Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το Σ/Ν: Διατήρηση επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου (4η συνεδρίαση- β΄άνάγνωση) | 31.01.2013

Στην Αθήνα σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.05΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην Αίθουσα «Προέδρου Aθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223) του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις». (4η συνεδρίαση- β΄άνάγνωση)

 Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης,  καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική Αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, αναφορικά με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο είχαμε επιφυλαχθεί στην κατ΄ άρθρων συζήτηση να μελετήσουμε τις τροποποιήσεις που θα καταθέτατε για να τοποθετηθούμε επί αυτών, καθώς και για τις διατάξεις του τρίτου κεφαλαίου.

Μελετώντας, λοιπόν, την τροπολογία διαπιστώσαμε ότι ελάχιστα άλλαξαν προς το καλύτερο.

Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση του άρθρου 18 του προς ψήφιση σχεδίου νόμου το μόνο που αλλάζει είναι το ανώτατο όριο του προστίμου που δύναται να επιβληθεί. Επαναλαμβάνουμε το εύλογο ερώτημά μας, το οποίο είχαμε θέσει και στη προηγούμενη συζήτηση. Τη στιγμή που δεν υφίσταται δυνατότητα ελέγχου των αποθεμάτων στο εξωτερικό, ποιες κυρώσεις να επιβάλουμε; Με ποια αρμοδιότητα και σε ποιον;

Για την προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 19, φαίνεται να αναγνωρίζετε έστω και καθυστερημένα, ότι η βασική υποχρέωσή σας αποτελεί η διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της φυσικής προσβασιμότητας των αποθεμάτων. Ειδικά για τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σας το έχουμε επισημάνει από την πρώτη συνεδρίαση. Αφού, λοιπόν, έστω και στο χρονικό αυτό σημείο αντιλαμβάνεστε ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι αντιλαμβάνεστε αυτή την αναγκαιότητα, σας καλούμε να αποσύρετε το νομοσχέδιο, να το επεξεργαστείτε με υπευθυνότητα και να καταθέσετε μια σοβαρή εναρμόνιση που και το κείμενο της Οδηγίας θα σέβεται, αλλά θα ενσωματώνει και τα ειδικά γεωπολιτικά χαρακτηριστικά ενεργειακής προσβασιμότητας της χώρας με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

Σχετικά με το άρθρο 22 για απαλλαγή από χρέωση Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας των δικαιούχων των τιμολογίων Πολυτέκνων και Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, πιστεύουμε ότι αποτελεί μια παροχή εντυπωσιασμού και γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους. Για να μην μας απευθύνετε το ψευτο-δίλημμα γιατί δεν στηρίζουμε ένα άρθρο που θα ελαφρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας, σας υποβάλουμε την ακόλουθη πρόταση. Τροποποιήστε το συγκεκριμένο άρθρο το οποίο όχι μόνο θα απαλλάσσει τα τιμολόγια Πολυτέκνων και τα Κοινωνικά Οικιακά Τιμολόγια από τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, αλλά θα τα εξαιρεί και από οποιαδήποτε αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ για μια περίοδο πενταετίας. Εάν υλοποιήσετε την πρόταση αυτή, θα την υποστηρίξουμε.

Το άρθρο 23 αποτελεί άλλη μια αποσπασματική ρύθμιση που καταδεικνύει την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης πολιτικής στον τομέα των υγρών καυσίμων και ειδικότερα στα βιοκαύσιμα. Σταματήστε να νομοθετείτε «κατά παρέκκλιση των διατάξεων». Μην ρυθμίζετε εξαιρετικά σοβαρά θέματα σε άσχετα νομοσχέδια. Εισάγετε για συζήτηση ένα νόμο πλαίσιο για την ενέργεια ολοκληρωμένο και σοβαρό. Αλλιώς εγείρονται ερωτήματα για το ποιους εξυπηρετείτε με τις συγκεκριμένες διατάξεις.

Σχετικά με το άρθρο 24 τι να πούμε; Είχαμε μια ελπίδα ότι η τροπολογία θα το βελτίωνε. Διαψευστήκαμε δυστυχώς. Κατανοούμε την ανησυχία σας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι τέτοια, που δεν θα υποχωρήσουν με δήθεν χαριστικές ρυθμίσεις. Το συγκεκριμένο άρθρο παραβιάζει την αρχή της ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου. Γιατί να μην έχουν τη δυνατότητα όλοι όσοι επένδυσαν σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς να απολαμβάνουν τις ίδιες ρυθμίσεις; Πιστεύετε, ότι εάν πετάξετε το καρότο θα κρύψετε το μαστίγιο από τους αγρότες; Μην υποτιμάτε τόσο τη νοημοσύνη όλων μας.

Έχετε λάβει την με αριθμό πρωτοκόλλου 38 της 29ης Ιανουαρίου 2013 επιστολή του Συλλόγου Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από φωτοβολταϊκά Νομού Σερρών, όπου ζητούν το αυτονόητο. Δηλαδή, να ισχύσουν οι παράγραφοι 2,3 και 4 του άρθρου 24 για όλους τους μικροεπενδυτές φωτοβολταϊκών κάτω των 100 ΚWp και όχι μόνο για τους επαγγελματίες αγρότες, γιατί όλοι υπό τις ίδιες δυσμενείς συνθήκες προσπαθούν να υλοποιήσουν την επένδυσή τους και να παραταθεί αντίστοιχο χρόνο (δύο μήνες) η ισχύς των τιμών πώλησης της παραγόμενης ενέργειας. Δεν σας το λέμε μόνο εμείς, αλλά όλη η ελληνική κοινωνία. Ακούστε την.

Στο άρθρο 25 επιτίθεστε στον οικογενειακό προϋπολογισμό Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων. Για να ωφεληθεί ποιος; Το κοινωνικό σύνολο; Δεν γίνεστε πιστευτοί, εάν υποστηρίξετε και μάλιστα με τον πλέον καταφανή τρόπο.

Για τα άρθρα 26 και 27, όπως αυτά εισήχθησαν με την τροπολογία που καταθέσατε, σας διαβάζω τη γνώμη του Συλλόγου Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Νομού Σερρών, όπως κατατέθηκε με την ανωτέρω αναφερόμενη επιστολή:

«Προστίθεται στο σχέδιο νόμου το άρθρο 26, με το οποίο τίθεται πλαφόν 1.000.000 ευρώ για το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων για κάθε πελάτη (βιομήχανο) και έτσι στερείτε από απαραίτητους πόρους το ταμείο του ΛΑΓΗΕ, που καθυστερεί να εξοφλήσει πέραν των πέντε μηνών τους παραγωγούς φωτοβολταϊκών, για τον ισοσκελισμό του οποίου υποτίθεται ότι με το ν. 4093/2012 επιβλήθηκε η εξοντωτική έκτατη εισφορά έως 30% επί του τζίρου των φωτοβολταϊκών.

Προστίθεται το άρθρο 27, με το οποίο απαλλάσσονται από την έκτακτη εισφορά του 10% που τους επιβλήθηκε με το ν.4093/2012 οι μεγαλοπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ, ενώ παραμένει η καταστροφική έκτακτη εισφορά έως 30% επί του τζίρου των φωτοβολταϊκών. Βεβαίως, αυτό γίνεται χαριστικά προς τους μεγαλοπαραγωγούς ενέργειας από ΣΗΘΥΑ, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς οικονομική αποτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ (όπως επισημαίνεται στην έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία) και τις επιπλέον καθυστερήσεις που θα επιφέρει στις πληρωμές των μικροπαραγωγών από φωτοβολταϊκά».

Μην απαντήσετε σε εμάς, απαντήστε σε αυτούς τους ανθρώπους που πίστεψαν ότι με χρήματα από το υστέρημά τους θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μια επένδυση. Διαψεύστηκαν ή όχι, κύριε Υπουργέ; Από την Συγκυβέρνηση που υποτίθεται ότι κόπτεται για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Εν κατακλείδι, να ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά τα πράγματα. Δεν διαφωνούμε με την υπό Οδηγία. Φυσικά δεν παύουμε να πιστεύουμε ότι στο στάδιο επεξεργασίας της στις Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και στο Συμβούλιο της Ευρώπης θα μπορούσαν να έχουν αναδειχθεί τα ειδικά ελληνικά χαρακτηριστικά της ενεργειακής προσβασιμότητας της χώρας μας. Παρόλα αυτά, είναι μια Οδηγία που πρέπει να εναρμονίσουμε.

Διαφωνούμε στην εναρμόνιση που επιχειρείτε να κάνετε με το παρόν σχέδιο νόμου. Κινείστε στις παρυφές αυτής της ίδιας της Οδηγίας 2009/119 στην προσπάθειά σας να επιτρέψετε την απομάκρυνση από την χώρα των αποθεμάτων πετρελαίου, για λόγους και με κίνητρα τα οποία γνωρίζετε μόνο εσείς και σε καμία περίπτωση δεν είναι η μείωση της τιμής των καυσίμων για τον τελικό καταναλωτή και η εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων.

Για τις λοιπές διατάξεις πιστεύουμε, ότι δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης σε ένα νομοσχέδιο εναρμόνισης. Κινούνται, δε, εκτός των κοινωνικών αναγκών και στην καλύτερη περίπτωση αποτελούν βεγγαλικά επικοινωνιακού χαρακτήρα.

Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και δηλώνουμε παρόν στο άρθρο 22.

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: