Breaking News

Πρωτολογία της Ραχήλ Μακρή επί της αρχής του νομοσχεδίου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» | 31.01.2013

Αθήνα, σήμερα στις 31 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.38΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της ΣΤ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Το παρόν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφέρεται στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων και στην εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

Η διαδικασία εναρμόνισης οποιασδήποτε οδηγίας στο εθνικό δίκαιο παραχωρεί τη δυνατότητα στο κράτος-μέλος να προσαρμόσει τις απαιτήσεις που τίθενται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο στα ειδικότερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του.

Όσον αφορά τον τομέα της εναρμόνισης, έχετε δυστυχώς αποτύχει οικτρά. Η οδηγία θεσπίζει ένα κοινό γενικό πλαίσιο μιας μεθοδολογίας υπολογισμού της συνολικής ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των κτηριακών μονάδων. Το πλαίσιο αυτό εξειδικεύεται από τον κανονισμό 244/2012/ΕΕ και προϋποθέτει από τα κράτη-μέλη τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης. Έχετε αποσαφηνίσει αυτό το πλαίσιο; Ούτε εσείς οι ίδιοι δεν μπορείτε να απαντήσετε καταφατικά σ’ αυτήν την ερώτηση.

Παρά την αδυναμία σας αυτή, το ζήτημα της μεθοδολογίας υπολογισμού αποτελεί κομβικό σημείο στην εναρμόνιση, καθώς πιστεύουμε ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι κινείστε στις παρυφές των δυνατοτήτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, για να μην πούμε ότι βρίσκεστε εκτός αυτών των δυνατοτήτων και παραβιάζετε τις υποχρεώσεις του κράτους-μέλους.

Ένα ακόμα κεντρικό σημείο για το οποίο οφείλετε να λάβετε μια ξεκάθαρη και σαφή θέση είναι το ζήτημα καθορισμού των προσόντων και των κατηγοριών για τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Αποτελεί υποχρέωση της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου να αντιμετωπίζει τέτοια θέματα με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το μόνο που διαπιστώνουμε είναι η υιοθέτηση μιας διχαστικής πολιτικής μεταξύ των μηχανικών των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, μιας διχαστικής πολιτικής που ξεκινά από την αναποφασιστικότητα στον ορισμό των απαιτούμενων προσόντων και των σχετικών κατηγοριών. Ξεκαθαρίστε επιτέλους το θέμα, χωρίς να δημιουργείτε δικαστικό κόστος στους πολίτες, χωρίς να απασχολείτε τα διοικητικά δικαστήρια και κυριότερα χωρίς να διχάζετε την ελληνική κοινωνία. Για να σας βοηθήσουμε και σ’ αυτόν τον τομέα, σας έχουμε έτοιμη λύση για το πλαίσιο στο οποίο χρειάζεται να κινηθείτε.

Το Σώμα των Ενεργειακών Επιθεωρητών θα στελεχώνεται από μηχανικούς τόσο από ΤΕΙ όσο και από ΑΕΙ. Βασική προϋπόθεση θα αποτελεί η τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία ή και η άρτια θεωρητική κατάρτιση στον τομέα της ενεργειακής θωράκισης των κτηρίων κατά τις φάσεις της κατασκευής, της μελέτης και της επίβλεψης των κτηρίων.

Ήδη από τις 8 Ιανουαρίου 2013 είχε έρθει στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής ένα υπόμνημα της Επαγγελματικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, στο οποίο ζητούσε να εκθέσει τις θέσεις του στην επιτροπή. Επιλέξατε να μην τους ακούσετε. Σας υπενθυμίζω ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι σ’ αυτήν την Αίθουσα έχουμε λάβει την με αριθμό πρωτοκόλλου 210/28 Ιανουαρίου 2013 επιστολή από την ανωτέρω ένωση. Ο διαχωρισμός μεταξύ των μηχανικών είναι απαράδεκτος.

Επιπρόσθετα, παραμένει η απορία μας για την αναγκαιότητα της παραγράφου β΄ του άρθρου 12. Σε αυτήν ορίζεται ότι απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ, μετά την ολοκλήρωση της ριζικής ανακαίνισης του κτηρίου.

Μελετώντας την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν βρίσκουμε αναφορά σε μία τέτοια υποχρέωση. Πού εδράζεται η ανάγκη να συμπεριληφθεί στο κείμενο της εναρμόνισης; Σε ποιους λόγους τεκμηριώνεται αυτή η υποχρέωση; Υπάρχουν κάποια επιστημονικά δεδομένα ή ακόμα και μελέτες που να την υποστηρίζουν; Είχαμε θέσει αυτά τα ερωτήματα και στη συζήτηση στη σχετική επιτροπή και απάντηση δεν πήραμε. Ελπίζω να δικαιολογήσετε την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης στη σημερινή συζήτηση.

Ένα ακόμα σημαντικό θέμα είναι η αποσπασματικότητα των ρυθμίσεων που εισάγετε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι ενώ το παρόν σχέδιο νόμου βρίσκεται στη διαδικασία συζήτησής του στις επιτροπές, εισάγετε για κύρωση πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που περιλαμβάνουν τρία άρθρα για τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Για ποιους λόγους ενισχύετε την πολυνομία μέσω της αποσπασματικής και κακής νομοθέτησης; Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έτσι ούτε ο πολίτης μπορεί να αντιληφθεί ό,τι πραγματικά ισχύει, αλλά ούτε το Υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να εφαρμόσουν σωστά και ολοκληρωμένα το νόμο; Λογική εξήγηση δεν υπάρχει για τον εθισμό σας στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και στην εμμονή σας στην αποσπασματική νομοθέτηση με διαδικασίες δήθεν κατεπείγοντος. Θέλατε να γεμίσετε το προηγούμενο νομοσχέδιο με άσχετα άρθρα, για να αποπροσανατολίσετε την προσοχή όλων μας από κάποιες άλλες διατάξεις, όπως ήταν η εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.

Δεν σας ενδιαφέρει το θέμα των ενεργειακών επιθεωρητών και νομοθετείτε με αυτόν τον τρόπο; Δέχεστε πιέσεις; Και εάν ναι, από ποιους; Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει και δεν επιθυμούμε να αντιμετωπίσουμε παρόμοια διαδικασία στο μέλλον.

Για το λόγο αυτό, σας επισημαίνουμε ότι όσον αφορά τις τροπολογίες που έχετε φέρει στο παρόν σχέδιο νόμου, θα σχολιάσουμε τα εξής. Ισχύουν τα προαναφερόμενα για κακή και αποσπασματική νομοθέτηση της τελευταίας στιγμής. Η πρώτη αναφέρεται στην παράταση της προθεσμίας της γενικής διάταξης του άρθρου 26 του ν. 2831/2000 μέχρι τις 25-11-2013, μέσω άρθρου που προστίθεται στο ν. 4067/2012. Αυτό είναι άλλο ένα γεγονός που αποδεικνύει την αδυναμία σας να θέσετε σαφή και εφαρμόσιμα όρια συμμόρφωσης των πολιτών στο συνεχώς μεταβαλλόμενο νομικό πλαίσιο, το οποίο μεταβάλλεται ως κινούμενη άμμος με ευθύνη και υπαιτιότητα αποκλειστικά δική σας.

Η δεύτερη αφορά τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 33 του ν. 3164/2003, που είναι και αυτή βέβαια άσχετη με το παρόν σχέδιο νόμου. Ωστόσο, επειδή το θέμα της Κερατέας είναι πάρα πολύ σοβαρό και αποτελεί και απαίτηση των κατοίκων της περιοχής κατά πλειοψηφία, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα στηρίξουμε αυτή τη συγκεκριμένη τροπολογία, καθώς θεωρούμε ότι έτσι πρέπει και δύναται να γίνεται, μέσω της διαβούλευσης και με το να συμφωνεί και η κοινωνία σε όποια τροπολογία υπάρχει.

Εν κατακλείδι και δεδομένου ότι σε όλη τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή είχαμε ξεκαθαρίσει ότι θα τοποθετηθούμε στην Ολομέλεια και ότι περιμέναμε τις τροποποιήσεις που προτείνατε, σας ξεκαθαρίζουμε τα ακόλουθα. Δεν διαφωνούμε με την υπο-οδηγία στην οποία αναγνωρίζουμε ότι θέτει στέρεες βάσεις και δίνει σοβαρές και υπεύθυνες κατευθυντήριες γραμμές. Είναι μία οδηγία που αν είχε εναρμονιστεί σωστά, θα την υπερψηφίζαμε, χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Ωστόσο, διαφωνούμε με την εναρμόνιση που επιχειρείτε να κάνετε με το παρόν σχέδιο νόμου, γιατί κινείστε στις παρυφές αυτής της ίδιας της οδηγίας 2010/31, στην προσπάθειά σας να επιτρέψετε νομοθετικούς ακροβατισμούς.

Για τους λόγους αυτούς που τεκμηριώνουν την κακή εναρμόνιση της συγκεκριμένης οδηγίας, καταψηφίζουμε το παρόν σχέδιο νόμου.

Σας ευχαριστώ.

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: