ίδρυση αλλά και τη λειτουργία υδατοδρομίων, αρκεί βέβαια αυτά να μπορέσουν να υλοποιηθούν με ορθό τρόπο από την Κυβέρνησή σας. Στο πλαίσιο αυτό, θα προτείναμε να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η γνώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, στις περιοχές βέβαια που κρίνονται ως ευαίσθητης στρατηγικής αλλά και στρατιωτικής σημασίας.

Επιπρόσθετα για το άρθρο 50 και για να μην επαναληφθεί η ασυνεννοησία με το κενό νόμου που επικρατεί, στον εφοδιασμό των αεροπλάνων της γενικής αεροπορίας, τα ελληνικά αεροδρόμια, προτείνουμε οι σχετικές διατάξεις να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ρυθμίσεις του ADR κλάσης 3 που ισχύουν για τις οδικές μεταφορές υγρών καυσίμων και να μην καθορίζονται με μια απλή απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ. Είναι γνωστό το πανηγύρι που γίνεται με την AP Gas που εκτυλίσσεται στα ελληνικά κρατικά αεροδρόμια, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής και εκθέτουν τη χώρα μας διεθνώς. Δεν είναι ανάγκη να επαναληφθεί για ακόμη μια φορά.

Εν κατακλείδι, για τα υδατοδρόμια, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να επανεξετάσετε την περίοδο των είκοσι πέντε ημερών, στο άρθρο 52, καθώς επίσης και το εύρος των κυρώσεων από 500 έως 150.000 ευρώ στο άρθρο 53.

Η ανάπτυξη δεν έρχεται με εξαγγελίες και επικοινωνιακά βεγγαλικά μεγαλοστομίας. Απαιτεί ένα σχέδιο, σοβαρή νομοθέτηση, προσεκτικά μελετημένες προϋποθέσεις ως βάση και στόχευση με συγκεκριμένα ορόσημα ολοκλήρωσης, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας δεν επιτυγχάνεται με νεοφιλελεύθερες ουτοπίες συρρίκνωσης του εργατικού κόστους, αλλά και εκποίησης της δημόσιας περιουσίας.

Οι χίμαιρες αυτές μπορεί να φαντάζουν ως λύσεις στο μυαλό όσων παριστάνουν τους τεχνοκράτες αλλά οδηγούν στον ουσιαστικό μηδενισμό της ενεργούς ζήτησης και της εξαφάνισης της μεσαίας τάξης, η οποία απετέλεσε για δεκαετίες την κινητήριο δύναμη της ελληνικής οικονομίας και υποθηκεύουν το μέλλον όλων των επόμενων γενιών των Ελλήνων.

Σας ευχαριστώ πολύ.

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: