Breaking News

Ομιλία της Ραχήλ Μακρή επί της αρχής του νομοσχεδίου «Κύρωση της Συμφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» | 13.02.2013

Αθήνα, σήμερα στις 13 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.09΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση της Συμφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Εισαγάγατε την τροπολογία 224/4 με την οποία παρατείνετε τη θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών για ένα διάστημα δύο μηνών και η οποία με την πρώτη ανάγνωση παραπλανεί τον αναγνώστη με το σκεπτικό της αιτιολογικής έκθεσης που υποστηρίζει ότι η παράταση στοχεύει στη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

Βέβαια, μία ενδελεχής εξέταση του κειμένου της τροπολογίας στο πλαίσιο της γενικευμένης πολιτικής σας για την αποδόμηση του κράτους υπέρ εγχώριων και ξένων συμφερόντων με αδιαφανή κίνητρα, μας κάνει να αναθεωρήσουμε την αρχική μας άποψη.

Κύριος λόγος είναι η ευκολία σας στην παράταση της προθεσμίας της θητείας μελών στις ανεξάρτητες αρχές, τη στιγμή που το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κόπτεται να αποδομήσει το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης. Σχεδιάζετε δηλαδή την επανεξέταση κυρίως όσων είχαν εισαχθεί στο δημόσιο με αδιάβλητους διαγωνισμούς, εκτός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και του ΑΣΕΠ και εμείς ρωτούμε το εξής:

Τα μέλη αυτών των αρχών είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή έχουν απλά διοριστεί; Είναι άμμισθα ή έχουν μισθούς; Υπήρξε γι’ αυτούς αδιάβλητος γραπτός διαγωνισμός ή μήπως μία απλή συνέντευξη για απευθείας διορισμό; Έχουν αξιολογηθεί για το έργο τους έως τώρα και με ποιον τρόπο;

Αντί, λοιπόν, να κοιτάτε να παρατείνετε τη θητεία ανθρώπων, οι οποίοι έχουν μπει με αναξιοκρατικές διαδικασίες στο δημόσιο, παίρνοντας τραγικούς για τη χώρα μισθούς αυτήν τη στιγμή, να κοιτάξετε να αποκαταστήσετε την αδικία στην οποία έχουν εισέρθει σήμερα οι επιτυχόντες του διαγωνισμού για τη στελέχωση του ΙΚΑ και της Αγροτικής Τράπεζας, με την προκήρυξη ΑΣΕΠ 8Κ/2008 και της 9Κ/2008, για την οποία έχουμε καταθέσει οι Ανεξάρτητοι Έλληνες τροπολογία για την αποκατάσταση της αδικίας, καθώς σήμερα οι επιτυχόντες αυτού του διαγωνισμού βρίσκονται στην εξής θέση: οι μεν εδώ και  δυόμισι χρόνια να μην έχουν διοριστεί και οι δε να λαμβάνουν χαρτιά απόλυσης από τις θέσεις τους.

Όσον αφορά στην τροπολογία 223/5 που αφορά στη ρύθμιση της διαδικασίας που απαιτείται να ακολουθηθεί προκειμένου να αποκτηθούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με δικαιοπραξία εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, καθώς και σε ανήκουσες στο δημόσιο νησίδες, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι αποτελεί θετικό βήμα ότι αρχίσατε επιτέλους να υιοθετείτε τις προτάσεις που σας κάνουμε στις επιτροπές. Αν βέβαια το κάνατε και αυτό με τρόπο ολοκληρωμένο θα αρχίζατε κάποια στιγμή σ’ αυτήν τη χώρα να παράγετε αξιόλογα νομοθετήματα.

Η υιοθέτηση βέβαια μόνο της απαίτησης γνωμοδότησης των Γενικών Επιτελείων προς τους αναφερόμενους υπουργούς δεν είναι αρκετή. Απαιτείται η γνωμοδότηση να αποτελεί μέρος εισήγησης προς το Κοινοβούλιο. Η Βουλή μόνο μπορεί να αποφασίζει για τόσο σοβαρά θέματα. Τα ζητήματα αυτά είναι ιδιαίτερα κρίσιμα γιατί εν δυνάμει τίθενται εν κινδύνω θέματα που αφορούν στην οριοθέτηση της ΑΟΖ και η νομιμοποίηση των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο και η δυνατότητα τουρκικών fund να τοποθετήσουν καλυμμένα οπλικά συστήματα σε περιοχές που μπορούν να επιφέρουν καίριο χτύπημα στην αμυντική θωράκιση της χώρας.

Γι’ αυτό θα σας κάνουμε μια ακόμα πρόταση η οποία θα ωφελήσει ουσιαστικά και θα βελτιώσει το νομοθέτημα. Σας προτείνουμε, λοιπόν, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, να αποσύρετε αυτήν την τροπολογία και να την επεξεργαστείτε στη βάση μακροχρόνιας μίσθωσης με σαφείς, ξεκάθαρους και αυστηρούς συμβατικούς όρους. Σε αυτήν την περίπτωση δε θα υφίστανται οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι τους οποίους γεννά η απόκτηση εμπράγματων δικαιωμάτων.

Βάσει των ανωτέρω και για να αποδείξετε ότι δύνασθε να νομοθετείτε ορθά, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα καταψηφίσουμε φυσικά αυτή την τροπολογία. Γιατί δεν είναι μόνον αυτό. Παρατηρώντας και διαβάζοντας την τροπολογία παρατηρήσαμε ότι έχετε τοποθετήσει και τις ανήκουσες στο δημόσιο νησίδες. Ανοίγετε, λοιπόν, με αυτήν την τροπολογία και την κερκόπορτα για να αφήσετε από την πίσω πόρτα και την πώληση πλέον δημόσιων βραχονησίδων και νησίδων.

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δε θα δεχθούμε σε καμμία περίπτωση μια τέτοια τροπολογία, γι’ αυτό και την καταψηφίζουμε.

Ευχαριστώ.

About Rachel Makri (3265 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: