Breaking News

Ραχήλ Μακρή για την Κύρωση της ΠΝΠ «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας» | 14.02.2013

Αθήνα, σήμερα στις 14 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.36΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας»».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει η κ. Ραχήλ Μακρή, ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων για δεκαπέντε λεπτά.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αφορά την Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με τίτλο: «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Αναρωτιόμαστε ποιες είναι οι κατεπείγουσες ρυθμίσεις και εάν διαθέτετε έστω και την ελάχιστη κατανόηση της έννοιας αυτής, καθώς και της ουσιαστικής ανάγκης χρησιμοποίησης της διαδικασίας των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Δεν θα αναφέρουμε βέβαια ότι γίνεται αντιληπτή για ακόμη μία φορά η σημειολογική πρότασή σας να υποβαθμίσετε το Κοινοβούλιο, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση ξεπεράσατε κάθε όριο.

Εκμεταλλευτήκατε το γεγονός ότι οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου παράγουν έννομες συνέπειες από τη στιγμή που υπογράφονται και ακόμη και αν δεν κυρωθούν από τη Βουλή, ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή τους μέχρι την καταψήφιση της κύρωσής τους.

Φυσικά, με τη συγκεκριμένη πράξη όχι μόνο δεν στοχεύετε στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά αποσκοπείτε να παρέχετε στους υμετέρους σας ευνοϊκές και φωτογραφικές διατάξεις που παραβιάζουν κάθε έννοια ισονομίας και δημοσίου συμφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 έχετε εισαγάγει δύο παραγράφους του άρθρου 25 του ν. 3614/2007. Με την πρώτη παραχωρείτε τη δυνατότητα πληρωμής αναδόχων συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων και δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ή και ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

Το επιχείρημα ότι ανταποκρίνεστε στο αίτημα της αγοράς, η οποία βέβαια στενάζει από τη μνημονιακή πολιτική λιτότητας την οποία εσείς εφαρμόζετε, δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που σας είχαν υπαγορεύσει αυτήν τη διάταξη, είχαν δεκατρείς ημέρες για να τακτοποιήσουν τις δουλειές τους, χωρίς να σέβονται κανένα νόμο και καμία διαδικασία.

Αν θέλατε να βοηθήσετε ουσιαστικά την οικονομική ζωή αυτού του τόπου, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα το άρθρο 11 του ν. 3943/2011 για τον συμψηφισμό χρεών με απαιτήσεις κατά του δημοσίου. Για το συγκεκριμένο νόμο υφίσταται η ΠΟΛ 1022/24-1-2012, η οποία παρέχει τις απαιτούμενες οδηγίες εφαρμογής.

Ως εκ τούτου, μην καταφεύγετε σε εύκολα επιχειρήματα γιατί η πραγματικότητα σας διαψεύδει. Εργαλεία εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων υπάρχουν. Στο χέρι σας είναι να τα απλοποιήσετε, αν επιθυμείτε, αλλά η κατάφωρη παραβίαση της ελληνικής έννομης τάξης δεν συνιστά απλοποίηση, αλλά ρουσφετολογικό πραξικόπημα.

Με τη παράγραφο 2 δίνετε τη δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, έκδοσης κανονιστικών διοικητικών πράξεων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Οι πράξεις αυτές προκαλούν δαπάνη που αναγνωρίζεται και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, χωρίς όμως τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών και φυσικά τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών αυτού του Υπουργείου.

Το πάρτι συνεχίζεται και σε αυτήν την παράγραφο. Πάλι σε δεκατρείς ημέρες εκδώσατε πράξεις που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς έλεγχο των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Τα ερωτήματα που σας έχουμε θέσει και στην επιτροπή, ως Ανεξάρτητοι Έλληνες, είναι τα εξής: Για ποιους εκδώσατε τις πράξεις αυτές; Ποιοι εκμεταλλεύτηκαν τις ανωτέρω διατάξεις και σε ποιο βαθμό βλάψατε το δημόσιο συμφέρον;

Έχω καταθέσει ήδη τη με αριθμό πρωτοκόλλου 611/6746 ερώτηση, σε συνδυασμό με αίτηση κατάθεσης εγγράφων, για την αποκάλυψη όλων των σχετικών παραστατικών για τις πληρωμές που διενεργήθηκαν και τα προγράμματα που ανατέθηκαν με την ανωτέρω διαδικασία. Δεν έχετε απαντήσει ακόμη. Ελπίζω να το κάνετε, γιατί ο ελληνικός λαός έχει πια αγανακτήσει από τις προσπάθειες συγκάλυψης που επιχειρείτε. Μην τον προκαλείτε περαιτέρω.

Τίθεται ακόμη ένα ζήτημα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της συγκεκριμένης πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Σε αυτήν ο περιφερειάρχης λαμβάνει αρμοδιότητες διατάκτη των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κατά την έννοια βέβαια του κυρίου διατάκτη. Ενώ η διάταξη φαίνεται ότι εξυπηρετεί βέβαια την ταχύτητα έκδοσης των σχετικών πράξεων, διαπιστώνουμε ότι έρχεστε και την καταργείτε με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου.

Το γιατί την προβλέψατε, ποιους εξυπηρετήσατε και για ποιο λόγο ίσχυσε μόνο για ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, θα κληθείτε βέβαια να το απαντήσετε και αυτό στη σημερινή ερώτηση που κατέθεσα, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Απαιτούμε να λάβουμε πειστικές και ουσιαστικές απαντήσεις επ’ αυτού.

Η μελέτη των υπόλοιπων διατάξεων δεν τεκμηριώνει την ανάγκη του κατεπείγοντος ούτε το παράβολο και η διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού ασφαλείας σιδηροδρομικής επιχείρησης και έγκρισης ασφαλείας διαχείρισης υποδομής μπορούν να χαρακτηριστούν ως επείγοντα, ούτε φυσικά η λειτουργία των καταστημάτων τις δύο Κυριακές του Δεκεμβρίου του 2012 δικαιολογεί έναν τέτοιο χαρακτηρισμό.

Πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα διαθέτει δίκτυο μονής γραμμής στον άξονα Πάτρα-Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Προμαχώνα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκτελούνται οι επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές και κατά τη νύχτα οι εμπορευματικές. Πόσες εταιρείες πιστεύετε ότι θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο και θεωρείτε επείγουσες τις διατάξεις για τα παράβολα του πιστοποιητικού ασφαλείας;

Είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε εάν ήδη υπάρχει ή όχι η κορεσμένη χωρητικότητα αυτών των γραμμών, όπως επίσης γνωρίζετε αν έχουν απελευθερωθεί πλήρως οι επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ή αποφεύγετε να τις απελευθερώσετε για χάρη του ιδιώτη, στον οποίο επιθυμείτε να ξεπουλήσετε την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ».

Εσείς, που κόπτεσθε για τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη, κρατάτε τεχνηέντως κλειστή την αγορά των εθνικών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών και τώρα επιχειρείτε να μας ρίξετε στάχτη στα μάτια με το ξαφνικό και κατεπείγον ενδιαφέρον σας για τα παράβολα και τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών ασφαλείας.

Το μόνο που μπορεί να χαρακτηριστεί ουσιαστικό στη συγκεκριμένη πράξη είναι το άρθρο 5 περί αναστολής των πλειστηριασμών. Φυσικά θα μπορούσατε να έχετε ρυθμίσει το θέμα της προστασίας συνολικά και με σοβαρότητα και όχι να παρέχετε ετήσιες αναβολές, αλλά προφανώς δέχεστε πιέσεις τόσο από τους εξωτερικούς τοκογλύφους που επιβουλεύονται την ιδιωτική περιουσία του ελληνικού λαού, όσο και από τους εσωτερικούς βαρόνους του κόμματός σας, που θεωρούν ότι οι τραπεζίτες φίλοι τους πρέπει να απομυζήσουν κάθε ρανίδα ελπίδας του δοκιμαζόμενου από την πολιτική σας ελληνικού λαού.

Σχετικά με τις τροπολογίες, η τροπολογία 219/2 καταδεικνύει την πλήρη ανικανότητα της Κυβέρνησης να νομοθετεί. Δεν είστε ικανοί να συγχωνεύσετε τις εταιρείες που θα συνιστούσαν τις «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»; Δεν μας έχετε πει ποιοι σας εμποδίζουν και δεν επιθυμείτε να στενοχωρήσετε τα δικά σας παιδιά που συνιστούν το Δ.Σ. της επιχείρησης; Πόσο ακόμη βέβαια θα υποτιμάτε τη νοημοσύνη όλων μας;

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται η τροπολογία 224/6, με την οποία η Κυβέρνηση αναστέλλει μέχρι 31-3-2013 τα άρθρα που ορίζουν τα προσόντα, τη διαδικασία επιλογής, τη θητεία και την αξιολόγηση των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Για ποια αξιόπιστη αξιολόγηση μπορούμε να μιλάμε μετά από αυτό; Μήπως -λέμε- οι δικοί σας άνθρωποι δεν είναι ακόμη έτοιμοι και απαιτείται μία σειρά αναστολών; Σοβαρευτείτε λοιπόν και αρχίστε να νομοθετείτε βάσει του εθνικού και όχι του κομματικού συμφέροντος. Φυσικά για προφανείς και αυτονόητους λόγους καταψηφίζουμε και τις δύο αυτές τροπολογίες.

Η τρίτη τροπολογία με αριθμό 225/7, που αφορά την απαλοιφή του αξιόποινου των πράξεων των άρθρων 290, 291, 292 του Ποινικού Κώδικα, που αφορούν την παρακώλυση συγκοινωνιών που έχουν τελεστεί μέχρι τις 31-12-2012 από αγρότες, ιδιοκτήτες και οδηγούς αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως -φορτηγών και ταξί- κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεών τους για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, αν και εισάγεται σε ένα εντελώς άσχετο νομοσχέδιο, μας βρίσκει θετικούς για λόγους κοινωνικής ειρήνης, συνοχής και εξυπηρέτησης των Ελλήνων πολιτών.

Ωστόσο στο άρθρο 2 της ίδιας τροπολογίας, ως προς αυτήν την αναστολή της ποινικής και προσωπικής κράτησης των εκκαθαριστών των αγροτικών συνεταιρισμών μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης γι’ αυτές, θα πρέπει να μας δώσετε περαιτέρω λεπτομέρειες, κύριε Υπουργέ, πότε θα ολοκληρωθούν αυτές, διότι μιλούμε για αναστολή ποινικών ευθυνών των εκκαθαριστών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Ωστόσο λοιπόν περιμένουμε να μας διευκρινίσετε γι’ αυτήν την τροπολογία τι ακριβώς εννοείτε με την αναστολή των ποινικών ευθυνών μέχρι την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων, πόσος καιρός δηλαδή θα απαιτηθεί, εάν θα βάλετε ένα χρονικό διάστημα για να γίνουν αυτές οι εκκαθαρίσεις.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο τώρα έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή για να δευτερολογήσει.

Ορίστε, κυρία Μακρή, έχετε το λόγο για επτά λεπτά. Αν μπορείτε να μην εξαντλήσετε το χρόνο σας, καλό θα είναι.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου που είχε συζητηθεί το εν λόγω νομοσχέδιο ο κύριος Υπουργός επικαλέστηκε για την πληρωμή των αναδόχων συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων και δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων δίχως την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής ότι το κράτος χρωστά σε αναδόχους για εκτελεσθέντα έργα και ότι έπρεπε να τακτοποιηθούν οι οφειλές.

Κανείς, βέβαια, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι πραγματικά αυτοί οι ανάδοχοι για τα εκτελεσθέντα έργα θα πρέπει να πληρωθούν.

Σας επισημάναμε, όμως, μέσα στην επιτροπή, ότι θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως το άρθρο 11, που προανέφερα και στην πρωτολογία μου του ν.3943/2011 για το συμψηφισμό των χρεών με απαιτήσεις κατά του δημοσίου, βάσει, βέβαια και της ΠΟΛ 1022 της 24ης Ιανουαρίου του 2012.

Με άλλα λόγια, λοιπόν, με μία απλή βεβαίωση θα μπορούσε ο Υπουργός να βεβαιώσει το ύψος των οφειλών, για να μπορούν οι ανάδοχοι να λάβουν τη φορολογική ενημερότητα από την κατά τόπους αρμόδια ΔΟΥ, χωρίς να χρειάζεται να παρακάμψουμε έτσι τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, όπως ισχύει για όλους τους Έλληνες φορολογούμενους και όλους τους Έλληνες επιχειρηματίες.

Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλίζονταν τα συμφέροντα του κράτους και παράλληλα, θα δινόταν η δυνατότητα στην πραγματική οικονομία να λειτουργεί προς το συμφέρον των εργαζομένων, γιατί σε αντίθετη περίπτωση λειτουργούν οι «ημέτεροι», ενώ οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής εξαθλίωσης.

Για παράδειγμα, γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι για εκτελεσθέντα έργα στη χώρα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα υπάρχουν εργαζόμενοι σε τεχνικές εταιρείες που είναι πάνω από ένα έτος απλήρωτοι;

Πώς, λοιπόν, δώσατε σε αυτούς τους αναδόχους των έργων ασφαλιστική ενημερότητα και έχετε διασφαλίσει ότι αυτοί οι εργαζόμενοι τώρα θα πληρωθούν από τον εν λόγω ανάδοχο; Μπορείτε να μας πείτε πώς έχει γίνει αυτό και πώς διασφαλίσετε ότι ο εργολάβος θα πληρώσει αύριο από τα χρήματα που του καταθέσατε το Δεκέμβριο τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους;

Μας είπατε, επίσης, ότι μειώνετε τα παράβολα για το πιστοποιητικό ασφαλείας των σιδηροδρόμων τύπου Α και Β. Δεν μας απαντήσατε, όμως, αν υπάρχει κορεσμένη χωρητικότητα στη μονή γραμμή των ελληνικών σιδηροδρόμων, η οποία, βέβαια, απαγορεύει εν τοις πράγμασι την πιθανότητα εισόδου νέων εταιρειών.

Μήπως, λοιπόν, στην προσπάθειά σας για την απελευθέρωση της εθνικής επιβατικής σιδηροδρομικής μεταφοράς στοχεύετε μόνο στην πώληση, όπως προαναφέραμε, της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και στο να δώσετε «προίκα» σε κάποιον δικό σας άνθρωπο που θα εμφανιστεί ως αγοραστής;

Όσον αφορά την τροπολογία που απεσύρθη, την 225/7, χαιρόμαστε πολύ ως Ανεξάρτητοι Έλληνες που αναγνωρίζετε την ορθότητα της πρότασής μας, όπως σας την υπέβαλα. Ελπίζουμε, βέβαια, όταν την επαναφέρετε, να την έχετε επεξεργαστεί με έναν τρόπο ορθό και ολοκληρωμένο, όπως ακριβώς σας το προτείναμε.

Επί της νομοτεχνικής τροποποίησης που καταθέσατε ισχυριστήκατε ότι έχει τη σύμφωνη γνώμη όλων των περιφερειαρχών της χώρας. Ωστόσο, εμείς ρωτούμε αν υπάρχουν έγγραφα που αποδεικνύουν αυτόν τον ισχυρισμό σας, ακόμη περισσότερο αν υπάρχει μελέτη –η οποιαδήποτε- που αποδεικνύει ότι η πρακτική αυτή θα εξασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον με τρόπο ορθό και σταθερό.

Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα υποστηρικτικά έγγραφα, σας καλούμε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες προπαρασκευής μίας τόσο σοβαρής πράξης και μετά να προβείτε σε οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία. Σε αντίθετη περίπτωση, το μόνο που θα καταφέρετε θα είναι η απώλεια εσόδων από προγράμματα όπως είναι το ΕΣΠΑ, όπου η νομοθετική προχειρότητα ως τώρα υλοποιεί στρεβλά προγράμματα τα οποία απορρίπτονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριε Υπουργέ, είναι καιρός να σοβαρευτείτε. Είναι καιρός, λοιπόν, να δείτε με περισσότερη προσοχή αυτό το θέμα πριν δώσετε τέτοιες αρμοδιότητες στους περιφερειάρχες για τη διαχείριση τεράστιων κονδυλίων, όπως είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα ΕΣΠΑ.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι περιφερειάρχες με την αποδόμηση που γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν διαθέτουν ούτε το επαρκές προσωπικό ούτε τους συμβούλους τους οποίους απαιτείται να έχουν, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τέτοια προγράμματα.

Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνετε, φυσικά, είναι να κοιτάξετε να εξασφαλίσετε και περαιτέρω κονδύλια τα οποία η χώρα δικαιούται.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούμε, κυρία Μακρή.

About Rachel Makri (3203 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: