Breaking News

Ομιλία της Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το σχέδιο νόμου σχετικά με την «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» | 07.03.2013 – 4η Συνεδρίαση

Στην Αθήνα, σήμερα, 7 Μαρτίου 2013, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις». (4η Συνεδρίαση)

Ραχήλ Μακρή: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την παραχώρηση, αλλά γνωρίζετε ότι πρέπει να βρεθούμε  στην Ολομέλεια, είμαστε ειδικοί αγορητές επί του Νομοσχεδίου για το ΥΠΕΚΑ.

Να πω πια, τον αποτροπιασμό μας για τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ιερισσό της Χαλκιδικής, να πώ ότι τελικά φαίνεται η κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρουν ούτε οι επενδύσεις, ούτε το περιβάλλον, επενδύσεις κύριοι Υπουργοί δεν γίνονται με τρομοκρατία, ούτε με εισβολή των ΜΑΤ σε σχολεία και ξυλοδαρμό μαθητών.

Να πω επί του Νομοσχεδίου ότι, επί του άρθρου 1 παράγραφος 1,παρατηρούμε τον αυθαίρετο προσδιορισμό του αριθμού των θέσεων εργασίας, χωρίς να λαμβάνεται καμία μέριμνα για την εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, ούτε να προβλέπεται ρητά και κατηγορηματικά ή τήρηση της κείμενης Νομοθεσίας για τον κατώτατο μισθό.

Γνωρίζουμε ότι, Νεοφιλελεύθερη πρακτική σας, προάγει αποτυχημένες λογικές ειδικών οικονομικών ζωνών, για την εξυπηρέτηση της ισοπέδωσης του εργασιακού κόστους αλλά και της ενεργούς ζήτησης των κατοίκων αυτής της χώρας. Φυσικά, δεν είμαστε διατεθειμένοι, να συναινέσουμε σε μια τέτοια αοριστολογία.

Στην παράγραφο 7, του ιδίου άρθρου, προβλέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, καθώς και από τις διατάξεις του νέου οικοδομικού κανονισμού.

Είναι απαραίτητο να  προσδιοριστούν με σαφήνεια οι παρεκκλίσεις αυτές, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν φαινόμενα αυθαιρέτων και επικίνδυνων κατασκευών που θα πλήξουν τόσο το φυσικό περιβάλλον, όσο και τις ιδιοκτησίες των όμορων κτιρίων της περιοχής.

Επιπρόσθετα στην παράγραφο 9, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Στο τέλος της παραγράφου 2, του άρθρου 14, του ν.3894/2010 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Με αιτιολογημένη εισήγηση της «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.» δύναται να εισαχθούν στη ΔΕΣΕ και επενδυτικές προτάσεις, που πληρούν μερικώς τους όρους που έχουν τεθεί. Δια των αποφάσεων που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α’, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην όμως κρίνεται ότι θα επιφέρουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα για την συνολική εθνική οικονομία.

Δηλαδή, άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να πληρούν όλους τους όρους που έχουν τεθεί και άλλες πρέπει να τηρούν μόνο όσες τους βολεύει και επιθυμούν; Ούτε που ασχολείστε βέβαια, για να ορίσετε ποιος θα κρίνει, με ποια διαδικασία και ποια είναι τα κατώτερα επίπεδα, σύμφωνα με τα οποία ένα αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί σημαντικό;

Τέλος, στην παράγραφο 10, του άρθρου 1, εξομοιώνετε την σημαντικότητα και την σπουδαιότητα των στρατιωτικών έργων με τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Μήπως θα έπρεπε να έχετε ορίσει με σαφήνεια και ακρίβεια τους όρους «μεγάλα αναπτυξιακά έργα», και να μην αφήνετε περιθώρια  αυθαίρετων ερμηνειών;

Αυτό τουλάχιστον θα πρόσταζε η βασική λογική κάθε ορθά σκεπτόμενου νομοθέτη.

Επιπλέον, σας επισημαίνουμε την παρατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής, σχετικά με την αντίθεσή της στην επέκταση της άρσης απαγόρευσης εγκατάστασης σε αγροτικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας.

Στο άρθρο 2 του Νομοσχεδίου, όπου ενσωματώνεται η τροποποίηση του καταστατικού «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.» παρατηρούμε στην περίπτωση Ζ’, παράγραφος 2 του άρθρου 1, του τροποποιούμενου καταστατικού, ότι προβλέπεται αποζημίωση για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τους ίδιους, αυθαίρετα, αναιτιολόγητα και φυσικά εκτός του πλαισίου του ενιαίου μισθολογίου.

Το να ανακαλύπτετε νέους όρους και να βαφτίζετε την «αμοιβή», αποζημίωση δεν πρόκειται να ξεγελάσει κανέναν, καθώς όλοι καταλαβαίνουμε το αποτέλεσμα της διασπάθισης του Δημοσίου χρήματος στα τέκνα κομματικών σωλήνων της Συγκυβέρνησης.

Στο άρθρο 9 του τροποποιούμενου καταστατικού, αντιφάσκετε αφού στην παράγραφο 1, ορίζετε ως ανώτατο όριο 11 μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο παραβιάζεται στην παράγραφο 5, βάζοντας από το παράθυρο άλλα 5 μέλη για την εξυπηρέτηση προφανών συντεχνιακών πρακτικών φορέων που στηρίζουν την αποτυχημένη πολιτική της κυβέρνησης.

Στο άρθρο 11 του τροποποιούμενου καταστατικού, ανοίγετε τις πόρτες της νομοθέτησης, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας εισροής όλων των ειδών εργασίας. Επιτρέπετε, ως και τον δανεισμό υπαλλήλων χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι οι άνθρωποι δεν είναι αντικείμενα για να μπορούν να δανείζονται.

Φυσικά και σύμφωνα με την πάγια τακτική σας, επιτρέπετε για μία ακόμη φορά την παραβίαση του ενιαίου μισθολογίου με προβλέψεις χορήγησης ειδικών επιδομάτων, το οποίο οι ίδιοι έχετε νομοθετήσει ότι απαγορεύεται.

Στο άρθρο 5 του Νομοσχεδίου, επιτίθεστε με τρόπο βάρβαρο, τόσο κατά της εκκλησίας της Ελλάδος όσο και κατά της αρχαιολογικής κληρονομιάς της χώρας. Αναλυτικότερα, στην παράγραφο 2,  τσιμεντοποιείτε τα αρχαιολογικά ευρήματα κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και στην παράγραφο 5 θέτετε τις προϋποθέσεις, προκειμένου να ανατάξετε τους πόρους με τους οποίους η Εκκλησία πραγματοποιεί  το φιλανθρωπικό της  έργο.

Για την παράγραφο 2 του άρθρου 6, θα πρέπει να εξεταστεί η μείωση του ορίου των 300.000 ευρώ, προκειμένου να καταστεί η χώρα ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε που διαθέτουν αντίστοιχες διευκολύνσεις.

Στο άρθρο 7 του Νομοσχεδίου, εξαφανίζεται η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικών επιστολών. Βιάζεστε τόσο πολύ να εκποιήσετε την Δημόσια περιουσία, που είστε διατεθειμένοι να απαλείψετε κάθε όρο και προϋπόθεση σε εξασφάλιση του Δημόσιου συμφέροντος; Και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο πλέον, θα το εξασφαλίζετε χωρίς τις εγγυητικές επιστολές που είθισται να είναι και η διεθνής πρακτική.

Για το άρθρο 11, η οικονομική και κοινωνική επιτροπή αναφέρει: Με δεδομένο ότι η χώρα μας θα έχει πολύ λίγους σε σχέση με το παρελθόν πόρους, για την παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για τη προσέλκυση επενδύσεων, η Ο.Κ.Ε. εκτιμά  ότι πρέπει να ενισχυθεί η παροχή φορολογικών κινήτρων ή άλλων ισοδύναμων κινήτρων, για τις στρατηγικές αλλά μικρότερες επενδύσεις.

Στα άρθρα 12 έως 15, διαπιστώνουμε ότι η εμμονή της Κυβέρνησης, στον διοικητικό πληθωρισμό που επιλέγει να δημιουργήσει δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση τις επενδύσεις.

Όπως τονίστηκε και στη διαβούλευση, ο κατακερματισμός των φορέων, των υπηρεσιών και γραφείων που χειρίζονται τα επενδυτικά προγράμματα και ειδικά αυτά που μπορούν να χαρακτηριστούν ως στρατηγικού χαρακτήρα, είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε στη χώρα μας τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων φορέων, υπηρεσιών, εταιρειών και σχημάτων για τη διαχείριση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, του αναπτυξιακού νόμου κ.λπ., όπως τη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Γεωργίας, τη ΓΓΕΤ, ΚΑΠΕ, ΔΙΣΑ Περιφερειών, Μητρώα Ανεξάρτητων Αξιολογητών και Ελεγκτών, ΕΦΕΠΑΕ, «Invest in Greece», Διαχειριστικές, ΜΟΔ, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Ψηφιακές Ενισχύσεις, παλαιότερα ΕΟΜΜΕΧ κ.λπ..

Αν λάβουμε υπόψη μας και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην έναρξη- εξέλιξη και ολοκλήρωση μιας επένδυσης, όπως ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειες, Δήμους, Πολεοδομίες, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Δασαρχεία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΟΤ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Επιμελητήρια, Τραπεζικά Ιδρύματα κλπ., θα συνθέσουμε το πολυδαίδαλο σύστημα του Ελληνικού Κράτους, που το μόνο που καταφέρνει με τη λειτουργία του είναι η ανάσχεση των επενδύσεων και η διαμόρφωση ενός εχθρικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για όλες τις επενδύσεις, είτε αυτές είναι στρατηγικού χαρακτήρα, είτε μη στρατηγικού.

Ειδικότερα στο άρθρο 14, είναι έκδηλη η προσήλωσή σας στο να πράττετε σχεδόν τα πάντα κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Χαρακτηριστικό της ανακολουθίας σας αποτελεί το γεγονός ότι, ο κύριος Χατζηδάκης, που άφηνε να διαρρεύσουν πλασματικά στοιχεία για τις μισθοδοσίες των υπαλλήλων του ΜΕΤΡΟ, συναινεί με την καταβολή 46.000 ευρώ ετησίως, για τη σύσταση μετακλητού προϊσταμένου στη νέα Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Στο άρθρο 16, επιχειρείται η δημιουργία ενός καινούργιου ΤΑΙΠΕΔ. Πόσους άλλους άραγε  θα θεσμοθετήσετε προκειμένου να επιτεθείτε στην Δημόσια περιουσία;  Πόσα ακόμη μαύρα κουτιά αδιαφανών διαδικασιών και ύποπτων συναλλαγών θα δημιουργήσετε μεταβιβάζοντάς τους τη περιουσία που ο ελληνικός λαός δημιούργησε με τόσο κόπο και ιδρώτα. Είναι πρόδηλο το γεγονός, ότι εκτός από την αναξιοκρατία και η αιδώς είναι μια λέξη που θα έπρεπε να σας απασχολεί.

Για τα άρθρα 10 και 20 σας καταθέτουμε μία σειρά παρατηρήσεων και προτάσεων προκειμένου να βελτιωθεί το Νομοσχέδιο στη βάση της ορθής νομοθέτησης. Θα καταθέσουμε μία συγκεκριμένη τροπολογία επί αυτών των άρθρων κύριε Πρόεδρε.

Παράλληλα, σας υπογραμμίζουμε την ανάγκη διαγραφής  της παραγράφου  17 του άρθρου 20 καθώς με αυτή  ανοίγει η κερκόπορτα της εκποίησης του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου.

Για λόγους οικονομίας της συζήτησης, τις λοιπές προτάσεις θα τις δείτε κατευθείαν στην τροπολογία που θα καταθέσουμε.

Για το άρθρο 23, παρατηρούμε ότι εισάγεται παραθυράκι παράκαμψης των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της θεσμοθέτησης θεωρητικά πιστοποιημένων φορέων. Δεν είναι δυνατόν να δίνεται τόσο ευρεία εξουσιοδοτική διάταξη απόφασης σε έναν Υπουργό και μόνο, για να προσδιορίζονται έστω και οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές καθορισμού των κριτηρίων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών πιστοποίησης.

Ο έλεγχος ο οποίος περιγράφεται στο συγκεκριμένο άρθρο οφείλει να ανήκει ως αρμοδιότητα σε υπηρεσίες της Διοίκησης, με σκοπό να διασφαλίζεται η ορθότητα των αποφάσεων.

Στα άρθρα 26 έως 28 εισάγονται περίεργες, κατά τη δική μας πάντα άποψη, κυρώσεις υπαγωγής μεγάλων επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004.

Στα άρθρα 29 και 30 δίνεται τη δυνατότητα τροποποιήσεων σχεδίων, τα οποία όμως έχουν ήδη υπαχθεί. Πιστεύουμε ότι θα λάβουμε τις απαιτούμενες εξηγήσεις για ποιο λόγο έχετε κάνει αυτή την επιλογή.

Για το κεφάλαιο 5, κρίνουμε ιδιαίτερα θετική την ίδρυση και τη λειτουργία των υδατοδρομίων, αρκεί βέβαια αυτά να μπορέσουν να υλοποιηθούν με ορθό τρόπο από την Κυβέρνησή σας. Στο πλαίσιο αυτό θα προτείναμε να λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για τις περιοχές, οι οποίες κρίνονται ως ευαίσθητης στρατηγικής και στρατιωτικής σημασίας.

Επιπρόσθετα για το άρθρο 50 και για να μην επαναληφθεί η ασυνεννοησία και το κενό νόμου που επικρατεί, στον εφοδιασμό των αεροπλάνων της Γενικής Αεροπορίας, τα Ελληνικά Αεροδρόμια, προτείνουμε οι σχετικές διατάξεις να λαμβάνουν υπόψη τις ρυθμίσεις του ADR κλάσης 3 που ισχύουν για τις οδικές μεταφορές υγρών καυσίμων και να μην καθορίζονται με μια απλή απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ. Είναι γνωστό το πανηγύρι που γίνεται με την AP Gas, που εκτυλίσσεται στα Ελληνικά Κρατικά Αεροδρόμια, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής και εκθέτουν τη χώρα μας διεθνώς. Δεν είναι ανάγκη να επαναληφθεί για ακόμα μία φορά.

Εν κατακλείδι, για τα υδατοδρόμια, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να επανεξετάσετε την περίοδο των 25 ημερών, στο άρθρο 52, καθώς επίσης και το εύρος των κυρώσεων από 500 έως 150.000 ευρώ στο άρθρο 53. Για τις λοιπές διατάξεις που περιλαμβάνονται    στο κεφάλαιο ΣΤ’ θα κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στη συνεδρίαση της Β’ ανάγνωσης.

Ευχαριστώ.

About Rachel Makri (3205 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: