Breaking News

Ομιλία της Βουλευτή Ν. Κοζάνης Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το σχέδιο νόμου σχετικά με την «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (1η Συνεδρίαση) | 28.02.2013

Στην Αθήνα, σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2013, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

Ραχήλ Μακρή: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο τιτλοφορείται «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε στο συγκεκριμένο νομοθέτημα ένα πραγματικό εργαλείο υλοποίησης επενδύσεων που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η χώρα ειδικά με την εφαρμογή των ανερμάτιστων μνημονιακών πολιτικών. Ομολογούμε όμως, ότι η επιθυμία αυτή πάγωσε στην καρδιά μας όταν διαπιστώσαμε ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού παραπαίουν μεταξύ ανούσιου ευχολογίου, γενικόλογων εξαγγελιών μηδενικής ουσιαστικής αξίας και βολέματος ημετέρων.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος υπουργός, που άφηνε να διαρρεύσουν πλασματικά στοιχεία μισθοδοσίας εργαζομένων στο Μετρό, συναινεί με την καταβολή 46.000 ευρώ ετησίως για τη σύσταση θέσης μετακλητού προϊσταμένου στη νέα Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Κύριε Υπουργέ, σας υπενθυμίζω ότι δεν υπάρχει έννοια στο δημόσιο μετακλητού προϊσταμένου, που σημαίνει ότι θα είναι κάποιος ιδιώτης προφανώς, ο οποίος δεν ξέρουμε και με τι διαδικασίες θα αναλαμβάνει. Και επίσης είναι ακόμα μία σύσταση Γενικής Διεύθυνσης στις πάρα πολλές που θα αναφερθώ και παρακάτω, τα οποία υπάρχουν για τον ίδιο σκοπό. Από την μία λοιπόν, μιλάμε για συμμάζεμα του κράτους και από την άλλη δημιουργούμε κάθε μέρα Γενικές Διευθύνσεις και Ειδικές Γραμματείες.

Ακόμα πάντα πρόθυμοι να προσπαθήσετε να επιβάλετε τις νεοφιλελεύθερες θεωρίες απαξίωσης του οργανωμένου κράτος και των δομών αυτού εισάγετε στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του καταστατικού της «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.». Σύμφωνα με αυτή θα επιτρέπεται ο δανεισμός υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τομέα με ειδική συμφωνία. Και εγώ ρωτώ, δεν μας κάνουν οι υπάλληλοι οι οποίοι υπάρχουν στον Δημόσιο Τομέα για τους οποίους βγάζετε στην διαθεσιμότητα; Επίσης, ποια είναι η έννοια «δανεισμού των υπαλλήλων»;

Κύριε Υπουργέ, δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι οι άνθρωποι δεν δανείζονται. Δεν  υπάρχει η έννοια «δανεισμού», δεν είναι αντικείμενα οι εργαζόμενοι.

Φυσικά καθώς τις θέσεις σε τέτοιους φορείς σκοπεύετε να τις κρατήσετε για τα δικά σας παιδιά, προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου ότι: «Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος.» Η Νέα Δημοκρατία κερνάει και η Συγκυβέρνηση πίνει βέβαια και είναι γνωστό. Έχουμε δει και άλλες τέτοιες τακτοποιήσεις της συγκυβέρνησης ημέτερων, σε θέσεις τέτοιου είδους, με πολύ υψηλές και παχυλές αμοιβές .

Με τέτοιες διατάξεις αποδεικνύεται το σεβασμό σας, βέβαια, στο ενιαίο μισθολόγιο που εσείς θεσπίσατε και υποτίθεται ότι αποτελεί κόκκινη γραμμή της πολιτικής σας. Βέβαια, αυτά δεν μας κάνουν καθόλου εντύπωση, καθώς δεν ξεχνάμε και τις πρόσφατες δηλώσεις κάποιου αρχηγού της Συγκυβέρνησης, ότι η διαθεσιμότητα δεν είναι ανεργία.

Αυτά βέβαια, θα πρέπει να τα πει στους ανθρώπους οι οποίοι οδηγήθηκαν στο θάνατο, όταν έμαθαν ότι έχουνε τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Ο διοικητικός πληθωρισμός που επιλέγεται να δημιουργήσετε δεν βοηθά τις επενδύσεις. Όπως τονίστηκε και στη διαβούλευση, ο κατακερματισμός των φορέων, υπηρεσιών και γραφείων που διαχειρίζονται τα επενδυτικά προγράμματα και ειδικά αυτά που μπορούν να χαρακτηριστούν ως στρατηγικού χαρακτήρα, είναι ανασταλτικός παράγοντας αποδεδειγμένα  για την ανάπτυξη.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων φορέων, υπηρεσιών, εταιρειών και σχημάτων για τη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού Νόμου κλπ (βλέπε Γεν. Γραμματεία ΕΣΠΑ, Γεν. Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης, Υπουργείο Γεωργίας, ΓΓΕΤ, ΚΑΠΕ, ΔΙΣΑ Περιφερειών, Μητρώα Ανεξάρτητων Αξιολογητών και Ελεγκτών, ΕΦΕΠΑΕ, Invest in Greece, Διαχειριστικές, ΜΟΔ, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Ψηφιακές Ενισχύσεις, και παλαιότερα ΕΟΜΜΕΧ και υπάρχουν και άλλα βέβαια).

Αν λάβουμε υπόψη μας και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην έναρξη, εξέλιξη και ολοκλήρωση μιας επένδυσης, (ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειες, Δήμους, Πολεοδομίες, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Δασαρχεία, Πυροσβεστική υπηρεσία, ΕΟΤ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Επιμελητήρια, Τραπεζικά Ιδρύματα κλπ) θα συνθέσουμε το πολυδαίδαλο σύστημα του ελληνικού κράτους (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) που το μόνο που καταφέρνει με τη λειτουργία του, είναι η ανάσχεση των επενδύσεων και η διαμόρφωση ενός εχθρικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για όλες τις επενδύσεις, είτε αυτές είναι στρατηγικού χαρακτήρα, είτε μη στρατηγικού.

Βέβαια η δεδηλωμένη πίστη σας στο κομματικό συμφέρον δεν σταματά πουθενά. Έννοιες όπως ισονομία, ισοπολιτεία και ίση μεταχείριση των πολιτών σας αφήνουν όπωε φαίνεται και εδώ παγερά αδιάφορους. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 η οποία προβλέπει:

«Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 3894/2010 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Με αιτιολογημένη εισήγηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» δύναται να εισαχθούν στη Δ.Ε.Σ.Ε. και επενδυτικές προτάσεις που πληρούν μερικώς τους όρους που έχουν τεθεί διά των αποφάσεων που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην όμως κρίνεται ότι θα επιφέρουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα για τη συνολική εθνική οικονομία.»

Δηλαδή άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να πληρούν όλους τους όρους που έχουν τεθεί και άλλες πρέπει να τηρούν μόνο όσους τους βολεύει και επιθυμούν. Ούτε που ασχολείστε να ορίσετε ποιος θα τα κρίνει , με ποια διαδικασία και ποια είναι τα κατώτερα επίπεδα σύμφωνα με τα οποία ένα αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί σημαντικό. Μήπως βέβαια θα καταθέτουν αυτοί και την κομματική τους ταυτότητα;

Επιπρόσθετα με το άρθρο 18, δίδεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της επιχορήγησης. Έχετε σκεφτεί να εισάγετε διασφαλίσεις και δικλίδες ασφαλείας ή δεν σας απασχολεί καθώς γνωρίζετε εκ των προτέρων που θα δίνεται προκαταβολικά το συνολικό ποσό της επιχορήγησης; Επίσης, δεν έχουμε δει προκαταβολικά να δίνεται ολόκληρο το ποσό επιχορήγησης.

Στα άρθρα 26-28 εισάγονται περίεργες, κατά την άποψη μας, Κυρώσεις υπαγωγής μεγάλων επενδυτικών σχεδίων του ν.3299/2004 και στα άρθρα 29 και 30 δίνετε τη δυνατότητα τροποποιήσεων σχεδίων που ήδη έχουν υπαχθεί. Πιστεύουμε βέβαια, ότι θα λάβουμε τις απαιτούμενες εξηγήσεις.

Φυσικά για το κεφάλαιο Γ’ το οποίο τιτλοφορείται με τον βαρύγδουπο τίτλο «Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις» υφίστανται ενστάσεις για την αναγκαιότητα σύστασης του οργανισμού ξεπουλήματος με την ονομασία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». Καθώς όμως τις διατάξεις αυτές θα τις δούμε αναλυτικά στην κατ’ άρθρο συζήτηση δεν κρίνετε απαραίτητη η διεξοδική σημερινή ανάλυση,         ειδικά σήμερα που συζητούνται στην ολομέλεια το μεγάλο πλήθος των νομοθετημάτων που έχει εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παραδείγματα, θα καταψηφίζαμε το νομοσχέδιο επί της αρχής, καθώς όμως περιλαμβάνονται ελάχιστες σε αριθμό αλλά θετικά σημεία και διατάξεις και διατηρώντας την ελπίδα ότι θα εξαλείψετε τις αστοχίες τις οποίες σας επισημάνουμε στην κατ’ άρθρο συζήτηση, επιφυλασσόμαστε για την συζήτηση στην ολομέλεια.

Ευχαριστώ πολύ.

About Rachel Makri (3261 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: