Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το Σ/Ν: Διατήρηση επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου (3η συνεδρίαση – 24.01.2013

Στην Αθήνα σήμερα, 24 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.10΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην Αίθουσα «Προέδρου Aθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223) του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις». (3η συνεδρίαση)

 Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου, Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική Αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Στο άρθρο 1 αναφέρεται ο σκοπός της Οδηγίας, την οποία προσπαθείτε να εναρμονίσετε. Βέβαια εσείς κινείστε στα όρια που και η ίδια η Οδηγία σας επιτρέπει, στην προσπάθεια σας να επιτρέψετε την απομάκρυνση από την χώρα των αποθεμάτων πετρελαίου, για λόγους και με κίνητρα τα οποία γνωρίζετε μόνο εσείς και σε καμία περίπτωση δεν είναι η μείωση της τιμής των καυσίμων για τον τελικό καταναλωτή και η εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων.

Στο άρθρο 2 σας υπενθυμίζουμε για μια ακόμα φορά ότι σύμφωνα με τον ορισμό των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, τον οποίο έχετε αντιγράψει από την Οδηγία, τα συγκεκριμένα αποθέματα πρέπει να διατηρούνται στη Χώρα (περ. ι παρ. 1).

Το άρθρο 3 αναφέρει ότι τα αποθέματα πετρελαίου μπορούν να διατηρούνται αποκλειστικά στη χώρα μας, της οποίας η επικράτεια είναι και επικράτεια της Ε.Ε.. Μην κρύβεστε πίσω από την τάχα δέσμια αρμοδιότητα της Ελλάδας να εναρμονίσει την Οδηγία 2009/119, γιατί δεν υπάρχει.

Επισημαίνω ακόμα ότι η δυνατότητα του Υπουργού να καθορίσει με απόφαση του τις κατηγορίες των πετρελαϊκών προϊόντων είναι άχρηστη και στερείται ουσίας. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί περιλαμβάνεται μια τέτοια εξουσιοδοτική διάταξη ειδικά όταν ευαγγελίζεστε ότι κύριο μέλημα σας είναι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Στο άρθρο 4 στην παρ. 3 όταν αναφέρετε ότι οποιαδήποτε αποθέματα μπορούν να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης αρκεί να πληρούν το απαιτούμενο τύπο, τι ακριβώς εννοείτε; Ανεξάρτητα που βρίσκονται; Έστω και εάν είναι σε καθεστώς διαμετακόμισης (transit), που σύμφωνα με το παράρτημα δεν μπορούν να υπολογιστούν στα γενικά αποθέματα, θα περιλαμβάνονται στα αποθέματα εκτάκτου ανάγκης;

Ελπίζω πως δεν έχετε φτάσει σε σημείο να εννοείτε κάτι τέτοιο.

Στο άρθρο 5 σας καλούμε να διαγράψετε την παρ. 2.

Βρίσκεται εκτός των ορίων της Οδηγίας, η οποία επιτάσσει την διασφάλιση της διαθεσιμότητας και δίνει την δυνατότητα να ορίσετε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για την διατήρηση των σχετικών αποθεμάτων στη χώρα. Θεωρεί δεδομένο βάση του ορισμού του άρθρου 2 ότι τα αποθέματα αυτά διατηρούνται στο κράτος – μέλος και επιτρέπει την θέσπιση πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων. Δεν σας επιτρέπει η οδηγία την φύλαξη εκτός Ελλάδος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, είναι τόσο απλό, που θεωρούσαμε δεδομένο ότι ακόμα και αυτή η Κυβέρνηση θα μπορούσε να το καταλάβει. Μας εκπλήσσεται δυσάρεστα, μην εκπλήξετε και την Ελλάδα εάν, ο μη γένοιτο, βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στο άρθρο 6 οι ελληνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετατρέπονται σε απλούς διαβιβαστές εγγράφων.

Εάν τα αποθέματα πετρελαίου διατηρούνται στο εξωτερικό, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Πατρίδας μας δεν θα έχουν ούτε την αρμοδιότητα ούτε την δυνατότητα να ελέγχουν τη φυσική τους διαθεσιμότητα και απλά θα διαβιβάζουν έγγραφα που δεν θα γνωρίζουν στην ουσία εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και την αλήθεια.

Στο άρθρο 7 ποιος είναι ο λόγος της επιλογής σας για ίδρυση ΑΕ ως Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων, τη στιγμή που η ίδια η Οδηγία 2009/119 δίνει τη δυνατότητα τις αρμοδιότητες αυτές να τις ασκεί το κράτος – μέλος;

Τι είδους Α.Ε. θα είναι αυτή και ποιοι θα συμμετέχουν; Θα αναλάβει το κράτος να διατηρεί τα αποθέματα και απλά θέλετε να δημιουργήσετε θέσεις για «ημετέρους»; Εάν συμμετέχουν και ιδιώτες ποιοι θα είναι αυτοί και με ποιες προϋποθέσεις;

Σας ξαναρωτήσαμε εάν θα μπορούν να είναι και τουρκικών συμφερόντων εταιρίες μέτοχοι και απάντηση δεν πήραμε. Καθώς όμως δίνετε σε αυτό τον φορέα αρμοδιότητες διαχείρισης των αποθεμάτων εντός και εκτός Ελλάδας, το ζήτημα δεν μπορεί να περάσει μόνο με την ύποπτη σιωπή σας.

Καταργήστε το άρθρο και αντικαταστήστε το με την παραχώρηση των αρμοδιοτήτων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Η Οδηγία σας δίνει την δυνατότητα και θα απαλειφθούν και τα ερωτηματικά που δικαίως γεννούνται σε όλους μας.

Στο άρθρο 8 παρέχετε την δυνατότητα σε οποιονδήποτε επιθυμεί να παίξει παιχνίδια με τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας. Δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου όταν τα αποθέματα είναι στο εξωτερικό. Δεν μπορείτε να μας πείσετε πως το κόστος αποθήκευσης στο εξωτερικό και μεταφοράς τους μπορεί να είναι μικρότερο από το κόστος αποθήκευσης στην χώρα μας. Δεν έχετε απαντήσει σε κανένα κρίσιμο ερώτημα. Επιπλέον από το 10% έως το 30% που δίνει η Οδηγία ως δυνατότητα εσείς επιλέγετε το 30%, το ανώτατο δηλαδή όριο, γιατί; Για να δώσετε τη μέγιστη δυνατότητα κερδοσκοπίας στις τιμές των αποθεμάτων και των ναύλων – κομίστρων μεταφοράς εάν παραστεί ανάγκη; Δεν έχουμε ακόμα πειστεί για το αντίθετο.

Τα άρθρο 9 έως 12 αναφέρονται σε τυπικές διαβιβάσεις στατιστικές και άλλων δελτίων και δεν χρίζουν σχολιασμού.

Στο άρθρο 13 για τα βιοκαύσιμα και πρόσθετα έχετε αντιγράψει επακριβώς το κείμενο της Οδηγίας. Θα μπορούσατε να είστε πιο συγκεκριμένοι σε όρους και προϋποθέσεις, αλλά προφανώς είχατε αγωνία να περάσετε τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων και δεν δείξατε την απαιτούμενη σπουδή.

Το άρθρο 14 στερείται ουσιαστικής βάσης καθώς οι έλεγχοι ιδιαίτερα στο εξωτερικό δεν μπορούν να είναι ούτε ουσιαστικοί ούτε ακριβείς. Πώς θα διενεργείτε επισκόπηση στην Ολλανδία και θα ξεχωρίζετε τα ελληνικά αποθέματα σε μια γενική δεξαμενή; Αυτό μόνο εσείς μπορείτε να το φανταστείτε. Το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει μόνο τυπικές διαδικασίες και πιθανά ταξιδάκια των εκλεκτών σας και των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τίποτα άλλο.

Το άρθρο 15 δεν χρειάζεται σχολιασμό καθώς αναφέρεται στις πάγιες διατάξεις για προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Δεν θα επεκταθώ για τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, που δείχνει το άρθρο 16, ότι αποδίδεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και ευαίσθητο ζήτημα. Ένα παράδειγμα θα αναφέρω μόνο.

Στην παρ. 7 περιγράφεται η διαδικασία διάθεσης αποθεμάτων εάν δεν υπάρχει διεθνής απόφαση. Εάν δηλαδή μόνο η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα εφοδιασμού, πρέπει να κάνουμε αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ζητήσουμε να διαβουλευτεί, να το κάνει και να μας εγκρίνει πιθανόν μόνο ένα μέρος από τις ποσότητες που ζητάμε.

Έλεος, σε λίγο αυτοί που έχετε καλέσει για διαρθρωτικές τομές και διοικητική μεταρρύθμιση, το ένα μέρος της Τρόικα που ήρθε κατ’ εσάς να μας νοικοκυρέψει θα στέλνει τον Υπουργό στο περίπτερο να πάρει χαρτόσημο των 50 λεπτών για την αίτηση του, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ως χώρα την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τι να σας πω περισσότερο; Κατανοείτε την έννοια της έκτακτης ανάγκης;

Το άρθρο 17 καταλαβαίνουμε ότι είναι τυπικό, αλλά δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ότι η περίπτωση διατήρησης αποθεμάτων άλλων χωρών στην Ελλάδα μας φαντάζει λίγο ουτοπική. Γιατί η Δανία και η Ολλανδία να επιλέξουν να διατηρούν εδώ τα αποθέματά τους; έχουμε τους αγωγούς που θα διασφαλίζουν την άμεση διαθεσιμότητα; Απολαμβάνουμε την ασφάλεια και την συνεργασία με τους γείτονές μας; Έχουμε μια κυβέρνηση που να διασφαλίζει σταθερό οικονομικό περιβάλλον; Προφανώς τίποτα από αυτά δεν ισχύει.

Στο άρθρο 18, την στιγμή που δεν υφίσταται δυνατότητα ελέγχου των αποθεμάτων στο εξωτερικό, ποιες κυρώσεις θα επιβάλλουμε; Με ποια αρμοδιότητα και σε ποιόν;

Σχετικά με το άρθρο 19 και για να μην μακρηγορούμε, θέλω να εκφράσω τη βασική διαφωνία μου με τη δυνατότητα του εκάστοτε Υπουργού αναπροσαρμόζει τα όρια με τρόπο αυθαίρετο και βάση της αντίληψης του για τις ενωσιακές και διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Τέλος για τα άρθρα του Κεφαλαίου Γ΄ περί λοιπών διατάξεων και με δεδομένο ότι την κατάθεση τροπολογιών, όπως αναφέρατε την Τρίτη, εκφράζουμε την επιφύλαξη μελέτης των τελικών προτεινόμενων διατάξεων, όπως θα τροποποιηθούν από τις εν λόγω προτάσεις μας.

Σχετικά με τα άρθρα 22, 23, 24 και 25 θεωρώ ότι δεν έχουν καμία σχέση με την συγκεκριμένη εναρμόνιση και θα τοποθετηθούμε στην επόμενη συνεδρίαση που θα έχουμε.

About Rachel Makri (3252 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: