Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το Σ/Ν: Διατήρηση επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου (1η συνεδρίαση – 22.01.2013)

Στην Αθήνα σήμερα, 22 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.1 0΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην Αίθουσα «Προέδρου Aθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223) του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις».

Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου, Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ(Ειδική Αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αποτελεί κατά κύριο λόγο προσπάθεια ενσωμάτωσης της οδηγίας 2009/119, με την οποία επιχειρείται η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού για κάθε κράτος μέλος, αλλά και για το σύνολο της κοινότητας.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης του ευρωπαϊκού συμβουλίου με τίτλο «Μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη». Η νομοθέτηση μέσω οδηγιών, επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναδείξουν τα ειδικά γεωγραφικά, οικονομικά, γεωπολιτικά και άλλα χαρακτηριστικά τους, τόσο στο στάδιο της επεξεργασίας, όσο και στο στάδιο της ενσωμάτωσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα ειδικά χαρακτηριστικά της χώρας μας δεν φαίνεται να αναδεικνύονται σε κανένα στάδιο της νομοθέτησης.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη της Ε.Ε. και δεν διαθέτει σύνδεση, μέσω αγωγού πετρελαίου ή και πετρελαϊκών προϊόντων με τα λοιπά κράτη μέλη. Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή με γειτονικές χώρες ώστε να εκδηλώνουν αποσταθεροποιητικές τάσεις και δημιουργούν εντάσεις. Τα αντικειμενικά αυτά χαρακτηριστικά, θα έπρεπε να έχουν καταγραφεί κατά το στάδιο επεξεργασίας της οδηγίας από την ελληνική πλευρά, γεγονός που μάλλον δεν έγινε, γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις αναλώνονταν στην απόδοση αρνητικών χαρακτηριστικών για το σύνολο του λαού μας και έθεταν ως προτεραιότητα την οικονομική αφαίμαξη του.

Προφανώς, λοιπόν, δεν είχαν τον χρόνο να δώσουν τις κατάλληλες πολιτικές κατευθύνσεις διαπραγμάτευσης και να δυσαρεστήσουν ενδεχομένως τους εταίρους δανειστές μας. Φυσικά, τα ειδικά χαρακτηριστικά της χώρας μας δεν αποτυπώνονται ούτε στο στάδιο της ενσωμάτωσης της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Δεν θα χαρακτηρίσω βέβαια το παρόν νομοσχέδιο, ως μνημείο προχειρότητας, καθώς η συγκυβέρνηση μόνο σε τέτοια μας έχει συνηθίσει. Θα αποτελούσε βέβαια ευχάριστη έκπληξη, εάν καταθέτατε και ένα καλοδεχούμενο σχέδιο νόμου. Δεν μπορώ βέβαια, να μην αναφερθώ σε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 1, ως αποθέματα έκτακτης ανάγκης, ορίζονται τα αποθέματα πετρελαίου, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 3, πρέπει να τηρούνται στη χώρα.Στο άρθρο 5, παράγραφος 2, δίνεται η δυνατότητα διατήρησης εκτός της ελληνικής επικράτειας, των αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης. Ο τυχόν ισχυρισμός ότι το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, του άρθρου 5 της οδηγίας, δίνεται η δυνατότητα ορισμού όρων και προϋποθέσεων ως προς την δυνατότητα διατήρησης στην επικράτεια των κρατών μελών των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων, δεν δύναται να ευσταθεί, τη στιγμή μάλιστα που το αμέσως προηγούμενο εδάφιο, σαφώς υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να αποτρέψουν όλα τα εμπόδια και βάρη που μπορεί να παρεμποδίσουν τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων.

Πέρα, όμως, από την τυπική ερμηνεία της οδηγίας, η ουσία παραμένει. Πώς πιστεύετε, ότι θα διασφαλίσετε ουσιαστικά τον επαρκή εφοδιασμό των ενόπλων δυνάμεων, σε περίπτωση που η χώρα εμπλακεί σε πολεμικές περιπέτειες; Θα περιμένουν τα ελληνικά πλοία και τα αεροσκάφη να έρθουν τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα από τη Δανία, από την Ολλανδία ή τη Γερμανία, τη στιγμή μάλιστα που όπως αναφέραμε, δεν υπάρχουν κατάλληλοι αγωγοί σε λειτουργία; Οι χώρες κεντρικής και δυτικής Ευρώπης δεν έχουν σημεία έντασης στη χώρα τους, όπως συμβαίνει σε εμάς. Αντίθετα, οι δικοί μας γείτονες έχουν απειλήσει κιόλας, με αφορμή πολέμου casus beli, για παράδειγμα, εάν ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμα επέκτασης των χορικών μας υδάτων στα δώδεκα μίλια. Πρόσφατες είναι και οι δηλώσεις κορυφαίων στρατιωτικών για υποβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων από την κυβερνητική πολιτική. Γιατί λοιπόν, υποβαθμίζετε ή δίνετε τη δυνατότητα περαιτέρω υποβάθμισης της αποτελεσματικότητας του στρατού μας;

Κατ’ επέκταση των ανωτέρων, το μέλημα σας θα έπρεπε να ήταν η διασφάλιση διατήρησης όλων των αποθεμάτων, όχι μόνο αυτών που προορίζονται για έκτακτη ανάγκη στην ελληνική επικράτεια.

Άλλωστε, ακόμη και οι μεγάλες εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, στη συγκεκριμένη απόφαση, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Εμείς, δεν υιοθετούμε άκριτα βέβαια αυτά τα επιχειρήματα. Για τους Ανεξάρτητους Έλληνες προέχει το εθνικό συμφέρον, όπως μορφοποιείται από την ανάγκη ενεργειακής εξασφάλισης της χώρας και των συμφερόντων του ελληνικού λαού.

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό θέμα που τίθεται από την εναρμόνιση της παρούσας οδηγίας είναι ότι οι κατηγορίες των αποθεμάτων ασφαλείας της χώρας, το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, δίνεται η δυνατότητα στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να επιλέγει τις ανωτέρω κατηγορίες. Αντίθετα, τόσο το παράρτημα 3 της Οδηγίας 119/2009 όσο και ο Κανονισμός 1099/2008 της Ε.Ε., παραθέτουν ρητά τις κατηγορίες προϊόντων πετρελαίου στις οποίες εξαντλείται η τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Επομένως, ποιος είναι ο λόγος που δίνεται στον Υπουργό τέτοια δυνατότητα; Είναι η διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς και των Ελλήνων πολιτών; Μήπως τόσο ο Κανονισμός όσο και η Οδηγία δεν διαθέτουν τη δική σας πρόνοια και δεν διασφαλίζουν τον ομαλό και ολοκληρωμένο εφοδιασμό των κρατών μελών; Επιτρέψτε μας, λοιπόν, σε αυτό να έχουμε τις επιφυλάξεις μας.

Εμείς, δεν θα ισχυριστούμε, εκ των προτέρων, ότι μια τέτοια απόφαση ανοίγει «κερκόπορτα» σε συνθήκες στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού της συγκεκριμένης αγοράς, αλλά αποτελεί υποχρέωσή σας να μας πείσετε για τη λογική και τα κίνητρα που την καθιστούν αναγκαία.

Αναφορικά με τον Κεντρικό Φορέα Διαχείρισης Αποθεμάτων, υπάρχει η οικονομική και τεχνική μελέτη που να υποστηρίζει, με επιστημονικά και βάσιμα επιχειρήματα, ποια είναι η ανάγκη της ίδρυσής του; Ποιο θα είναι το κόστος που οφείλει να επενδύσει ο ελληνικός λαός; Ποιο είναι το υπολογιζόμενο κόστος λειτουργίας του; Από πού προκύπτει ότι είναι οικονομικά αποτελεσματικότερη η λειτουργία του συγκεκριμένου Φορέα; Η ΄Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου αναφέρεται σε ενδεχόμενη δαπάνη ανάλογα με τη συμμετοχή του δημοσίου. Ποιοι άλλοι θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να συμμετέχουν; Σε ποιο ποσοστό; Με ποιους όρους; Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να συμμετέχει μία εταιρεία τουρκικών συμφερόντων σε ποσοστό άνω του 51% στο φορέα διαχείρισης των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας;

Η εξουσιοδοτική διάταξη, για μελλοντικό Προεδρικό Διάταγμα, δεν απαντά σε κανένα από τα παραπάνω εύλογα ερωτήματα ούτε, δυστυχώς, διασφαλίζει ότι θα ιδρυθεί ένας δημόσιος φορέας που θα προασπίζει το δημόσιο συμφέρον της χώρας.

Ως εκ τούτου, επιφυλασσόμαστε για το σύνολο του νομοσχεδίου, προκειμένου, ακόμη και σε αυτή την ύστατη ώρα, να αναλάβετε, όπως νομίζουμε ότι μπορείτε και θέλετε να κάνετε, σοβαρές και εμπεριστατωμένες πρωτοβουλίες της ορθής νομοθέτησης και να  υλοποιήσετε τις απαιτούμενες διορθώσεις στο εν λόγω νομοσχέδιο.

Ευχαριστώ.

About Rachel Makri (3254 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: