Breaking News

Πρωτολογία της Ραχήλ Μακρή επί της αρχής του σχεδίου νόμου «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)» | 05.02.2013

Αθήνα, σήμερα στις 5 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.08΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

στη Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)» επιχειρείται η εναρμόνιση της οδηγίας 2009∕119. Ωστόσο, σύμφωνα με την πάγια τακτική σας, σ’ ένα νομοσχέδιο εναρμόνισης επιχειρείτε να περάσετε και άσχετες με αυτό διατάξεις και τροπολογίες ζητημάτων, που ουδεμία σχέση έχουν με τις αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης κρίνεται ιδιαίτερα ανεπιτυχής. Όχι μόνο δεν αναδείξατε τα ειδικά χαρακτηριστικά προσβασιμότητας της χώρας κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία της οδηγίας 2119, αλλά δεν φροντίσατε να την εισάγετε σωστά στο ελληνικό Δίκαιο μέσα στα περιθώρια που σας δίνει το κείμενο αυτής. Αντίθετα, επιλέξατε να κινηθείτε εκτός πλαισίου, που σας επιτρέπει η οδηγία.

Όπως θα αναλύσουμε και στην κατ’ άρθρον συζήτηση, η τήρηση των αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης οφείλει να γίνεται εντός του κράτους-μέλους. Είναι τόσο απλό, που θεωρούσαμε δεδομένο ότι ακόμα και αυτή η Κυβέρνηση θα μπορούσε να το καταλάβει. Μας εκπλήσσετε, όμως, δυσάρεστα. Μην εκπλήξετε και τον ελληνικό λαό εάν, ω μη γένοιτο, βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα μας.

Πέρα από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, ας δούμε τι κάνετε και στα γενικά αποθέματα πετρελαίου, που οφείλεται να τηρούνται. Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει αγωγό πετρελαίου ή και πετρελαϊκών προϊόντων με τα άλλα κράτη-μέλη της Κοινότητας. Επομένως, οι μόνες δυνατότητες εισόδου των προϊόντων αυτών στη χώρα μας είναι μέσω της θαλάσσιας ή οδικής μεταφοράς.

Εάν είχατε λάβει υπ’ όψιν τα δεδομένα αυτά, θα κατανοούσατε ότι με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο δεν εξασφαλίζεται ούτε η φυσική προσβασιμότητα ούτε τα επίπεδα ασφάλειας του εφοδιασμού. Η θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου, την οποία επικαλείσθε ως αποτελεσματικό μέσο, δεν γίνεται με πλοία γραμμών, που έχουν τακτικά και συγκεκριμένα δρομολόγια. Πραγματοποιείται με πλοία της λεγόμενης tramp ναυτιλίας. Στην περίπτωση αυτή, κανείς δεν εξασφαλίζει την ύπαρξη του κατάλληλου πλοίου στο συγκεκριμένο λιμάνι για την απαιτούμενη μεταφορά.

Επιπρόσθετα, δεν αποσαφηνίζεται στο παρόν νομοσχέδιο με ποιους μηχανισμούς ελέγχου θα εξασφαλιστεί η πραγματική και όχι η πλασματική φύλαξη των αποθεμάτων στο εξωτερικό.

Η απουσία σαφούς καθορισμού τέτοιων μηχανισμών στερεί, τόσο από το κράτος, όσο και από τον υπόχρεο φύλαξης των αποθεμάτων, τη δυνατότητα φυσικού, τακτικού ή αιφνιδιαστικού ελέγχου στους  χώρους αποθήκευσης.

Ακόμη και με το ισχύον νομικό πλαίσιο διατήρησης των αποθεμάτων πετρελαίου και προϊόντων αυτού στην Ελλάδα, έχουν ανακύψει πολύ βασικά ερωτήματα για τους μηχανισμούς ελέγχου. Δεν έχει καταστεί σαφές εάν γίνονται έλεγχοι επί των ποσοτήτων των αποθεμάτων, πόσο συχνά και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών.

Εάν δεν είστε ικανοί να επιβεβαιώσετε αν τηρούνται οι απαιτήσεις του νόμου από τους υπόχρεους εντός της ελληνικής επικράτειας, κανείς δεν πείθεται ότι θα διασφαλίσετε την τήρησή του σε μια άλλη χώρα, που ο ουσιαστικός έλεγχος είναι το λιγότερο δυσχερής, αν όχι αδύνατος.

Οι γενικόλογες διατάξεις περί εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποτελούν μηχανισμό ελέγχου. Αντίθετα, οι ελληνικές υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ μετατρέπονται σε απλούς διαβιβαστές εγγράφων.

Δυστυχώς, η αποσπασματική, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, ενεργειακή πολιτική σας, δεν θα είχε ως μόνο αποτέλεσμα την εικονικότητα των ελέγχων, αλλά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της πατρίδας μας δεν θα έχουν ούτε την αρμοδιότητα, ούτε τη δυνατότητα να ελέγχουν τη φυσική διαθεσιμότητα της χώρας σε πετρέλαιο.

Ο βασικότερος κίνδυνος, τον οποίο η πολιτική σας δημιουργεί, είναι τα αποθέματα πετρελαίου που θα φυλάσσονται στο εξωτερικό να μη βρίσκονται σε φυσική μορφή, αλλά σε μορφή δικαιωμάτων επί των αποθεμάτων, τα λεγόμενα tickets.

Σας καλούμε να δεσμευτείτε ότι τα αποθέματα θα τηρούνται σε φυσική μορφή και όχι σε commodity. Εάν δεν γνωρίζετε πώς θα εξασφαλίσετε την ανωτέρω προϋπόθεση, σας προτείνουμε τον απλό και αυτονόητο τρόπο, με τον οποίο όχι μόνο τα κράτη αλλά και κάθε σοβαρός επιχειρηματίας διασφαλίζει την ύπαρξη φυσικού αποθέματος. Για κάθε ποσότητα αποθέματος απαιτείται να λαμβάνεται μηνιαία tank receipts, στα οποία θα περιλαμβάνεται ο αριθμός δεξαμενής φύλαξης.

Επιπρόσθετα, χρειάζεται να συνοδεύεται με πιστοποιητικό ποσοτικού αλλά και ποιοτικού ελέγχου από πιστοποιημένο φορέα, δηλαδή να περιλαμβάνεται το AGS report.

  Φυσικά, εκτός αυτών, οφείλετε να διασφαλίζετε και το σύνολο των διεθνών εμπορικών όρων incoterms 2010, που αφορά τα πετρέλαια. Μόνο εάν συμπεριλάβετε στο νομοσχέδιο τουλάχιστον τα ανωτέρω standards, θα έχετε θέσει σοβαρά θεμέλια σωστής εναρμόνισης.

Σε αντίθετη περίπτωση, τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας θα συμμετάσχουν σε παράνομη εμπορία πετρελαίου ανάλογο με το παγκόσμιο σκάνδαλο του χρυσού, όπου υπάρχουν  χαρτιά χωρίς, όμως, να υπάρχει μέταλλο.

Έχουμε αναφέρει, ήδη, το γεγονός ότι η μεταφορά πετρελαίου δεν γίνεται με πλοία γραμμών που έχουν τακτικά δρομολόγια και συγκεκριμένες τιμές ανά το μίλι. Η συγκεκριμένη μεταφορά πραγματοποιείται με πλοία των οποίων ο ναύλος διαμορφώνεται συνήθως μέσω διαπραγμάτευσης ναυλωτή και εκναυλωτή. Σε μία περίοδο κρίσης ελπίζω να κατανοείτε ότι τίποτα δεν μας διασφαλίζει ως κράτος από πιθανά κερδοσκοπικά παιχνίδια στην τιμή του ναύλου, τα οποία θα εκτίνασσαν στα ύψη το κόστος της μεταφοράς.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το κόστος μεταφοράς το επωμίζονται οι εταιρείες, οι οποίες θα το μετακυλήσουν στον τελικό καταναλωτή, δεν μπορούμε να συμμεριστούμε τον ισχυρισμό σας για οποιοδήποτε όφελος του τελευταίου. Τους φόβους μας αυτούς ενισχύει η απόφασή σας για άμεση δυνατότητα τήρησης του 30% των αποθεμάτων σε άλλα κράτη-μέλη. Η οδηγία σας δίνει τη δυνατότητα σταδιακής αύξησης του ποσοστού από 10% σε 30% μέχρι το 2017. Εσείς επιλέξατε να μην αξιοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή. Τους λόγους, βέβαια, τους γνωρίζετε μόνο εσείς.

Πάντως, δεν μας πείθετε ότι στοχεύετε στην περιφρούρηση του δημοσίου συμφέροντος. Δεν είναι δυνατόν να μας πείσετε, ειδικά όταν ελλοχεύει κίνδυνος κερδοσκοπίας μέσω εμπορίας των αδιάθετων αποθεμάτων της χώρας. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό, τόσο μεγαλύτερη ευκαιρία παρέχεται στους επιτήδειους, οι οποίοι, βασιζόμενοι στην απουσία ελέγχων, θα μπορούν να πωλούν καύσιμο που ουδέποτε έχουν αγοράσει.

Τελικό αποτέλεσμα, λοιπόν, των επιλογών σας θα είναι η πλάνη του ελληνικού λαού, ο οποίος θα πιστεύει ότι διαθέτουμε τα αποθέματα πετρελαίου τα οποία είναι απαιτούμενα, ενώ το μόνο που θα έχουμε θα είναι ένα πλήθος χαρτιών και σταγόνα πετρελαίου.

Τίθεται, βέβαια, στο νομοσχέδιο και το ζήτημα της επιλογής σας για ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ως φορέα διατήρησης αποθεμάτων, τη στιγμή που η ίδια η οδηγία τη δυνατότητα και τις αρμοδιότητες αυτής δίνει να τις ασκεί το ίδιο το κράτος-μέλος. Δεν μας ξεκαθαρίζετε τι είδους ανώνυμη εταιρεία θα είναι αυτή και ποιοι θα συμμετέχουν.

Δεν μας εξασφαλίζετε ότι δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην ανώνυμη αυτή εταιρεία και όμιλοι, όπως για παράδειγμα τουρκικών συμφερόντων, ως μέτοχοι, εκτός αν κι αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο υποβάθμισης του εθνικού συμφέροντος για χάρη του διεθνισμού.

Δεν μας έχετε αποκλείσει την πιθανότητα οι τουρκικές εταιρίες να κατέχουν ποσοστό άνω του 51% που θα τους έδινε το δικαίωμα της πλειοψηφίας των αποφάσεων επί των ελληνικών πετρελαϊκών αποθεμάτων. Μπορεί, έστω και την τελευταία στιγμή, να εισάγετε τις δικλίδες που θα απαγόρευαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το ζήτημα είναι, εάν θα τις αξιοποιήσετε.

Πέραν αυτού, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες σας προτείνουμε δυο εναλλακτικές: Η πρώτη είναι να καταργήσετε το άρθρο και να το αντικαταστήσετε με την παραχώρηση των αρμοδιοτήτων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η οδηγία σας δίνει τη δυνατότητα αυτή και θα απαλειφθούν και τα ερωτηματικά που δικαίως γεννώνται σε όλους  μας.

Η δεύτερη εναλλακτική, εάν επιθυμείτε οπωσδήποτε να ιδρυθεί Κεντρικός Φορέας Διαχείρισης Αποθεμάτων, είναι ότι θα πρέπει να το κάνετε άμεσα με την εναρμόνιση της οδηγίας. Σε αντίθετη περίπτωση -και με τεχνάσματα εξουσιοδότησης προεδρικού διατάγματος για μελλοντική ίδρυση- εμπαίζετε την ίδια την οδηγία και δεν εξασφαλίζετε τους απαιτούμενους όρους, αλλά και τις προϋποθέσεις. Φυσικά, θεμελιώδης όρος είναι να ανήκει τουλάχιστον η καταστατική πλειοψηφία στο ελληνικό δημόσιο.

Επί των λοιπών διατάξεων του Γ΄ Κεφαλαίου και της τροπολογίας 210/16 τις 29 Ιανουαρίου 2013 σας επισημάναμε και στη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην αρμόδια επιτροπή ότι δεν είναι δυνατόν να εισάγετε αποσπασματικές διατάξεις σε ένα νομοσχέδιο εναρμόνισης. Απαιτείται να καταθέσετε μια ολοκληρωμένη πρόταση για νόμο-πλαίσιο με την ενέργεια και να μην εξαντλείστε σε επικοινωνιακά βεγγαλικά παροχής ψηγμάτων κοινωνικής ελεημοσύνης.

Θα είμαστε αναλυτικότεροι επί των ανωτέρω στην αυριανή συζήτηση με αναφορά σε συγκεκριμένα άρθρα.

Όσον αφορά τις άλλες δυο τροπολογίες, μας έχετε αφήσει άφωνους. Πιο συγκεκριμένα, η τροπολογία 213/19 ρυθμίζει καθαρά θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τι σχέση έχει με ένα νομοσχέδιο εναρμόνισης Ευρωπαϊκής Οδηγίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής; Προφανώς, όση σχέση έχετε κι εσείς με την καλή νομοθέτηση.

Αναφορικά με την τροπολογία 214/20, δεν είναι δυνατόν να φανταστούμε, τι άλλο θα κάνετε για αυτό το αμαρτωλό –πια- ΤΑΙΠΕΔ. Μέχρι τώρα, του είχατε δώσει τη δυνατότητα να δρα αδιαφανώς στη διαδικασία ξεπουλήματος της δημοσίας περιουσίας.

About Rachel Makri (3151 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: