Breaking News

Πρωτολογία της Ραχήλ Μακρή επί των άρθρων του σχεδίου νόμου «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)» | 06.02.2013

Αθήνα, σήμερα στις 6 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.17΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνέχιση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Το ζήτημα των αποθεμάτων πετρελαίου είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Τα αποθέματα αυτά τηρούνται για την εξασφάλιση ότι η χώρα θα μπορεί να λειτουργήσει σε περίπτωση ανάγκης.

Πιο συγκεκριμένα, τα γενικά αποθέματα πετρελαίου διασφαλίζουν τη βενζίνη στα πρατήρια, τη θέρμανση στα νοσοκομεία και σχολεία και κάθε άλλη βασική ανάγκη εάν διαταραχθεί η απρόσκοπτη προμήθεια πετρελαίου. Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις σεισμού, όταν οι ανάγκες σε καύσιμα είναι ιδιαίτερα αυξημένες και τα διυλιστήρια μπορεί να έχουν υποστεί βλάβη.

Παρατηρήσαμε την επιμονή του Υπουργού στη χθεσινή συζήτηση στη διαβεβαίωση ότι σε περίπτωση –για παράδειγμα- πολέμου, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα επιτάξουν όλες τις ποσότητες πετρελαίου. Κατανοούμε τη ροπή της συγκυβέρνησης προς την επίταξη και επιστράτευση. Δυστυχώς, αποτελεί τη μόνιμη απάντηση σε όλα.

Δεν μας απαντήσατε, όμως, τι θα συμβεί εάν ένας νέος σεισμός καταστρέψει ολόκληρα τα διυλιστήρια ή μέρος αυτών. Θα περιμένουμε να βρείτε το πλοίο στην Ολλανδία, για να πραγματοποιήσει τη μεταφορά και να λειτουργήσει η χώρα μετά από μία εβδομάδα; Εκτός της στρατιωτικής, υπάρχει και η πολιτική έκτακτη ανάγκη όπου οι επιτάξεις και οι επιστρατεύσεις όχι μόνο ανασύρουν μνήμες σκοτεινών στιγμών της ιστορίας μας, αλλά είναι τελείως αναποτελεσματικές και ανούσιες.

Η εναρμόνιση που επιχειρείτε με το παρόν νομοσχέδιο δείχνει ότι δεν έχετε κατανοήσει την αναγκαιότητα τήρησης αποθεμάτων και της ανάγκης της οποίας τα αποθέματα θα καλύψουν. Στην πραγματικότητα, η εναρμόνισή σας είναι τόσο κακή, που ακόμη κι όσοι προσπάθησαν να την υπερασπιστούν στερούνται ουσιαστικών επιχειρημάτων.

Ακούσαμε, για παράδειγμα, ότι επειδή το άρθρο 1 στον τίτλο του αναφέρεται στο άρθρο 1 της οδηγίας, η εναρμόνιση έχει επιτευχθεί.

Έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Ελληνικό Δίκαιο, είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία και σε καμμία περίπτωση δεν μοιάζει με το «μικρό σπίτι στο λιβάδι», όπου εάν δεις τον τίτλο συμπεραίνεις τα δρώμενα στο επεισόδιο.

Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, η εναρμόνιση απαιτεί να αξιοποιούνται τα περιθώρια που προσφέρει σύμφωνα με τις ανάγκες του κράτους-μέλους χωρίς να τα παραβιάζει. Εσείς κάνετε όμως ακριβώς το αντίθετο. Χαρακτηριστικά θα αναφερθούμε στο άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση ι’. Εκεί περιλαμβάνεται ο ορισμός των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, που έχετε αντιγράψει από την οδηγία και σύμφωνα με την οποία τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης πρέπει να διατηρούνται στη χώρα.

Σε ευθεία αντίθεση με την προαναφερθείσα διάταξη η παράγραφος 2 του άρθρου 5 παρερμηνεύει την οδηγία και ανοίγει την κερκόπορτα για τη διατήρηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης εκτός της χώρας.

Σας καλούμε να διαγράψετε την παράγραφο 2 του άρθρου 5. Βρίσκεται εκτός των ορίων της οδηγίας, η οποία επιτάσσει τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για τη διατήρηση των σχετικών αποθεμάτων στη χώρα.

Στην οδηγία θεωρείται δεδομένο, βάσει του ορισμού του άρθρου 2, ότι τα αποθέματα αυτά διατηρούνται στο κράτος-μέλος και το μόνο που επιτρέπει είναι η θέσπιση πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων.

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 αναφέρεται ότι οποιαδήποτε αποθέματα μπορούν να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης αρκεί να πληρούν τον απαιτούμενο τύπο. Τι ακριβώς εννοείτε; Ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται; Ελπίζουμε, βέβαια, πως δεν έχετε φτάσει σε σημείο να εννοείτε ότι θα συμπεριλαμβάνονται στα αποθέματα έκτακτης ανάγκης και οι ποσότητες πετρελαίου που βρίσκονται σε καθεστώς διαμετακόμισης, δηλαδή transit. Δεν πιστεύουμε, δηλαδή, ότι θα περιλαμβάνεται στα αποθέματα εκτάκτου ανάγκης το πετρέλαιο που σύμφωνα με το παράρτημα της οδηγίας, απαγορεύεται να συνυπολογιστεί στα γενικά αποθέματα.

Το άρθρο 6 μετατρέπει τους ελληνικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς σε απλούς διαβιβαστές εγγράφων. Και φυσικά, αφού οι έλεγχοι γίνονται επί των παραστατικών, οι κυρώσεις του άρθρου 18 στερούνται ουσιαστικής βάσης.

Σας έχουμε επιστήσει την προσοχή στον κίνδυνο απουσίας ελέγχου σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του άρθρου 8 για άμεση δυνατότητα διατήρησης του εξωτερικού ποσοστού 30% των συνολικών αποθεμάτων. Η χώρα όταν θα αναζητά πετρέλαιο για να καλύψει έκτακτες και πιεστικές ανάγκες, το μόνο που θα βρίσκει θα είναι χαρτιά.

Αξιοποιείστε την πρόταση που σας καταθέσαμε χθες για τη συμμόρφωση με τους όρους incoterms 2010 για τα πετρέλαια και την ποιοτική και ποσοτική διασφάλιση από πιστοποιημένο φορέα FGS Report. Έτσι, σε συνδυασμό με αυστηρά και λεπτομερή tank report θα εξασφαλίσετε τη βασική τουλάχιστον προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Για τον Κεντρικό Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων του άρθρου 7 σας έχουμε προτείνει ήδη δύο εναλλακτικές λύσεις. Είναι απαράδεκτη η αναβολή μέσω παραπομπής σε μελλοντική ρύθμιση, χωρίς όμως όρους και προϋποθέσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι νομοθετείτε χωρίς στρατηγική και σχέδιο και πέρα πάσης ορθολογικής σκέψης.

Όσον αφορά το άρθρο 16, δεν θα επεκταθώ σε ανάλυση προκειμένου να καταδείξω την απουσία σοβαρότητας και υπευθυνότητας, που αποδίδεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και ευαίσθητο ζήτημα. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα.

Στην παράγραφο 7 περιγράφεται η διαδικασία διάθεσης αποθεμάτων εάν δεν υπάρχει διεθνής απόφαση, εάν δηλαδή, μόνο η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα εφοδιασμού. Σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να κάνουμε αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ζητήσουμε να διαβουλευτεί, να συνεδριάσει για να μας εγκρίνει πιθανόν μόνο ένα μέρος από τις ποσότητες που ζητάμε. Έλεος! Είναι δυνατόν να συναινέσουμε σε μια τέτοια διαδικασία; Σε λίγο αυτοί τους οποίους έχετε καλέσει για διαρθρωτικές τομές και διοικητική μεταρρύθμιση -το ένα μέρος της τρόικας που ήρθε κατ’ εσάς να μας νοικοκυρέψει- θα στέλνουν τον Υπουργό στο περίπτερο για να πάρει χαρτόσημο των 0,50 ευρώ για την αίτησή του προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ως χώρα την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι να σας πω περισσότερο; Αποδεικνύεται ότι δεν έχετε κατανοήσει την έννοια της έκτακτης ανάγκης.

Επί των λοιπών διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ και της τροπολογίας με γενικό αριθμό 210 και ειδικό 16, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

Η τροποποίηση του άρθρου 18 του προς ψήφιση σχεδίου νόμου το μόνο που αλλάζει είναι το ανώτατο όριο του προστίμου που δύναται να επιβληθεί. Η αλλαγή του άρθρου κρίνεται ότι στερείται ουσιαστικής βάσης. Γιατί όταν δεν υφίσταται δυνατότητα ελέγχου των αποθεμάτων στο εξωτερικό, ποιες κυρώσεις θα επιβάλουμε, με ποια αρμοδιότητα και σε ποιον;

Για την προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 19, φαίνεται να αναγνωρίζετε έστω και καθυστερημένα, ότι βασική υποχρέωσή σας αποτελεί η διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της φυσικής προσβασιμότητας των αποθεμάτων. Αφού, λοιπόν, έστω και σ’ αυτό το χρονικό σημείο, αντιλαμβάνεστε –ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι αντιλαμβάνεστε- αυτήν την αναγκαιότητα, σας καλούμε να αποσύρετε το νομοσχέδιο, να το επεξεργαστείτε με υπευθυνότητα και να καταθέσετε μια σοβαρή εναρμόνιση, που και το κείμενο της οδηγίας θα σέβεται αλλά θα ενσωματώνει και τα ειδικά γεωπολιτικά χαρακτηριστικά ενεργειακής προσβασιμότητας της χώρας με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

Σχετικά με το άρθρο 22 για απαλλαγή από τη χρέωση «Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» των δικαιούχων των τιμολογίων πολυτέκνων και κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, πιστεύουμε ότι αποτελεί μια παροχή εντυπωσιασμού και γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους. Σας έχουμε προτείνει από τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή, να τροποποιήσετε το συγκεκριμένο άρθρο προκειμένου οι δικαιούχοι των τιμολογίων αυτών να εξαιρεθούν και από οποιαδήποτε αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ για μια περίοδο πενταετίας.

Παρ’όλα αυτά και διαισθανόμενοι ότι δεν είστε διατεθειμένοι να προσφέρετε τίποτα περισσότερο από κοινωνική ελεημοσύνη και ουσιαστικά μέτρα που θα ελαφρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό των ασθενέστερα οικονομικά συμπολιτών μας, μπορούμε να υποστηρίξουμε τη ρύθμιση αυτή.

Το άρθρο 23 αποτελεί άλλη μια αποσπασματική ρύθμιση που καταδεικνύει την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης πολιτικής στον τομέα των υγρών καυσίμων και ειδικότερα στα βιοκαύσιμα.

Σταματήστε να νομοθετείτε κατά παρέκκλιση των διατάξεων. Μη ρυθμίζετε εξαιρετικά σοβαρά θέματα σε άσχετα νομοσχέδια. Εισάγετε για συζήτηση ένα νόμο- πλαίσιο για την ενέργεια ολοκληρωμένο και σοβαρό. Αλλιώς θα εγείρονται ερωτήματα για το ποιους εξυπηρετείτε με τις συγκεκριμένες διατάξεις.

Σχετικά με το άρθρο 24 κατανοούμε την ανησυχία σας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Αλλά τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι τέτοια που δεν θα υποχωρήσουν με δήθεν χαριστικές ρυθμίσεις. Το συγκεκριμένο άρθρο παραβιάζει την αρχή της ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου.

Οφείλετε να δώσετε τη δυνατότητα σε όλους όσους επένδυσαν σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, να απολαμβάνουν την ίδια πρόνοια και προστασία από το νόμο.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα  καταλαμβάνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)

Πιστεύετε ότι εάν πετάξετε το καρότο, θα κρύψετε το μαστίγιο από τους αγρότες; Μην υποτιμάτε τόσο τη νοημοσύνη όλων μας.

Για το άρθρο 26, όπως αυτό προστέθηκε με την τροπολογία με γενικό αριθμό 210, θέτετε πλαφόν 1 εκατομμύριο ευρώ για το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπής αέριων ρύπων. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνετε τους μεγάλους πελάτες ενώ παράλληλα στερείτε τους απαραίτητους πόρους στο ταμείο του ΛΑΓΗΕ. Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλετε εξοντωτικές εισφορές ύψους 30% επί του τζίρου των μικρών παραγωγών ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών και παράλληλα να υιοθετείτε παρόμοια πλαφόν.

Το ίδιο ισχύει για το άρθρο 27, με το οποίο απαλλάσσονται από την έκτακτη εισφορά του 10% που τους επιβλήθηκε με το ν. 4093/2012 οι μεγαλοπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από σιτηρά. Δεν μπορείτε να επιφέρετε έλλειμμα στο ΛΑΓΗΕ το οποίο ήδη καθυστερεί να πληρώσει τους μικροπαραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Τα θέματα αυτά έχουν τεθεί από το Σύλλογο Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά του Νομού Σερρών. Έχετε λάβει την με αριθμό πρωτοκόλλου 38/29-1-2013 επιστολή τους.

Φυσικά δεν είναι μόνο οι μικροπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας του Νομού Σερρών. Δεχόμαστε από όλη την Ελλάδα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, το ίδιο μήνυμα: να είναι δίκαιες προς όλους οι ρυθμίσεις των άρθρων 24, 26 και 27. Ειδικά στην Κρήτη η οργή των μικροεπενδυτών ξεχειλίζει. Οργή που δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως απειλή αλλά ως έκκληση για ισονομία όλων των πολιτών που έχουν κάνει μια επένδυση έναντι των ρυθμίσεων αυτών.

Απαντήστε σ’ αυτούς τους ανθρώπους που πίστεψαν ότι με χρήματα από το υστέρημά τους θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μια επένδυση. Διαψεύστηκαν ή όχι, κύριε Υπουργέ, από τη συγκυβέρνηση που υποτίθεται ότι κόπτεται για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη;

About Rachel Makri (3214 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: