Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τον σχέδιο νόμου «Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων 25 και 26 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιμνών» | 27.02.2013

Στην Αθήνα σήμερα, 27 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην Αίθουσα «Προέδρου Aθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223) του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κύρωση των τροποποιήσεων των άρθρων 25 και 26 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιμνών»

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Μακρή.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική Αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αναφέρεται στην κύρωση τροποποιήσεων της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προστασία και την χρήση των διασυνοριακών υδάτων και διεθνών λιμνών. Για την Ελληνική Δημοκρατία το ζήτημα της τροποποίησης της υπάρχουσας Συμφωνίας δεν κατέχει τη σημασία που θέλετε να της δώσετε στην Αιτιολογική Έκθεση. Πιο αναλυτικά η υπό κύρωση τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν κατά τη συνάντηση των μερών στη Μαδρίτη το 2003 και ο σκοπός τους είναι να επιτραπεί και σε κράτη – μέλη του ΟΗΕ που δεν είναι όμως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη να προσχωρήσουν στην εν λόγω Σύμβαση.

Βέβαια όλοι οι γείτονες της Ελλάδας είναι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα η Αλβανία είναι μέλος από τις 14 Δεκεμβρίου του 1955, τα Σκόπια είναι μέλος από 8 Απριλίου του 1993, η Βουλγαρία είναι μέλος από την 14 Δεκεμβρίου του 1995 και η Τουρκία είναι μέλος από τις 28 Μαρτίου του 1947. Ως εκ τούτου για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιμνών μας καλύπτει και η παρούσα Σύμβαση χωρίς τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Σας υπενθυμίζουμε, βέβαια, ότι οι διεθνείς συμβάσεις αλλά και οι διακρατικές συμφωνίες δεν αποτελούν πλήρη απάντηση στα προβλήματα της προστασίας και της χρήσης των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιμνών.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μια παρουσίαση του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ανθρωπολογίας αναφέρει ως πιθανά προβλήματα διαχείρισης κάθε εμπλεκόμενης χώρας τα ακόλουθα. Συγκρουόμενα συμφέροντα προς τη χρήση του νερού, μείωση του υδατικού δυναμικού τα τελευταία είκοσι χρόνια λόγω της φθίνουσας πορείας των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων αλλά και της αύξησης των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων, έλλειψη σύγχρονων συλλογικών αρδευτικών δικτύων και ανεξέλεγκτα μεγάλη σπατάλη νερού για αρδεύσεις μέσω ιδιωτικών γεωτρήσεων, δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον λόγω της συνεχούς αύξησης της ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών από τα ελλείμματα και απόβλητα των οικισμών, των βιομηχανιών καθώς και από τη χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων στη γεωργική παραγωγή, υπερβολική μείωση ή περιοδική στέρευση της παροχής ορισμένων πηγών λόγω των εντατικών αντιρρήσεων που συνεπάγονται κίνδυνο για τους βιότοπους της περιοχής, κίνδυνος τοπικής ή γενικευμένης εξάντλησης των αποθεμάτων υπογείου νερού με ενδεχόμενο την υποβάθμιση της ποιότητάς τους λόγω διείσδυσης της θάλασσας και υφαλμύρωσής τους λόγω των εντατικών αντλήσεων από τις γεωτρήσεις ιδίως σε συνθήκες παρατεταμένης ανομβρίας, έλλειψη ενιαίας διαχείρισης της ποιότητας και ποσότητας των νερών και ως εκ τούτου ανισομερής εκμετάλλευση των υδατικών πόρων και σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διαφόρων χρηστών.

Όλα αυτά τα θέματα σας τα επισημαίνουμε γιατί αποτελούν τομείς στους οποίους θα πρέπει να αναλάβετε πολιτικές πρωτοβουλίες επίλυσης των ανωτέρω προβλημάτων πέραν βέβαια από την κύρωση των διεθνών συμφωνιών. Παρόλα αυτά οι Ανεξάρτητοι Έλληνες υπέρ ψηφίζουμε τις τροποποιήσεις αφού στη δεδομένη περίπτωση δεν πλήττεται ούτε το εθνικό ούτε το δημόσιο συμφέρον, όπως συμβαίνει σε άλλες διεθνείς συμφωνίες που επιχειρείται να ακυρώσετε και στις περιπτώσεις πολλών αποτυχημένων εναρμονίσεων Ευρωπαϊκών Οδηγιών που έχετε κατά καιρούς εισάγει. Ευχαριστώ πολύ.

About Rachel Makri (3261 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: