Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην ολομέλεια για την Κύρωση της Πρώτης Τροποποιητικής Σύμβασης Ελληνικού Δημοσίου, KAVALA OIL ΑΕ και ENERGEAN OIL | 28.02.2013

Αθήνα, σήμερα στις 28 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.44΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτής».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Στο ανωτέρω υπό συζήτηση σχέδιο νόμου υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα, ένα τυπικής φύσεως και ένα πολύ ουσιαστικό. Το τυπικό είναι η διαδικασία που ακολουθείται για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Το εισάγετε ως κύρωση συμφωνίας, ενώ στην ουσία είναι τροποποίηση ήδη υπάρχοντος νόμου. Εάν δεν το έχετε αντιληφθεί, η αρχική συμφωνία συμπεριλαμβανόταν στο ν. 2779/1999.

Όταν συζητήθηκε η αρχική συμφωνία, ακολουθήθηκε η κανονική διαδικασία με τρεις συνεδριάσεις επιτροπών στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου του 1999 που διήρκησαν συνολικά περίπου εννέα ώρες. Σ’ αυτές κατέστη δυνατή η πλήρης παρουσίαση των όποιων προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων από τα κόμματα και τους φορείς για την επίλυσή τους.

Σήμερα εισάγεται το σχέδιο νόμου ως κύρωση, παρά το γεγονός ότι δεν υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, αφού δεν αποτελεί συμφωνία του ελληνικού κράτους με αντισυμβαλλόμενο διεθνή οργανισμό ή άλλο κράτος ούτε φυσικά υφίσταται άλλος ουσιαστικός λόγος, παρά μόνο η βιασύνη σας για να υιοθετήσετε τις συγκεκριμένες διατάξεις.

Σας καλούμε να αποσύρετε το σχέδιο νόμου, να προβείτε στις απαιτούμενες διορθώσεις και να το επανακαταθέσετε με την αρμόζουσα διαδικασία. Μην τρέφετε ουτοπίες. Δεν σας το λέμε για να προστατεύσουμε εσάς αλλά νοιαζόμαστε για την ελληνική πολιτεία που είχε βέβαια την ατυχία να αναθέσει σε εσάς τη διακυβέρνησή της και τώρα κινδυνεύει να χάσει κάθε ρανίδα αξιοπρέπειας με τις νομοθετικές σας απρέπειες.

Πέρα από την τυπική αιτία απόσυρσης του σχεδίου νόμου, υπάρχει και η ουσιαστική αιτία, που αν δεν την αναγνωρίζετε, ειλικρινά κινδυνεύετε να χαρακτηριστείτε από πολιτική μωρία, ενώ αν την αναγνωρίζετε και εθελοτυφλείτε, ρέπετε ολοταχώς προς τη διαπλοκή.

Το σχέδιο νόμου παρουσιάζει ενδείξεις διαπλοκής. Πιο συγκεκριμένα, η αρχική σύμβαση ήταν διμερής, μεταξύ της «ΚΑVΑLΑ OIL» και του Ελληνικού Δημοσίου. Ύστερα εμφανίστηκε η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΙΓΑΙΟΥ» ως εκδοχέας της «ΚΑVΑLΑ OIL» και κάτοχος του 67% των μετοχών. Αυτό, βέβαια, δεν κάνει την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΙΓΑΙΟΥ» σε καμία περίπτωση αντισυμβαλλόμενο μέρος της αρχικής σύμβασης.

Με τις παρούσες διατάξεις μετατρέπετε αυτήν τη σύμβαση σε τριμερή. Το ελληνικό δημόσιο συμβάλλεται με την «ΚΑVΑLΑ OIL», την οποία χαρακτηρίζετε ως αρχικό ανάδοχο και την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΙΓΑΙΟΥ» ως δεύτερο ανάδοχο, γνωρίζοντας ότι η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΙΓΑΙΟΥ» ήδη κατέχει την πλειοψηφία της «ΚΑVΑLΑ OIL». Ποιος ο λόγος, λοιπόν, να μπει ως ξεχωριστός ανάδοχος;

Αυτήν την ερώτηση, κύριε Υπουργέ, σας την είχαμε κάνει και στην επιτροπή και είχατε δεσμευτεί να μας απαντήσετε. Ωστόσο, δεν το πράξατε επί της ουσίας.

Η μεθόδευση εισαγωγής, ως ξεχωριστού αναδόχου, της εν λόγω εταιρείας δημιουργεί μόνο ένα ενδεχόμενο, η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΙΓΑΙΟΥ» να οδηγήσει σε χρεοκοπία την «ΚΑVΑLΑ OIL» και μετά να παραμείνει ως μόνη ανάδοχος. Δυστυχώς, τα γεγονότα αυτήν την εξέλιξη τεκμηριώνουν. Στην από 26 Φεβρουαρίου 2013 επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΚΑΒΑΛΑ OIL» αποκαλύπτει χρέη 28 εκατομμυρίων ευρώ, που η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΙΓΑΙΟΥ» έχει δημιουργήσει ως πλειοψηφικός μέτοχος της «ΚΑVΑLΑ OIL».

Σας καταθέτω αυτήν την επιστολή στα Πρακτικά, για να ενημερωθεί όποιος συνάδελφος δεν έχει μελετήσει το θέμα.

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Αυτή η αποκάλυψη θορύβησε την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΙΓΑΙΟΥ», η οποία βέβαια κατέθεσε και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και εξώδικη αίτηση-δήλωση για να φιμώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΚΑVΑLΑ OIL».

Μεταξύ των άλλων αναφέρονται τα εξής: «Επιπροσθέτως, σας καλούμε να απόσχετε άμεσα από τις συνεχείς παράνομες και παράλογες προσπάθειες και ενέργειές σας που σκοπούν στην παρεμπόδιση της κύρωσης από τη Βουλή των Ελλήνων της τροποποιητικής σύμβασης για την παράταση των αδειών εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων του Πρίνου».

Σας καταθέτουμε και την ένσταση των ασφαλιστικών μέτρων.

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Έχουν, λοιπόν, συνειδητοποιήσει οι «ημέτεροί» σας ότι η αποδοχή ή η απόρριψη ενός νομοθετήματος γίνεται από τους Έλληνες Βουλευτές;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι αν η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΙΓΑΙΟΥ» έχει ήδη δημιουργήσει 28 εκατομμύρια χρέη, σε ένα χρόνο θα έχει φέρει την «ΚΑVΑLΑ OIL» σε τέτοιο οικονομικό αδιέξοδο που θα υποχρεωθεί σε χρεοκοπία. Με τον τρόπο αυτόν, η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΙΓΑΙΟΥ» θα μείνει ως μόνη ανάδοχος και θα πουλά δικαιώματα σε άλλους πιθανούς επενδυτές.

Αυτό το γεγονός σημαίνει καταδίκη στον εφιάλτη της ανεργίας για οικογένειες του Νομού Καβάλας, οικονομικό μαρασμό της περιοχής και ούτε μια στάλα πετρελαίου την οποία θα μπορεί να εκμεταλλευτεί το ελληνικό δημόσιο.

Αντίθετα, η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΙΓΑΙΟΥ» θα έχει πλουτίσει κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα λάβει από την πώληση των δικαιωμάτων που της δίνετε με το παρόν σχέδιο νόμου.

Εν κατακλείδι, μη γίνεστε από «Υ-πουργός» απλός «πουργός», δηλαδή βοηθός που κουβαλά λάσπη στο οικοδόμημα της εξαθλίωσης των Ελλήνων και του ξεπουλήματος του συνόλου της δημόσιας περιουσίας. Σταθείτε, έστω και τώρα, στο ύψος των περιστάσεων που απαιτεί η θέση σας και αφαιρέστε την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΙΓΑΙΟΥ» από δεύτερο ανάδοχο ή αποσύρετε το σχέδιο νόμου για να το επεξεργαστείτε. Τα λάθη συγχωρούνται, ο δόλος ποτέ.

Εμείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.

Σας ευχαριστώ.

Η επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόμου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου παρατίθεται ΕΔΩ

 

 

 

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: