Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το Σ/Ν: Διατήρηση επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου (Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων – 2η συνεδρίαση) | 23.01.2013

Στην Αθήνα σήμερα, 23 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.10΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην  Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151) του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις». (Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων – 2η συνεδρίαση)

Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου, Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθώς και ο κ. Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Επίσης παρέστησαν οι προσκεκλημένοι φορείς, ο κ. Νικόλαος Ορφανός, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή, Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία(Π.Ο.Ε.Π.Δ.Χ.Β), ο κ. Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής των Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΠΕ και ο κ. Παναγιώτης Οφθαλμίδης, Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων των ΕΛΠΕ.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική Αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θέλω να απευθύνω κάποιες ερωτήσεις στον κ. Αψούρη. Καταρχήν, να ρωτήσω αν πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε μία σύγκριση της δικής μας χώρας με τις χώρες της Ε.Ε., διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης δεν έχουν σημεία έντασης στην περιοχή τους. Εμείς είμαστε μία χώρα που έχει ιδιαιτερότητες τόσο από άποψη γεωπολιτικής στρατηγικής όσο ότι δεχόμαστε και απειλές πολέμου από τους γείτονές μας όπου πολλές φορές έχουν θέσει θέματα casus belli, στην περίπτωση που εμείς κάνουμε κάποια κίνηση στα χωρικά ύδατα με επέκταση στα 12 μίλια. Επομένως, νομίζω ότι μία τέτοια σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορεί να γίνει εκ των πραγμάτων. Οπότε να σας ρωτήσω με το σημερινό νομικό πλαίσιο πού φυλάσσονται τα αποθέματα πετρελαίου και τα προϊόντα αυτού; Δηλαδή, είναι μόνο στα ΕΛΠΕ ή υπάρχουν και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις;

Επίσης, για παράδειγμα εσείς είστε μια ιδιωτική επιχείρηση, αν φυλάσσετε όλα αυτά τα αποθέματα και αργότερα η επιχείρηση προβεί σε μία πώληση του πλειοψηφικού μετοχικού της κεφαλαίου, το 51% σε μία εταιρεία τούρκικων συμφερόντων και συμβεί στη χώρα μας ένα έκτακτο γεγονός, όπως μία απειλή πολέμου και ανεφοδιασμού των αεροσκαφών ή των πολεμικών πλοίων, μπορείτε να μας πείτε στην περίπτωση αυτή, πώς διασφαλίζεται ότι θα μπορούν να εφοδιαστούν τα αεροσκάφη σε μια τέτοια έκτακτη συνθήκη ή ακόμα και στην περίπτωση ενός σεισμού;

Επίσης, επειδή αναφερθήκατε στον κεντρικό φορέα διαχείρισης αποθεμάτων, στο οποίον είστε απ’ ότι κατάλαβα θετικοί, θα ήθελα να μας πείτε γιατί αυτός ο φορέας δεν θα μπορούσε να μη δημιουργηθεί, γιατί όπως βλέπουμε στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπάρχει ενδεχόμενη δαπάνη ανάλογα βέβαια με τη συμμετοχή του δημοσίου.

Το δημόσιο βέβαια πρέπει να έχει συμμετοχή σε ένα τέτοιο φορέα γιατί δεν μπορεί να αφεθεί σε ιδιωτικά χέρια, επομένως θα έχουμε και μια δαπάνη. Υπάρχει οικονομική και τεχνική μελέτη που να υποστηρίζει με επιστημονικά και βάσιμα επιχειρήματα την ανάγκη ίδρυσης αυτού του φορέα; Για παράδειγμα, αυτός ο φορέας θα μπορούσε να μπει ως μια διεύθυνση μέσα στο ΥΠΕΚΑ και να διαχειρίζεται το ίδιο το δημόσιο και ο Υπουργός να το έχει κάτω από τον έλεγχο του; Επίσης, αν έχετε κάνει μια οικονομοτεχνική μελέτη, θα ήθελα να μας πείτε ποιο είναι το υπολογιζόμενο κόστος της λειτουργίας αυτού.

Ακόμη, θα ήθελα να ξέρω αν συμμερίζεστε τις προσδοκίες της κυβέρνησης για τη μείωση του κόστους των υδρογονανθράκων στον τελικό καταναλωτή. Αν γίνονται έλεγχοι επί των ποσοτήτων των αποθεμάτων και εάν γίνονται, τι έχουν αποδείξει έως τώρα; Αν τηρούνται οι απαιτούμενες ποσότητες. Εάν διατηρούνται και υπάρχουν πρόστιμα, τι θα διασφάλιζε την τήρηση τους σε μια άλλη χώρα που ο έλεγχος είναι δυσχερής; Εάν δεν γίνονται οι έλεγχοι, ποιος ευθύνεται γι’ αυτό και πώς μπορεί να επιλυθεί; Επιπρόσθετα, με ποιους μηχανισμούς ελέγχου θα διασφαλίζεται η πραγματική και όχι η πλασματική φύλαξη των αποθεμάτων στο εξωτερικό, με δεδομένο ότι τόσο το κράτος όσο και ο υπόχρεος φύλαξης των αποθεμάτων δεν θα έχει τη δυνατότητα του φυσικού ελέγχου;

Πιστεύετε ότι το κόστος αποθήκευσης προσαυξημένο με το κόστος μεταφοράς από μια χώρα της Ε.Ε. μπορεί να είναι ποτέ μικρότερο από το κόστος αποθήκευσης στην ίδια μας τη χώρα; Εάν ναι, που βασίζετε την άποψή σας; Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις για αποθηκευτικούς χώρους έχουν ήδη γίνει για να φυλάσσονται τα αποθέματα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, επιπρόσθετα γιατί το κόστος αποθήκευσης εντός Ελλάδος είναι τόσο αυξημένο σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε.; Εάν όχι, ποιοι λόγοι θα οδηγούσαν στην οικονομικά αποτελεσματική απόφαση φύλαξης των αποθεμάτων εκτός Ελλάδος;

Θα θέλαμε επίσης να μας πείτε ποιο είναι το μέσο κόστος ανά το μίλι και ποιος ο απαιτούμενος χρόνος μεταφοράς από ένα ευρωπαϊκό λιμάνι, για παράδειγμα από το Ρότερνταμ στη χώρα μας. Εάν οι τιμές διαφοροποιούνται με το μεταφερόμενο προϊόν, δηλαδή, εάν είναι ίδιες στο αργό πετρέλαιο και ίδιες για τα προϊόντα διύλισης.

Γνωρίζουμε επίσης ότι η μεταφορά πετρελαίου δεν γίνεται με πλοία γραμμών που έχουν τακτικά δρομολόγια και συγκεκριμένες τιμές ανά το μίλι, αλλά με πλοία της λεγόμενης (………) ναυτιλίας. Επομένως, σε μια περίοδο κρίσης, τι μας διασφαλίζει από πιθανά κερδοσκοπικά παιχνίδια στην τιμή του ναύλου που θα εκτίναζαν στα ύψη το κόστος μεταφοράς με δεδομένο βέβαια ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούν να υπάρχουν σταθερά ναυλώσιμα μεταφοράς, γιατί μιλάμε για έκτακτες περιπτώσεις, για δικαιώματα μεταφοράς που διαπραγματεύονται στο Βαλτικό κέντρο και ακολουθούν της τιμής της αγοράς με μηδενική χρονοκαθυστέρηση. Το ίδιο δεν ισχύει και για τις οδικές μεταφορές των υδρογονανθράκων;

Επίσης, εάν τα αποθέματα πετρελαίου φυλάσσονται στο εξωτερικό, θα περιλαμβάνουν μόνο πετρέλαιο ή προϊόντα αυτού σε φυσική μορφή ή και δικαιώματα επί αποθεμάτων; Στη δεύτερη περίπτωση, πώς εξασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα; Πώς είναι δυνατόν να διασφαλιστεί ότι τα ελληνικά αποθέματα στο εξωτερικό δεν θα γίνουν προϊόν εμπορίας ακόμα και εν αγνοία του Έλληνα υπόχρεου στη φύλαξη; Τέλος, σε μια γενικευμένη κρίση εφοδιασμού στην Ε.Ε., πιστεύετε ότι διασφαλίζεται ότι τα αποθέματα που φυλάσσονται στο εξωτερικό δεν θα παρακρατηθούν από το κράτος υποδοχής με διοικητικά ή άλλα προσχήματα στη μεταφορά τους και πώς μπορούμε να το επιλύσουμε αυτό; Ευχαριστώ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Θα ήθελα να θίξω το γεγονός ότι δεν κάνουμε μια ερώτηση μόνο και μόνο για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις και ας μην πάρουμε απάντηση.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική Αγορήτρια των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ): Θεωρείται ότι έκανα ερωτήσεις προς χάρη των εντυπώσεων;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Μιλάω γενικά. Δεν το είπα για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική Αγορήτρια των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ): Οι ερωτήσεις που έκανα είναι προς τους φορείς.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είθισται να ρωτάμε τους φορείς πράγματα που μπορούν να μας απαντήσουν γιατί είναι στο αντικείμενό τους. Αν ρωτάμε κάτι που προκαταβολικά γνωρίζουμε ότι δεν θα μας απαντήσουν, προφανώς θα έλεγα ότι είναι για εντύπωση.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική Αγορήτρια των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ): Όταν μια ιδιωτική εταιρεία κρατάει τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας υπογράφει μια σύμβαση με το κράτος. Επομένως, πρέπει να γνωρίζει όλες αυτές τις λεπτομέρειες.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κατά τη γνώμη μου, τη συγκεκριμένη ερώτηση δεν θα μπορέσει να σας την απαντήσει κανείς από τους τρεις φορείς που είναι εδώ σήμερα. Πιθανόν θα μπορεί να σας την απάντηση το Υπουργείο.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική Αγορήτρια των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ): Δηλαδή, προκαταβάλλετε τις απαντήσεις των φορέων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αυτό που είπα είναι να μη ρωτάμε πράγματα που δεν μπορούν να μας απαντήσουν τους ανθρώπους που προσκαλούμε εδώ.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική Αγορήτρια των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ): Γνωρίζουν πολύ καλά οι εκπρόσωποι των ΕΛΠΕ ποιο είναι το κόστος και των ναύλων και τα λοιπά.

 

 

About Rachel Makri (3254 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: